Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4600/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Budapesti Gazdasági Egyetem
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:P.Dussmann Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Gazdasági Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01328
Postai cím: Markó utca 29-31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Buczkó Balázs
Telefon: +36 14696709
E-mail: kozbeszerzes@uni-bge.hu
Fax: +36 14696635
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-bge.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.uni-bge.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (GKZ) takarítási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (GKZ) takarítási feladatainak ellátása vállalkozási szerződés keretében.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A GKZ épületeiben lévő helyiségek (tantermek, PC termek, irodák, folyosók, vizes blokkok, közösségi terek,kollégium) takarítási feladatainak ellátása.
A szolgáltatás fő feladat csoportjai:
- rendszeres (napi, heti, havi) takarítási feladatok,
- nagytakarítási (évente egy vagy két alkalommal, műszaki leírásban foglaltak szerint) feladatok,
- ügyeletes takarítói feladatok.
Elvárások:
1. Az oktatási és a tanszéki épület, valamint az Infocentrum tantermeinek takarítása 16:00-tól másnap reggel7:30-ig történjen meg.
2. Az Infocentrumban lévő könyvtár helyiségeinek takarítására 8:00 órától 8:30 óráig van lehetőség.
3. Az Infocentrum tetőtere és a nagyelőadó (Aula) takarítása az ott megtartandó rendezvények időpontjáhozigazodóan, eseti jelleggel történjen.
4. Nagytakarítás elvégzésére évente 1 vagy 2 alkalommal.
5. Munkanapokon és rendezvények idején ügyeletes takarító biztosítása szükséges.
6. A takarítók feladatütemezése, beosztása illeszkedjen a Kar által ellátandó oktatási és szolgáltatásifolyamatokhoz, a kollégium napirendjéhez.
Takarításban érintett terület nagysága: 12 664 nm.
A takarítószemélyzetnek részt kell vennie a Megrendelő által szervezett és lebonyolított, Megrendelő KörnyezetIrányítási Rendszerére vonatkozó képzésen, évente egy alkalommal.
A nyertes ajánlattevő feladata a takarításhoz szükséges takarítószerek és eszközök biztosítása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/04/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 090 - 177749

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Budapesti Gazdasági Egyetem Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg (GKZ) takarítási feladatainak ellátásavállalkozási szerződés keretében.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/04/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: P.Dussmann Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Rákóczi út 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1088
Ország: HU
E-mail: dussmann@dussmann.hu
Telefon: +3612661066
Internetcím(ek): (URL) www.dussmann.hu
Fax: +3612666360
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 57475200 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. VI. rész, XXI. fejezet szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90911200-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A GKZ épületeiben lévő helyiségek (tantermek, PC termek, irodák, folyosók, vizes blokkok, közösségi terek,kollégium) takarítási feladatainak ellátása.
A szolgáltatás fő feladat csoportjai:
- rendszeres (napi, heti, havi) takarítási feladatok,
- nagytakarítási (évente egy vagy két alkalommal, műszaki leírásban foglaltak szerint) feladatok,
- ügyeletes takarítói feladatok.
Elvárások:
1. Az oktatási és a tanszéki épület, valamint az Infocentrum tantermeinek takarítása 16:00-tól másnap reggel7:30-ig történjen meg.
2. Az Infocentrumban lévő könyvtár helyiségeinek takarítására 8:00 órától 8:30 óráig van lehetőség.
3. Az Infocentrum tetőtere és a nagyelőadó (Aula) takarítása az ott megtartandó rendezvények időpontjáhozigazodóan, eseti jelleggel történjen.
4. Nagytakarítás elvégzésére évente 1 vagy 2 alkalommal.
5. Munkanapokon és rendezvények idején ügyeletes takarító biztosítása szükséges.
6. A takarítók feladatütemezése, beosztása illeszkedjen a Kar által ellátandó oktatási és szolgáltatásifolyamatokhoz, a kollégium napirendjéhez.
Takarításban érintett terület nagysága: 12 664 nm.
A takarítószemélyzetnek részt kell vennie a Megrendelő által szervezett és lebonyolított, Megrendelő KörnyezetIrányítási Rendszerére vonatkozó képzésen, évente egy alkalommal.
A nyertes ajánlattevő feladata a takarításhoz szükséges takarítószerek és eszközök biztosítása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 59016259
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: P.Dussmann Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail: dussmann@dussmann.hu
Telefon: +3612661066
Internetcím(ek): (URL) www.dussmann.hu
Fax: +3612666360
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés jelen módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően kerül módosításra, amely alapján a szerződés - 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Szerződésmódosítás dátuma: 2020.03.10.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés jelen
módosítása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően kerül
módosításra, amely alapján a szerződés - 141. § (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési
eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén
azok nettó összértéke - nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át, valamint a módosítás nem változtatja meg a
szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 57475200 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 59016259 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben