Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4723/2020
CPV Kód:38120000-2
Ajánlatkérő:ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:The Republic Group Handelsvertretung GmbH
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Meteorológia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74690330
Postai cím: Kitaibel Pál utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Buda István
Telefon: +36 13464636
E-mail: buda.i@met.hu
Fax: +36 13464669
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.met.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.met.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Meteorológia

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Radar szállítás az OMSZ részére 2019. évben
Hivatkozási szám: EKR001020852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38120000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Meteorológiai Szolgálat egy új radarállomás létesítésével bővíteni kívánja jelenlegi, négy állomásból álló, időjárási radarhálózatát.
A nyertes ajánlattevő feladata olyan, új, szimultán (egyidejűleg horizontális és vertikális polarizációjú) kettős polarizációs, Doppler időjárási radar szállítása, amely alkalmas a légköri csapadék események térbeli struktúráinak feltérképezésére és időbeli fejlődésének követésére.
Kiemelt cél a csapadék intenzitása és összege területi eloszlásának minél pontosabb meghatározása a hidrológiai, árvízvédelmi előrejelzési szempontok előtérbe helyezésével, a csapadékelemek típusának, a jégesőveszélyes zónáknak a meghatározása a kettős polarizációs eljárások alkalmazásával. A Doppler technika alkalmazásával a levegő mozgásának meghatározása, ami nélkülözhetetlen az élet- és vagyonvédelmet szolgáló, hatékony rövid távú meteorológiai veszélyjelzések, riasztások előállításához.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1092169 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Radar szállítás az OMSZ részére 2019. évben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34932000-9
További tárgyak:32352100-6
32352200-7
35722000-1
38115000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Hosszúhetény (Hrsz.:0274/1/A.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata olyan, új, legalább 250 kW teljesítményű magnetron sugárforrású, C-sávú, szimultán (egyidejűleg horizontális és vertikális polarizációjú) kettős polarizációs, Doppler időjárási radar leszállítása, amely alkalmas a légköri csapadék események térbeli struktúráinak feltérképezésére és időbeli fejlődésének követésére.
Ajánlattevő feladata továbbá a radar telepítése, üzembe helyezése, helyszíni teszt elvégzése és a használathoz szükséges oktatás megtartása a radar telepítés helyén 5 fő általános radar műszaki ismeretekkel rendelkező szakember részére 2 napos időtartamban, továbbá az Ajánlatkérő központi telephelyén 5 fő alap radar műszaki, számítástechnikai és meteorológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek részére 3 nap terjedelemben. Az eszköz használatára valamint a jótállási időben support szolgáltatások ellátása. A berendezéshez szükséges tesztelési és kalibrációs eszközök szállítása.
Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak olyan összetett berendezésre (hardver-szoftver együttesre) van szüksége, amely képes az adatgyűjtésre (mérésre), jelfeldolgozásra, a radar információk továbbítására és vizuális megjelenítésére. A rendszernek alkalmasnak kell lennie a felhasználók speciális igényének teljesítésére, továbbá képesnek kell lennie távolból felügyelt, automatikus működésre.
A radar rendszernek alkalmasnak kell lennie a három-dimenziós térfogati adatgyűjtésre. Valós időben, párhuzamosan kell tudnia szolgáltatnia a reflektivitási, Doppler sebességi és polarimetrikus adatokat. Olyan letisztult operátori kezelő felülettel kell rendelkeznie, amely minimalizálja az operátori tévedések lehetőségét.
A radar rendszernek kereskedelemben kapható (kommerciális) terméknek kell lennie. Rendelkeznie kell a működést ellenőrző beépített teszt berendezéssel, valamint a távfelügyeletet biztosító lehetőséggel. A széleskörű alkalmazhatóság érdekében a jelfeldolgozó rendszernek digitálisnak kell lennie, a kommunikációs interfésznek az elterjedt ipari standardokon kell alapulnia, úgy mint: Ethernet, TCP/IP.
A hatékony karbantartást, hibaelhárítást és a további fejleszthetőséget lehetővé teendő a radar rendszernek moduláris felépítésűnek kell lennie.
Ajánlattevő feladata, hogy nyertessége esetén a vállalt jótállási időben support szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére, amely tartalmazza a szoftverkövetést, a szakmai támogatást (on-line help, távszervíz) 5/8 munkanap (working day) kategóriában (mely, 8 órás munkanapot jelent (jellemzően hétfőtől péntekig 8-16 óráig) a bejelentéstől számított 48 órán belül.
Opcióként meg kell ajánlani az Ajánlatkérő részére az alábbi alkatrészek utánpótlását:
- 2 db motor
- 1 db magnetron
- 1 db modulátor
- 1 db modulátor tápegység
- 1 db vevő egység (szignál processzor).
Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül nyilatkozik, hogy igényt tart-e az opciós tételekre az ajánlati áron, amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül Megrendelő nyilatkozik, hogy meghatározott eszközök vagy szolgáltatások vonatkozásában vételi jogával élni kíván-e, abban az esetben a Szállító 3 hónapon belül köteles a Megrendelő birtokába adni az eszközöket, illetve teljesíteni a szolgáltatásokat. Amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
A leszállítandó eszközök részletes műszaki paraméterei/adatai a Közbeszerzési dokumentumokban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Jótállás időtartama (hónap)  9
2 2. Az alkalmazott magnetron névleges impulzusteljesítménye (Kw)  15
3 3. A szerződés teljesítésének ideje (hónap) 5
4 4. Rendszer integráció (igen/nem)  10
5 4.1 A vezérlő számítógép rendelkezik RAID (RAID-1, RAID-0+1, RAID-5) merevlemez egységgel (igen/nem) 0,9
6 4.2 A vezérlő számítógép rendelkezik távfelügyeleti rendszerrel (iLO2, IMM, stb.) (igen/nem)  0,9
7 4.3 A vezérlő számítógép architektúrája x86_64 platform (igen/nem) 0,9
8 4.4 A vezérlő szoftver szoftver C++ nyelven íródott (igen/nem)  0,9
9 4.5 A bináris alapadat-fájlokhoz és produktumokhoz megfelelő library vagy API (Application Programming Interface) szolgáltatása (igen/nem)  0,9
10 4.6 Lehetőség van a vezérlő programba, a produktumgenerálási láncba a felhasználó által fejlesztett modulokat beilleszteni. (igen/nem)  0,9
11 4.7 Lehetőség van a vezérlő programba, a produktumgenerálás előtt saját fejlesztésű volume korrekciós modul beillesztésére (igen/nem) 0,9
12 4.8 Lehetőség van a felhasználónak a produktumkészítéskor saját algoritmus használatára a beépített helyett, a vezérlő programba illesztve (igen/nem)  0,9
13 4.9 Lehetőség van a vezérlő programba, a felhasználó által definiált új típusú produktum előállítására alkalmas modul beillesztésére (igen/nem)  0,9
14 4.10 A beépített gyári konverziós (export) eljárások mellett lehetősége van kifejleszteni új konverziós eljárásokat is (igen/nem) 0,9
15 4.11 Az automatikus információtovábbítás protokolljai az FTP, SCP (igen/nem) 0,9
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 61
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opcióként meg kell ajánlani az Ajánlatkérő részére az alábbi alkatrészek utánpótlását:
- 2 db motor
- 1 db magnetron
- 1 db modulátor
- 1 db modulátor tápegység
- 1 db vevő egység (szignál processzor).
Ajánlatkérő a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül nyilatkozik, hogy igényt tart-e az opciós tételekre az ajánlati áron, amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül Megrendelő nyilatkozik, hogy meghatározott eszközök vagy szolgáltatások vonatkozásában vételi jogával élni kíván, abban az esetben a Szállító 3 hónapon belül köteles a Megrendelő birtokába adni az eszközöket, illetve teljesíteni a szolgáltatásokat. Amennyiben Ajánlatkérő nem nyilatkozik, úgy nem kíván élni vételi jogával.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 167 - 408279
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Radar szállítás az OMSZ részére 2019. évben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: The Republic Group Handelsvertretung GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39497325
Postai cím: Am Wiesenpfad 43
Város: Meckenheim
NUTS-kód: DE
Postai irányítószám: 53340
Ország: Németország
E-mail: peter.mate@spot-limited.com
Telefon: +36 309501595
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1092169
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma: 1. LEONARDO Germany GmbH. (41470 Neuss Raiffeisenstrasse 10.) adószáma: DE221370499; 2. The Republic Group Handelsvertretung GmbH. (53340 Meckenheim, Am Wiesenpfad 43.) adószáma: DE122270501; 3. Mettech Meteorológiai Eszköz Gyártó és Forgalmazó Bt. (1165 Budapest, Céltábla Utca 12.) adószáma:21020539242 és Vaisala Oyj. (01670 Vantaa Vanha Nurmijarventie 21.) adószáma: FI01244162 közös ajánlattevők.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)