Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4683/2020
CPV Kód:45251250-8
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:6000 Kecskemét közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Európai uniós projektek felügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nfp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu/
 
Hivatalos név: KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52292873
Postai cím: Akadémia Körút 4
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pék Gáspár
Telefon: +36 76504040
E-mail: kecskemet@termostar.hu
Fax: +36 76478672
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.nfp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000137412020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000137412020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Európai uniós projektek felügyelete

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Távhőprojekt - Kecskemét
Hivatkozási szám: EKR000137412020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45251250-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-2017-00009 azonosítószámú „Új fogyasztók távhőrendszerre csatlakoztatása és a távhő rendszer korszerűsítése Kecskeméten” tárgyú projekt tervezési és kivitelezési munkáira vonatkozóan
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Távhőprojekt - Kecskemét
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231110-9
További tárgyak:45232140-5
45251250-8
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladatok:
- Távfűtési gerincvezeték építése a Szultán utcai Fűtőmű és a Nyugati Városkapu területe között
- 202 hőkörzet esetében: teljeskörű (engedélyezési és kivitelezési) tervezés (távvezeték, hőközpont, villamos mérőhely)
- Primer távfűtési vezetékek közműegyeztetése (409-es, 425-ös, 202-es hőkörzetekhez kapcsolódóan)
- Villamos mérőhely terv egyeztetés a 409-es és a 425-ös hőkörzetekhez kapcsolódóan.
Fogyasztói hőközpontok:
202-es hőkörzet - Hőközpont neve - Hrsz. - Fűtés (kW) - Hmv (kW)
1. Akadémia krt. 1-3. - 3799/6 - 180 - 100
2. Akadémia krt. 5-7. - 3799/6 - 180 - 100
3. Akadémia krt. 9-11. - 3799/6 - 180 - 100
4. Akadémia krt. 13-15. - 3799/5 - 180 - 100
5. Akadémia krt. 17-19. - 3799/2 - 180 - 100
6. Akadémia krt. 21-23. - 3799/2 - 180 - 100
7. Akadémia krt. 25-27. - 3799/2 - 180 - 100
8. Forradalom u. 2-4. - 3805/2 - 180 - 100
9. Forradalom u. 6-8. - 3805/2 - 180 - 100
10. Forradalom u. 10-12. - 3805/2 - 180 - 100
11. Irinyi u. 19-21. - 3805/7 - 180 - 100
12. Irinyi u. 23-25. - 3805/6 - 180 - 100
13. Irinyi u. 27-29. - 3805/5 - 180 - 100
14. Pákozdi csata u. 1-3. - 3801/2 - 250 - 150
15. Pákozdi csata u. 5-7. - 3801/3 - 250 - 150
16. Pákozdi csata u. 2-4. - 3803/2 - 180 - 100
17. Pákozdi csata u. 6-8. - 3803/2 - 180 - 100
18. Pákozdi csata u. 10-12. - 3803/2 - 180 - 100
19. Pákozdi csata u. 14-16. 3803/3 - 180 - 100
20. Pákozdi csata u. 18-20. - 3803/3 - 180 - 100
21. Pákozdi csata u. 22-24. - 3803/3 - 180 - 100
Fenti teljesítmény adatokat a tervezés során pontosítani szükséges az épületek adottságainak megfelelően. Tervezőnek előzetesen konzultálnia kell Megrendelővel az alkalmazott berendezések tipizálása érdekében.
Kivitelezési feladatok:
Távfűtési gerincvezeték építése a Szultán utcai Fűtőmű és a Nyugati Városkapu területe között:
Az érintett területek helyrajzi számai: 2158/6; 2158/4; 2190/4; 2159; 2189; 2330; 2326; 2339; 2356; 2357; 2358; 2293/2; 2292/1; 2291/9; 2292/2; 2368/2; 10199/5; 10199/6; 10198/1; 10205; 10207; 10208/5; 10202/2
DN - 400 - 300 - 250 - 200 - 150 - 80 - Össz.
Nyomvonal-hossz (m) - 54 - 1746 - 3 - 11 - 12 - 92 - 1922
Primer távfűtési vezeték építése:
Az érintett területek helyrajzi számai („409” hőkörzet): 3791/42; 3791/44; 3791/43; 3791/41; 3791/40; 3791/39; 3791/52; 3791/51; 3791/50; 3791/35; 3791/34
Az érintett területek helyrajzi számai („425” hőkörzet): 3791/61; 3791/37; 3791/38; 3791/28; 3791/27; 3791/32; 3791/30; 3791/31; 3751/32; 3751/33; 3751/34; 3791/65; 3791/72; 3807
Az érintett területek helyrajzi számai („202” hőkörzet): 3799/1 ; 3800 ; 3802 ; 3801/11 ; 3803/10 ; 3805/9; 3799/3; 3799/5; 3799/6; 3801/2; 3801/3; 3803/2; 3803/3; 3799/2; 3805/2; 3805/7; 3805/6; 3805/5
DN - 200 - 150 - 125 - 100 - 80 - 65 - 50 - 40 - 32 - Össz.
„409” hőkörzet: DN100 19 nyvfm, DN80 167 nyvfm, DN65 177 nyvfm, DN50 164 nyvfm, DN40 393 nyvfm,össz:920
„425” hőkörzet: DN200 62 nyvfm, DN150 292 nyvfm, DN125 144 nyvfm, DN100 75 nyvfm, DN80 4 nyvfm, DN65 232 nyvfm, DN50 342 nyvfm, DN40 24 nyvfm, össz:1175
„202” hőkörzet: DN200 23 nyvfm, DN125 85 nyvfm, DN100 103 nyvfm, DN80 117 nyvfm, DN65 151 nyvfm, DN50 428 nyvfm, DN40 151 nyvfm, DN32 42 nyvfm össz:1100
Összes vezeték építés 3195 nyomvonal-hosszban (m) DN 32 - DN 400 méretben
202-es hkp Hőközpont neve Hrsz. Fűtés (kW) Hmv -----(kW)
1. Akadémia krt. 1-3. - 3799/6 - 180 - 100
2. Akadémia krt. 5-7. - 3799/6 - 180 - 100
3. Akadémia krt. 9-11. - 3799/6 - 180 - 100
4. Akadémia krt. 13-15. - 3799/5 - 180 - 100
5. Akadémia krt. 17-19. - 3799/2 - 180 - 100
6. Akadémia krt. 21-23. - 3799/2 - 180 - 100
7. Akadémia krt. 25-27. - 3799/2 - 180 - 100
8. Forradalom u. 2-4. - 3805/2 - 180 - 100
9. Forradalom u. 6-8. - 3805/2 - 180 - 100
10. Forradalom u. 10-12. - 3805/2 - 180 - 100
11. Irinyi u. 19-21. - 3805/7 - 180 - 100
12. Irinyi u. 23-25. - 3805/6 - 180 - 100
13. Irinyi u. 27-29. - 3805/5 - 180 - 100
14. Pákozdi csata u. 1-3. - 3801/2 - 250 - 150
15. Pákozdi csata u. 5-7. - 3801/3 - 250 - 150
FOLYTATÁS A II.2.11) pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.Az M.2.1) pt. sz. alk.-i köv.-ben megj. projektvezető vagy projektvezető-helyettes alk. min. köv. felüli távhővezetékek és berendezések építése során nyújtott pv. vagy pvh. tapasztalata (0-60hó) 15
2 2.2. Az M.2.2) pontban részletezett alk.-i minimumköv.-ben megjelölt tervező alk. min. köv. felüli hőenergetikai építmények tervezése során nyújtott tervezői szakmai többlettapasztalata (0-60 hó)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ak. NEM ír elő opciót! Karakterkorlátra tekintettel kerül kitöltésre.

II.2.4) PONT FOLYTATÁSA:
16. Pákozdi csata u. 2-4. - 3803/2 - 180 - 100
17. Pákozdi csata u. 6-8. - 3803/2 - 180 - 100
18. Pákozdi csata u. 10-12. - 3803/2 - 180 - 100
19. Pákozdi csata u. 14-16. 3803/3 - 180 - 100
20. Pákozdi csata u. 18-20. - 3803/3 - 180 - 100
21. Pákozdi csata u. 22-24. - 3803/3 - 180 - 100
Villamos mérőhely kialakítása a 202-es, 409-es és a 425-ös hőkörzetekhez kapcsolódóan.
A hőközpontok 72 órás próbaüzemének lefolytatása.
Megvalósulási tervdokumentáció elkészítése.
Ajánlattevő kötelezettsége továbbá az együttműködés más Kivitelezővel (vállalkozóval) a távvezetéképítés és a hőközponti kivitelezés összhangjának megteremtésére.
III.2.2) PONT FOLYTATÁSA:
1. részszámla: a kivitelezési tervek Megrendelő általi elfogadása esetén kerülhet kiállításra
2. részszámla: a kivitelezési feladatokra vonatkozó nettó vállalkozói díj 20%-áról, az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték legalább 20%-át elérő megvalósult kivitelezési teljesítés esetén;
3. részszámla: a kivitelezési feladatokra vonatkozó nettó vállalkozói díj 20%-áról, az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték legalább 40%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
4. részszámla: a kivitelezési feladatokra vonatkozó nettó vállalkozói díj 20%-ról, az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték legalább 60%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
5. részszámla: a kivitelezési feladatokra vonatkozó nettó vállalkozói díj 15%-ról, az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték legalább 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
6. részszámla: a kivitelezési feladatokra vonatkozó nettó vállalkozói díj 15%-ról, az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték legalább 90%-át elérő megvalósult teljesítés esetén;
A részszámlák kiállításakor a KEHOP 5.3.1.-17, felhívásnak megfelelően a Tervezés, valamint a Beruházáshoz kapcsolódó költségek elkülönítését biztosítani szükséges.
A végszámla - ami a kivitelezési feladatokra vonatkozó nettó vállalkozói díj 10%-a - a teljesítését követően nyújtható be.
Az előleg a 2. és 3. részszámlából kerül levonásra, egyenlő arányban.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi/hibás teljesítés esetén a hibakijavítás idejére kikötött kötbér/hibás teljesítési / meghiúsulási kötbér: szerződés szerint.
A teljesítési, - jótállási és előlegvisszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján.
Jótállás: műszaki átadás -átvételt követő 36 hó
Szavatosság: 60 hónap
Részletesen lásd a szerződésben.
-
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a teljesítési véghatáridő a felhívás II.2.7) pontjában feltüntetett 24 hónap (szerződés hatályba lépésétől) azzal, hogy a 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján a fűtési időszak (szeptember 15 és május 15. közötti időszak) alatt amennyiben a műszaki ellenőr az építési naplóban rögzítve megállapítja, hogy nem lehet munkát végezni és munkavégzésre nem is kerül sor, úgy ezen igazolt időtartam(ok) a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a jelen szerződésben meghatározott teljesítési határidőbe nem számít(anak) bele.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17-2017-00009
II.2.14) További információ:
AK a felhívás II.2.5) 2.1) ért. szpt. esetében pv. alatt projektvezetőt, pvh. alatt projektvezető-helyettest ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság (alk.) igazolásában olyan gazd.-i szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67. § (1) bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41./A § (4)-(5) , 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re. Az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni. Felhívjuk ATk figyelmét a Kb. 64. § és aKr. 4. § (3) bek. és a Kbt.41/A.§ (1) bek.-ben foglaltakra. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ATnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT a Kr. 8, 10, 12-16. § szerint kell igazolnia, h. nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében a Kr. 1. § (7) bek. irányadó.
B) Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bek. alapján.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re.
NY.1.-NY.2.)
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alk. igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69. § (11) bek. is irányadók.
NY.1.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely építőipari kivételezést végző gazdasági szereplőnem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).
FOLYTATÁS a III.1.2) PONTBAN.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) és 65. § (12) bek.re.
P.1) A Kbt. 65.§(1) bek. a) pontja és a Kr.19.§(1) bek. a) pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja valamennyi pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
„Sorba állítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV.tv.2.§25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A vizsgált időszak alatt megszűnt/megszűntetett pénzforgalmi számlaszámok vonatkozásában a megszűnést követő keltezésű nyilatkozat is megfelelő.
P.2) A Kbt.65.§(1) bek. a) pontja és a Kr.19.§(1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munkák) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.3) A Kbt.65.§ (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő (közös AT esetén bármelyik közös AT) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munkák) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az Ajánlatkérő köteles az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri a 600.000.000- Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek, Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint bármelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (mélyépítési munkák) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 600.000.000,- Ft-ot.
P.3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A P.2) alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1. és P.3. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
-
III.1.1) PONT FOLYTATÁSA:
NY.2.) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik(Kbt.65.§(1)bek.c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 8.§(1)bek).
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően – AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a), 41/A. § (3) és (5), 65. § (12) és 69. § (11a) bek.re. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr.21.(2) bek. a) pontja alapján csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett referenciák (továbbiakban: ref) ismertetését.
A ref.-át a Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont) és helye
• építési beruházás mennyisége (az alk.-i minimumköv.-re figyelemmel)
• valamennyi olyan adat, amelyből az alk.-i követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2.) A Kbt. 65.§(1) bek. b) pontja és a Kr.21.§(2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek kapcsán csatolandók:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről, alkalmassági követelmény megjelölésével, illetve annak megjelölése, hogy a szakemberek mely szervezettel és milyen jogviszonyban állnak (pl: munkaviszony, megbízási jogviszony);
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával M.2.1 - M.2.2. pont esetén (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, továbbá a szakember munkáltatójának [ajánlattételi határidő időpontjában] feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában) A szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban kérjük megadni.;
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok-ok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat, adatkezelési nyilatkozat.
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.
A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
A Kbt. 65.§(6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65.§ (7), (9) és (11) bek.-ei és a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 5 évben (60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciamunkákkal:
M.1.1 legalább 1300 méter nyomvonalú távhővezeték megépítést és/vagy átépítését, továbbá legalább 500 m nyomvonalú min. DN 300-as vagy nagyobb átmérőjű távhővezeték építést és/vagy átépítést tartalmazó referenciával
és
M.1.2 legalább 4 db új felhasználói hőközpont létesítését tartalmazó referenciával
A referenciamunka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a referenciamunka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására a felhívás feladását megelőző 60 hónapon belül sor került.
Egy referencia igazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Egy referencia több szerződéssel is igazolható M.1.1 és az M.1.2 pont szerinti minimumkövetelmények tekintetében is.
M/2) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű MV-TH felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező projektvezetővel vagy projektvezető-helyettessel,
M.2.2) 1 fő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű EN-HÖ tervezői jogosultsággal vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel
Szakemberek közötti átfedés lehetséges.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135.§ (1),(2),(5)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr. 32. §,amennyiben nyertes ajánlattevő alvállalkozót nem vesz igénybe a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.,alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X.30.) Kr. 32/A. és 32/B §-a, a 272/2014. (XI.5.)Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint, kivéve, ha TSZ eltérően rendelkezik. Előleg: nettó vállalkozói díj 20%-a. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetés devizaneme: HUF
A részletek a közbesz. dok.-ban.
FOLYTATÁS A II.2.11) PONTBAN.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.) Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont. Ért. módszere: 1. – ár: fordított arányosítás, 2.1., 2.2. egyenes arányosítás
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
- amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya
- ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
- Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
- nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is)
- értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyíl.
- közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.
3. Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
4. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat – kivéve eltérő rendelkezés esetén - a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
5. A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
6. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára min. 200 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény mértékű építési-szerelési, fel.biz-i valamint min. 100 millió Ft/év és 20 millió Ft/káreseményre vonatkozó tervezési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő. 7. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért. 8. FAKSZT: dr. Pete Judit 00353, dr. Léka-Papp Petra 00559 9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 10. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 11. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont M.2.1) - M.2.2) pont szerinti szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. 12. További feltétel, hogy ajánlattevő a szerződés megkötéséig rendelkezzen az alábbi szakemberekkel:
• 1 fő minőségellenőrzésért felelős szakemberrel, aki rendelkezik főiskolai vagy egyetemi végzettséggel és
• 2 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik Cell-ívhegesztésre (CELL) és/vagy argon védőgázas, wolfrámelektródás ívhegesztésre (AWI) és/vagy elektromos kézi ívhegesztésre és/vagy oxigén-acetilén lángos gázhegesztésre vonatkozó hegesztő (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel.13. Szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell, mely vállalásra vonatkozó nyilatkozat az ajánlatban csatolandó: MSZ EN ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, MSZ 28001 (BS OHSAS 18001) vagy azzal egyenértékű Munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszernek (MEBIR) megfelelő tanúsítvánnyal, ISO 3834-2 vagy azzal egyenértékű Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási rendszer követelményeinek megfelelő tanúsítvánnyal, MSZ EN ISO 14001 vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló tanúsítvánnyal, 8/2018. (VIII.17.) ITM rendelet szerinti megfelelőséget igazoló tanúsítvánnyal, AD2000-Merkblatt HP 0 megfelelőséget igazoló tanúsítvánnyal. - MSZ EN ISO 50001:2012 vagy azzal egyenértékű Energiairányítási rendszernek megfelelő tanúsítvánnyal,
MSZ ISO/IEC 27001:2006 vagy azzal egyenértékű Információbiztonsági irányítási rendszernek megfelelő tanúsítvánnyal
Folyt. a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
----
VI.3) További információk folytatása:
14. A II.2.7) Pontban a munkanapokban kifejezett időtartam helyett AK naptári napot ért.
15. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a főberendezések esetén ajánlatában adja meg a főberendezés gyártóművi leírástát vagy a disztribútori leírást.
16. Az ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető pdf formátumot jelöli meg.
17. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése].
18. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A §. (1) bek.-ben foglaltakra.
19. Az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása az Kbt. 69.§ (11a) bekezdése alapján is történhet.
20. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
21. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. Ajánlatkérő e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rendelet alkalmazására.
22. AK helyszíni bejárást tart 2020. március 26. napján 9:00 órakor. Találkozás: 6000 Kecskemét, Akadémia krt. 4. Helyszínek: Figyelemmel arra hogy minden kivitelezési helyszín bejárása indokolatlanul hosszú időt venne igénybe, így a kivitelezés jellemzői helyszínei kerülnek csak bejárásra.
23. A Kbt. 135.§ (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel, Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot; támogatási szerződés-módosítást, vagy változásbejelentést) nyújt/nyújtott be. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító Támogatási Szerződés nem kerül megkötésre, vagy - amennyiben releváns- a Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák