Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4515/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:2400 Dunaújváros, Dózsa György tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Renalpin Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13286491
Postai cím: Kenyérgyári Út 1.
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mádai Balázs
Telefon: +36 25551401
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu
Fax: +36 25551409
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dvgzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dózsa Mozi felújítása TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001
Hivatkozási szám: EKR000133702019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
”Dózsa Mozi és környezetének rekonstrukciója"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Dózsa György tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb adatok az épületről:
Telek (hrsz: 141) területe: 1973 m2
Beépített alapterület: 1631,23 m2 (82,7 %)
Meglévő építménymagasság: 11,20 m
Meglévő összes hasznos alapterület: kb. 2710 m2
Tervezett összes hasznos alapterület: kb. 2870 m2
1. Akadálymentesitett vizesblokk
Rajzszám: E-3 (109 helyiség), Akm2
Alapterület: 6,75 m2
Az akadálymentesitett vizesblokk a jelenlegi 2 db iroda helyiség átalakításával kerül kialakításra.
2. Ügyviteli iroda kialakítása
Rajzszám: E-3 (110 helyiség)
Alapterület: 15,73 m2
A jelenleg is meglévő 2 db irodából az egyikben kialakítjuk az akadálymentesitett vizesblokkot, a másik helyiség funkciója változatlanul marad, alapterülete növekszik.
Rajzszám: E-5 (312 helyiség)
Alapterület: 8,85 m2
Az új ügyviteli iroda kialakítása.
3. Meglévő vetítővászon elbontása, új vetítővászon kiépítése
Meglévő mozi vetítővászon bontása 100 m2
Új motoros mozgatású vetítővászon, CINE_PRO electric botton roller Screen. 1200×600 cm 82 m2
4. Nemenkénti szétválasztott új vizesblokkok létesítése
Rajzszám: E-4 (211, 220 helyiség)
Alapterület: férfi mosdó: 31,95 m2, női mosdó: 32,9 m2
A női blokkban 11 fülke, a férfi blokkban 5 fülke és 10 pisszoár létesül.
Rajzszám: E-4 (203…208 helyiségek)
Alapterület: férfi mosdó: 5,82 m2, női mosdó: 5,06 m2
A galéria elbontott vizesblokkja helyén új, nemenként szétválasztott WC-blokk létesül.
Rajzszám: E-5 (318…322 helyiségek)
Alapterület: férfi mosdó: 5,44 m2, női mosdó: 3,03 m2
Az új kamara terem előtti közlekedő térből kerül kialakításra az új, nemenként elkülönített vizesblokk.
5. Öltöző és raktárhelyiség kialakítása
Rajzszám: E-4 (209 helyiség)
Alapterület: 23,34 m2
A galéria szinten újonnan kialakítandó vizesblokk mellett kerül kialakításra az előkészítő-raktár helyiség, a meglévő helyiség átalakításával.
Rajzszám: E-5 (306…310 helyiségek)
Alapterület: 26,65 m2
A galéria személyzeti öltöző-mosdó blokkja a galériánál félszinttel feljebb lévő öltöző-raktár helyiségben lesz kialakítva.
Rajzszám: E-5 (311…314 helyiségek)
Alapterület: 11,64 m2
A galéria személyzeti öltöző-mosdó blokkja a galériánál félszinttel feljebb lévő öltöző-raktár helyiségben lesz kialakítva az öltöző, raktárhelyiség.
Rajzszám: E-3 (113,114,115 helyiség)
Alapterület: személyzeti öltöző: 13,3 m2, mosdó: 1,09 m2, WC: 1,28 m2
A jelenlegi személyzeti öltöző és a hozzá kapcsolódó mosdó, WC funkciója megmarad, a helyiségek kerülnek felújításra.
Az épület alábbi raktárhelyiségeinek funkciója változatlanul marad.
Rajzszám: E-3 (116 helyiség), Alapterület: 24,28 m2
Rajzszám: E-3 (120 helyiség), Alapterület: 11,19 m2
Rajzszám: E-3 (121 helyiség), Alapterület: 23,71 m2
Rajzszám: E-3 (124, 125 helyiség), Alapterület: 3,63 m2, 1,47 m2
6. Galéria kialakítása
Rajzszám: E-4 (201 helyiség), E-5 (301 helyiség)
Alapterület: 214,22 m2, 76,19 m2
Az előcsarnokból felvezető lépcsőn megközelíthető galéria meglévő, utólagos szerkezetei bontásra kerülnek.
7. Nézőtér átalakítása, akadálymentesítése
Rajzszám: E3 (111 helyiség)
A nézőtéri bejáró mellett a hátsó, meglévő széksorok eltávolításával biztosítjuk a kerekesszékkel érkezők részére az „ülőhelyet”.
Műemlékvédelmi törzsszám: 11064
Azonosítószám: 11822
Nyilvántartott műemléki érték, III. Kategória.
A teljes körű műszaki leírást a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-DU1-2016-0001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11213 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: ”Dózsa Mozi és környezetének rekonstrukciója"
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Renalpin Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50213667
Postai cím: Vigadó tér 3. 1lph 3/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: renalpin@renalpin.hu
Telefon: +36 303312888
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 590359236
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: 2400 Dunaújváros, Dózsa György tér 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Főbb adatok az épületről:
Telek (hrsz: 141) területe: 1973 m2
Beépített alapterület: 1631,23 m2 (82,7 %)
Meglévő építménymagasság: 11,20 m
Meglévő összes hasznos alapterület: kb. 2710 m2
Tervezett összes hasznos alapterület: kb. 2870 m2
1. Akadálymentesitett vizesblokk
Rajzszám: E-3 (109 helyiség), Akm2
Alapterület: 6,75 m2
Az akadálymentesitett vizesblokk a jelenlegi 2 db iroda helyiség átalakításával kerül kialakításra.
2. Ügyviteli iroda kialakítása
Rajzszám: E-3 (110 helyiség)
Alapterület: 15,73 m2
A jelenleg is meglévő 2 db irodából az egyikben kialakítjuk az akadálymentesitett vizesblokkot, a másik helyiség funkciója változatlanul marad, alapterülete növekszik.
Rajzszám: E-5 (312 helyiség)
Alapterület: 8,85 m2
Az új ügyviteli iroda kialakítása.
3. Meglévő vetítővászon elbontása, új vetítővászon kiépítése
Meglévő mozi vetítővászon bontása 100 m2
Új motoros mozgatású vetítővászon, CINE_PRO electric botton roller Screen. 1200×600 cm 82 m2
4. Nemenkénti szétválasztott új vizesblokkok létesítése
Rajzszám: E-4 (211, 220 helyiség)
Alapterület: férfi mosdó: 31,95 m2, női mosdó: 32,9 m2
A női blokkban 11 fülke, a férfi blokkban 5 fülke és 10 pisszoár létesül.
Rajzszám: E-4 (203…208 helyiségek)
Alapterület: férfi mosdó: 5,82 m2, női mosdó: 5,06 m2
A galéria elbontott vizesblokkja helyén új, nemenként szétválasztott WC-blokk létesül.
Rajzszám: E-5 (318…322 helyiségek)
Alapterület: férfi mosdó: 5,44 m2, női mosdó: 3,03 m2
Az új kamara terem előtti közlekedő térből kerül kialakításra az új, nemenként elkülönített vizesblokk.
5. Öltöző és raktárhelyiség kialakítása
Rajzszám: E-4 (209 helyiség)
Alapterület: 23,34 m2
A galéria szinten újonnan kialakítandó vizesblokk mellett kerül kialakításra az előkészítő-raktár helyiség, a meglévő helyiség átalakításával.
Rajzszám: E-5 (306…310 helyiségek)
Alapterület: 26,65 m2
A galéria személyzeti öltöző-mosdó blokkja a galériánál félszinttel feljebb lévő öltöző-raktár helyiségben lesz kialakítva.
Rajzszám: E-5 (311…314 helyiségek)
Alapterület: 11,64 m2
A galéria személyzeti öltöző-mosdó blokkja a galériánál félszinttel feljebb lévő öltöző-raktár helyiségben lesz kialakítva az öltöző, raktárhelyiség.
Rajzszám: E-3 (113,114,115 helyiség)
Alapterület: személyzeti öltöző: 13,3 m2, mosdó: 1,09 m2, WC: 1,28 m2
A jelenlegi személyzeti öltöző és a hozzá kapcsolódó mosdó, WC funkciója megmarad, a helyiségek kerülnek felújításra.
Az épület alábbi raktárhelyiségeinek funkciója változatlanul marad.
Rajzszám: E-3 (116 helyiség), Alapterület: 24,28 m2
Rajzszám: E-3 (120 helyiség), Alapterület: 11,19 m2
Rajzszám: E-3 (121 helyiség), Alapterület: 23,71 m2
Rajzszám: E-3 (124, 125 helyiség), Alapterület: 3,63 m2, 1,47 m2
6. Galéria kialakítása
Rajzszám: E-4 (201 helyiség), E-5 (301 helyiség)
Alapterület: 214,22 m2, 76,19 m2
Az előcsarnokból felvezető lépcsőn megközelíthető galéria meglévő, utólagos szerkezetei bontásra kerülnek.
7. Nézőtér átalakítása, akadálymentesítése
Rajzszám: E3 (111 helyiség)
A nézőtéri bejáró mellett a hátsó, meglévő széksorok eltávolításával biztosítjuk a kerekesszékkel érkezők részére az „ülőhelyet”.
Műemlékvédelmi törzsszám: 11064
Azonosítószám: 11822
Nyilvántartott műemléki érték, III. Kategória.
A teljes körű műszaki leírást a kiviteli tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 590359236
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Renalpin Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50213667
Postai cím: Vigadó tér 3. 1lph 3/3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: renalpin@renalpin.hu
Telefon: +36 303312888
Internetcím(ek): (URL) www.renalpin.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. 2019 július 15.-én tartott helyszíni bejáráson megállapításra került, hogy a S-5 és a S-6 terv szerinti vasbeton vendégfödémek és vasbeton lépcső nem építhetők meg, helyette megmarad a meglévő önhordó acélszerkezetű galéria. Elmaradnak továbbá a vendégfödémek szakipari munkái is. Helyette vele egyenértékbe új villamos elosztószekrény készül és cserére kerülnek a nem megfelelő betápkábelek, elkészül a hőközpont áramváltós mérőhelye, felújításra pótlásra kerülnek a mozi nézőtéri lámpák, és átalakításra, bővítésre kerül a tűzjelző rendszer. A kivitelezés megkezdését követően Felek a mellékelt műszaki tartalom módosításában állapodtak meg.

2. A módosulások nem veszélyeztetik a projekt megvalósíthatóságát. A módosított műszaki tartalommal megépített létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas lesz.
3. Szerződő Felek megállapítják, hogy a fenti I.1. pont szerint a Kbt. 141. § (4) c) ca) alpont rendelkezésének megfelelően a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; és a Kbt. 141. § (4) c) cb) alpont rendelkezésének megfelelően a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
4. A Kbt. 141. § (4) c) cc) alpont szerint a Szerződő Felek megállapítják, hogy a projekt átalánydíja nem módosul, így az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2019 július 15.-én tartott helyszíni bejáráson megállapításra került, hogy a S-5 és a S-6 terv szerinti vasbeton vendégfödémek és vasbeton lépcső nem építhetők meg, helyette megmarad a meglévő önhordó acélszerkezetű galéria. Elmaradnak továbbá a vendégfödémek szakipari munkái is. Helyette vele egyenértékbe új villamos elosztószekrény készül és cserére kerülnek a nem megfelelő betápkábelek, elkészül a hőközpont áramváltós mérőhelye, felújításra pótlásra kerülnek a mozi nézőtéri lámpák, és átalakításra, bővítésre kerül a tűzjelző rendszer .
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 590359236 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 590359236 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben