Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4633/2020
CPV Kód:09211100-2
Ajánlatkérő:MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.;A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.;A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.;A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság, Kbt. 5. § (4) bek. szerinti AK
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csete Tibor
Telefon: +36 306809438
E-mail: csete.tibor@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000253402020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000253402020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: gazdasági társaság, Kbt. 5. § (4) bek. szerinti AK
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Motorolajak szállítása letéti raktározással
Hivatkozási szám: EKR000253402020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vontatójárművek motorolajainak szállítása letéti raktárszerződés keretében és az 1-3. részek esetében veszélyes hulladékok elszállítása (1. rész Vasúti motorolaj szállítása, 2. rész: Univerzális motorolaj szállítása, 3. rész: Rész-szintetikus dízelmotor olaj szállítása, 4. rész: Speciális motorolaj szállítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vasúti motorolaj szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés (letéti raktárszerződés) alapján nyertes Ajánlattevő az alábbi munkák elvégzésére vállal kötelezettséget:
— a meghatározott motorolaj leszállítása az eseti megrendelésben megadott telephely(ek)re,
— olajos rongy elszállítása,
— olajos hordó elszállítása,
— használt olajszűrő elszállítása,
— hulladékolaj elszállítása,
— motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok végzése.
Ajánlatkérő a megajánlott terméket MAN D2866, és MAN LUH 20, és MAN LUH 21, és MAN LUH 24, és MAN LUH 40 és VOLVO DH 10A típusú dízelmotorokban kívánja alkalmazni.
A közbeszerzés keretmennyisége:
— motorolaj keretmennyisége: 118.430 kg alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 35.529 kg opcionális mennyiség (továbbiakban: Opciós mennyiség). Az Alapmennyiségből 28.950 kg minimum 10 liter és maximum 80 liternek megfelelő kiszerelésben, míg 89.480 kg minimum 140 liter és maximum 240 liternek megfelelő kiszerelésben szállítandó. A kiszerelésekhez tartozó mennyiségek tájékoztató jellegűek, a teljes keretmennyiségen belül ezek aránya változhat a szerződés teljesítése során,
— elszállítandó olajos rongy (Azonosító 15 02 02*) keretmennyisége: 6.600 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) +1.980 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség),
— elszállítandó olajos hordó (Azonosító 15 01 10*) keretmennyisége: 5.800 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) +1.740 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség),
— elszállítandó használt olajszűrő (Azonosító 16 01 07*) keretmennyisége: 1.600 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) + 480 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség),
— elszállítandó hulladékolaj (Azonosító 13 02 05*) keretmennyisége: 31.500 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) + 9.450 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség).
A konkrét igények a mindenkori eseti megrendelésben szerepelnek majd.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő által vállalt motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok száma (egész db) 5
2 Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő nettó egységár (Ft/kg) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az Alapmennyiségen felüli Opciós mennyiségű motorolaj lehívására Ajánlatkérő egyoldalúan jogosult, de az Opciós mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének időtartama alatt a nyertes Ajánlattevőhöz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (a szerződés szerinti eseti megrendeléssel/lehívással) jogosult a II.2.4) pontban megadott Opciós mennyiség terhére történő további megrendelés(ek)re. Az Opciós mennyiség terhére való megrendelésre az Alapmennyiség megrendelésére vonatkozó szabályok vonatkoznak. Ajánlatkérő jogosult az Opciós mennyiségként meghatározott mennyiség nem teljes mértékű és akár több részletben történő igénybevételére is.
Az Opciós mennyiség hozzávetőlegesen, tájékoztató jelleggel: 8.685 kg minimum 10 liter és maximum 80 liternek megfelelő kiszerelésben, míg 26.844 kg minimum 140 liter és maximum 240 liternek megfelelő kiszerelésben szállítandó.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontok a karakterkorlátra tekintettel a VI.4.3. pontban kerültek feltüntetésre.

II.2.1)
Elnevezés: Univerzális motorolaj szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés (letéti raktárszerződés) alapján nyertes ajánlattevő az alábbi munkák elvégzésére vállal kötelezettséget:
— a meghatározott motorolaj leszállítása az eseti megrendelésben megadott telephely(ek)re,
— olajos rongy elszállítása,
— olajos hordó elszállítása,
— használt olajszűrő elszállítása,
— hulladékolaj elszállítása,
— motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok végzése.
Ajánlatkérő a megajánlott terméket CAT 3406 és CAT 3412 és CAT 3412E és CAT 3508 és CAT 3512 és CAT 3516 Caterpillar típusú dízelmotorok motorolajaként alkalmazni kívánja legalább 2500 üzemórás olajcsere ciklussal.
A közbeszerzés keretmennyisége:
— motorolaj keretmennyisége: 110.780 kg és 5.340 liter alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 33.234 kg és 1.602 liter opcionális mennyiség (továbbiakban: Opciós mennyiség). Az Alapmennyiségből 110.780 kg minimum 140 liter és maximum 240 liternek megfelelő kiszerelésben, míg az 5.340 liter minimum 1 liter és maximum 10 liternek megfelelő kiszerelésben szállítandó. A kiszerelésekhez tartozó mennyiségek tájékoztató jellegűek, a teljes keretmennyiségen belül ezek aránya változhat a szerződés teljesítése során,
— elszállítandó olajos rongy (Azonosító 15 02 02*) keretmennyisége: 6.400 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) +1.920 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség),
— elszállítandó olajos hordó (Azonosító 15 01 10*) keretmennyisége: 5.700 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) +1.710 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség),
— elszállítandó használt olajszűrő (Azonosító 16 01 07*) keretmennyisége: 1.500 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) + 450 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség),
— elszállítandó hulladékolaj (Azonosító 13 02 05*) keretmennyisége: 31.000 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) + 9.300 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség).
A konkrét igények a mindenkori eseti megrendelésben szerepelnek majd.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő által vállalt motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok száma (egész db) 5
2 Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő egységár (Ft/kg) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az Alapmennyiségen felüli Opciós mennyiségű motorolaj lehívására Ajánlatkérő egyoldalúan jogosult, de az Opciós mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének időtartama alatt a nyertes Ajánlattevőhöz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (a szerződés szerinti eseti megrendeléssel/lehívással) jogosult a II.2.4) pontban megadott Opciós mennyiség terhére történő további megrendelés(ek)re. Az első olyan eseti megrendelés, mellyel az Alapmennyiség meghaladásra kerül az Opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt, hogy Vevő a teljes Opciós mennyiség lehívására köteles. Az Opciós mennyiség terhére való megrendelésre az Alapmennyiség megrendelésére vonatkozó szabályok vonatkoznak. Ajánlatkérő jogosult az Opciós mennyiségként meghatározott mennyiség nem teljes mértékű és akár több részletben történő igénybevételére is.
Az opciós mennyiség hozzávetőlegesen, tájékoztató jelleggel: 33.234 kg minimum 140 liter és maximum 240 liternek megfelelő kiszerelésben, míg 1.602 liter minimum 1 liter és maximum 10 liternek megfelelő kiszerelésben szállítandó.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontok a karakterkorlátra tekintettel a VI.4.3. pontban kerültek feltüntetésre.

II.2.1)
Elnevezés: Rész-szintetikus dízelmotor olaj szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés (letéti raktárszerződés) alapján nyertes ajánlattevő az alábbi munkák elvégzésére vállal kötelezettséget:
— a meghatározott motorolaj leszállítása az eseti megrendelésben megadott telephely(ek)re,
— olajos rongy elszállítása,
— olajos hordó elszállítása,
— használt olajszűrő elszállítása,
— hulladékolaj elszállítása,
— motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok végzése.
Ajánlatkérő a megajánlott terméket MTU 6R 183 TD 13H és MTU 8V 4000 és MTU 12V 2000 és MTU 16V 4000 típusú dízelmotorok motorolajaként alkalmazni kívánja legalább 2000 üzemóra olajcsere ciklussal.
A közbeszerzés keretmennyisége:
— motorolaj keretmennyisége: 81.460 kg alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 24.438 kg opcionális mennyiség (továbbiakban: Opciós mennyiség). A termék minimum 140 liter és maximum 240 liternek megfelelő kiszerelésben szállítandó.
— elszállítandó olajos rongy (Azonosító 15 02 02*) keretmennyisége: 4.500 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) +1.350 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség),
— elszállítandó olajos hordó (Azonosító 15 01 10*) keretmennyisége: 4.000 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) +1.200 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség),
— elszállítandó használt olajszűrő (Azonosító 16 01 07*) keretmennyisége: 1.100 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) + 330 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség),
— elszállítandó hulladékolaj (Azonosító 13 02 05*) keretmennyisége: 22.000 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) + 6.600 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség).
A konkrét igények a mindenkori eseti megrendelésben szerepelnek majd.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlattevő által vállalt motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok száma (egész db) 5
2 Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő egységár (Ft/kg) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az Alapmennyiségen felüli Opciós mennyiségű motorolaj lehívására Ajánlatkérő egyoldalúan jogosult, de az Opciós mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének időtartama alatt a nyertes Ajánlattevőhöz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (a szerződés szerinti eseti megrendeléssel/lehívással) jogosult a II.2.4) pontban megadott Opciós mennyiség terhére történő további megrendelés(ek)re. Az első olyan eseti megrendelés, mellyel az Alapmennyiség meghaladásra kerül az Opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt, hogy Vevő a teljes Opciós mennyiség lehívására köteles. Az Opciós mennyiség terhére való megrendelésre az Alapmennyiség megrendelésére vonatkozó szabályok vonatkoznak. Ajánlatkérő jogosult az Opciós mennyiségként meghatározott mennyiség nem teljes mértékű és akár több részletben történő igénybevételére is.
Az opciós mennyiség hozzávetőlegesen, tájékoztató jelleggel: 24.438 kg, amely minimum 140 liter és maximum 240 liternek megfelelő kiszerelésben szállítandó.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontok a karakterkorlátra tekintettel a VI.4.3. pontban kerültek feltüntetésre.

II.2.1)
Elnevezés: Speciális motorolaj szállítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09211100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. országos raktárhálózata részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés (letéti raktárszerződés) alapján nyertes ajánlattevő az alábbi munkák elvégzésére vállal kötelezettséget:
— a meghatározott motorolaj leszállítása az eseti megrendelésben megadott telephelyre,
— hulladékolaj elszállítása.
A közbeszerzés keretmennyisége:
— motorolaj keretmennyisége: 140 liter alapmennyiség (továbbiakban: Alapmennyiség) + 42 liter opcionális mennyiség (továbbiakban: Opciós mennyiség). A termék minimum 1 liter és maximum 12 liternek megfelelő kiszerelésben szállítandó.
— elszállítandó hulladékolaj (Azonosító 13 02 05*) keretmennyisége: 20 kg alapmennyiség (továbbiakban Alapmennyiség) + 6 kg opcionális mennyiség (a továbbiakban Opciós mennyiség).
A konkrét igények a mindenkori eseti megrendelésben szerepelnek majd.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő egységár (Ft/kg) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az Alapmennyiségen felüli Opciós mennyiségű motorolaj lehívására Ajánlatkérő egyoldalúan jogosult, de az Opciós mennyiség lehívására nem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének időtartama alatt a nyertes Ajánlattevőhöz címzett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával (a szerződés szerinti eseti megrendeléssel/lehívással) jogosult a II.2.4) pontban megadott Opciós mennyiség terhére történő további megrendelés(ek)re. Az első olyan eseti megrendelés, mellyel az Alapmennyiség meghaladásra kerül az Opció lehívásának minősül, mely azonban nem jelenti azt, hogy Vevő a teljes Opciós mennyiség lehívására köteles. Az Opciós mennyiség terhére való megrendelésre az Alapmennyiség megrendelésére vonatkozó szabályok vonatkoznak. Ajánlatkérő jogosult az Opciós mennyiségként meghatározott mennyiség nem teljes mértékű és akár több részletben történő igénybevételére is.
Az opciós mennyiség hozzávetőlegesen, tájékoztató jelleggel: 42 liter, amely minimum 1 liter és maximum 12 liternek megfelelő kiszerelésben szállítandó.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontok a karakterkorlátra tekintettel a VI.4.3. pontban kerültek feltüntetésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
— az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban:AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alatt áll,
— a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (ajánlatkérő továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód:
AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/Kr.) Korm. rendelet) II. fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (továbbiakban: EKR-ben) történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. Az EEKD az EKR rendszerben elektronikus űrlap formájában elérhető.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A 321/Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A 321/Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő utólagos igazolása:
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat AT az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
— a MAGYARORSZÁG-on letelepedett AT-nek valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/Kr. 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását,
— a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ATk esetében az AK a 321/Kr. 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett AT-knek a Kbt. 62.§(1) bekezdés a) - g) pontok és k) pont ka) alpont, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti kizáró okokkal kapcsolatban nyilatkoznia kell arról, hogy a székhelye szerinti ország jogrendszerében a kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely hatóságok, szervezetek bocsátják ki. Jelen nyilatkozat nem a kizáró okok hiányának igazolását szolgálja, hanem a kizáró okok igazolási módjának meghatározására irányul. Ezzel összhangban kell – magyar fordításban – azon igazolásokat benyújtani, melyekből megállapítható, hogy AT nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62.§(1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ban foglaltakra (öntisztázás), továbbá a 321/Kr. 1-16. §-okban foglaltakra továbbá a Kbt. 69.§(11a) bek.-ére.
Vált. bejegyzésre nemleges tartalom esetén is nyilatkozni szükséges. Foly.lévővált.bejegyzési eljárás esetében AT köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékletek nélkül) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) a 321/Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
A 321/Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében ajánlatkérő elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében, tehát ajánlattevőnek csak arról kell nyilatkozni az EEKD-ban, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (11) és (12) bekezdéseiben, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P1) AT-nek csatolnia kell a 321/Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/Kr. 19. § (3) bek. szerint, ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) és a 69. § (11a) bekezdései, valamint 321/Kr. 19. § (7) bek. megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) AT alkalmas, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen eléri
az 1. rész esetében a nettó 80.000.000 Ft-ot,
a 2. rész esetében a nettó 85.000.000. Ft-ot,
a 3. rész esetében a nettó 72.000.000 Ft-ot,
a 4. rész esetében a nettó 140.000. Ft-ot.
AK rögzíti, hogy amennyiben valamely AT több részre kíván ajánlatot benyújtani, úgy ahhoz, hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimumkövetelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni. AT-nek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.

A III.1.3) pont szerinti karakterkorlátozásra tekintettel a III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság pont ebben a pontban kerül folytatásra:
M1) pont folytatása:
A részteljesítésekkel kapcsolatban AK a 321/Kr. 21/A. §-ában és a 22. § (4) bekezdésében foglaltakra hivatkozik. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni. Az alkalmasság igazolása több szerződésből is biztosítható.
AK a kapcsolódó szolgáltatásokon az alábbiakat érti: motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok végzése és/vagy szilárd veszélyes hulladék elszállítása és kezelése.
M2)
AT-nek AK felhívására csatolnia kell a 321Kr 21. § (1) bek. i) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapnál nem régebbi akkreditált vizsgálat alapján készített jegyzőkönyvet a megajánlott termékről olyan részletességgel, hogy Ajánlatkérő által az M2) pontban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelőség vizsgálható legyen. A jegyzőkönyvet a megadott jellemzők vizsgálatára akkreditált (pl. NAH, vagy egyéb, bármely államban akkreditált nemzeti testületek) laboratóriumnak kell kiállítania. A megadott jellemzők vizsgálatára nem akkreditált laboratórium által kiállított jegyzőkönyvet AK nem fogad el.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) ajánlatában a 321/Kr. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a 321/Kr. 2. § (5) bek. értelmében elfogadja AT-k EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében, tehát AT-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem.
AK felhívja figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdéseiben, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a 321/Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Utólagos igazolás:
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/Kr. 21-22. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a meghatározott alkalmassági követelményeknek.
M1) AT-nek AK felhívására csatolnia kell a 321/Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban teljesített legjelentősebb, közbeszerzés tárgya (motorolaj értékesítése, vagy motorolaj értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) szerinti, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállításainak ismertetését 321/Kr. 22. § (1)-(2) bek. alapján.
Az ismertetés(ek)nek (egy vagy több ismertetés) tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
- a teljesítés idejének a kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap megadásával), Vizsgált időszak: AT a 321/Kr. 21. § (1a) bek. a) pontja szerint a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállítások igazolásával jogosult az alkalmasságát igazolni,
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét/lakcímét,
- a kapcsolattartó nevét, telefonszámát és e-mail címét,
- a szállítás tárgyát (úgy részletezve, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági követelménynek való megfelelés),
- a teljesítés mennyisége,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá
— az 1. rész esetében legalább egy ismertetésnek tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szállított terméket MAN D2866, vagy MAN LUH 20, vagy MAN LUH 21, vagy MAN LUH 24, vagy MAN LUH 40 vagy VOLVO DH 10A típusú dízelmotorok olajaként, a vizsgált időszakban mekkora mértékben szállították, továbbá a termék szállítása és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— a 2. rész esetében legalább egy ismertetésnek tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szállított terméket CAT 3406, vagy CAT 3412, vagy CAT 3412E, vagy CAT 3508, vagy CAT 3512, vagy CAT 3516 típusú dízelmotorok olajaként a vizsgált időszakban mekkora mértékben szállították, továbbá a megajánlott motorolaj a felsorolt CATERPILLAR típusú dízelmotorok legalább egyikében egy olajtöltettel mennyi üzemórát teljesített és a termék szállítása és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
— a 3. rész esetében legalább egy ismertetésnek tartalmaznia kell nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szállított terméket MTU 6R 183 TD 13H vagy MTU 8V 4000 vagy MTU 12V 2000 vagy MTU 16V 4000 típusú dízelmotorok olajaként a vizsgált időszakban mekkora mértékben szállították, továbbá a megajánlott termék a felsorolt MTU dízelmotorok bármelyikében egy olajtöltettel mennyi üzemórát teljesített és a termék szállítása és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referencia ismertetése szerint a szerződés tárgya bővebb, mint a kért referencia tárgya, akkor a referencia ismertetésében meg kell adni a kért tárgyra vonatkozó értéket.
A karakterkorlátozásra tekintettel a folytatás a III.1.2. (Gazdasági és pénzügyi alkalmasság) pont alkalmasság minimumkövetelményei részben.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmas AT, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapos időszakban
- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, motorolaj értékesítésére,vagy motorolaj értékesítésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére vonatkozó olyan referenciával/referenciákkal, amely(ek) mennyisége mindösszesen eléri
az 1. részben a 77000 kg-ot,
a 2. részben a 75000 kg-ot,
a 3. részben az 53000 kg-ot,
a 4. részben a 100 litert,
továbbá:
— az 1. részben egy vagy több referenciával, amelyen AT által szállított terméket összesen legalább 50 000 kg mértékben, MAN D2866 vagy MAN LUH 20 vagy MAN LUH 21 vagy MAN LUH 24 vagy MAN LUH 40 vagy VOLVO DH 10A típusú dízelmotorok legalább egyikének motorolajaként szerződésszerűen szállították és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,
— a 2. részben egy vagy több referenciával, amelyen AT által szállított terméket összesen legalább 40 000 kg mértékben CAT 3406 vagy CAT 3412 vagy CAT 3412E vagy CAT 3508 vagy CAT 3512 vagy CAT 3516 típusú dízelmotorok legalább egyikének motorolajaként szerződésszerűen szállították és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A szállított terméknek a felsorolt Caterpillar típusú dízelmotorok egyikében egy olajtöltettel legalább 2500 üzemórát teljesítenie kellett,
— a 3. részben egy vagy több referenciával, amelyen AT által szállított terméket összesen legalább 30 000 kg mértékben MTU 6R 183 TD 13H vagy MTU 8V 4000 vagy MTU 12V 2000 vagy MTU 16V 4000 típusú dízelmotorok legalább egyikének motorolajaként szerződésszerűen szállították és a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A megajánlott terméknek a felsorolt MTU típusú dízelmotorok egyikében egy olajtöltettel legalább 2000 üzemórát teljesítenie kellett.
Nem szerződésszerű a szállítás és a teljesítés nem az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-többek között,de nem kizárólagosan-ha a termék alkalmazása során a termék minőségére visszavezethető bárminemű kenéstechnikai jellegű meghibásodás előfordult. Ha AT több részre nyújt be ajánlatot ahhoz,hogy valamennyi megpályázott részre alkalmasnak minősüljön, a megpályázott részekre irányadó minimum mennyiségi követelmények közül a legmagasabbat kell minimumkövetelményként teljesíteni.
M2) Alkalmas AT,ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapnál nem régebbi akkreditált vizsgálat alapján készített és az alább megadott műszaki paraméterek vizsgálatára akkreditált laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyvvel,mely alapján a megajánlott termék megfelel a következő műszaki paramétereknek vagy egyenértékű azzal:
1.részben a műszaki paraméterek megnevezése és értéke:
Lobbanáspont (COC),°C: legalább 225.
Folyáspont,°C: legfeljebb -30.
Teljes bázisszám, mg KOH/g: legalább 10,0.
2.részben a műszaki paraméterek megnevezése és értéke:
Lobbanáspont (COC),°C: legalább 220.
Folyáspont,°C: legfeljebb -30.
Teljes bázisszám, mg KOH/g: legalább 10,0.
3.részben a műszaki paraméterek megnevezése és értéke:
Lobbanáspont (COC),°C: legalább 220.
Folyáspont,°C: legfeljebb -33.
Teljes bázisszám, mg KOH/g: legalább 12,0.
4.részben a műszaki paraméterek megnevezése és értéke:
Lobbanáspont (COC),°C: legalább 270.
Folyáspont,°C: legfeljebb -15.
A műszaki paraméterek határértékétől csak a megadott irányban lehet eltérni és nem vehető figyelembe a vizsgálati szabvány reprodukálhatósága.
AK a vizsgálatot végző laboratóriumnak a megadott műszaki paraméterek vizsgálatára érvényes akkreditációját a http://nah.gov.hu/kategoriak honlap elérhetőségen ellenőrzi. Ha a laboratórium akkreditálási dokumentuma (részletező okirat) a fenti honlapcímen nem érhető el, akkor AT-nek csatolnia kell a vizsgálatot végző laboratórium akkreditációs és részletező okiratát legalább olyan részletességgel, hogy abból a jelen pontban megadott műszaki paraméterek vizsgálatára érvényes akkreditáció megállapítható legyen.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Részletesen a letéti raktárszerződésben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/05/20 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza figyelemmel az e-Kr. 16. §-ra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2022. február
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban KD) adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás EKR-n kerül lefolytatásra, így a Kbt. vonatkozó pontjai és az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A §. és az e-Kr. 11-12. §-ai tartalmazzák.
3. AT ajánlatában csatolnia kell
- a Kbt. 66. § (5) bek. alapján felolvasólapot, mely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat, ,
- a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
- a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot,
- nyilatkozatot a Kbt. 66. § (6) bek. alapján (részenként) amelyben meg kell jelölnie:
+ közbeszerzésnek azt a részét (részeit), melynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni,
+ az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.
- nyilatkozat kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételéről, adott esetben a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratot kell csatolnia,
- nyilatkozatokat a környezetvédelmi termékdíjról,
- aláírási címpéldány, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által a Ctv. 9. §-a szerint ellenjegyzett aláírás minta, továbbá meghatalmazás (adott esetben),
- Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattételről szóló nyilatkozatot, és a közös ajánlattevői megállapodást.
- a részajánlati összár részletezését,
- nyilatkozat üzleti titokról,
- adott esetben hiteles vagy ajánlattevői magyar nyelvű fordítás és nyilatkozat ajánlattevői fordításról.
- a megajánlott termék vonatkozásában a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított biztonsági adatlapot.
- a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti engedélyköteles tevékenység ellátására feljogosító érvényes engedélyt és a veszélyes hulladékok elszállítására vonatkozó nyilatkozatot (részletesen a KD-ban),
- szakmai ajánlatot,
- nyilatkozatot a KN-kódról, keverhetőségről, rendszer átmosása nélküli utántöltéskor a teljes körű felelősségvállalásról.
4. AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek. szerint jelzi, hogy az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.
5. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: Csete Tibor (Lajstromszám:OO562).
6. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltak szerint teljes körűen biztosítja.
7. AK a Kbt. 75.§ (2)bek. e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
8. AK az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bek. szerint jár el.
9. AK az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték benyújtásához.
10. A nem forintban (HUF-ban) rendelkezésre álló adatokat eredeti devizanemben kell megadni. Az idegen devizanemben megadott értékek, adatok, összegek forintra történő átszámításakor ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott hivatalos árfolyamot alkalmazza.
11. Ajánlattevő alternatív ajánlatot nem tehet.
12. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., 321/Kr., az e-Kr. és a Ptk. előírásai irányadóak.
A karakterkorlátozásra tekintettel folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ alapján.
A II.2.14. További információk pontjaihoz tartozó karakterkorlátra tekintettel az "Értékelési szempontok"-hoz tartozó információk jelen pontban kerültek megadásra.
Értékelési szempontok az 1. a 2. és a 3. rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési szempontok esetében a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel határozta meg a szempontokat: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra.
Részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
Az 1. részszempont (Részajánlati összár) tekintetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
A 2. részszempont (motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálat mennyisége) tekintetében Ajánlatkérő az abszolút értékelés módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
Értékelési kategóriák:
10 db – 11 db: 1 pont
12 db – 14 db: 2 pont
15 db – 17 db: 3 pont
18 db – 20 db: 4 pont
21 db – 23 db: 5 pont
24 db – 26 db: 6 pont
27 db – 29 db: 7 pont
30 db – 32 db: 8 pont
33 db – 35 db: 9 pont
35 db felett: 10 pont
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy 10 darabnál kevesebb motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálat vállalása az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenséget eredményezi. A vállalt motorolaj- és kopásdiagnosztikai vizsgálatok száma részenként külön-külön értendő.
A 3. részszempont (Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő nettó egységár tekintetében Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
Értékelési szempontok a 4. rész vonatkozásában:
Ajánlatkérő a felhívás II.2.5) pontjában meghatározott értékelési szempontok esetében a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pontjára tekintettel határozta meg a szempontokat: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok kerülnek alkalmazásra.
Részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.
Az 1. részszempont (Részajánlati összár) tekintetében Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
A 2. részszempont (Az elszállításra kerülő hulladékolajért ajánlattevő által fizetendő nettó egységár tekintetében Ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszere alapján értékeli az ajánlatokat.
A közbeszerzés tárgyának részletes értékelési módszerét a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A VI.3) pont karakterkorlátozására tekintettel a VI.3) pont folytatása:
13. AK felhívja AT-k figyelmét arra, hogy a „Műszaki paraméterek” típust, illetve minősítéseket is tartalmazhat. A meghatározott minősítésre, típusú termékre, eljárásra történő hivatkozások tájékoztató jellegűek, a közbeszerzés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A 321/Kr. 46. §-ban és 48. §-ban foglaltakra, AK a felhívás III.1.3. M2) pontjában és a Szakmai ajánlatban előírt műszaki paraméterek esetében az adott típussal egyenértékű terméket/ajánlatot is elfogad, ez esetben azonban AT-nek ajánlatában igazolni kell az egyenértékűség fennállását.
14. AK a nyertes AT(k)-től nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
15. Nyertes AT köteles a szerződéskötéstől számított 2 munkanapon belül elektronikus képi katalógust készíteni (részletesen a szerződéstervezetben).
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák