Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0464/2020
CPV Kód:22200000-2
Ajánlatkérő:Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Teljesítés helye:1088 Budapest, Szentkirályi u. 28., Központi Raktár (Szabó János) hetenyi.rita@btk.ppke.hu, szabo.zsuzsanna@jak.ppke.hu
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EBSCO GmbH
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13960533
Postai cím: Szentkirályi Utca 28.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csontó Bianka
Telefon: +36 302651255
E-mail: titkarsag@gvckft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Folyóiratok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001170342018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Külföldi folyóiratok beszerzése – 113 féle kiadván
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28., Központi Raktár (Szabó János)
hetenyi.rita@btk.ppke.hu, szabo.zsuzsanna@jak.ppke.hu
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 113 féle, print és online folyóirat beszerzése
Allgemeine Zeitschrift für Philosophie
"American Cinematographer
Electronic Mail"
American Journal of Comparative law
American Journal of Sociology
Antiquity: A Quarterly Review of World Archaeology
Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde
Berliner Journal für Soziologie*
British Journal for the History of Philosophy
British Journal of Clinical Psychology
Cahiers de Civilisation Medievale*
Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR)
Common Market Law Review
DETAIL
Deutsche Vierteljahrsschrift*
Deutsche Zeitschrift für Philosophie
Development and Psychopathology
Dossiers'd Archéologie (Editions Fatons)
Droit et Societé
ELT Journal
"English Teaching Professional
(online elérés max 10 felhasználó részére)"
Entertainment Law Review
"Espanol Actuel (Espanol Actual)
(utolsó megjelent szám: 106/2016)"
Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte
European Journal for the Philosophy of Religion
European Journal of the History of Economic Thought
European Labour Law Journal
European Law Review
European Review of Private Law
European State Aid Law Quarterly
Extrapolations
First Things
FOREIGN AFFAIRS
Germanistik
Gnomon
GRUR International
Historisches Jahrbuch
Industrial Law Journal
Infant Behaviour and Development
Information & Communications Technology Law
Interactive Entertainment Law Review
Intercultural Pragmatics
International Family Law Journal
International Journal of Finance and Economics
International Journal of Procedural Law
International Review of Pragmatics
Internationales Handelsrecht
IPRAX-Praxis des Internationalen Privat und Verfährensrecht
Iustitia
JA (Japan Architect)
Journal of Aesthetics and Art Criticizm
Journal of Ancient Near Eastern Religions
Journal of Beckett Studies
Journal of Church and State
Journal of Contemporary China
Journal of European Tort Law
Journal of Historical Pragmatics
Journal of Markets and Morality
Journal of Media and Religion
Journal of Media Law
Journal of Near Eastern Studies
Journal of Politeness Research
Journal of Private International Law
Journal of Public Administration Research and Theory
Journal of the History of Ideas
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
Kunstchronik
Langages: Le revue internationale des sciences du langage
Language: Journal of the Linguistic...
Le Francais dans le Monde
Le Journal des Médecines Cunéiformes
Le Magazine Littéraire
Les Etudes Philosophiques
Lingua Nostra
Linguist
Linguistic Inquiry
Mass Communication and Society
Medieval Archaeology: Journal for the Society of Medieval Archaeology (Maney Publishing)
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung
Modern Asian Studies
Modern Law Review
Narrative Inquiery
Near Eastern Archeology
Pragmatics & Cognition
Public Administration
Rabels Zeischrift fur Auslaendisches und Internatrionales Privatrecht
Rechtstheorie
Revista de Filologia Espanola
Rivista Internationale di Filosofia del Diritto
Rivista Italiana di Dialettologia
Science Fiction Studies
Speak up!
Sprachwissenschaft
Target
Teksty Drugie
The European Legal Forum
The Irish Review
The Translator
Theologie und Philosophie
Translation and Literature
Translation Studies
Voprosy Filosofii (Вопросы философии: )
Wellsian (a Newsletter of the HG Wells Society folyóirattal együtt)
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte/ Germanistische Abteilung
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte/ Romanistische Abteilung
Zeitschrift fur das Privatrecht der Europaeischen Union
Zeitschrift fur Europaeisches Privatrecht
Zeitschrift fur Zivilprozessrecht
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters
Zeitschrift für deutsches Altertum und Deutsche Literatur
Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtvergleichung
Zeitschrift für Germanistische Linguistik
Zeitschrift für historische Forschung*
Zeitschrift für Soziologie*
Opció 2020-as év.
A részletes műszaki követelményeket az ártáblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05304 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Külföldi folyóiratok beszerzése – 113 féle kiadván
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBSCO GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76323333
Postai cím: Ignaz-Köck-Strasse 9
Város: Bécs
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 1210
Ország: Ausztria
E-mail: agradwohl@ebsco.com
Telefon: +43 13302433286
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24482092
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22200000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28., Központi Raktár (Szabó János)
hetenyi.rita@btk.ppke.hu, szabo.zsuzsanna@jak.ppke.hu
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- 113 féle, print és online folyóirat beszerzése
Allgemeine Zeitschrift für Philosophie
"American Cinematographer
Electronic Mail"
American Journal of Comparative law
American Journal of Sociology
Antiquity: A Quarterly Review of World Archaeology
Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde
Berliner Journal für Soziologie*
British Journal for the History of Philosophy
British Journal of Clinical Psychology
Cahiers de Civilisation Medievale*
Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews (CLEAR)
Common Market Law Review
DETAIL
Deutsche Vierteljahrsschrift*
Deutsche Zeitschrift für Philosophie
Development and Psychopathology
Dossiers'd Archéologie (Editions Fatons)
Droit et Societé
ELT Journal
"English Teaching Professional
(online elérés max 10 felhasználó részére)"
Entertainment Law Review
"Espanol Actuel (Espanol Actual)
(utolsó megjelent szám: 106/2016)"
Euphorion. Zeitschrift für Literaturgeschichte
European Journal for the Philosophy of Religion
European Journal of the History of Economic Thought
European Labour Law Journal
European Law Review
European Review of Private Law
European State Aid Law Quarterly
Extrapolations
First Things
FOREIGN AFFAIRS
Germanistik
Gnomon
GRUR International
Historisches Jahrbuch
Industrial Law Journal
Infant Behaviour and Development
Information & Communications Technology Law
Interactive Entertainment Law Review
Intercultural Pragmatics
International Family Law Journal
International Journal of Finance and Economics
International Journal of Procedural Law
International Review of Pragmatics
Internationales Handelsrecht
IPRAX-Praxis des Internationalen Privat und Verfährensrecht
Iustitia
JA (Japan Architect)
Journal of Aesthetics and Art Criticizm
Journal of Ancient Near Eastern Religions
Journal of Beckett Studies
Journal of Church and State
Journal of Contemporary China
Journal of European Tort Law
Journal of Historical Pragmatics
Journal of Markets and Morality
Journal of Media and Religion
Journal of Media Law
Journal of Near Eastern Studies
Journal of Politeness Research
Journal of Private International Law
Journal of Public Administration Research and Theory
Journal of the History of Ideas
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie
Kunstchronik
Langages: Le revue internationale des sciences du langage
Language: Journal of the Linguistic...
Le Francais dans le Monde
Le Journal des Médecines Cunéiformes
Le Magazine Littéraire
Les Etudes Philosophiques
Lingua Nostra
Linguist
Linguistic Inquiry
Mass Communication and Society
Medieval Archaeology: Journal for the Society of Medieval Archaeology (Maney Publishing)
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung
Modern Asian Studies
Modern Law Review
Narrative Inquiery
Near Eastern Archeology
Pragmatics & Cognition
Public Administration
Rabels Zeischrift fur Auslaendisches und Internatrionales Privatrecht
Rechtstheorie
Revista de Filologia Espanola
Rivista Internationale di Filosofia del Diritto
Rivista Italiana di Dialettologia
Science Fiction Studies
Speak up!
Sprachwissenschaft
Target
Teksty Drugie
The European Legal Forum
The Irish Review
The Translator
Theologie und Philosophie
Translation and Literature
Translation Studies
Voprosy Filosofii (Вопросы философии: )
Wellsian (a Newsletter of the HG Wells Society folyóirattal együtt)
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte/ Germanistische Abteilung
Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur Rechtsgeschichte/ Romanistische Abteilung
Zeitschrift fur das Privatrecht der Europaeischen Union
Zeitschrift fur Europaeisches Privatrecht
Zeitschrift fur Zivilprozessrecht
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters
Zeitschrift für deutsches Altertum und Deutsche Literatur
Zeitschrift für Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtvergleichung
Zeitschrift für Germanistische Linguistik
Zeitschrift für historische Forschung*
Zeitschrift für Soziologie*
Opció 2020-as év.
A részletes műszaki követelményeket az ártáblázat tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 24872359
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBSCO GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76323333
Postai cím: Ignaz-Köck-Strasse 9
Város: Bécs
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 1210
Ország: Ausztria
E-mail: agradwohl@ebsco.com
Telefon: +43 13302433286
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek az alapszerződés II. fejezetének 1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„Az opciós tétel értéke nettó 15 007 149 forint + Áfa / 2020 év, amely bruttó 17 815 564 Ft / 2020 év.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 4. A szerződésmódosítás oka:
a. "Az EISZ rendszeren keresztül beszerezhető adatbázisok és folyóiratok listája az évenkénti frissítések után válik ismertté. Az eredetileg igényelt tételek egy része az EISZ konzorciumi tagok, így a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére is jelentős kedvezménnyel szerezhető be a 2020-as évben. Ennek köszönhetően az Egyetem néhány tételre nem tart igényt, a teljesen új igények alacsony értéke miatt külön közbeszerzési eljárás lefolytatása nem indokolt, tekintettel arra, hogy az jelentős gazdasági hátránnyal járna Ajánlatkérő számára.
b. A szerződésmódosítás illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, tekintettel arra, hogy abban az Egyetem Bölcsészettudományi és Jog- és Államtudományi Kara számára szükséges folyóiratok köre kerül bővítésre.
c. Az eredeti szerződés értékéhez képest 10 %-os értéknövekedés történt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 24482092 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 24872359 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben