Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4599/2020
CPV Kód:50224000-1
Ajánlatkérő:ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU311
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62487375
Postai cím: Deák Tér 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zay Adorján
Telefon: +36 46501506
E-mail: eszakerdo@eszakerdo.hu
Fax: +36 46501505
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.eszakerdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: LÁEV gördülőállomány fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000547932018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: LÁEV gördülőállomány fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: A járműfejlesztésben érintett tételeket a LÁEV Diósgyőr-Majláth forgalmi telephelyén (3535 Miskolc, Erdész u. 24.) kell üzemképes állapotban, érvényes hatósági engedélyekkel átadni.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Lillafüredi Állami Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontató- és vontatott járművek korszerűsítésére, felújítására és építésére vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
 meglévő vontató- és vontatott járművek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, új járművek gyártása (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés),beleértve a LÁEV Diósgyőr-Majláth forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,
 valamennyi jármű külső és belső megjelenésének tervezése és kivitelezése,
 valamennyi vontató- és vontatott jármű jogszabály által előírt teljeskörű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére,
 valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,
 a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
 valamennyi járműhöz részletes, magyar nyelvű kezelési utasítás, karbantartási és javítási utasítás készítése és átadása Megrendelő részére,
 Projekt során új vagy módosított típusengedélyt szerzett járművekre a típusismereti képzés anyagának összeállítása és átadása Megrendelő részére, a képzés előkészítése, hatósági ügyintézése, valamint lebonyolítása.
A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.
Vontatójárművek
 2 db M 041 típusú dízelmozdony korszerűsítése (D02-501 és D02-506 psz.),
 2 db C-50 típusú dízelmozdony korszerűsítése (C02-407 és C02-408 psz.),
 1 db M 041 típusú dízelmozdony teljes körű, főműhelyi szintű felújítása (D02-508 psz.),
 1 db hibrid mozdony részleges átalakítása (Mk48 2021 psz.),
Személykocsik
 4 db Bax sor „nagy-zárt” személykocsi teljes körű, főműhelyi szintű felújítása (11, 12, 14, 15 psz.),
 1 db „kis-zárt” személykocsi teljes körű felújítása (31 psz.),
 1 db akadálymentesített „kis-zárt” személykocsi teljes körű felújítása (32 psz.),
 4 db „nagy-MÁV” típusú „nagy-nyitott” személykocsi teljes körű felújítása (305, 306, 307, 308 psz.),
 4 db „kis-MÁV” típusú „kis-nyitott” személykocsi teljes körű felújítása (301, 302, 303, 304 psz.),
 4 db „Diamand” típusú „kis-nyitott” személykocsi teljes körű felújítása (351, 352, 353, 354 psz.),
 4 db „nagy-MÁV” típusú „nagy-nyitott” személykocsi építése,
 2 db „LÁEV-31” típusú „kis-zárt” személykocsi építése,
Teherkocsik
 1 db nyitott teherkocsi felújítása (54 psz.),
 1 db légfékes Jah sor teherkocsi felújítása (3633 psz.),
Folytatás a VI.4.3) 2. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 014 - 029427

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: LÁEV gördülőállomány fejlesztése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: keletutmr@gmail.com
Telefon: +36 42787910
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42786012
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 908951375 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A szerződésmódosítás dátuma: 2020. február 26.
2. A szerződésmódosítás jogalapja: 141. § (4) bekezdés c) pontja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3), (7) bekezdése szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50224000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: A járműfejlesztésben érintett tételeket a LÁEV Diósgyőr-Majláth forgalmi telephelyén (3535 Miskolc, Erdész u. 24.) kell üzemképes állapotban, érvényes hatósági engedélyekkel átadni.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Lillafüredi Állami Erdei Vasút fejlesztése tárgyú projektben vontató- és vontatott járművek korszerűsítésére, felújítására és építésére vonatkozó tervezési, kivitelezési és engedélyeztetési feladatok ellátása a nyertes ajánlattevő által benyújtott teljesítési és pénzügyi ütemezés alapján. A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A teljesítendő feladatok részletesen az alábbiak:
 meglévő vontató- és vontatott járművek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, új járművek gyártása (továbbiakban összefoglalólag: járműfejlesztés),beleértve a LÁEV Diósgyőr-Majláth forgalmi telephelyéről való elszállítást, az oda való visszaszállítást és a rakodási tevékenységet, valamint a járműfejlesztések során a járművekből kibontott azon fődarabok és alkatrészek visszaszállítását is, amelyekre Megrendelő igényt tart,
 valamennyi jármű külső és belső megjelenésének tervezése és kivitelezése,
 valamennyi vontató- és vontatott jármű jogszabály által előírt teljeskörű hatósági engedélyezési eljárásaihoz és egyéb hozzájárulások, tanúsítványok beszerzéséhez szükséges tervdokumentációk elkészítése és átadása Megrendelő részére,
 valamennyi szükséges hatósági eljárás teljes körű ügyintézése, beleértve az üzembehelyezési engedélyezéseket, valamint az azokhoz szükséges próbaüzemek és egyéb vizsgálatok elvégzését is, a jogerős engedélyek átadása megrendelő részére,
 a járműfejlesztések során végzett valamennyi vizsgálat eredményét rögzítő jegyzőkönyvek és egyéb dokumentumok elkészítése, rögzítése és átadása Megrendelő részére,
 valamennyi járműhöz részletes, magyar nyelvű kezelési utasítás, karbantartási és javítási utasítás készítése és átadása Megrendelő részére,
 Projekt során új vagy módosított típusengedélyt szerzett járművekre a típusismereti képzés anyagának összeállítása és átadása Megrendelő részére, a képzés előkészítése, hatósági ügyintézése, valamint lebonyolítása.
A fenti tevékenységeket az alábbi járművekre vonatkozóan szükséges elvégezni.
Vontatójárművek
 2 db M 041 típusú dízelmozdony korszerűsítése (D02-501 és D02-506 psz.),
 2 db C-50 típusú dízelmozdony korszerűsítése (C02-407 és C02-408 psz.),
 1 db M 041 típusú dízelmozdony teljes körű, főműhelyi szintű felújítása (D02-508 psz.),
 1 db hibrid mozdony részleges átalakítása (Mk48 2021 psz.),
Személykocsik
 4 db Bax sor „nagy-zárt” személykocsi teljes körű, főműhelyi szintű felújítása (11, 12, 14, 15 psz.),
 1 db „kis-zárt” személykocsi teljes körű felújítása (31 psz.),
 1 db akadálymentesített „kis-zárt” személykocsi teljes körű felújítása (32 psz.),
 4 db „nagy-MÁV” típusú „nagy-nyitott” személykocsi teljes körű felújítása (305, 306, 307, 308 psz.),
 4 db „kis-MÁV” típusú „kis-nyitott” személykocsi teljes körű felújítása (301, 302, 303, 304 psz.),
 4 db „Diamand” típusú „kis-nyitott” személykocsi teljes körű felújítása (351, 352, 353, 354 psz.),
 4 db „nagy-MÁV” típusú „nagy-nyitott” személykocsi építése,
 2 db „LÁEV-31” típusú „kis-zárt” személykocsi építése,
Teherkocsik
 1 db nyitott teherkocsi felújítása (54 psz.),
 1 db légfékes Jah sor teherkocsi felújítása (3633 psz.),
Folytatás a VI.4.3) 2. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 908951375
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: keletutmr@gmail.com
Telefon: +36 42787910
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42786012
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módosításának tárgya
1. módosítás
Felek közös megegyezéssel a Szerződés megkötését követően beállott előre nem látható okok miatt a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
A Szerződés 3. pontjában szereplő 1. mérföldkő teljesítési határidejét az alábbi időpontra módosítják:
2020. február 27.,
A Szerződés 3. pontjában szereplő 2. mérföldkő teljesítési határidejét az alábbi időpontra módosítják:
2020. június 30.,
2. módosítás
Felek közös megegyezéssel a Szerződés megkötését követően beállott előre nem látható okok miatt a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:
A Szerződés 7.1. pontjában szereplő 1. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó részszámlához kapcsolódó díjat az alábbi összegre módosítják:
155.756.575 Ft + ÁFA (azaz százötvenötmillió-hétszázötvenhatezer-ötszázhetvenöt forint plusz ÁFA)
A Szerződés 7.1. pontjában szereplő 2. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó részszámlához kapcsolódó díjat az alábbi összegre módosítják:
272.574.150 Ft + ÁFA (azaz kettőszázhetvenkettőmillió-ötszázhetvennégyezer-százötven forint plusz ÁFA)
A Szerződés 7.1. pontjában szereplő 3. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó részszámlához kapcsolódó díjat az alábbi összegre módosítják:
129.018.500 Ft + ÁFA (azaz százhuszonkilencmillió-tizennyolcezer-ötszáz forint plusz ÁFA)
A Szerződés 7.1. pontjában szereplő 4. mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódó részszámlához kapcsolódó díjat az alábbi összegre módosítják:
351.602.150 Ft + ÁFA (azaz háromszázötvenegymillió-hatszázkettóezer-százötven forint plusz ÁFA)
Felek a szerződés többi pontját változatlanul érvényesnek tekintik.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2020. február 10-én kelt „LÁEV gördülőállomány fejlesztése” tárgyú levelében a Szerződés 3. számú mellékletében szereplő Teljesítési és pénzügyi ütemterv módosítását kérte. Megrendelő a levélben és a levél mellékleteit képező iratokban foglaltak alapján a Teljesítési és pénzügyi ütemterv módosítását megalapozottnak találta. Felek a módosítás tekintetében 2020. február 20-án személyes egyeztetést folytattak. A módosítás indoka, hogy az M 041 típusú dízelmozdonyok korszerűsítéséhez szükséges, megrendelt műszaki paraméterű CENTAFLEX kuplung Vállalkozó hibáján kívüli okokból – szállító teljesítésének elmaradására visszavezethetően - nem került leszállításra, amelyből adódóan az összeszerelés határidőben nem teljesíthető.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 908951375 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 908951375 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben