Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4738/2020
CPV Kód:45221110-6
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország – Ipolydamásd, Szlovákia - Chl’aba (Helemba);Ipolydamásd;Szlovákia, Chl’aba (Helemba)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu/
 
Hivatalos név: Nitriansky samosprávny kraj
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79108157
Postai cím: Rázusova 2A Street 2A
Város: Nitra
NUTS-kód: SK023
Postai irányítószám: 94901
Ország: Szlovákia
Kapcsolattartó személy: Morvay Baltazár
Telefon: +421 376922901
E-mail: baltazar.morvay@unsk.sk
Fax: +421 376922967
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211402020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211402020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Ipoly-híd építése Ipolydamásd-Chl’aba között
Hivatkozási szám: EKR000211402020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221110-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Ipoly-híd építése Ipolydamásd-Chl’aba között
1. rész: Ipolydamásd-Chl’aba (Helemba) közötti híd
2. rész: Csatlakozó út építése magyar oldalon az Ipoly-hídig
3. rész: Csatlakozó út építése szlovák oldalon az Ipoly-hídig
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipolydamásd-Chl’aba közötti híd
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221100-3
További tárgyak:45221110-6
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,SK023 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország – Ipolydamásd, Szlovákia - Chl’aba (Helemba)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ipoly-híd építése Ipolydamásd-Chl’aba között
A híd az Ipoly folyót a 3+487 fkm szelvényben keresztezi.
A híd határhíd, az államhatár az Ipolydamásd-Helemba összekötő közutat annak 0+546,55 km szelvényében keresztezi.
A hídszerkezet egyetlen nyílással hidalja át az Ipoly folyót (szabadnyílás: 54,00 m). A híd támaszköze: 56,40 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M/2. a) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 15
2 2. M/2.b) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SK-HU INTERREG Program projektazonosító: SKHU/1601/2.1/357
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Csatlakozó út építés magyar oldalon az Ipoly-hídig
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221100-3
További tárgyak:45221110-6
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Ipolydamásd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útcsatlakozás kiépítése magyar oldalon az Ipoly-hídig
A magyar oldali út hossza: 540 m.
Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv.
Forgalmi sáv szélessége: 3,5 m.
Burkolat szélessége: 7,0 m.
Szintbeni körforgalmi csomópontok száma: 1 db.
Érintett közművek: szennyvíz nyomóvezeték, távközlési és elektromos földkábel, ivóvíz vezeték, szénhidrogén vezeték. A tervezett folyami híd keresztmetszeti kialakítása biztosítja a szelvényezés szerint bal oldalon vezetett kerékpárút átvezetését.
A különválasztott kétirányú távlati kerékpárút 2,5 m szélességű, és több mint 180 m hosszon, a tervezett töltéssel párhuzamosan vezet és az engedélyeztetés alatt álló Ipoly-völgyi kerékpárút nyomvonalának hullámtéri nyomvonalához csatlakoztatva, szabványos kialakítással ér véget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M/2. d) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)  15
2 2. M/2. e) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SK-HU INTERREG Program projektazonosító: SKHU/1601/2.1/357
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Csatlakozó út építés szlovák oldalon Ipoly-hídig
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221100-3
További tárgyak:45221110-6
45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: SK023 A teljesítés fő helyszíne: Szlovákia, Chl’aba (Helemba)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Útcsatlakozás kiépítése szlovák oldalon az Ipoly-hídig
A tervezett út hossza 175,22 m Szlovák Köztársaság területén.
Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv.
Forgalmi sáv szélessége: 4,0 m.
Burkolat szélessége: 8,0 m.
Kereszteződés – 1 db.
Érintett közművek:
csapadékvíz csatorna (vezeték) kiváltása;
vízvezeték áthelyezése;
alacsonyfeszültségű vezeték áthelyezése;
közvilágítás áthelyezése;
telekomunikációs vezeték áthelyezése;
közvilágítás megépítése.
Építési munkák mennyisége a létesítmények szerint:
Bontási munkálatok;
Terület előkészítése;
Kereszteződés 0,100 00 km-szelvényben;
Támaszfal és kerítés;
Vegetációs rendezés és növénytelepítés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. M/2. d) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min.0, max. 24 hónap)  15
2 M/2.e) pontja szerinti szakember alk. min. köv. feletti többlet szakmai tapasztalata (min. 0, max. 24 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SK-HU INTERREG Program projektazonosító: SKHU/1601/2.1/357
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§(1)bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:
A Kbt. 67.§(1)bek. alapján Ajánlattevő – valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet - köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) 2-7. § foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kbt. 64.§ és a Kr. 4.§(3)re. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott ATa Kr. 8.§ 10.§ 12-16. §szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz.okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
A kizáró okok igazolása körében benyújtott nyilatkozatoknak az AF feladásának napjánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük, a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, valamint a Kbt. 41/A.-41/C. §-ban foglaltakra
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek.és2.§ (5)bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbiakban meghatározott dokumentumok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69.§ (4)bek. alapján:
NY.1.)AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTokban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dokumentumoknak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
NY.1.)Alkalmatlan ajánlattevő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65.§(1)bek. c)pont és 322/2015.(X. 30.)Korm.rend. 21.§(1)bek.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
P.1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján – valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
— pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
— számláján/számláin az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorbaállítás, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a „sorbaállítás” alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorbaállítás volt.
Ajánlatkérő a megszűnt számlákat nem vizsgálja.
A Kbt. 65. § (6) bek alapján a P1) pontban előírt követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes ig. során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az EEKD-t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)-(5) bek-ben. foglaltakra.
Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.
M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja, a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 5 évben teljesített ref. ismertetését. A ref-t a Kr. 22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek-re is figyelemmel:
• szerződést kötő másik fél (név, székhely),
• építési beruházás tárgya (az alk. minimumkövetelményre figyelemmel),
• teljesítés kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel)időpontja (év, hó, nap) és helye
• építési beruházás mennyisége (az alk. minimumkövetelményre figyelemmel)
• minden olyan adat, amelyből az alk. követelmény teljesülése megállapítható,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek(szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakemberek bemutatása során csatolandó:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. követelményre kívánja bemutatni őket;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül, év/hó részletességgel) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
-----
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1) Alkalmatlan az AT, közös AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 5 évben befejezett és legfeljebb 8 éven belül megkezdett, műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített
1. rész esetén:
M/1.A) legalább 40 m szabadnyílású új híd építésre vonatkozó referenciával, amely vízfolyás feletti és közúton megvalósított.
2. rész esetén:
M/1.B) min. 400 m hosszú közút építése és/vagy felújítása tárgyú referenciával.
3. rész esetén:
M/1.C) min. 130 m hosszú közút építése és/vagy felújítása tárgyú referenciával.
Nem magyarországi referencia esetén az adott referenciakövetelmény szerinti a 19/1994. (V.31.) KHVM rend., ill. az 1988. évi I. tv. által előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek. az M/1.B) és M/1. C) pontnak AT több szerződéssel is megfelelhet, ugyanazon referencia több részben is bemutatható.
Felújítás alatt AK 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet 2. § 2. pont szerinti fogalmat érti.
FOLYTATÁS ALÁBB!
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK „Közút” alatt az „országos-” és „helyi közutakat” érti az alábbiak szerint:
- „Országos közút” és „helyi közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1)-(2) bek-ben foglaltakat érti. Kivételt képez ez alól: 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. c) és d) pontja szerinti utak.
„Közút építése” alatt a 93/2012. (V. 10.) Kr. 2. § 7. pontjában foglalt munkák értendők.
M/2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
1. rész vonatkozásában
M/2. a. legalább 1 fő hídépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó hídépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
M/2. b. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúton végzett hídépítéshez és/vagy útépítéshez kapcsolódó projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai gyakorlattal.
M/2. c. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közúthoz kapcsolódó útépítési területen szerzett szakmai tapasztalattal.
2.– 3. részek vonatkozásában
M/2. d. legalább 1 fő projektvezető szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és
-és legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közút építése területén szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető-helyettesi szakmai gyakorlattal.
M/2. e. legalább 1 fő útépítési szakember, aki rendelkezik:
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerint MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal, és
- legalább 36 hónap országos és/vagy helyi közútépítés során szerzett építésvezetői és/vagy főépítésvezetői szakmai tapasztalattal.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, de ugyanaz a szakember több ajánlati részben is megajánlható ugyanarra a pozícióra.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumtagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Projektvezető-helyettes alatt AK azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában.
Építésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet egyes munkafázisait a munkaterületen irányítja.
Főépítésvezető alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a felsőfokú végzettség megszerzésétől kezdve számítja. AK az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerz.t bizt.köt.ek: Teljesítési biztosíték 5% 1. és 2. részben; 3. részben a szerződéstervezet 5.5. szerint, jótállási biztosíték:5% vmennyirészben.
Kötbérek: Késedelmi, Hibás teljesítési és Meghiúsulási a szerződéstervezet szerint. Jótállási idő az 1. és 3. rész tekintetében 60 hónap, 2. rész tekintetében 36 hónap. Szavatosság idő: 60 hónap.
Vetítési alap a nettó vállalkozási díj.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése utófinanszírozással a Kbt.135.§ (1)-(3), (5)-(6) bek. szerint,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-32/B.§ alapján.
A finanszírozás forrása: SK-HU INTERREG
A Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján 5% előleg, max. 75 000 .000 Ft-nak megfelelő - a kifizetés napján érvényes MNB középárfolyamon számított - euro.
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: EUR
Az eljárás 2. részében a tartalékkeret mértéke 2 %, az 1. és 3. részben AK nem biztosít tartalékkeretet.
A részletek a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK tekintettel arra, hogy támogatásra irányuló igényt nyújtott be jelen eljárás 1. és 2. része a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja meg és ajánlatkérő a támogatási szerződés módosítását a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételként is kiköti. Erre tekintettel a jelen eljárás eredményeképpen kötött Szerződés, - amennyiben a Felek a Szerződést aláírásukkal ellátták, - a Szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépésének napját követő 15. napon, vagy amennyiben előbb bekövetkezik, Támogatási Szerződés módosítás hatályba lépésének napját követően a Teljesítési Biztosíték Vállalkozó általi szerződésszerű nyújtásának napján lép hatályba.
2. Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján az eljárás 3. része tekintetében érvénytelenségi okként határozza meg ajánlatkérő azt, ha az ajánlattevő nettó ajánlati ára meghaladja a nettó 681 070 EUR-ot.
3. A szlovák GT–ről szóló 513/1991 törvény 21. § 1. bekezdése értelmében külföldi gazdasági szereplő ugyanazon feltételekkel és azonos mértékben fejthet ki vállalkozói tevékenységet, mint a szlovák gazdasági szereplők, és a törvényből nem következik valami más. A GT 21. § 4. bekezdése értelmében a külföldi gazdasági szereplő a Szlovák Köztársaság területén a gazdasági szereplő, illetve fióktelepének a Szlovák Köztársaság Cégjegyzékbe történő bejegyzése napjával szerez vállalkozói jogosultságot az adott cégjegyzékben feltüntetett tevékenységi körök mértékében. A bejegyzési kérelmet a külföldi gazdasági szereplő nyújtja be.
Nyertes ajánlattevőnek meg kell felelnie a szlovák, és magyar jogszabályok támasztotta követelményeknek egyaránt. Ehhez, és a szlovák jogszabályok támasztotta követelmények teljesítéséhez – a nyertes ajánlattevőnek fióktelepet kell létrehoznia Szlovákiában, hogy vállalkozói tevékenységet folytathasson a Szlovák Köztársaság területén, és eleget kell tennie adózási kötelezettségeinek is. Az általános forgalmi adóról szóló 595/2003 törvény 16. § 2. bekezdése értelmében adózási szempontból egyszeri tevékenység végzéséhez, vagy amennyiben a munkavégzés időtartama hat hónapnál hosszabb, vagy 12 egymást követő hónapon keresztül végzi, állandó fióktelepet kell létrehoznia.
Fentiekre tekintettel AK szerződéskötési feltételeként írja elő az eljárás 1. és 3. része tekintetében, hogy nyertes ajánlattevőnek szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a Szlovák Köztársaság területén fiókteleppel.
4. Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell, amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:
-Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap
-AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya
-amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya
-a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil.
-a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)
-nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is)
-AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazott költségvetést teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is
-Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil.
-közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KD-ban leírtakat.
5. Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az Ár ért. szpt. esetében a fordított arányosítás; 1-2. Minőségi ért. szpt. esetében az egyenes arányosítás. Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.
6. AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek-hez képest szigorúbban állapítja meg.
FOLYTATÁS A VI.4.3) PONTBAN!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
----
A VI.3) PONT FOLYTATÁSA:
7. Az ajánlatban benyújtott dok-okat a Kbt. 47. § (2a) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
8. A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
9. Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.
10. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1. rész esetén 25 845 EUR; 2. rész esetén 36 309 EUR; 3. rész esetén 6 811 EUR;
Ez teljesíthető - az AT választása szerint - átutalással az AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU5810300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Amennyiben a biztosíték pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel kerül teljesítésre, úgy az eljárás 1. részében AT-nek mindkét AK-t meg kell jelölnie mint kedvezményezettet; 2. részben elegendő a NIF Zrt. megjelölése, 3. rész vonatozásában elegendő a Nitriansky samosprávny kraj megjelölése kedvezményezettként.
11. Szerz.kötés feltétele, hogy a nyertes AT által a III.1.3) M/2. pontok tekintetében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a Közbeszerzési dokumentumok I. kötet 19. pontban megjelölt, érvényes jogosultságokkal ill.képesítési tanúsítvánnyal.
12. Nyertes AT köteles a szerz.kötés időpontjára, a szerz.tervezetben rögzítettnek megfelelően építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévőt kiterjeszteni a Szerz.szerinti kivitelezési munkákra.
1. rész Mértéke: 384 615 EUR/ káresemény, 801 282 EUR/év
2. rész Mértéke: 641 026 EUR/ káresemény, 1 602 564 EUR/év;
3. rész Mértéke: 160 256 EUR/ káresemény, 320 513 EUR/év;
13. Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.
14. FAKSZ: dr. Pete Judit, lajstromszám: 00353, dr. Léka-Papp Petra, lajstromszám: 00559
15. Ajánlatkérő valamennyi részben alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
16. Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok
17. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fáljformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá rar, zip és excel fájl.
18. Kiegészítés a 3. rész II.2.7) ponthoz: Figyelemmel arra, hogy a hídra (1. részre) vonatkozó teljesítési határidő 24 hónap, az eljárás 3. részében a szerződés Nyitra Megye weboldalán történő megjelentetés napján hatálybalép, azonban a teljesítési határidő csak a munkaterület átadásától számít. Ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt, amikor a hídra (1. részre) vonatkozó kivitelezés teljesítési határidejéből már csak 12 hónap van hátra (beleértve a téli hónapokat). Ajánlatkérő a munkaterület átadását megelőző 30 nappal tájékoztatja ajánlattevőt a munkaterület átvételének időpontjáról.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák