Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4797/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Patológiai berendezések beszerzése 2020
Hivatkozási szám: EKR000131292020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében az "EFOP-2.2.0-16-2016-00007 Diagnosztikai és orvosi laboratóriumi hálózat infrastrukturális
feltételeinek javítása” projekt keretében patológiai berendezések beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 002900 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 036 - 084529
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
Metszet szkenner II.: a digitális tárgylemez szkenner, a Pannoramic SCANII, SCAN 150 F digitális tárgylemez szkenner képes a többfókuszsíkú szkennelésre ( Z-stack és kiterjesztett fókusz is lehetséges
Helyesen:
Metszet szkenner II.: a digitális tárgylemez szkenner képes a többfókuszsíkú szkennelésre ( Z-stack és kiterjesztett fókusz is lehetséges
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 8
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
Metszet szkenner II.: a digitális tárgylemez szkenner képes a többfókuszsíkú szkennelésre (Z-stack és kiterjesztett fókusz is lehetséges)
Helyesen:
Metszet szkenner II.: a csak átmenőfényes digitális tárgylemez szkenner annak frissítésével, upgrade (frissítéssel) fluoreszcens szkennelést tesz lehetővé
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) és (3) bekezdése alapján tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a 8. közbeszerzési rész esetében a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás és szerződés tervezet módosításra került és a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő meghosszabbította az ajánlattételi határidőt. A 8. közbeszerzési részben jelen módosítással ajánlatkérő feloldotta az ellentétet a felhívás II.2.5) pontjában meghatározott szakmai értékelési szempontok és a szerződés tervezetben, műszaki leírásban, valamint a felolvasólapon rögzítettek között.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ