Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0450/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Nagytálya Község Önkormányzata Andornaktálya Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:1.rész: 2501.sz. út 7+450,72 km szelvénye és 9+649,46 km szelvénye közötti szakasz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SKC Energy&Environment Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagytálya Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13066844
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 34.
Város: Nagytálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3398
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz József
Telefon: +36 36557100
E-mail: nagytalya@nagytalya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Andornaktálya Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53327004
Postai cím: II.Rákóczi Ferenc Út 160.
Város: Andornaktálya
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3399
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vámosi László
Telefon: +36 36430527
E-mail: vamosi.laszlo@andornaktalya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpáros létesítmény fejlesztése a 2501.sz. úton
Hivatkozási szám: EKR000850522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Kerékpárút építése Nagytályán
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 1.rész: 2501.sz. út 7+450,72 km szelvénye és 9+649,46 km szelvénye közötti szakasz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi mutatók:
1.rész: Kerékpárút építése Nagytályán
Egy oldali, két irányú külterületi kerékpárút – hossz: 1.405,15 m, valamint kerékpáros nyom (Kölcsey, Radnóti, Napsugár, Petőfi utcák) – hossz: 1.527 m építése az alábbi munkanemek alapján:
Irtás, föld- és sziklamunka
Közmű csatornaépítés
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Kőburkolat készítése
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
Útpályatartozékok építése
Megvalósulási terv elkészítése
Pontos méret és mennyiség kimutatás a felhívás mellékletét tartalmazó költségvetésben és műszaki leírásban.
Az építés engedélyköteles tevékenység
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-HE1-2017-00009

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17662 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kerékpárút építése Nagytályán
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SKC Energy&Environment Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44699246
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: irodavezetes@skc.hu
Telefon: +36 703803764
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 106056080
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 1.rész: 2501.sz. út 7+450,72 km szelvénye és 9+649,46 km szelvénye közötti szakasz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb mennyiségi mutatók:
1.rész: Kerékpárút építése Nagytályán
Egy oldali, két irányú külterületi kerékpárút – hossz: 1.405,15 m, valamint kerékpáros nyom (Kölcsey, Radnóti, Napsugár, Petőfi utcák) – hossz: 1.527 m építése az alábbi munkanemek alapján:
Irtás, föld- és sziklamunka
Közmű csatornaépítés
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
Kőburkolat készítése
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése
Útpályatartozékok építése
Megvalósulási terv elkészítése
Pontos méret és mennyiség kimutatás a felhívás mellékletét tartalmazó költségvetésben és műszaki leírásban.
Az építés engedélyköteles tevékenység
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban: 0
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 106056080
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SKC Energy&Environment Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44699246
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: irodavezetes@skc.hu
Telefon: +36 703803764
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/16 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
I.
Módosul a szerződés II. Vállalkozói díj és annak megfizetése 2.pontja:
Eredeti szöveg:
A vállalkozó díj mértéke nettó 106 056 080,- Ft, azaz nettó egyszázhatmillió-ötvenhatezer-nyolcvan forint.
Módosult szöveg:
A vállalkozó díj mértéke nettó 106 056 080,- Ft + 28 635 142,-Ft ÁFA = bruttó 134 691 222,- Ft, azaz bruttó egyszázharmincnégymillió-hatszázkilencvenegyezer-kétszázhuszonkét forint.
II.
Módosul a szerződés II. Vállalkozói díj és annak megfizetése 4.pontja:
Eredeti szöveg:
Megrendelő a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel nyilatkozik arról, hogy a 312/2012. (XI. 8.) - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. rendelet alapján a kivitelezési munka építési engedély köteles, amelynek megfelelően az általános forgalmi adót a Megrendelő fizeti.
Módosított szöveg:
Megrendelő a 2007. évi CXXVII. törvény. 142. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel nyilatkozik arról, hogy a 312/2012. (XI. 8.) - az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló Korm. rendelet alapján a kivitelezési munka építési engedély köteles. Azonban tekintettel arra, hogy a Megrendelő alanyi adómentes adóalany, az általános forgalmi adót a Vállalkozó fizeti.
III.
Módosul a szerződés VI. Kapcsolattartás, jognyilatkozattétel, titoktartási szabályok 10.pontja:
Eredeti szöveg:
A szerződés teljesítésébe bevont szakember:
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésébe bevonni az ajánlatában megjelölt azon szakembert, akinek a kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata értékelésre került.
A szakember neve: Kováts Márton
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően - kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata: 60 hónap
Módosított szöveg:
A szerződés teljesítésébe bevont szakember:
Vállalkozó köteles a szerződés teljesítésébe bevonni az ajánlatában megjelölt azon szakembert, akinek a kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata értékelésre került.
A szakember neve: Mayer Rezső
Az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően - kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata: 79 hónap
A szakember vegzettsége(i): Gazdaság szervező szakmérnök, Építómérnök
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződéskötés során adminisztrációs okok miatt nem lett figyelembe véve, hogy a Megrendelő alanyi adómentes adóalany, így a vállalkozói díj esetében nem lett feltüntetve az ÁFA tartalom. Ebből következőleg az általános forgalmi adót a Vállakozó fizeti meg.
A Vállalkozó 2019. december 3.-án bejelentéssel élt az ajánlatában megjelölt szakember cseréjének tekintetében. Nyilatkozata alapján a szakembernek a kivitelezési munkák helyszíni irányításában szerzett szakmai tapasztalata több, mint az eredetileg megjelölt szakemberé, valamint nem áll az ajánlattételi felhívásban előírt kizáró okok hatálya alatt sem. Ezek alapján Megrendelő tudomásul vette a szakember cseréjét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 106056080 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 106056080 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben