Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4708/2020
CPV Kód:45223320-5
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72110836
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 74470699
E-mail: dr.horvath.helena@bujdosoiroda.com
Fax: +36 74470699
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Békásmegyer P+R parkoló létesítése-IKOP II.
Hivatkozási szám: EKR001011942019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223320-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A városi közlekedés eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten” című és IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt - Budapest, III. kerület, Békásmegyer P+R parkoló létesítésének kivitelezési munkái.
Egyéb információ: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték(AB) adásához kötött.Az AB mértéke: 10.000.000,- HUF.A befizetés helye:vagy az AK fizetési számlaszáma:Az Átutalás teljesíthető:CIB BankZrt-nél vezetett 10700024-67032082-51900001 számlára.feltüntetve a befizetésjogcímét pl.:„ajánlati biztosíték-„Békásmegyer P+R”. befizetés(teljesítése) igazolása: AT választása szerint teljesíthető:az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével,pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel.AT köteles ajánlatában az AB megfizetésére vonatkozó igazolást benyújtani.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Békásmegyer P+R parkoló létesítés-IKOP II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42416000-5
További tárgyak:45223320-5
45233120-6
45233140-2
45233162-2
45233221-4
45233228-3
45233290-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Bp,III.ker.,Békásmegyer Békásm-iHÉV Ny-i oldalán,azOrszág út mentén,HÉV állomás K-i oldalán,a11.sz.főút,azaz aBatthyány u.és aHÉV vágányok között.Juhász Gy.u. folyt-ban a Batthyány u.új kapcsolataként
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Békásmegyeri HÉV nyugati oldalán, az Ország út mentén a meglévő P+R parkoló felújítása és bővítése, új felszíni P+R parkoló építése: A fejlesztés keretében a HÉV vonalától nyugatra eső területen felújítás, átépítés, valamint új építés eredményeként az Ország út mentén összesen 173 db parkolóállás áll majd rendelkezésre, míg az Ország út keleti oldalán 37 db parkolóhely.
• HÉV állomás keleti oldalán, a 11. sz. főút, azaz a Batthyány utca és a HÉV vágányok között új felszíni P+R parkoló építése, 166 férőhellyel
• Térfigyelő rendszer kialakítása (kamerás megfigyelés)
• Szabad parkolóhely kijelző rendszer kiépítése
• Utastájékoztatás fejlesztése korszerű eszközökkel (FUTÁR kijelző)
• Akadálymentes gyalogos-kerékpáros kapcsolat kialakítása a H5 HÉV vonal két oldala felé, a keleti és nyugati békásmegyeri területekkel (a parkolók és a HÉV állomás közötti kapcsolat fejlesztése)
• HÉV állomási peron akadálymentesítése (1020 kg teherbírású, 13 személyes, 6000 fő/h teljesítményű két megállós lift építése a lépcsők mellett, taktilis jelek létesítése)
• Új jelzőlámpás csomópont építése a Juhász Gy. utca folytatásában a Batthyány utca új kapcsolataként
• Juhász Gy. utcában autóbuszöböl építése
• Közmű és zöldfelületi munkák.
• B+R építése
Főbb mennyiségek:
• Útépítés:
- pályaszerkezet bontása, marása: 926 m3
- szegélybontás: 2781 m
- hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezeti réteg építés: 268 m3
- aszfalt alapréteg építés: 43 m3
- aszfalt kötőréteg építés: 888 m3
- aszfalt kopóréteg építés: 257 m3
- térkőburkolat építés: 6677 m2
- szegélyépítés: 6478 m
• Forgalomtechnika:
- burkolati jelek eltávolítása: 43 m2
- KRESZ táblák bontása: 10 db
- KRESZ táblák elhelyezése: 115 db
- burkolati jelek készítése: 487 m2
- forgalomirányító berendezés telepítése és programozása: 1 db
• Térfigyelés és parkolástechnika:
- kültéri boksz kamera telepítése: 49 db
- FUTÁR kijelző telepítése: 5 db
- Változtatható jelzésképű parkoló foglaltságjelző: 9 db
• Közműépítés:
- ásványolaj-leválasztó berendezés: 23 db
- acél védőcső sajtolása: 145 m
- víznyelőakna elhelyezése: 15 db
- tisztítóakna építése: 3 db
• Elektromos vezeték:
- 10 kV-os kábel kiváltás: 1217 m bontás – 1878 m építés
- 0,4 kV-os kábel kiváltás: 96 m bontás – 100 m építés
- kisfeszültségű vezeték (földkábel): 2380 m építés
- út- és közvilágítás: 168 m bontás – 1778 m építés
- térvilágítás: 152 m bontás – 287 m építés
• Műtárgyépítés:
- vasbeton szerkezet bontása: 135 m3
- szádfal készítése: 530 m2
- vasbeton szerkezet készítése: 542 m3
- talaj- és csapadékvíz elleni szigetelés készítése: 1353 m2
- kőlap burkolat készítése: 458 m2
- tömblépcső elhelyezése: 10 fm
• Kertészet:
- fakivágás: 257 db
- fa átültetése: 2 db
- fa ültetése: 134 db
- talajtakarócserje ültetése: 17832 db
- füvesítés humuszterítéssel: 2168 m2
- TerraWay vagy azzal egyenértékű burkolat készítése: 34 m2
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a régi parkolóval kapcsolatos munkák megkezdésére kizárólag az új P+R parkoló kivitelezési munkáinak befejezését és az azzal kapcsolatos ideiglenes forgalomba helyezés megszerzését követően kerülhet sor. Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles. Ajánlatkérő az engedélyköteles tevékenység végzését elektronikus építési napló vezetéséhez köti. A leírt mennyiségi adatok tájékoztató jelleggel kerültek feltüntetésre, a teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.A műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra.Ilyenkor minden esetben az ilyen megnevezés esetén a„vagy azzal egyenértékű”kifejezést is érteni kell alatta. Részletek a KD-ban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  1,25
2 2.A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2 (B) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott felsőfokú műszaki végzettségű szakember projektvezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata)  1,25
3 3.Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő - 1991. évi IV. törvénybe foglalt definíció szerinti - hátrányos helyzetű munkavállaló (minimum 0 fő , maximum 2 fő)  0,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: - mozgólépcső kivitelezése,
amennyiben Ajánlatkérő és az üzemeltetési feladatot ellátó szervezet között megállapodás születik, továbbá amennyiben a MÁV-HÉV Zrt. peronépítési beruházása és jelen beruházás időbeni megvalósítása lehetővé teszi annak építését, abban az esetben Ajánlatkérő jogosult a fenti tétel opcionális megrendelésére. Ajánlatkérő az opciós tétel lehívására bármikor jogosult a szerződés teljesítése során, a teljesítési határidő lejártát megelőző 150 napig.
Részajánlattétel kizárásának indoka:
A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. Ennek indoka különösen, hogy az újonnan épülő és felújítandó parkoló kialakítása műszakilag egybefügg, mivel az új parkoló megépítése (illetve annak forgalomba helyezési engedélyének megléte) feltétele annak, hogy a felújítandó parkoló munkái megkezdődjenek. Az újonnan építendő és felújítandó P+R parkolók térfigyelési és parkolástechnikai műszaki berendezései egy egységet alkotnak tehát azok, illetve a projekt keretében elvégzendő további munkák is oly módon egymásra épülnek, illetve összefüggnek, hogy azok egymástól ésszerűen nem elválaszthatók. Továbbá a munkák megvalósítása során az ideiglenes forgalomtechnikai beavatkozások is egy elválaszthatatlan egységet alkotnak, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során a jelentős forgalmat lebonyolító Békásmegyer HÉV megálló gyalogos, illetve az erre ráhordó tömegközlekedés forgalmát, valamint a megálló megközelítését folyamatosan fenn kell tartani, ami a beruházás részekre bontása esetén nem vagy csak igen magas költségek mellett lenne megvalósítható. (További részletek a KD-ban.)
A III.1.3.) pont "Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)" részben hivatkozott Projektvezető fogalma:
Projektvezető fogalma: Felelős és biztosítja a projekt folyamatos előrehaladását, és a különböző résztvevők/alvállalkozók közötti kölcsönösen hatékony együttműködést annak érdekében, hogy a projekt sikeres legyen. A megvalósítás folyamatát teljes egészében át kell látnia az indulástól annak végéig, és biztosítania kell azt, hogy az elképzelés megvalósuljon, tehát fontos a tervszerű cselekedet és az, hogy előre átgondolja és átlássa az egyes feladatokat, illetve a felmerülő lehetséges kockázatokat és azokat megfelelően kezelje, koordinálja a megrendelővel és a műszaki ellenőrrel történő szoros együttműködésben.A fentiekre tekintettel a projektvezető gyakorlattal rendelkezik egy szervezet kialakításában és ezáltal képes egy komplex munka összehangolására és a projekt során felmerülő hatékony döntések meghozatalára a leggazdaságosabb és legeredményesebb megoldás biztosítása és a konkrét cél elérése érdekében.
III.2.2.) pont folytatása: Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Késedelmi kötbér: alapja a szerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított, teljes nettó vállalkozói díj; mértéke 1 %, max mértéke:húsz napra számított tétel.
Meghiúsulási kötbér: alapja és mértéke az áfa és tartalékkeret nélkül számított teljes nettó vállalkozóidíj 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke az áfa és tartalékkeret nélkül számított a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összeg.
Teljesítési biztosíték:a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő mértékű teljesítési biztosítékot köteles rendelkezésre bocsátani. A Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formában biztosítható.
Hibás teljesítési biztosíték:ASzerződés szerinti, áfa és tartalékkeret nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ára,a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapján.
Szállítóielőleg-visszafizetésibiztosíték: a 272/2014.(XI.5.)Kr. szerint.
Jótállás:Az ajánlatkérő előírja a 60 hónap jótállási idő vállalást és előnyként értékeli a többletjótállás vállalását.
Részletek a KD-ban.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „A városi közlekedés eszközváltási pontokhoz kapcsolódó P+R parkolók építése Budapesten” című és IKOP-3.1.0-15-2016-00008 azonosító számú projekt.
II.2.14) További információ:
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján került eredménytelenné nyilvánításra, tekintettel arra, hogy a fedezet összege a szerződéskötéshez szükséges mértékben nem áll rendelkezésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 162 - 397532
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Békásmegyer P+R parkoló létesítés-IKOP II.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 015977 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárásban benyújtott ajánlatok:
Ajánlattevő neve: ÁR-LA Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1164 Budapest Szabadföld Út 79.
Adószám: 12453948-2-42
Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 0
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2 (B) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott felsőfokú műszaki végzettségű szakember projektvezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36
Szakember neve: Németh Gusztáv
Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő - 1991. évi IV. törvénybe foglalt definíció szerinti - hátrányos helyzetű munkavállaló (minimum 0 fő , maximum 2 fő): 0
Hátrányos helyzetű munkavállaló neve/nevei: -
Nettó vállalkozási díj (HUF): 2 503 752 297
Ajánlattevő neve: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76
Adószám: 10366727-2-42
Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2 (B) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott felsőfokú műszaki végzettségű szakember projektvezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap):
36
Szakember neve: Csuri Ottó
Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő - 1991. évi IV. törvénybe foglalt definíció szerinti - hátrányos helyzetű munkavállaló (minimum 0 fő , maximum 2 fő): 2
Hátrányos helyzetű munkavállaló neve/nevei: Csuri Ottó Balázs Attila
Nettó vállalkozási díj (HUF): 3 144 336 043
Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1016 Budapest Mészáros Utca 13.
Adószám: 14300327-2-44
Ajánlattevő neve: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő Kenyérgyári Út 1/E.
Adószám: 10452556-2-44
Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2 (B) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott felsőfokú műszaki végzettségű szakember projektvezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap):
36
Szakember neve: Bíró István
Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő - 1991. évi IV. törvénybe foglalt definíció szerinti - hátrányos helyzetű munkavállaló (minimum 0 fő , maximum 2 fő): 2
Hátrányos helyzetű munkavállaló neve/nevei: Kovácsné Szlama Gitta, Boncz Zoltán
Nettó vállalkozási díj (HUF): 2 869 177 351
Ajánlattevő neve: ZIB Komplex Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7811 Csarnóta Fő Utca 49-2
Adószáma: 23297106202
Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap): 36
A teljesítésbe bevonásra kerülő, az M/2 (B) alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott felsőfokú műszaki végzettségű szakember projektvezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap): 36
Szakember neve: Ficsur Márk
Ajánlattevőnél alkalmazásban lévő - 1991. évi IV. törvénybe foglalt definíció szerinti - hátrányos helyzetű munkavállaló (minimum 0 fő , maximum 2 fő): 0
Hátrányos helyzetű munkavállaló neve/nevei: nincs ilyen munkavállaló
Nettó vállalkozási díj (HUF): 2 195 000 000
Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján került eredménytelenné nyilvánításra, tekintettel arra, hogy a fedezet összege a szerződéskötéshez szükséges mértékben nem áll rendelkezésre.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)