Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4669/2020
CPV Kód:44164310-3
Ajánlatkérő:AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: AQUA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45404474
Postai cím: Timföldgyári Út 4
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Imre
Telefon: +36 96577460
E-mail: csapo.imre@aquakft.hu
Fax: +36 96577468
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aquakft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aquakft.hu/
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hálózati anyag - 2 rész (728)
Hivatkozási szám: EKR000009522020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44164310-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő az általa üzemeltetett víz, szenny- és csapadékvíz rendszerek üzemeltetéséhez, fenntartásához, felújításához valamint új vízi közmű rendszerek építéséhez kíván anyagokat beszerezni.
A dokumentáció részét képező eszközlisták tartalmazzák az igényelt anyagok részletes listáját.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 0654 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 018 - 040371
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Az előírt alk. köv.-nek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.köv.t, amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bek. szerint az EEKD-t a kapcitást nyújtónak, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést. Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az alk. köv.-t. Alk. kövre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Alkalmassági min. követelmények: AT, közös AT alkalmatlan, ha: P.1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során az éves nettó árbevétele összesen nem érte el a(z): 1. rész tekintetében a 60.000.000 HUF-ot, a 2. rész tekintetében a 70.000.000. HUF-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során a közbeszerzés tárgyából (I. rész tekintetében: Csövek, csőidomok, golyóscsapok és fedlapok szállítása; II. rész tekintetében: Öntvény idomok, szabályozó-, elzárószerelvények, hálózati szerelvények, palástjavítók szállítása) származó éves nettó árbevétele évente nem érte el a(z): 1. rész tekintetében a 45.000.000 HUF-ot, a 2. rész tekintetében az 52.000.000 HUF-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. P.3. a Korm. rend. 19. § (1) a) pontjára figyelemmel mindkét rész tekintetében bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 2 (kettő) évben bármely számláján 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
Helyesen:
Az előírt alk. köv.-nek AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk.köv.t, amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Be kell nyújtani a Kbt. 67. § (1) bek. szerint az EEKD-t a kapcitást nyújtónak, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alk. feltételnek történő megfelelést. Kbt. 65. §-ban foglaltak, illetve a Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. A minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az alk. köv.-t. Alk. kövre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Alkalmassági min. követelmények: AT, közös AT alkalmatlan, ha: P.1. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 2 (kettő) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során az éves nettó árbevétele összesen nem érte el a(z): 1. rész tekintetében a 60.000.000 HUF-ot, a 2. rész tekintetében a 70.000.000. HUF-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. P.2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során a közbeszerzés tárgyából (I. rész tekintetében: Csövek, csőidomok, golyóscsapok és fedlapok szállítása; II. rész tekintetében: Öntvény idomok, szabályozó-, elzárószerelvények, hálózati szerelvények, palástjavítók szállítása) származó éves nettó árbevétele évente nem érte el a(z): 1. rész tekintetében a 45.000.000 HUF-ot, a 2. rész tekintetében az 52.000.000 HUF-ot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. P.3. a Korm. rend. 19. § (1) a) pontjára figyelemmel mindkét rész tekintetében bármely számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat tartalma szerint az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 2 (kettő) évben bármely számláján 15 (tizenöt) naptári napot meghaladó sorba állítás fordult elő.
VI.4.3. folyt.
Ajánlatkérő valamennyi részben felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésig a megajánlott termékek műszaki leírását ajánlatkérőnek átadni. A műszaki leírás átadása szerződéskötési feltételnek minősül. Amennyiben a műszaki specifikációt szerződéskötésig nem adja át ajánlatkérő részére, vagy az abban foglaltak nem támasztják alá a megajánlását, ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdés szerinti visszalépésnek tekinti. Felhívja AK a figyelmet ebben az esetben a Kbt. 62.§ (1) bekezdés i) pont szerinti kizáró ok figyelembe vételére, amelynek fenn nem állását vizsgálja.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az 5. számú kiegészítő tájékoztatásra figyelemmel módosította a felhívást, illetve a szerződéstervezetet, valamint a közbeszerzési dokumentációt. A nyilatkozatmintákat a módosítás nem érinti.
Egyúttal az ajánlattételi határidő is - figyelemmel a hirdetmény ellenőrzési hiánypótlás miatti csúszásra, a 2020. március 12. napján kiküldött tájékoztatástól eltérően - meghosszabbításra került a korrigendumban foglaltak szerint.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ