Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4604/2020
CPV Kód:90524400-0
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:Budapest és vonzáskörzetében 16 telephely kerül megadásra a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.;Kecskemét és Szolnok vonzáskörzete, valamint Magyarország érintett ideiglenes határzára, 11 helyszínen a Műszaki leírásban részletesen ismertetve.;Balaton vonzáskörzete a Műszaki leírásban részletesen ismertetett 10 helyszínen.;Győr és vonzáskörzete, a Műszaki leírásban részletesen ismertetett 3 helyszínen.;Debrecen és vonzáskörzete, a Műszaki leírásban részletesen ismertetett 3 helyszínen.;Kaposvár, MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kolárovits Katalin
Telefon: +36 14651800
E-mail: kolarovits.katalin@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001205482019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001205482019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségügyi veszélyes hulladék szállítása
Hivatkozási szám: EKR001205482019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egészségügyi veszélyes hulladék szállítása és ártalmatlanítása, valamint egészségügyi veszélyes hulladék gyűjtéséhez szükséges gyűjtőeszközök beszerzése adásvétellel vegyes vállalkozási keretszerződés keretében, hulladékgyűjtő konténer biztosításával.
A veszélyes hulladék teljes, I. - VI. részekre vonatkozó becsült mennyisége 2 évre 1.257.596 kg, a szállítások száma az I.-VI. részekre vonatkozóan 2240 alkalom/2 év, gyűjtődobozok mennyisége az I-VI részekre vonatkozóan 482.890 db/2 év. A mennyiségeket irányadó mennyiségekként kell kezelni, az ajánlat megtételéhez határozta meg Ajánlatkérő. A szolgáltatás igénybevétele és a mennyiségek lekérése, azaz a valós lehívás maximum a rendelkezésre álló fedezet, azaz a keretösszeg kimerítéséig lehetséges, amely a teljes szerződésre vonatkozóan nettó 315 112 610 Ft. A részletes mennyiségi, műszaki, szakmai követelményeket a "Műszaki leírás" elnevezésű közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 315112610 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 6
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest és vonzáskörzete, telephelyei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és vonzáskörzetében 16 telephely kerül megadásra a Műszaki leírásban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék szállítása és ártalmatlanítása, az I. részajánlati kör tekintetében a becsült mennyisége 2 évre 1.223.438 kg, a szállítások száma mindösszesen 1728 alkalom/2 év. Kiegészítve adásvétel keretében, mindösszesen 455.786 db gyűjtőedény beszerzésével. A megadott mennyiség összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges tároló konténer biztosításával. A mennyiségeket irányadó mennyiségekként kell kezelni, az ajánlat megtételéhez határozta meg Ajánlatkérő. A szolgáltatás igénybevétele és a mennyiségek lekérése, a valós lehívás maximum a rendelkezésre álló fedezet, azaz a keretösszeg kimerítéséig lehetséges. Nettó keretösszeg: 297 147 114.- Ft. A részletes mennyiségi, műszaki, szakmai követelményeket a "Műszaki leírás" elnevezésű közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A gyűjtőedényekre vonatkozóan, Ajánlatkérő elfogadja a méretbeli eltérést az alábbiak szerint:
Valamennyi dokumentációban az 1 literes gyűjtőeszköznél 1-2 liter, a 2 literes edényeknél 2-3 liter, a 4 literesnél 4-6 liter, az 5 literesnél 5-8 liter, a 7 literesnél 7-10 liter, a 10 literesnél 10-15 liter, a 20 literesnél 20-30 liter, a 30 literesnél 30-45 liter, a 40 literesnél 40-60 liter a gyűjtőeszközök űrtartalmi paramétereinek intervalluma.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gyűjtődobozok előre hajtogatva történő szállítása IGEN/NEM (Igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AT nem alkalmazhat gyűjtő fuvar szállítási módot, az elszállítandó vesz. hulladék nagy mennyisége miatt, a telephelyre üres kocsival érkezzen. A TH kiszolgálása után férőhely függvényében folytathat gyűjtést további helyszíneken. AK a nyertes AT kiválasztásánál a Kbt.76.§.(1) bek. szerinti gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. A módszer leírása a KKD-ban található.

II.2.1)
Elnevezés: Kecskemét és Szolnok vonzáskörzete, valamint Magya
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU33 A teljesítés fő helyszíne: Kecskemét és Szolnok vonzáskörzete, valamint Magyarország érintett ideiglenes határzára, 11 helyszínen a Műszaki leírásban részletesen ismertetve.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék szállítása és ártalmatlanítása, az II. részajánlati kör tekintetében becsült mennyisége 2 évre 25.242 kg, a szállítások száma 250 alkalom/2 év. Kiegészítve adásvétel keretében a műszaki leírásban részletesen ismertetett típusú, űrtartalmú és becsült mennyiségű, 20.770 db gyűjtőedény beszerzésével. A megadott mennyiség összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges tároló konténer biztosításával. A mennyiségeket irányadó mennyiségekként kell kezelni, az ajánlat megtételéhez határozta meg Ajánlatkérő. A szolgáltatás igénybevétele és a mennyiségek lekérése, a valós lehívás maximum a rendelkezésre álló fedezet, azaz a keretösszeg kimerítéséig lehetséges. Jelen ajánlati részben Ajánlatkérő nettó 11 926 340.- Ft-ban határozta meg a keretet. A részletes mennyiségi, műszaki, szakmai követelményeket a "Műszaki leírás" elnevezésű közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A gyűjtőedényekre vonatkozóan, Ajánlatkérő elfogadja a méretbeli eltérést az alábbiak szerint:
Valamennyi dokumentációban az 1 literes gyűjtőeszköznél 1-2 liter, a 2 literes edényeknél 2-3 liter, a 4 literesnél 4-6 liter, az 5 literesnél 5-8 liter, a 7 literesnél 7-10 liter, a 10 literesnél 10-15 liter, a 20 literesnél 20-30 liter, a 30 literesnél 30-45 liter, a 40 literesnél 40-60 liter a gyűjtőeszközök űrtartalmi paramétereinek intervalluma.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gyűjtődobozok előre hajtogatva történő szállítása IGEN/NEM (Igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a nyertes AT kiválasztásánál a Kbt.76.§.(1) bek. szerinti gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. A módszer leírása a KKD-ban található a Kbt. 76. § (9)bekezdés c)-d) pontja szerinti információkkal. Ez vonatkozik az 1. részajánlati körre is, ahol a II. 2.14 pontban teljességében, és a VI.3. pontban egyáltalán nem jelenhet meg az információ a karakterkorlát miatt .

II.2.1)
Elnevezés: Balaton vonzáskörzete
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU21 A teljesítés fő helyszíne: Balaton vonzáskörzete a Műszaki leírásban részletesen ismertetett 10 helyszínen.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék szállítása és ártalmatlanítása, az III. részajánlati kör tekintetében becsült mennyisége 2 évre 7.706 kg, a szállítások száma 162 alkalom/2 év. Kiegészítve adásvétel keretében a Műszaki leírásban részletesen ismertetett típusú, űrtartalmú és becsült mennyiségű, 3.482 db gyűjtőedény beszerzésével.
A megadott mennyiség összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges tároló konténer biztosításával. A mennyiségeket irányadó mennyiségekként kell kezelni, az ajánlat megtételéhez határozta meg Ajánlatkérő. A szolgáltatás igénybevétele és a mennyiségek lekérése, a valós lehívás maximum a rendelkezésre álló fedezet, azaz a keretösszeg kimerítéséig lehetséges. Jelen ajánlati részben Ajánlatkérő nettó 4 082 964.- Ft-ban határozta meg a keretet. A részletes mennyiségi, műszaki, szakmai követelményeket a "Műszaki leírás" elnevezésű közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A gyűjtőedényekre vonatkozóan, Ajánlatkérő elfogadja a méretbeli eltérést az alábbiak szerint:
Valamennyi dokumentációban az 1 literes gyűjtőeszköznél 1-2 liter, a 2 literes edényeknél 2-3 liter, a 4 literesnél 4-6 liter, az 5 literesnél 5-8 liter, a 7 literesnél 7-10 liter, a 10 literesnél 10-15 liter, a 20 literesnél 20-30 liter, a 30 literesnél 30-45 liter, a 40 literesnél 40-60 liter a gyűjtőeszközök űrtartalmi paramétereinek intervalluma.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gyűjtődobozok előre hajtogatva történő szállítása IGEN/NEM (Igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a nyertes AT kiválasztásánál a Kbt.76.§.(1) bek. szerinti gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. A módszer leírása a KKD-ban található a Kbt. 76. § (9)bekezdés c)-d) pontja szerinti információkkal. Ez vonatkozik az 1. részajánlati körre is, ahol a II. 2.14 pontban teljességében, és a VI.3. pontban egyáltalán nem jelenhet meg az információ a karakterkorlát miatt .

II.2.1)
Elnevezés: Győr és vonzáskörzete
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: Győr és vonzáskörzete, a Műszaki leírásban részletesen ismertetett 3 helyszínen.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék szállítása és ártalmatlanítása, az IV. részajánlati kör tekintetében becsült mennyisége 2 évre 756 kg, a szállítások száma 48 alkalom/2 év. Kiegészítve adásvétel keretében a Műszaki leírásban részletesen ismertetett típusú, űrtartalmú és becsült mennyiségű, 2.530 db gyűjtőedény beszerzésével.A megadott mennyiség összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges tároló konténer biztosítása. A mennyiségeket irányadó mennyiségekként kell kezelni, az ajánlat megtételéhez határozta meg Ajánlatkérő. A szolgáltatás igénybevétele és a mennyiségek lekérése, a valós lehívás maximum a rendelkezésre álló fedezet, azaz a keretösszeg kimerítéséig lehetséges. Jelen ajánlati részben Ajánlatkérő nettó 1 141 912.- Ft-ban határozta meg a keretet. A részletes mennyiségi, műszaki, szakmai követelményeket a "Műszaki leírás" elnevezésű közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A gyűjtőedényekre vonatkozóan, Ajánlatkérő elfogadja a méretbeli eltérést az alábbiak szerint:
Valamennyi dokumentációban az 1 literes gyűjtőeszköznél 1-2 liter, a 2 literes edényeknél 2-3 liter, a 4 literesnél 4-6 liter, az 5 literesnél 5-8 liter, a 7 literesnél 7-10 liter, a 10 literesnél 10-15 liter, a 20 literesnél 20-30 liter, a 30 literesnél 30-45 liter, a 40 literesnél 40-60 liter a gyűjtőeszközök űrtartalmi paramétereinek intervalluma.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gyűjtődobozok előre hajtogatva történő szállítása IGEN/NEM (Igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a nyertes AT kiválasztásánál a Kbt.76.§.(1) bek. szerinti gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. A módszer leírása a KKD-ban található a Kbt. 76. § (9)bekezdés c)-d) pontja szerinti információkkal. Ez vonatkozik az 1. részajánlati körre is, ahol a II. 2.14 pontban teljességében, és a VI.3. pontban egyáltalán nem jelenhet meg az információ a karakterkorlát miatt .

II.2.1)
Elnevezés: Debrecen és vonzáskörzete
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU32 A teljesítés fő helyszíne: Debrecen és vonzáskörzete, a Műszaki leírásban részletesen ismertetett 3 helyszínen.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék szállítása és ártalmatlanítása, az V. részajánlati kör tekintetében becsült mennyisége 2 évre 336 kg, a szállítások száma 48 alkalom/2 év. Kiegészítve adásvétel keretében a Műszaki leírásban részletesen ismertetett típusú, űrtartalmú és becsült mennyiségű, 296 db gyűjtőedény beszerzésével. A megadott mennyiség összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges tároló konténer biztosításával. A mennyiségeket irányadó mennyiségekként kell kezelni, az ajánlat megtételéhez határozta meg Ajánlatkérő. A szolgáltatás igénybevétele és a mennyiségek lekérése, a valós lehívás maximum a rendelkezésre álló fedezet, azaz a keretösszeg kimerítéséig lehetséges. Jelen ajánlati részben Ajánlatkérő nettó 715 544.- Ft-ban határozta meg a keretet. A részletes mennyiségi, műszaki, szakmai követelményeket a "Műszaki leírás" elnevezésű közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A gyűjtőedényekre vonatkozóan, Ajánlatkérő elfogadja a méretbeli eltérést az alábbiak szerint:
Valamennyi dokumentációban az 1 literes gyűjtőeszköznél 1-2 liter, a 2 literes edényeknél 2-3 liter, a 4 literesnél 4-6 liter, az 5 literesnél 5-8 liter, a 7 literesnél 7-10 liter, a 10 literesnél 10-15 liter, a 20 literesnél 20-30 liter, a 30 literesnél 30-45 liter, a 40 literesnél 40-60 liter a gyűjtőeszközök űrtartalmi paramétereinek intervalluma.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gyűjtődobozok előre hajtogatva történő szállítása IGEN/NEM (Igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a nyertes AT kiválasztásánál a Kbt.76.§.(1) bek. szerinti gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. A módszer leírása a KKD-ban található a Kbt. 76. § (9)bekezdés c)-d) pontja szerinti információkkal. Ez vonatkozik az 1. részajánlati körre is, ahol a II. 2.14 pontban teljességében, és a VI.3. pontban egyáltalán nem jelenhet meg az információ a karakterkorlát miatt .

II.2.1)
Elnevezés: Kaposvár
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés fő helyszíne: Kaposvár, MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred 7400 Kaposvár, Füredi út 146/A.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Egészségügyi veszélyes hulladék szállítása és ártalmatlanítása, az VI. részajánlati kör tekintetében becsült mennyisége 2 évre 118 kg, a szállítások száma 4 alkalom/2 év. Kiegészítve adásvétel keretében a Műszaki leírásban részletesen ismertetett típusú, űrtartalmú és becsült mennyiségű, 26 db gyűjtőedény beszerzésével. A megadott mennyiség összegyűjtéséhez és elszállításához szükséges tároló konténer biztosításával. A mennyiségeket irányadó mennyiségekként kell kezelni, az ajánlat megtételéhez határozta meg Ajánlatkérő. A szolgáltatás igénybevétele és a mennyiségek lekérése, a valós lehívás maximum a rendelkezésre álló fedezet, azaz a keretösszeg kimerítéséig lehetséges. Jelen ajánlati részben Ajánlatkérő nettó 98736.- Ft-ban határozta meg a keretet. A részletes mennyiségi, műszaki, szakmai követelményeket a "Műszaki leírás" elnevezésű közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A gyűjtőedényekre vonatkozóan, Ajánlatkérő elfogadja a méretbeli eltérést az alábbiak szerint:
Valamennyi dokumentációban az 1 literes gyűjtőeszköznél 1-2 liter, a 2 literes edényeknél 2-3 liter, a 4 literesnél 4-6 liter, az 5 literesnél 5-8 liter, a 7 literesnél 7-10 liter, a 10 literesnél 10-15 liter, a 20 literesnél 20-30 liter, a 30 literesnél 30-45 liter, a 40 literesnél 40-60 liter a gyűjtőeszközök űrtartalmi paramétereinek intervalluma.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A gyűjtődobozok előre hajtogatva történő szállítása IGEN/NEM (Igen válasz 10 pont, nem válasz 1 pont) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a nyertes AT kiválasztásánál a Kbt.76.§.(1) bek. szerinti gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat bírálati szempontot alkalmazza. A módszer leírása a KKD-ban található a Kbt. 76. § (9)bekezdés c)-d) pontja szerinti információkkal. Ez vonatkozik az 1. részajánlati körre is, ahol a II. 2.14 pontban teljességében, és a VI.3. pontban egyáltalán nem jelenhet meg az információ a karakterkorlát miatt .

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1.-6. részajánlati kör vonatkozásában:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll (figyelemmel a Kbt. 62.§ (3)-(5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is. Az eljárásból kizárásra kerül ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1)]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban Kr.) 12. §-ára. Ajánlattevő, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.
Igazolási mód:
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (8) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával - az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, megfelelő határidő tűzésével - hívja fel ajánlattevőt (továbbiakban AT) azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy AT nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1.-6. részajánlati kör vonatkozásában:
Szakmai alkalmasság körében:
Sz/1: Ajánlattevőnek, a Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján rendelkeznie kell a szolgáltatás nyújtásához előírt hulladék gazdálkodási (szállítás, kezelés, begyűjtés) engedéllyel, másolati példány benyújtásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ/1: Alkalamatlan a ajánlattevő, ha nem rendelkezik a megajánlott rész tekintetében a hulladékról szóló (2012 évi CLXXXV. törvény (Ht) szerinti, valamint a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos 225/2015. (VIII.7.) kormányrendelet szerinti Hulladékgazdálkodási engedéllyel (szállítás, kezelés, begyűjtés).
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. (5) bekezdésére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával az ajánlattételi szakaszban az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően, megfelelő határidő tűzésével - hívja fel az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt, valamint az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy megfelelnek az alkalmassági követelményeknek.
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21.§ (3) bek. a) pontja alapján ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásait. Az ismertetéseknek tartalmazniuk kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés kezdő és befejező időpontját idejét és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt. Ajánlatkérő a korábban, legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket is figyelembe vesz.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései. Azokban az esetekben, amelyekben a Kr. 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja az ajánlatkérő a fenti pontokban felsorolt igazolási módok helyett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján, az előírt alkalmassági követelményeknek a ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan a Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben a közbeszerzés tárgya (Egészségügyi veszélyes hulladék szállítása és ártalmatlanítása) szerinti szolgáltatási referenciával, amelynek mennyisége mindösszesen eléri az 1. részben legalább a 450.000 kg mennyiséget, a 2.részben legalább a 9.000 kg mennyiséget, a 3. részben legalább az 2800 kg mennyiséget, a 4. részben legalább a 280 kg mennyiséget, az 5. részben legalább a 120 kg mennyiséget, a 6.részben legalább a 40 kg mennyiséget. Ajánlattevő több referenciával is igazolhatja alkalmasságát.
A K r. 22. § (5) bekezdése alapján a 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.Ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a nagyobb mennyiségi referenciával megfelelhessen Ajánlattevő és igazolhassa a kisebb mennyiségű referenciát igénylő részeket.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, valamint bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, melynek értelmében a referencia-követelmény igazolására a ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg a szolgáltatást. Jelen alkalmassági feltétel igazolásával összefüggésben az ajánlatkérő felhívja a ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69. (5) bekezdésére.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 11/1996. (VII.4.) KTM r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít, amelynek mértékét a szerződéstervezet 12. pontja tartalmazza.
Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra késedelmi kötbérre vagy hibás teljesítés esetén hibás teljesítési kötbérre jogosult. A Késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított gyűjtőeszköz(ök) és/vagy a késedelmesen teljesített szolgáltatás nettó szerződéses értéke, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 2,5 %-a, maximuma a szerződésszegéssel érintett gyűjtőeszköz(ök) és/vagy szolgáltatás nettó ellenértékének 25 %-a. A Hibás teljesítési kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett gyűjtőeszköz(ök) és/vagy szolgáltatás nettó szerződéses értéke, mértéke a kötbér alap 5 %-a. maximuma a szerződésszegéssel érintett gyűjtőeszköz(ök) és/vagy szolgáltatás nettó ellenértékének 25 %-a. A gyűjtőeszközök jótállás ideje 12 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: AK hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.
§ (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK hivatkozik az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(5) bekezdéseiben
foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdéseire

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza. 2. A Korm.r. 30.§ (4) bekezdés értelmében az AK az M1) pont szerinti műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 3. AK nem teszi lehetővé gazdálk. szerv. létrehozását. 4. A közb. dokumentumai térítésmentesen, elektronikusan elérhetőek az EKR-ben . 5. A közb. dokumentumokat a Kbt. 57.§ (2) bek. alapján, a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 2. § (1) bek. ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton az EKR-ben el kell érnie. 6. Folyamatban lévő változásbejegyzési elj. esetében a KKD-ban meghatározottak szerint kell eljárni. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§-a alapján biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 8. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 138. §-ra. 9. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére. 10. Ajánlattevőnek a szerződéskötés idejére rendelkeznie kell NCAGE kóddal, melynek a szolgáltatás ellenértékeként benyújtott számla kifizetésekor szerepeltetnie kell. 11. AT csatolja ajánlatába az alábbi dokumentumokat az 1-6. rk. valamelyikére történő ajánlattétel esetén: az előírt EKR elektronikus űrlapokon felül a). az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. b.) Nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (6) szerint (nemleges nyilatkozat is benyújtandó). c.) kötelező nyilatkozatot. AK külön felhívására (Kbt. 69. (4) szerint) csatolandó: 1.) KKD referencia igazolás iratmintát 2.) Nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés a), e) d), f) pontjai 62. § (2) bekezdés szerint közjegyző, vagy szakmai kamara által hitelesítve. g) Az EKR-ben magadott 01, 02, 03 jelzésű Excel táblákat mint részletes ajánlati árak kimutatását.
12. A nyertes AT-nek a szerződéskötéskor be kell nyújtania a gyűjtődob használatára vonatkozó műsz., technikai leírást, haszn. utasítást, melyek tartalmazzák az összeállítás leírását, a gyűjthető hulladékok körét, a gyűjtőeszköz terhelhetőségét. AK a dobozok előre hajtogatottságát bírálati szempontként értékeli. 13. A nyertes AT-nek a szerződéskötéskor be kell nyújtania a környezetvédelemre von. szakmai felelősségbiztosítási kötvény másolatát: értéke az éves kárfedezet min. 30 millió forint, a káresetenkénti kárfedezete legalább 5 millió forint. 14. AK a Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 15. A nyertes AT-nek a szerződéskötéskor eleget kell tennie a HM tárca termékkodifikációs tevékenységének végrehajtásához szükséges, a szolg. azonosítását szolgáló adatszolgáltatásnak.16. A nyertes AT-nek a veszélyes hulladék átvételekor és szállításakor a 178/2017. (VII.5) Kr és a 12/2017. (VI.12.) EMMI rendeletben előírtak betartásával kell eljárnia. 17. AT-nek a közúti szállítás esetén a csomagolóeszközök ADR szabályok szerinti minősítéssel (UN jelölés) kell rendelkeznie.
18. A nyertes AT-nek a szerződés megkötésének időpontjára rendelkeznie kell az ISO-9001 és EN ISO 14001 vagy ezekkel egyenértékű t minőségirányítási rendszerrel.19. A IV.2.6) pontban megadott ajánlati kötöttség vonatkozásában AK 2 hónap alatt 60 naptári napot ért. Az elj. folyamatba épített ellenőrzés mellett zajlik.
20. A nyertes AT-nek rendelkeznie kell a szerződéskötés idejére az 1-6 részek tekintetében legalább 1 fő, a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételiről szóló 11/1996. (VII.4.) KTM r.ben meghatározott végzettségű környezetvédelmi megbízott szakemberrel, legalább 1 fő vesz. árú száll. biztonsági tanácsadóval,és legalább 2 fő, ADR oktatást igazoló,szállítást végző szakemberrel.
21. FAKSZ: Kolárovits Katalin lajstromszám: 00857 Távollétében: Pete István 00867.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Karakterkorlát miatt ide helyezi Ajánlatkérő: A Kbt. 27/A. §-a alapján Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák