Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4716/2020
CPV Kód:50100000-6
Ajánlatkérő:Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dektor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: AK15408
Postai cím: Kerepesi út 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Gyurmánczi Éva
Telefon: +361 9994053
E-mail: nagynejk@kr.police.hu
Fax: +361 4327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.police.hu/kr

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő gépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása vállalkozási keretszerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50100000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő gépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása vállalkozási keretszerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50100000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Budapest - 231 db Opel, Suzuki, Nissan, Toyota és egyéb típusú személygépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása a vállalkozási keretszerződés aláírásának napjától számított 36 hónapig, de legfeljebb 20 000 0000.- Ft keretösszegig.
Gépjármű referencia lista:
Gyártmány, típus; Évjárat; Alvázszám; Motorszám
Opel Astra H 1.6; 2012; WOLOAHL48D2027473; A16XER20SR6533
Opel Astra G 1.6; 2005; WOLOTGF696G031476; Z16XEP20GB8843
Opel Insignia; 2011; WOLGM8EE4B1192945; A20NHT0N021986
Opel Astra H 1.6; 2007; WOLOAHL4875033115; Z14XEP19HU1297
Toyota Landcruiser 3.0 TD; 2000; JT111GJ9500137028; 1KZ0697895
Toyota Corolla 1.6; 2005; NMTBZ28E20R126608; 3ZZE443114
Renault Megane 1.4; 2007; VF1LM1SOH36551037; K4JD74OR006331
Feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendeletben foglaltaknak.
Feleljen meg a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
A feladatok és az elvárt igények, követelmények pontos meghatározását a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 162 - 334644

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Készenléti Rendőrség üzemeltetésében lévő Opel, Suzuki, Nissan, Toyota és egyéb típusú személygépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása vállalkozási keretszerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/08/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dektor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökvész u. 46/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail: veres@dektor.hu
Telefon: +36 205059110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 20.000.000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2020.03.05.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50100000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50100000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Budapest - 231 db Opel, Suzuki, Nissan, Toyota és egyéb típusú személygépjárművek karbantartása, javítása és műszaki vizsgáztatása a vállalkozási keretszerződés aláírásának napjától számított 36 hónapig, de legfeljebb 20 000 0000.- Ft keretösszegig.
Gépjármű referencia lista:
Gyártmány, típus; Évjárat; Alvázszám; Motorszám
Opel Astra H 1.6; 2012; WOLOAHL48D2027473; A16XER20SR6533
Opel Astra G 1.6; 2005; WOLOTGF696G031476; Z16XEP20GB8843
Opel Insignia; 2011; WOLGM8EE4B1192945; A20NHT0N021986
Opel Astra H 1.6; 2007; WOLOAHL4875033115; Z14XEP19HU1297
Toyota Landcruiser 3.0 TD; 2000; JT111GJ9500137028; 1KZ0697895
Toyota Corolla 1.6; 2005; NMTBZ28E20R126608; 3ZZE443114
Renault Megane 1.4; 2007; VF1LM1SOH36551037; K4JD74OR006331
Feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendeletben foglaltaknak.
Feleljen meg a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
Feleljen meg a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről 6/1990.(IV.12.) KöHÉM rendeletben foglaltaknak.
A feladatok és az elvárt igények, követelmények pontos meghatározását a közbeszerzési dokumentum III. Műszaki leírás fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 21.900.000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Dektor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Törökvész u. 46/c.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail: veres@dektor.hu
Telefon: +36 205059110
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés keretösszege nettó 21 900 000 Ft, azaz huszonegymillió-kilencszázezer forint. A Megrendelő legfeljebb a jelen pont szerinti keretösszeget elérő összesített értékű megrendelésre jogosult, azonban a keretet nem köteles kimeríteni.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik a Kbt. 141. § (2) bekezdésére tekintettel, hogy a szerződés keretösszegének felhasználása 2020. január 8. napján 99,09% mértékű volt. Megrendelő beszerzési igényének a szerződés 1.3. alpontjában meghatározott 36 hónapos időbeli hatály végéig történő kielégítése végett Felek megállapodnak a szerződés nettó 20 000 000 Ft mértékű keretösszege tekintetében annak - a lehívott részének kevesebb, mint 10%-ának megfelelő mértékű - megemelésében.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 20.000.000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 21.900.000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben