Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4565/2020
CPV Kód:33110000-4
Ajánlatkérő:Békés Megyei Központi Kórház
Teljesítés helye:HU332;HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság;Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43342866
Postai cím: Semmelweis Utca 1
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Mihály
Telefon: +36 66555201
E-mail: kovacsm@bmkk.eu
Fax: +36 66441192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bmkk.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "INTERREG-ROHU396-eszközbeszerzés"
Hivatkozási szám: EKR001469202019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés révén az Interreg V-A ROHU 396 pályázat keretében "INTERREG-„Határokon átnyúló együttmuködés kardiovascularis és perifériás érbetegségek prevenciója, komplex ellátása Temes-Békés megyében”-eszközbeszerzés” 2 db részajánlatételi körben az alábbiak szerint:1.részajánlattételi körben:2 db Ultrahang készülék, a 2.részajánlattételi körben:1 db DSA készülék.
Valamennyi rész tekintetében szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe
helyezést,oktatást magyar nyelven eszközönként max. 10 fő részére,magyar nyelvű szerviz hátteret,48
órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási időn belül.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ultrahang
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33112200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 1. készülék tekintetében:5700 Gyula, Semmelweis utca 1., míg a 2. készülék tekintetében: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 2 db Ultrahang készülék beszerzése: 1. készülék-PRÉMIUM KATEGÓRIÁS ECHO KÉSZÜLÉK LIVE 3D TTE ÉS TEE KÉPALKOTÁSSAL, UH LABOR; 2. készülék-FELSŐ KATEGÓRIÁS ECHO KÉSZÜLÉK GYERMEK VIZSGÁLATOKHOZ LIVE 3D TEE KÉPALKOTÁSSAL.Szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe
helyezést,oktatást magyar nyelven eszközönként max.10 fő részére,magyar nyelvű szerviz hátteret,48
órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási időn belül. A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza. Egyes termékeknél meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 46.§(3)bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1.: 1. készüléknél Élő UH kép megjelenítése az érintőképernyőn (Igen/Nem):  20
2 1.2.: 1. készüléknél Dinamika tartomány:  5
3 1.3.: 1. készüléknél Frame rate (frame /sec.) 2D módban:  5
4 1.4.: 2. készüléknél Kardiológiai, live 3D képalkotás lehetősége a TEE vizsgálófejen (Igen/Nem): 10
5 1.5.: 2. készüléknél Vizsgálófejek kompatibilitási a közbeszerzési eljárás során beszerzendő másik kardiológiai ultrahanggal (Igen/Nem): 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 105
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Interreg V-A ROHU 396 pályázat
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5) pontszám alsó és felső határa:0és10.2)Kbt.76.§(9)d):min. kritériumok Min.eln.Kbt.77.§(1) bek.szerinti legkedvezőbb szint,ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmut. alapján a dokumentációban megadott képlet szerint, ill.abszolút értékelési módszer,az ár fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: DSA
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33111000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5700 Gyula, Semmelweis utca 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés keretében 1 db DSA - Haemodinamikai és perifériás intervenciós RTG berendezés- készülék beszerzése. Szükséges biztosítani 12 hónap jótállást,üzembe
helyezést,oktatást magyar nyelven eszközönként max. 10 fő részére,magyar nyelvű szerviz hátteret,48
órán belüli rendelkezésre állást a felmerülő javítások tekintetében a jótállási időn belül.A részletes műszaki követelményeket a specifikációs melléklet tartalmazza. Egyes termékeknél meghatározott
gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a közbeszerzés tárgyának, minőségi követelményeinek egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében történtek, a 321/2015.(X.30.)Korm.rend. 46.§(3)bek. értelmében ajánlatkérő azzal mindenben egyenértékű
terméket elfogad, a bizonyítás Ajánlattevő feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.: Padlóra, vagy mennyezetre telepített motoros mozgatású C-íves (mennyezetre telepített motoros/ padlóra telepített): 50
2 2.2.: Asztallap hossza Min. 280 cm, Max. 320 cm: 10
3 2.3.: Asztallap sugárelnyelése Max.1,4mm AL, Min.0,8 mmAl 10
4 2.4.: Újraélesztés lehetősége maximális páciensterhelés mellett az asztallap teljesen kinyújtott pozíciójában is, legalább 500 N erővel (Igen/Nem):  10
5 2.5.: Érintőképernyős vezérlő panelen digitális nagyítás és mozgatás (fluoroszkópia alatt is), ill. az élő és ref. képek megjelenítése (Igen/Nem): 10
6 2.6.: Anód maximális hődisszipációja Min. 10000 W, Max. 22000 W: 10
7 2.7.: Detektor pixel méret Max. 200 µm, Min. 150 µm: 10
8 2.8.: Folyamatosan változó (kéttengelyű) tengelyű rotációs angiográfia (Igen/Nem): 10
9 2.9.: Min. 0,5 mm Cu ekvivalens szűrő alkalmazása az összes fluoroszkópiás üzemmód esetén, páciens méretétől függetlenül, képminőség változás nélkül (Igen/Nem): 10
10 2.10.: Kiegészítő sugárszűrő filterek választási lehetősége legalább 3 szinten min. 1,0 mm Cu ekvivalenciáig (Igen/Nem) 10
11 2.11.: Előzetes projekciókon alapuló gombnyomásra aktiválódó dinamikus koronária roadmap többlet sugárhasználat nélkül (Igen/Nem): 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 225
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Interreg V-A ROHU 396 pályázat
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5) pontszám alsó és felső határa:0és10.2)Kbt.76.§(9)d):min. kritériumok Min.eln.Kbt.77.§(1) bek.szerinti legkedvezőbb szint,ill. legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmut. alapján a dokumentációban megadott képlet szerint, ill.abszolút értékelési módszer,az ár fordított arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 235 - 575179
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: ultrahang
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70179620
Postai cím: Liliom Köz 2.
Város: Etyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2091
Ország: Magyarország
E-mail: zsengeller@bluemed.hu
Telefon: +36 302763143
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 274500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 275000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: készülékek szállításában való részvétel, készülékek üzembehelyezésével,betanításával, applikációjával kapcsolatos szakmai segítségnyújtás, tapasztalatmegosztás

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: DSA
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bluemed Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70179620
Postai cím: Liliom Köz 2.
Város: Etyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2091
Ország: Magyarország
E-mail: zsengeller@bluemed.hu
Telefon: +36 302763143
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 625500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 625000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: beszállítás helységkialakítás üzembehelyezés és betanítás szerviz

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1) A szerződés ajánlatkérő 2020.03.09-én, nyertes ajánlattevő 2020.03.11-én írta alá. Az adásvételi szerződés a mindkét Fél általi – amennyiben a Felek nem egy időben és helyen írnak alá, a később aláíró Fél - aláírásának napján lép hatályba.
2) Nyertes ajánlattevő adószáma:
Nyertes Ajánlattevő neve: BLUEMED Plusz Kft.
Nyertes Ajánlattevő címe: 2091 Etyek, Liliom köz 2.
Nyertes Ajánlattevő adószáma: 26231208-2-07.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)