Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4747/2020
CPV Kód:38510000-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Teljesítés helye:HU11;HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82496492
Postai cím: Mosonyi Utca 9
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Grujó András
Telefon: +36 14411000
E-mail: grujoa@nszkk.gov.hu
Fax: +36 14772185
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nszkk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.nszkk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dig. mikroszkóp munkaáll. és összehas. mikroszkóp
Hivatkozási szám: EKR001435872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db digitális mikroszkóp munkaállomás és 1 db összehasonlító mikroszkóp beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 50475000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db digitális mikroszkóp munkaállomás beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Alkalmazási terület: igazságügyi okmányszakértői laboratórium
Műszaki követelmények:
- Stabil, kiegyensúlyozott, dönthető állvánnyal, motorizált fókuszáló egységgel és motorizált tárgyasztallal rendelkező, szoftverrel vezérelhető 1 db digitális mikroszkóp.
- A rendszer nagyítási tartománya legalább 45x-2000x, maximális optikai felbontása legalább 2350 lp/mm legyen.
- Planapokromatikus (apokromatikusan és síkban korrigált), parfokális objektívek
- Egy közepes nagyítású (legalább a 45x-600x nagyítási tartomány lefedő) objektív, a munkatávolság legalább 30 mm, a legnagyobb látómező legalább 10 mm legyen.
- Egy nagy nagyítású (legalább a 600x-2000x nagyítási tartomány lefedő) objektív, a munkatávolság legalább 5 mm, a legkisebb látómező legalább 0,1 mm legyen.
- Legalább 15:1 zoom arány (objektív és zoomtest csere nélkül). A teljes zoom tartomány folyamatos és kalibrált legyen.
- Nagy sebességű színes digitális kamera legalább valós 10 Mpixel felbontású kamera szenzorral.
- Nagy pontosságú, 0,25 µm vagy jobb felbontású motorizált fókuszáló egység, minimum 60 mm Z-irányú mozgási tartománnyal.
- Nagy pontosságú, 1 µm vagy jobb felbontású motorizált tárgyasztal, minimum 65 mm x 50 mm XY mozgási tartománnyal. A tárgyasztal elfordítható legyen.
- Az objektívekbe beépített, szegmentálható fehér LED körfény megvilágítás, mely szoftverrel vezérelhető. A LED megvilágítás élettartama legalább 30.000 üzemóra legyen.
- Polarizátor szett és diffúzor adapter.
- A dönthető állványba integrált koaxiális LED megvilágítás.
- Két flexibilis karú LED súrlófény.
- Alsó (áteső fényű) LED megvilágítás.
- Okmányok vizsgálatához optimalizált tárgyasztal adapter. (Amennyiben a megajánlott tárgyasztal integráltan nem tartalmazza.) Egyenértékű teljesítés elfogadható, a tárgyasztal egyenértékűségének kritériuma: átvilágíthatóság, legalább A5 méret, sík felület.
- A tárgy vizsgálható legyen folyamatos élőképen a megfigyelés irányának változtatása (a mikroszkóp állvány tengelyének megdöntése, vagy a tárgyasztal elforgatása) közben is. Választható legyen folyamatos vagy egyszeri autofókusz.
- A digitális mikroszkópot vezérlő szoftver követelménye: Legyen alkalmas a rendszer gyors, pontos, összehangolt működésének vezérlésére. Az objektívek legyenek kódoltak. A rendszer automatikusak ismerje fel az objektívet érzékeljen és rögzítsen a felvételhez tartozó minden lényeges paramétert. Legyen alkalmas a korábbi képekkel automatikusan elmentett kamera és mikroszkóp beállítások visszahívására, továbbá nagy felbontású multifókuszú képek, panoráma képek és 3D képek készítésére. A képeken távolság úthossz, terület, szög mérésre, jelölések elhelyezésére.
- A digitális mikroszkópot vezérlő (USB 3.0 kábel segítségével csatlakoztatható) számítógép minimum követelménye: i7 processzor, 32Gb DDR4 RAM, 256Gb SSD, 2 db 1Tb HDD, DVD-RW, nVidia Quadro K620 2Gb VGA, Win 10 64Bit PRO HUN. Egyenértékű teljesítés elfogadható.
- Monitor követelménye: legalább 27” (68,5 cm) képátlójú 4K felbontású IPS monitor
Telepítés, garancia, szerviz:
- A berendezés tápcsatlakozója feleljen meg a Magyarországon használt hálózati csatlakozók fizikai méreteinek, valamint megfelelően működjön 220V–240V tápfeszültség tartományban, 50-60 Hz hálózati frekvencia mellett.
- CE minősítéssel rendelkezzen
- Szállítási határidő: A szerződéskötéstől számított max. 3 hónap.
- Digitális fénymikroszkóp munkaállomás használatában, üzemeltetésében szakmai tapasztalattal rendelkező, az eszköz minden funkciójának bemutatására képes szakember által megtartott 1 munkanapos (8 órás) oktatás az üzemeltetés helyszínén, az üzembe helyezést követően (a teljesítés tervezett határidején belül), legalább 3 fő részére.
- Magyar nyelvű felhasználói kézikönyv.
- Az üzembe helyezéstől számított legalább 12 hónap jótállás. A jótállás teljes időtartama alatt legyen biztosított szerviz. Meghibásodás esetén a bejelentést követően 3 munkanapon belül a javítás a helyszínen kezdődjön meg és 10 munkanapon belül fejeződjön be.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A nagy sebességű színes digitális kamera legalább valós 20 Mpixel felbontású kamera szenzorral rendelkezik 15
2 3. A rendszert vezérlő számítógép vagy a monitor nincs összeépítve sem a mikroszkóppal, sem egymással 10
3 4. Jótállás időtartama az üzembe helyezéstől (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: 1 db összehasonlító mikroszkóp beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1087 Budapest, Mosonyi u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgyával kapcsolatban támasztott ajánlatkérői követelmények:
• Motorizált XY és Z tengelyek, kódolt objektív revolverrel ellátott, stabil és robusztus mikroszkóp váz, amely: a műszert kezelő személy által a mikroszkóp-váz kézzel történő vétlen meglökésnek ellenálló fém (váz) szerkezetű kialakítással rendelkezzen.
• Nagyítás tartomány legalább 10x; látómező mérete 22 mm – 3,7 mm
• Apochromatikusan és síkban korrigált, telecentrikus és parfokális objektívek.
• Legfeljebb 0.5% nagyítási különbség a jobb / bal oldal között, a jobb és a bal oldali nagyítás kompenzálása lehetséges legyen.
• Összehasonlító egység (híd): integrált, dönthető és 50/50% fényosztású, egyenes ergonomikus binokuláris tubussal, gombnyomásra működtethető teljes jobb oldali és teljes bal oldali kép, egymásra vetített és egymás melletti kép, színszűrők befogadására alkalmas teljesen motorizált egység.
• Összehasonlító egység (híd) vezérlése központilag történjen, a beállítások megjelenítése a rendszert vezérlő szoftverben megjelenítésre kerüljenek.
• Összehasonlító egység (híd) motoros magasság állítása, mozgási tartománya legalább 250 mm.
• Oldalanként LED körfény megvilágítással.
• Oldalanként LED súrlófény, tartószerkezettel, irányított- és vonalszerű megvilágítás; színhőmérséklet: 4000K.
• Teljesen szinkronizált és motorizált XY mikroszkóp asztal, mozgási tartomány legalább 50 x 50 mm.
• Motorizált fókusz (Z-tengely), mozgási tartomány legalább: 25 mm.
• Állítható mintatartó szerkezet:
o Lövedék rögzítő alkatrészek, centrikus csúcs-megtámasztással, gumírozott talp-megtámasztással és légfegyver lövedékhez is.
o Töltényhüvely rögzítés legalább .22, 6,35, 7,63, 7,65, 9, 10 mm sörétes és egyéb kaliberű töltényhüvelyekhez.
o Csuklós tartószerkezet 20 mm átmérőjű mintatalppal.
o Cilinder zár rögzítő szerkezettel.
• Nagy sebességű, színes, USB 3.0 csatlakozású, CMOS digitális kamera, valós 20 MPixeles felbontás, szenzor mérete: 1”, szín mélység: 3 x 12 bit vagy 3 x 8 bit.
• Digitális mikroszkópot vezérlő, a meglévő rendszerekkel kompatibilis (legalább Windows 10) nagy teljesítményű munkaállomás, 4K felbontású, legalább 27” képátlójú sík LED monitorral.
• Digitális mikroszkópot vezérlő szoftver, mely alkalmas 2D képek készítésére, megjelenítésére, feliratozására, mérésekre, jegyzőkönyv készítésre, kiterjesztett fókuszú képek készítésére, 3D-s kép készítésre és megjelenítésre.
• A berendezés tápcsatlakozója megfelel a Magyarországon használt csatlakozó fizikai méreteinek, valamint a készülék működik 220 V–tól 240 V-ig tápfeszültség tartományban, 50-60 Hz hálózati frekvencia mellett.
• A készülék CE minősítéssel rendelkezzen.
• Optikai mikroszkópok felhasználásában szakmai tapasztalattal rendelkező, a mikroszkóp minden funkciójának bemutatására képes szakember által megtartott 1 munkanapos (8 órás) oktatás az üzemeltetés helyszínén, az üzembe helyezést követően (a teljesítés tervezett határidején belül), legalább 3 fő részére.
• A legalább 12 hónap jótállás teljes időtartama alatt a javítás elvégzésére alkalmas szerviz/szervizpartner.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Nagyítási tartomány: legalább 10x, az ezen felüli többlet nagyítás (0-50×) arányosítással  15
2 3. Nagyítási különbség a jobb / bal oldal között: min. 0,5 % – max. 0,1% (0,1% lépésekben, kedvezőbb a kisebb) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 231 - 565974
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29200-152/1237-21/2019.sz. Rész száma: 1 Elnevezés: 1 db digitális mikroszkóp munkaállomás beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL) www.biomarker.hu
Fax: +36 28422319
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23490000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 29200-152/1237-22 Rész száma: 2 Elnevezés: 1 db összehasonlító mikroszkóp beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL) www.biomarker.hu
Fax: +36 28422319
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 26985000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A közbeszerzési eljárás során mind a két rész vonatkozásában az alábbi, nyertesként kihirdetett egy gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot:
BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság / 2100 Gödöllő, Rigó utca 20. / 12122066-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)