Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4743/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Pincehely, Tamási, Kistormás, Kölesd, Aba
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.05.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46282392
Postai cím: Pap Károly Utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36312382
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: tampolgh@tamasi.hu
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tamasi.hu

Hivatalos név: Pincehely Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68773595
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 81
Város: Pincehely
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7084
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Piringer József
Telefon: +36 74406947
E-mail: polghiv.pincehely@vipmail.hu
Fax: +36 74536001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pincehely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pincehely.hu

Hivatalos név: Kölesd Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58974643
Postai cím: Kossuth Tér 2.
Város: Kölesd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Greifenstein József
Telefon: +36 74436033
E-mail: kolesd@polghiv.tolnamegye.hu
Fax: +36 74436028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kolesd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kolesd.hu

Hivatalos név: Kistormás Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52193242
Postai cím: Dózsa Utca 2.
Város: Kistormás
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7068
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Ferenc
Telefon: +36 74436053
E-mail: kistormas@polghiv.tolnamegye.hu
Fax: +36 74436028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kolesd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kolesd.hu

Hivatalos név: Aba Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75738200
Postai cím: Rákóczi Utca 12
Város: Aba
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8127
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikula Lajos
Telefon: +36 22430002
E-mail: polgarmester@aba.hu
Fax: +36 22593016
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aba.hu/
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258522020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258522020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: EU-s forrásfelhasználások projektfelügyelete

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÉKDU1_Aba Tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000258522020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 azonosító számú „Észak-és Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító program 1.” Pincehely, Tamási, Kistormás, Kölesd települések és KEHOP-2.1.2-15-2016-00001 azonosító számú „Aba nagyközség ivóvízminőségjavító projektje” Aba település tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ÉKDU1_Aba Tervezés és kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45232100-3
45232150-8
45232151-5
45232430-5
45233223-8
45233228-3
45262220-9
71320000-7
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Pincehely, Tamási, Kistormás, Kölesd, Aba
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Kormány a 339/2014. (XII . 19.) rendeletében AK feladatait meghatározza:
A kivitelezés főbb indikatív (tájékoztató jellegű) mennyiségei az alábbiak:
Pincehely:
A vízműtelepen egy 600 m3/d (30 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóniummentesítő) berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (kút; udvartéri medence; vasiszap-ülepítő; udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg.
A projekt keretén belül sor kerül a vízbázis bővítésére, egy új kút létesítésére, illetve a meglévők (4., 5. sz.) felújítására, a búvárszivattyúk cseréjére. A 4. sz. kút nyersvízvezetékkel bekötésre kerül a vízműtelepre, szükséges ezzel együtt a 4. sz. kút elektromos ellátásának átalakítása.
Tamási:
A fejlesztés keretében egy 2700 m3/d (135 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammónium-mentesítő) berendezés telepítése és a kapcsolódó létesítmények (víz-kezelő épület, dekantáló medence, tisztavíz tároló, kutak, udvartéri vezetékhálózat) építése valósul meg.
A vízműtelep és az ellenyomó medencék között expressz vezeték építendő ki.
A meglévő kutak kútszivattyú cseréje tervezett (8 db kút), két kút melléfúrásos felújítása és 1 db új kút fúrása szükséges.
A projekt keretében szükséges vízhálózat építése, átépítése bekötésekkel összesen: 541 fm NA100 nyomóvezeték építése és összesen 7.035 fm NA100-as csőátmérőnél nagyobb (NA150, NA200, NA300) nyomóvezeték építése (DN=NA), és 55 202 fm hálózattisztítás.
Kölesd
A tervezett megoldás szerint a jelenleg működő két önálló vízellátó rendszer (Kölesd-Kistormás és Kölesd-Borjád településrész) összekapcsolásra kerül és a fogyasztók vízellátása Kölesd felől, egy újonnan létesítendő vízműtelepről fog megvalósulni, egy 5.047 fm hosszú távvezetékkel.
A vízműtelepen egy 14 m3/h teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán és ammóni-ummentesítő) berendezés telepítése, új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (víz-tároló medence; dekantáló medence; udvartéri vezetékhálózat;) építése valósul meg.
A projekt keretén belül sor kerül egy új kút létesítésére, valamint a hálózat mosatására 23.443 fm hosszon.Hálózatrekonstrukció keretében sor kerül a meglévő Kölesdi ivóvízhálózat legrosszabb állapotú, illetve nem megfelelő átmérőjű vezetékszakaszainak kiváltására új D110 KPE ge-rincvezetékekkel.
Aba
A vízműtelepen egy 1000 m3/d (46 m3/h) teljesítményű, komplex vízkezelő (vas-, mangán- ammónium-,valamint arzén mentesítő),új vízkezelő épület- és a kapcsolódó létesítmények (zagyvíz ülepítő; udvartéri vezetékhálózat; szervizút) építése valósul meg.
Szükséges a vízműtelep villamosenergia-ellátásának fejlesztése betáp oldalon.
A projekt keretén belül sor kerül 3 db hálózati szivattyú és a négy meglévő kút esetén a búvárszivattyúk cseréjére.
Nyertes AT feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tartalomhoz az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.
A szerződés teljesítése során szükséges a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É és VZ-TER jogosultsággal rendelkező szakember(ekk)el.
Részletesen: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1.AFIII/1.3.M.2.1.pont szerinti szakember vízgazdálkodási projektekben vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak ellenőrzési többlet szakmai tap.(hónap, max: 36,min 0 8
2 2.2. AF III/1.3. M.2.2. pontban előírt alk. követelményre bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építménygépészeti többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)  8
3 2.3. AF III/1.3. M.2.3. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember települési vízgazdálkodási építmények tervezési többlet szakmai tapasztalata (hónap, max: 36, min 0)  8
4 2.4. AF III/1.3. M.2.4. pontban előírt alk. köv. tekintetben bemutatott szakember vízgazdálkodási projektek keretében szerzett építményvillamossági többlet szakmai tapasztalata(hónap, max: 36, min: 0) 8
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 68
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 1045
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.3-15-2016-00033 és KEHOP-2.1.2-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
AK a részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és a További információkban és a KD-ban szereplőkre figyelemmel nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
FAKSZ: Stumpf Gábor (00063)
AK jelzi, hogy a II.2.5. pont 2.1. szerinti "tap."rövidítés alatt tapasztalatot ért.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az elj-ban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt az ALK IG olyan gazd szer, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek-ei szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
AK a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az AT-t, AV-t, vagy az ALK IG részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bek meghatározott kizáró ok az eljárás során köv be.
A Kr. 1.§ (1) alapján AT-nek (közös AT esetén a közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi) és a Kbt. 65. § (7) bek szerinti ALK IG szervezetnek/személynek (képviseletében az AT nyújtja be) aj-ában az aj benyújtásakor az EKR által generált egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az előzetes igazolások során az EEKD-t a Kr. 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.
Kbt. 67.§ (4) szerint AT-nek azon AV tekintetében, amely nem vesz részt az alk ig-ban nyíl-ot kell benyújtani arról, hogy a szerz telj-hez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR által generált űrlap, közös ajánlattétel esetén külön nyilatkozat közös ajánlattevői tagok által). AK a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az ig beny-ra felhívott gazd szer-nek a Kr. 8.,10.,12- 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (7) bek foglaltakra.
AT folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást és az erről szóló nyilatkozatot csatolja (nemlegesség esetén is nyilatkozatot erről, elektronikus űrlap formájában)
A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ában az aj benyújtásakor az EEKD IV. rész alfa pont kitöltésével szükséges előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbi alk köv-eknek azzal, hogy az alk köv-ekkel kapcsolatos ig benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 8.§ (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ.2. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) K.r. 21.§ (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
A nyilv-ban szereplés tényét AK ellenőrzi, ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilv-okban a vonatkozó adatok, tények ingy ellenőrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Folyt.:III.1.2.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az alábbiakban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek:
P.1. A Kbt. 65.§ (1) bek. a) és a Kr. 19.§ (1) bek. c) pontja és a 19. § (5) bek. alapján csatolja a jelen felhívás feladását megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő nem rendelkezik a jelen felhívás feladását közvetlenül megelőző 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3), valamint a (7) bekezdései szerinti esetre az igazolással kapcsolatban.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdése is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
P.1. jelen felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év alapján a közbeszerzés tárgyából (viziközmű beruházás kivitelezési és tervezési munkái és/vagy viziközmű beruházás kivitelezési munkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el legalább a 3 milliárd HUF összeget.
A Kbt. 65.§ (6) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (P.1. pont szerinti árbevételre vonatkozó adatok összeadódnak).
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7)bekezdése is irányadó.
AF.III.1.1. pont folytatása: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) SZ1.SZ2. alkalmassági feltétel tekintetében:
SZ.1. Alkalmatlan az AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, ill. a nem Magyarországon letelepedett AT esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2. Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Az ALK IG-ra a Kbt. 65.§ (7),(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bek is irányadók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kr. 1.§ (1) alapján az AT-nek az aj-ban (EEKD) beny-val kell el ig-nia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az alábbiakban meghatározott alk köv-eknek. AK a Kr. 2. § (5) bek. alapján az alk köv-ek előzetes igazolására elfogadja AT egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (azaz a IV. rész alfa pont kitöltését).
A Kbt. 69.§ (4)-(7) bek. alapján az alk.ai köv-re vonatkozó igazolások benyújtására felhívott GSZnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alk. kövk-nek:
M.1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) a) pontok alapján a felhívás feladását megelőző 60 hónap, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése, azaz a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolás csatolása. A Kr. 21. § (2a) bekezdés alapján: AK az AF feladását megelőző 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a referencia (építési vagy építési és tervezési beruházás) tárgyát, mennyiségét (az elvégzett munka rövid ismertetését oly módon, hogy abból az alk. köv-nek k való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját és a műszaki átadás-átvétel lezárásának időpontját, min. év/hónap/nap bontásban);
- a teljesítés helyét;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (nevét és székhelyét);
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákból az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelésnek is egyértelműen ki kell derülniük.
Közös AT teljesítés esetén, a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, az AT által végzett munkáknak (saját teljesítésnek), figyelemmel arra, hogy AK a bírálat során kizárólag AT által elvégzett munkákat veszi figyelembe az alk.köv.-nek való megf.-és vizsgálata során.
A teljesítés oszthatatlansága esetén- a Kr. 22.§ (5)bek szerinti adatok megadása szükséges..
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140.§ (9) bekszerint kell igazolnia az alk. feltételnek való megfelelést. Ha AT az eljárásban a jogelődjének referenciáival kívánja alk-át igazolni, csatolja ajánlatához az átalakulásra, jogutódlásának, valamint a tevékenység folytatásának igazolására vonatkozó okiratokat is.
Befejezettnek minősül a referencia, ha a tárgyát képező beruházás sikeres (rész)műszaki átadás-átvételére jelen AF feladását megelőző 60 hónapban került sor. AK e körben felhívja a figyelmet a Kr. 21. § (2a) bek. a) pontjára valamint a Kr. 21/A.§-ra
M.2. A Kbt. 65.§ (1) b) és a Kr. 21.§ (2) b) pontok alapján cégszerű nyilatkozat csatolása azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.
A bemutatott szakember(ek)nek csatolni(uk)a kell:
- saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot, amelyből a szakember végzettsége, előírt szakmai tapasztalat megléte, az ajánlat benyújtásakori munkáltatója minden kétséget kizáróan megállapítható. A szakmai gyakorlat időtartamát min. év, hónap pontossággal szükséges megadni, az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai gyakorlati idejébe.
- végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata
- az adott szakember nyilatkozatát, hogy a teljesítés időtartama alatt rendelkezésre fog állni és AT nyertessége esetén a benyújtott ajánlatban megjelölt pozíciónak megfelelő aktív kamarai jogosultsággal a szerződéskötés időpontjától a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Ha az M.2.1)-M.2.4) pontokra megaj. szake.a az előírt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dok. csatolása nem szükséges, azokat az érv. jogosultság igazolja, a szakember szakmai önéletrajza ez esetben is csatolandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, alábbi referenciamunká(kk)val:
M/1.1. legalább 1 db ivóvízvízvezeték építésére és/vagy bővítésére és/vagy felújítására vonatkozó referencia, ami tartalmazott legalább 4880 fm hosszúságú és D110-D315 átmérőjű nyomóvezeték építést és/vagy bővítést és/vagy felújítást valamint szerződéses feladat volt legalább 35 900 fm hálózattisztítás és/vagy hálózatmosatás elvégzése továbbá a szerződés részét képezte a kiviteli tervek elkészítése is.
A referencia szempontjából a „D” és „DN” jelű vezetékek egyenértékűnek tekinthetőek.
M/1.2. 1 db ivóvíztisztító telep építését és/vagy technológiai fejlesztését és/vagy bővítését és/vagy felújítását tartalmazó referencia, melynek során:
 az komplex vízkezelő kapacitása elérte legalább 1760 m3/d mértéket
 a szerződés részét képezte a kiviteli tervek elkészítése is.
Az M/1.1. pontban foglalt minimumkövetelményeket legfeljebb 1 db referenciából lehet teljesíteni, azaz a nyomóvezeték és a hálózattisztítás és/vagy hálózatmosatás és a tervezési feladatok elvégzését egy darab referencián belül kell teljesíteni.
Az M/1.2. pontban foglalt minimumkövetelményeket 1 db referenciából kell teljesíteni.
Az M/1.1. és M/1.2. pontban foglalt minimumkövetelményeket 1 db referenciából is lehet teljesíteni.
M.2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberek mindegyikével:
M.2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-VZ jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉG jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti VZ-TEL jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M.2.4) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.1.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti MV-ÉV jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Egy szakember legfeljebb két pozícióra mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 1 %-a/nap
Meghiúsulási kötbér: a szerz szerinti ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 25 %-a
Jótállás: 36 hónap.
Teljesítési biztosíték: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
Jótállási biztosíték: szerz. szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-a.
Részletesen:ADII
Előleg: max.a szerz elszám.összege 30%-a.
Előleg-visszafiz.bizt. szerz.elszám.összege 10%-án felül, a szerz.elszám.összegének 10%-a és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő, 272/2014. (XI.5.) Kr. 118/A.§ (2a) szerint.
A szerz. és a kifizetés pénzneme: HUF. Vonatkozó jogszabályok: 2007.éviCXXVII.tv, Ptk. 6:130.§ (1)-(2), Kbt. 135. § (1)-(6) bek., 322/2015.(X.30.)Kr., 272/2014. (XI.5.). szállítói finanszírozás, támogatás intenzitása: a mindenkori TSZ szerinti, Részl: AD II. kötet.
Tartkeret:AK a tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazza.
AK a részszámla benyújtására lehetőséget biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontására a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdéseiben és a 424/2017. Korm r. 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK jelen eljárását a Kbt.53§ (6)bek. alapján indítja meg.A Kbt.135. §(12)bek.-ben foglaltakra is tekintettel,AK felhívja AT figyelmét,hogy támogatásra irányuló igényt(pályázatot;támogatási szerz.-módosítást,változásbejelentést)nyújtott be.AK tájékoztatja AT-t,hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ)mód-ot vagy vált. bej. el nem fogadását olyan körülménynek tekinti,amelyre az AK a szerződés megkötésére (Kbt. 131. § (9) bek.)vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat.AK a Kbt.53.§(6)bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja,ha szerz. pénzügyi fedezetét biztosító TSZ nem kerül megkötésre,vagy a TSZ mód. nem kerül aláírásra vagy a vált. bej. nem kerül elfogadásra.Jelen feltételek a szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételei.
2. Ajánlattevő (AT), alkalmasság (alk) igazolásában résztvevő szervezet csatolja:
ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát,vagy 2006. évi V. tv 9.§ (1) szerinti aláírásmintáját,külföldi illetőségű AT esetén ennek megfeleltethető dokumentumot (ha ilyen dokumentum az adott országban nem ismert,teljes bizonyító erejű magánokiratba v. ügyvéd/közjegyző/kamarai jogtanácsos előtt tett okiratba foglalt aláírásminta) cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (meghatalmazó és meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást egyéni vállalkozó és magánszem. esetében ajánlatkérő elfogadja bármely olyan dokumentum egyszerű másolatának csatolását, amely alkalmas a képviseletre való jogosultság igazolására (így például: személyi igazolvány)
3. Ajánlatnak tartalmaznia kell:
- Kbt.66.§(6) a) és b) szerinti nyíl.(nemleges tartalommal is)
- Kbt.66.§(2)bek. nyil.
- Kbt.66.§(5)alapján felolvasólap
- szakmai aj-ot a dok. szerint.
4. Az Ért. szempontok szerinti értékelés során adható pontszám alsó-felső határa: 0,00-10,00pont; 0,00pont legrosszabb,10,00 pont legjobb érték. Módszerek: az 1. ért. szempont: a KH 26.11.2019-i útmutatója („Útm.”) 1.m.A.1.aa)pontja szerinti fordított ar. A 2.rszpt.1-4 alszempontok esetében a KH 26.11.2019-i útm.1.sz. mell.A 1.ab) egyenesar.(Részl.AD.I.kötet) (legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap). A 2. részszempont alátámasztására az önéletrajzok csatolása már az ajánlatban szükséges.
5. III.1.2)P.1. valamint III.1.3)M.1.-M.2.pontokban előírt feltételek és ig. módok minősített ajánlattevők jegyzékébe történő felvétel feltételeinél szigorúbbak.
6. Ajánlati biztosíték 10000000,-HUF. Az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK 10032000-00332945-00000024 sz. fizetési számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával,vagy biztosítási szerz. alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dok.valamint a kötelezvény tekintetében AK előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra:
Az olyan nyilatkozat,amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat),elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.
7. Kbt.35.§(8)alapján nem lehetséges gazdálkodó szervezet (projekttársaság)létrehozása.
8. AK alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontját.
Folyt.: AF VI.4.3.)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 9. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. AK a Kbt. 81.§ (5) bek.-t alkalmazza.
11. Aj-ban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar fordítását. AK a nem magyar nyelven benyújtott dok AT általi felelős fordítását is elfogadja.
12. A 339/2014. (XII. 19.) KR-ben szerint az NFP más AK nevében folytatja le a közbeszerzési eljárást a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás alapján (Kbt. 29. § (1) bek.). Az AF I.1. pontjában AK-ként kizárólag a hirdetményfeladás technikai okból került megjelölésre az 1. szervezet, jelen eljárás ajánlatkérője az AFI.1. pontjában megjelölt szervezet(ek).
13. Közös aj.tétel esetén csatolni kell közös ajtevők által cégszerűen aláírt közös AT megállapodást.
14. A nyertesAT a közbeszerzési dok.okban részletesen meghatározott feltételeknek megfelelő min. 1milliárd Ft/év és min. 300millió Ft/káreseményenkénti mértékű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR)valamint min.200millió Ft/év és min.100millió Ft/káreseményenkénti mértékű tervezési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, amelyről szóló kötvényt szerz.kötéskor be kell nyújtania. AT csatolja nyilatkozatát az aj-ban, hogy az előírt felelősségbiztosítással nyertesség esetén rendelkezni fog.
15. AT nyertessége esetén III.1.3 M2 pont M.2.1-M.2.4 alpontok szerinti szakembereknek szerz.kötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes kamarai jog-gal és aktív státusszal. ATnek a beadott aj-ban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén a felhívás III.1.3 M.2 pont M.2.1-M.2.4 alpontokra bemutatott szakemberei a szükséges jog-okkalés aktív kamarai státusszal rendelkezni fognak a szerz.kötéskor a szerz. teljesítésének teljes időtartamára.
16. A KD-ok a Kbt. 39.§ (1) bek. szerint a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
17. A felhívás IV.2.6)pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt AK 60 naptári napos ajánlati kötöttséget ért;
18. Kieg.táj. a Kbt. 56. § -ban foglaltak szerint. AK konzultációt, helyszíni bejárást nem tart.
19. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét a közbeszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta, és akként határozott, hogy a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege (tervezés és kivitelezés) és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, így a versenysemlegesség követelménye, valamint a beruházás mérete, jellege és a támogatásból megvalósuló volta miatt a költséghatékonyság szempontja, továbbá a tervező és a kivitelező közötti esetleges jogviták elkerülése nem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. Folytatás és részletes kifejetés a KD-ban .
20. Többváltozatú ajánlat: Ajánlatkérő nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
21. A szerződés teljesítése során szükséges az MSZ EN ISO 14001:2004 rendszerszabvány szerinti környezetirányítási rendszer tanúsítvány alkalmazása vagy az Európai Unió más tagállamából származó a fentiekkel egyenértékű tanúsítvány, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékainak alkalmazása. A nyertes AT a szerződéskötés időpontjában köteles bemutatni a tárgyi tevékenységre vonatkozó hatályos tanúsítványát, illetve az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékait.AT csatolja ajánlatában nyilatkozatát, hogy a szerződéskötés időpontjára rendelkezni fog az előírt tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
22. A Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzését nem a keretmegállapodása alapján kívánja megvalósítani.
23. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás II.2.7. pontjában meghatározott teljesítési határidő alatt 1095 naptári napot ért.
24. AK felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. (a továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bek.- ben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák