Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4719/2020
CPV Kód:77310000-6
Ajánlatkérő:VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU120;HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:út-, autópálya építés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: VÜSZI Gödöllői Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57358026
Postai cím: Dózsa György Út 69.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Benke István műszaki és beszerzési igazgató
Telefon: +36 28420773
E-mail: benke.istvan@vuszikft.hu
Fax: +36 16321315
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.vuszikft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: út-, autópálya építés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gödöllő város növényápolási szolgáltatás 2020.
Hivatkozási szám: EKR001456372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gödöllő város növényápolási szolgáltatások megrendelése keretszerződéssel
1. rész: Parkfenntartási munkák Főtéren kívüli területeken
2. rész: Parkfenntartási munkák a Főtéren és környezetében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 30000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási munkák Főtéren kívüli területeken
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Gödöllő város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gödöllő város növényápolási szolgáltatások megrendelése keretszerződéssel
1. rész: Parkfenntartási munkák Főtéren kívüli területeken
Kötelezően ellátandó feladatok (sorszám; megnevezés; mennyiség; mértékegység; gyakoriság):
1. Virágültetés (egynyári) 17 500 db; 1
2. Virágültetés (kétnyári) 17 600 db; 1
3. Hagymások ültetése 8 000 db; 1
4. Hagymák kiszedése 8 000 db; 1
5. Virágágyások gyommentesítése 672 m²; 8
6. Cserje és évelő ágyások gyommentesítése 4 307 m²; 8
7. Évelők metszése 94 m²; 2
8. Cserjemetszés 2 248 m²; 2
9. Rózsametszés 512 m²; 3
10. Új telepítésű fák metszése 500 db; 1
11. Sövénynyírás - intenzív területek, félintenzív területek 4 566 m²; 3
12. Sövénynyírás - lakótelepek, parkok, játszóterek 20 900 m²; 1
13. Lombgyűjtés - parkok, lakótelepek, közút menti területek 425 000 m²; 1
14. Gyeptelepítés fűmagvetéssel 100 m²; 1
15. Talajpótlás 100 m³; 1
16. Tápanyag utánpótlás 100 m²; 1
17. Cserjeültetés 1 500 db; 1
18. Évelő növény ültetése 700 db; 1
19. Faültetés 200 db; 1
20. Meglévő fatányérok karbantartása 400 db; 2
21. Mulcs terítés 150 m²; 1
22. Cserje ifjítás 1 000 m²; 1
Opcionális tételek 12 hónapra (sorszám; megnevezés; mennyiség; mértékegység; gyakoriság):
23. Kandelábereken rögzített virágtartók beültetése helyszínen 4 db; 1
24. Kandelábereken rögzített virágtartókból növények kiszedése, zöldhulladék elszállítása 4 db; 1
25. Virágcserepek, virágládák kihelyezése korlátokra 650 db; 2
26. Virágcserepek, virágládák beszedése korlátokról 650 db; 2
27. Virágtartó elemek kihelyezése korlátokra 130 db; 1
28. Virágtartó elemek beszedése korlátokról 130 db; 1
29. Virágcserepek, virágládák kihelyezése oszlopokon elhelyezett virágtartókba 420 db; 1
30. Virágcserepek beszedése oszlopokon elhelyezett virágtartókból 420 db; 1
31. Főtéri virágtartó ládák kihelyezése kandeláberekre (félkör alakúak) 56 db; 1
32. Főtéri virágtartó ládák beszedése kandeláberekről (félkör alakúak) 56 db; 1
33. Virágtartó oszlopok kihelyezése 4 db; 1
34. Virágtartó oszlopok beszedése 4 db; 1
35. Lombgyűjtés intenzív területeken 71 500 m²; 3
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 10 %-kal eltérhet.
Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára keretszerződést kíván kötni, és a szerződéses keretösszeg 80%-áig vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, szerződéstervezet, mellékletei) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Eseti megrendeléstől számított kezdési időpont (óra; egész számokban megadva) (legkedvezőbb 1 óra, legkedvezőtlenebb 6 óra) 7
2 M/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap; legkedvezőtlenebb 36 hónap, legkedvezőbb 60 hónap) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződött mennyiségtől pozitív irányba +10 %-kal eltérhet, illetőleg az opcionális tételek lehívására nem vállal kötelezettséget. Az opció lehívására a szerződés hatálya alatt kerül sor, a közbeszerzési dokumentum részeként a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7.) pontjában meghatározott kezdési időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
A II.2.5.) ponthoz: Ajánlatkérő az ár kritérium esetében további alszempontokat határoz meg:
1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft); súlyszám: 80
2. Eseti megrendelés óradíja 2 fő munkavállalóra számolva (Ft/óra); súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási munkák a Főtéren és környezetében
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77310000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Gödöllő város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gödöllő város növényápolási szolgáltatások megrendelése keretszerződéssel
2. rész: Parkfenntartási munkák a Főtéren és környezetében
Kötelezően ellátandó feladatok (sorszám; megnevezés; mennyiség; mértékegység; gyakoriság):
1. Cserje és évelő ágyások gyommentesítése 3 586 m²; 8
2. Évelők metszése 1 227 m²; 2
3. Cserjemetszés 1 596 m²; 1
4. Rózsametszés 40 m²; 3
5. Növényfal fenntartás 222 m²; 6
6. Sövénynyírás - intenzív területek 3 448 m²; 3
7. Mulcs terítés 300 m²; 1
8. Cserje ifjítás 200 m²; 1
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 10 %-kal eltérhet.
Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára keretszerződést kíván kötni, és a szerződéses keretösszeg 80%-áig vállal lehívási kötelezettséget.
A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, szerződéstervezet, mellékletei) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Eseti megrendeléstől számított kezdési időpont (óra; egész számokban megadva) (legkedvezőbb 1 óra, legkedvezőtlenebb 6 óra) 7
2 M/2. alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében bemutatott szakember alkalmassági követelményekhez képest többlet szakmai tapasztalata (hónap; legkedvezőtlenebb 36 hónap, legkedvezőbb 60 hónap) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződött mennyiségtől pozitív irányba +10 %-kal eltérhet.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a felhívás II.2.7.) pontjában meghatározott kezdési időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
A II.2.5.) ponthoz: Ajánlatkérő az ár kritérium esetében további alszempontokat határoz meg:
1. Ellenszolgáltatás összege (nettó Ft); súlyszám: 80
2. Eseti megrendelés óradíja 2 fő munkavállalóra számolva (Ft/óra); súlyszám: 10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 234 - 573746
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Parkfenntartási munkák Főtéren kívüli területeken
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38890930
Postai cím: Thán Károly Utca 3-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@lian.hu
Telefon: +36 302990993
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12055878
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 30000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: növényültetés, gyommentesítés, metszés, sövénynyírás, lombgyűjtés, virágtartók, virágcserepek és virágládák beültetés,
kiszedése, kihelyezése és beszedése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Parkfenntartási munkák a Főtéren és környezetében
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022969 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők adatai:
1. rész:
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5., adószám: 14759996-2-43)
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila utca 34., adószám: 11066901-2-41)
Generalbau Center Kft. (1108 Budapest, Gyömrői út 140., adószám: 24907114-2-42)
2. rész:
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Thán Károly utca 3-5., adószám: 14759996-2-43)
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság (1047 Budapest, Attila utca 34., adószám: 11066901-2-41)
Az ajánlati felhívás VI.3.11. pontjában foglaltakra figyelemmel Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás 2. részét a Kbt. 53. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)