Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4493/2020
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár Gábor
Telefon: +36 12109610
E-mail: molnar.gabor@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GE képerősítő berendezések karbantartása
Hivatkozási szám: EKR000549132018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: GE képerősítő berendezések karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
3 db General Electric gyártmányú, mobil C-íves sebészeti képerősítő berendezés karbantartása, hibajavítása és alkatrészellátása az alábbiak szerint:
- OEC SERIES 9900 9" ELITE és
- OEC 9900 12" MB C ARM típusú sebészeti képerősítő berendezések teljes körű karbantartási tevékenységének ( ide értve azok rendszeres karbantartását, felmerülő hibajavítását) ellátása, melyhez az ajánlattevő biztosítani köteles a szükséges cserealkatrészeket, kopó alkatrészeket és speciális alkatrészeket, valamint
- OEC 9800 9" SUPER C ARM típusú sebészeti képerősítő berendezés gyártó által előírt (de legalább évente egy alkalommal végrehajtott) tervszerű megelőző karbantartási, és igény szerinti eseti hibajavítási tevékenységének ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 003 - 003537

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: GE képerősítő berendezések karbantartása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69210860
Postai cím: Váci Út 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: ge.kozbeszerzes@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14793202
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 24048576 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A módosítás jogcíme: a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja.
A szerződésmódosítás időpontja: 2020. márc. 9.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421200-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika 1122 Budapest, Városmajor u. 68.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
3 db General Electric gyártmányú, mobil C-íves sebészeti képerősítő berendezés karbantartása, hibajavítása és alkatrészellátása az alábbiak szerint:
- OEC SERIES 9900 9" ELITE és
- OEC 9900 12" MB C ARM típusú sebészeti képerősítő berendezések teljes körű karbantartási tevékenységének ( ide értve azok rendszeres karbantartását, felmerülő hibajavítását) ellátása, melyhez az ajánlattevő biztosítani köteles a szükséges cserealkatrészeket, kopó alkatrészeket és speciális alkatrészeket, valamint
- OEC 9800 9" SUPER C ARM típusú sebészeti képerősítő berendezés gyártó által előírt (de legalább évente egy alkalommal végrehajtott) tervszerű megelőző karbantartási, és igény szerinti eseti hibajavítási tevékenységének ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 24048576
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69210860
Postai cím: Váci Út 77.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: ge.kozbeszerzes@ge.com
Telefon: +36 704366134
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14793202
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A GE cégcsoportján belül folyamatban lévő változásokkal összhangban a GE az egészségügyi területen működő Healthcare üzletágát külön gazdasági társaságba szervezte át. A szerződés-átruházási megállapodás értelmében a GE Hungary Kft. a szerződésből eredő valamennyi jogosultságát és kötelezettségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv 6:208. §-a szerint a GE Healthcare Magyarország Kft.-re ruházta át.
A Vállalkozó személyének változása (jogutódlás) miatt szükséges volt a szerződés egyes pontjainak a módosítása, nevezetesen a bankszámlaszám, valamint a szerződés mellékletét képező átláthatósági nyilatkozat módosítása.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A GE cégcsoportján belül folyamatban lévő változásokkal összhangban a GE az egészségügyi területen működő Healthcare üzletágát külön gazdasági társaságba szervezte át. A szerződés-átruházási megállapodás értelmében a GE Hungary Kft. a szerződésből eredő valamennyi jogosultságát és kötelezettségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv 6:208. §-a szerint a GE Healthcare Magyarország Kft.-re ruházta át.
A Vállalkozó személyének változása (jogutódlás) miatt szükséges volt a szerződés egyes pontjainak a módosítása, nevezetesen a bankszámlaszám, valamint a szerződés mellékletét képező átláthatósági nyilatkozat módosítása.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 24048576 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 24048576 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben