Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4801/2020
CPV Kód:45000000-7;45231400-9;71320000-7
Ajánlatkérő:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő 363 helyszínt érintő tervezés, ebből 282 helyszínen kivitelezés a jóváhagyási tervben részletezettek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TELVILL, Telekommunikációs és Villamos Hálózatokat Kivitelező Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56264890
Postai cím: Városház Tér 8
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3525
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boskó Réka
Telefon: +36 46512700
E-mail: bosko.reka@miskolc.hu
Fax: +36 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.miskolc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.miskolc.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: erős és gyengeáramú tápellátás terv. és kivitelez.
Hivatkozási szám: EKR001169092018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231400-9
71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
erős és gyengeáramú tápellátás terv. és kivitelez.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231400-9
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő 363 helyszínt érintő tervezés, ebből 282 helyszínen kivitelezés a jóváhagyási tervben részletezettek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés keretében a Modern Városok Program részét képező „Okos Város – Okos Miskolc „Intelligens térfigyelő kamerarendszer” projekthez kapcsolódó erős és gyengeáramú tápellátás tervezése és kivitelezése” (MVP - SMART CITY Térfigyelő kamerarendszer Erős és gyenge áramú tápellátás tervezés és kivitelezése)
A közbeszerzés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont szerint építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul.
Mennyiség: 363 helyszínt érintő tervezés (kiviteli és ahol szükséges engedélyes tervek készítése, engedélyek beszerzése), ebből 282 helyszínen kivitelezés alábbiak szerint.
„Vállalkozási szerződés keretében a Modern Városok Program részét képező „Okos Város – Okos Miskolc „Intelligens térfigyelő kamerarendszer” projekthez kapcsolódó erős és gyengeáramú tápellátás tervezése és kivitelezése” (MVP - SMART CITY Térfigyelő kamerarendszer Erős és gyenge áramú tápellátás tervezés és kivitelezése)
A közbeszerzés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont szerint építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul.
Mennyiség: 363 helyszínt érintő tervezés (kiviteli és ahol szükséges engedélyes tervek készítése, engedélyek beszerzése), ebből 282 helyszínen kivitelezés alábbiak szerint
Az erős és gyengeáramú tápellátást kiépítő vállalkozó feladata a helyszínek teljeskörű tervezése és a megjelölt helyszínek kivitelezése.
Tervezési / kivitelezési munkarészek meghatározása
Besorolás Darabszám Tervezési munkarész Kivitelezési munkarész
## Egyedi ## 34 X
Tápegység beszerelés 96
X
** Kábel bevezetés, bekötés ** 9 X X
Okos Oszlop („A” és „B” típus) 30 X X
Oszlop dobozzal 138 X X
Oszlop dobozzal, léges 9 X X
Oszlop dobozzal, földmunka 37 X
Oszlop dobozzal, berudalós 10 X

Oszlop, mellette szekrény 10m-en belül 74 X
Oszlopállítás 22 X


Mennyiség: 363 helyszínt érintő tervezés (kiviteli és ahol szükséges engedélyes tervek készítése, engedélyek beszerzése), ebből 282 helyszínen kivitelezés az alábbiak szerint.

Az erős és gyengeáramú tápellátást kiépítő vállalkozó feladata az egyes helyszínek teljeskörű tervezése és kivitelezése.
- Erősáramú csatlakozás tervezése. (alépítmény tervezés, légkábeles hálózat tervezés, statikai tervezés)
- Gyengeáramú hálózat tervezése
- Erősáramú csatlakozás kivitelezése
- Erős és gyengeáramú közös szekrény előszerelése
- Erősáramú szekrények (oszlopi illetve földi telepítésű) telepítése
- Gyengeáramú UTP/FTP kábel(ek) feszítése, berudalása, alépítménybe behúzása csillagpontos rendszerben minden egyes kamera és a szekrény között

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt jóváhagyási terv tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05155 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: erős és gyengeáramú tápellátás terv. és kivitelez.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TELVILL, Telekommunikációs és Villamos Hálózatokat Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87349281
Postai cím: József Attila Utca 49
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: telvill@telvill.hu
Telefon: +36 46500940
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46900948
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 234568610
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231400-9
71320000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231400-9
71320000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő 363 helyszínt érintő tervezés, ebből 282 helyszínen kivitelezés a jóváhagyási tervben részletezettek szerint.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Vállalkozási szerződés keretében a Modern Városok Program részét képező „Okos Város – Okos Miskolc „Intelligens térfigyelő kamerarendszer” projekthez kapcsolódó erős és gyengeáramú tápellátás tervezése és kivitelezése” (MVP - SMART CITY Térfigyelő kamerarendszer Erős és gyenge áramú tápellátás tervezés és kivitelezése)
A közbeszerzés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont szerint építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul.
Mennyiség: 363 helyszínt érintő tervezés (kiviteli és ahol szükséges engedélyes tervek készítése, engedélyek beszerzése), ebből 282 helyszínen kivitelezés alábbiak szerint.
„Vállalkozási szerződés keretében a Modern Városok Program részét képező „Okos Város – Okos Miskolc „Intelligens térfigyelő kamerarendszer” projekthez kapcsolódó erős és gyengeáramú tápellátás tervezése és kivitelezése” (MVP - SMART CITY Térfigyelő kamerarendszer Erős és gyenge áramú tápellátás tervezés és kivitelezése)
A közbeszerzés a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont szerint építmény kivitelezésére és tervezésére együtt irányul.
Mennyiség: 363 helyszínt érintő tervezés (kiviteli és ahol szükséges engedélyes tervek készítése, engedélyek beszerzése), ebből 282 helyszínen kivitelezés alábbiak szerint
Az erős és gyengeáramú tápellátást kiépítő vállalkozó feladata a helyszínek teljeskörű tervezése és a megjelölt helyszínek kivitelezése.
Tervezési / kivitelezési munkarészek meghatározása
Besorolás Darabszám Tervezési munkarész Kivitelezési munkarész
## Egyedi ## 34 X
Tápegység beszerelés 96
X
** Kábel bevezetés, bekötés ** 9 X X
Okos Oszlop („A” és „B” típus) 30 X X
Oszlop dobozzal 138 X X
Oszlop dobozzal, léges 9 X X
Oszlop dobozzal, földmunka 37 X
Oszlop dobozzal, berudalós 10 X

Oszlop, mellette szekrény 10m-en belül 74 X
Oszlopállítás 22 X


Mennyiség: 363 helyszínt érintő tervezés (kiviteli és ahol szükséges engedélyes tervek készítése, engedélyek beszerzése), ebből 282 helyszínen kivitelezés az alábbiak szerint.

Az erős és gyengeáramú tápellátást kiépítő vállalkozó feladata az egyes helyszínek teljeskörű tervezése és kivitelezése.
- Erősáramú csatlakozás tervezése. (alépítmény tervezés, légkábeles hálózat tervezés, statikai tervezés)
- Gyengeáramú hálózat tervezése
- Erősáramú csatlakozás kivitelezése
- Erős és gyengeáramú közös szekrény előszerelése
- Erősáramú szekrények (oszlopi illetve földi telepítésű) telepítése
- Gyengeáramú UTP/FTP kábel(ek) feszítése, berudalása, alépítménybe behúzása csillagpontos rendszerben minden egyes kamera és a szekrény között

A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt jóváhagyási terv tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 540
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 234568610
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TELVILL, Telekommunikációs és Villamos Hálózatokat Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87349281
Postai cím: József Attila Utca 49
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: telvill@telvill.hu
Telefon: +36 46500940
Internetcím(ek): (URL) www.telvill.hu
Fax: +36 46900948
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/12 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Alapszerződés teljesítése során – 2019. június 17. napján – Vállalkozó az építési naplóban akadályközlést jelentett be, amely szerint a tervezéshez szükséges áramszolgáltatói Műszaki Gazdasági Tájékoztató dokumentumok nem állnak rendelkezésére, ezért tervezési feladatait ellátni teljes egészében nem tudja. Az akadályközlő irat rendelkezik továbbá arról is, hogy a jelen pontban említett dokumentumokat a Megrendelő építtető kérheti meg az áramszolgáltató képviselőjétől. Ezzel kapcsolatban Vállalkozó nyilatkozott arról is, hogy ezen dokumentumok megléte adja meg a tervezés időbeliségének határát, vagyis ezen dokumentumok hiányában a tervezési feladatai elvégzése olyan akadályba ütközik, amely miatt az elvállalt feladatok az Alapszerződés szerinti határidőben nem teljesíthetők.
Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 2. pontban jelzett és Felek érdekkörén kívül előállt akadály elhárítása érdekében, már az akadályközlés időpontját megelőzően is folyamatosan egyeztetett a területileg illetékes ELMÜ-ÉMÁSZ Nyrt. áramszolgáltatóval annak érdekében, hogy a tervezési munkához szükséges Műszaki Gazdasági Tájékoztató dokumentumok megfelelően álljanak rendelkezésre. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján a tervezési munka elvégzéséhez szükséges Műszaki Gazdasági Tájékoztató dokumentumok 88%-a áll rendelkezésre, 103 db csatlakozási pont esetében a tervek átadásra kerültek Megrendelő részére, így a tervezés készültségi foka 29 %-os, a kivitelezési munkák készültségi foka 55%-os.
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 3. Vállalkozói díj és annak megfizetése fejezete 20. c) és d) pontjának helyébe az alábbi 20. c) és d) pont lép:
„c) 3. részszámla benyújtásának lehetősége: a szerződés hatályba lépését követő 450. napon, összege a tervezési munkarész igazolt elkészült %-ának és a kivitelezési munkarész igazolt elkészült %-ának összege lehet a szerződéses díj ÁFA nélküli értékét alapul véve, levonva az 1. és 2. részszámla összegét.
„d) végszámla benyújtása: a kivitelezési feladatokra eső nettó vállalkozói díj a benyújtott 1-3. részszámlák levonása után fennmaradó összegről a kivitelezési és tervezési feladatok ÁFA nélküli szerződéses értékének 100%-át elérő megvalósult teljesítés esetén, sikeres műszaki átadás-átvételt követően azzal, hogy az átvétel különös feltétele a megvalósulási és átadási dokumentáció , különös tekintettel a jótállási biztosíték dokumentumainak nyújtása és annak összes melléklete, szolgáltatása, a munkaterület rendeltetés szerinti használatra alkalmas állapotban Megrendelő részére történő birtokba adása és ennek és ennek a teljesítési igazolásban való elismerése.”
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 4. Szerződési biztosítékok, a szerződés megerősítése fejezete 1. pontjának helyébe az alábbi 1. pont lép:
„Vállalkozó amennyiben olyan okból, amiért felelős (Ptk. 6:186.§) a jelen szerződésben tervezési és kivitelezésre meghatározott teljesítési határidőt nem tartja be (késedelem), késedelmi kötbért fizet. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett feladatrészre (tervezésre vagy kivitelezésre) eső teljes nettó vállalkozói díj. Mértéke a kötbéralap 0,05 %-a naptári naponta minden megkezdett naptári napra, 40 napot meghaladó késedelem esetén megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.”
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés 5. Teljesítési határidő fejezete 1. pontjának – és az annak részét képező a)-d) alpontokban szabályozott rendelkezések - helyébe az alábbi 1. pont lép:
„A szerződő felek megállapodnak, hogy a tervek elkészítésének és a kivitelezés teljesítésének határideje a szerződés hatályba lépését követő 540 nap a jelen szerződés 2. 15. pontjában foglaltakra is figyelemmel.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés módosítására a közbeszerzésekről szóló törvény 2015. évi CXLIII törvény (továbbiakban Kbt.) 141.§ (4) bekezdésének c) pontja alapján kerül sor. A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, arra való tekintettel, hogy a csomópontok jelentős száma miatt a korábban meghivatkozott Műszaki Gazdasági Tájékoztató dokumentumokat a területileg illetékes áramszolgáltató csak jelentős időbeli eltolással, szakaszosan adja ki. Az Alapszerződés teljesítéséhez szükséges tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére Felek közösen 180 naptári nap határidő hosszabbításban állapodnak meg azzal, hogy a teljesítési határidő a tervezési és a kivitelezési feladatok tekintetében egységesen kerül meghatározásra. A módosítás nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, annak tárgya továbbra is változatlan marad, az Alapszerződésben rögzített vállalkozói díj összege nem változik meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 234568610 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 234568610 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben