Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4696/2020
CPV Kód:33692800-5
Ajánlatkérő:Szent Margit Kórház
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Margit Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31201764
Postai cím: Bécsi Út 132
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cseh Ibolya
Telefon: +36 14390252
E-mail: gazdasagiigazgato@sztmargit.hu
Fax: +36 14390252
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentmargitkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Peritoneális dialízis anyagainak beszerzése 2019
Hivatkozási szám: EKR001228252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33692800-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés peritoneális dialízáló oldatok, szerelékek beszerzésére a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap időtartamra, az alábbiak szerint:
A beszerzés tárgyát folyamatos ambulans peritonealis dialízis (CAPD) és ún. automata peritonealis dialízis (APD) végzéséhez szükséges dializáló oldatok, szerelékek beszerzése képezi.
A közbeszerzés mennyisége: A szerződés alapján szállított dializáló oldatoknak és hozzájuk tartozó szerelékeknek jelenleg 15 beteg folyamatos ambulans peritonealis dialízisének (CAPD) és 15 beteg automata peritonealis dialízisének (APD) a szerződés időtartama alatti folyamatos és zavartalan elvégzését kell biztosítania.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 55175948 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Peritoneális dialízis anyagainak beszerzése 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33692800-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Szent Margit Kórház, 1032 Budapest, Bécsi út 132.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés peritoneális dialízáló oldatok, szerelékek beszerzésére a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap időtartamra, az alábbiak szerint:
A beszerzés tárgyát folyamatos ambulans peritonealis dialízis (CAPD) és ún. automata peritonealis dialízis (APD) végzéséhez szükséges dializáló oldatok, szerelékek beszerzése képezi.
A közbeszerzés mennyisége: A szerződés alapján szállított dializáló oldatoknak és hozzájuk tartozó szerelékeknek jelenleg 15 beteg folyamatos ambulans peritonealis dialízisének (CAPD) és 15 beteg automata peritonealis dialízisének (APD) a szerződés időtartama alatti folyamatos és zavartalan elvégzését kell biztosítania.
ATC Hatóanyag Csatlakozó Kezelési forma Kiszerelési egység Szükséges mennyiség 12 hónapra
B05DA 2000 ml-es Ikodextrin peritoneális dialízis oldat, ikerzsák Luer (csavaros) csatlakozás CAPD 5X2000 ML 5000 zsák
B05DB 2000 ml-es 1,36%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, ikerzsák Luer (csavaros) csatlakozás CAPD
5X2000 ML 7500 zsák
B05DB 2000 ml-es 2,27%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, ikerzsák Luer (csavaros) csatlakozás CAPD 5X2000 ML 5000 zsák
B05DB 2000 ml-es 3,86%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, ikerzsák Luer (csavaros) csatlakozás CAPD 5X2000 ML 150 zsák
B05DA 2000 ml-es Ikodextrin peritoneális dialízis oldat, egyes zsák Luer (csavaros) csatlakozás APD 5X2000 ML 2000 zsák
B05DB 5000 ml-es 1,36%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, egyes zsák Luer (csavaros) csatlakozás APD 2X5000 ML 1600 zsák
B05DB 5000 ml-es 2,27%-os glukóz koncentrációjú peritoneális dialízis oldat alacsony Ca koncentrációval, egyes zsák Luer (csavaros) csatlakozás APD 2X5000 ML 5000 zsák
APD készülékhez csőkészlet kazettával Luer (csavaros) csatlakozás APD 1 db 3000 db
zárókupak (PVP jóddal) Luer (csavaros) csatlakozás CAPD/APD 60db/doboz 21.000 db
APD kezeléshez ürítőzsák Luer (csavaros) csatlakozás APD 1 db 3000 db
Műanyag csipesz a PD szerelék elzárásához CAPD/APD 12db/doboz 84 db
A fentiekben meghatározott mennyiség (a peritoneális dialízis oldat tekintetében összesen 276.000 liter, a szerelékek tekintetében összesen 24.084 db.) a 16/2012.(II.16.) Korm. rendeletben foglaltakon alapulóan a 6.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a betegszám alakulásának függvényében a tényleges szükségletnek megfelelően + 30 %-os mértékben változhat.
A megnevezések a termékek jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésben foglaltak szerint.
Az egy kezelési formához tartozó, azonos hatóanyag tartalmú termékek (tételek) tekintetében csak azonos védjegyzett nevű készítmények ajánlhatók meg!
Az OGYÉI helyettesíthetőségi listáján szereplő hatóanyagok esetén Ajánlatkérő csak a listán szereplő készítményeket fogadja el.
A megajánlott termékeknek minden esetben minimum 6 havi lejárati idővel kell rendelkezniük.
Az ajánlattevő által megadott árak a szerződés hatálya alatt kötöttnek tekintendők.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A fentiekben meghatározott mennyiség a 16/2012.(II.16.) Korm. rendeletben foglaltakon alapulóan a 6.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a betegszám alakulásának függvényében a tényleges szükségletnek megfelelően + 30 %-os mértékben változhat.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1.) II.2.5. pontban rögzített ár értékelési szempont keretében nettó összár kerül értékelésre.
2.) Külön árengedmény és egyéb kedvezmény nem adható. Minden gyártói és nagykereskedői kedvezmény beépítendő a megajánlott egységárba, ide nem értve az áru rabattot, ami szerepeltethető az ajánlatban.
Folytatás VI.4.3) pontban

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 214 - 525007
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Peritoneális dialízis anyagainak beszerzése 2019
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10867853
Postai cím: Dorottya Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@atlaspharma.hu
Telefon: +36 18153100
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18153107
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55175948
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: logisztikai szolgáltatás, szakmai, szakértői támogatás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:
Az eljárásban egyedüliként ajánlatot beadó és nyertes ajánlattevő:
1. Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1051 Budapest, Dorottya utca 1)
adószáma: 25567072-2-41
2. Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembe vételre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
II.2.14.) pont folytatása:
3. A kezelt betegek részére történő közvetlen szállítási helyre vonatkozóan a dokumentációban megjelölt adatokban bekövetkezett változás esetén a többlet szállítási távolságra az AK 15,- Ft/km összegű költségtérítést fizet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)