Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4809/2020
CPV Kód:45233200-1
Ajánlatkérő:Őrbottyán Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Őrbottyán 5001/1; 5001/2; 5001/3; 5001/4; 5001/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Őrbottyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67176825
Postai cím: Fő Út 99.
Város: Őrbottyán
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2162
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kmetty Károly
Telefon: +36 28360044
E-mail: orbottyan@kbprojekt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orbottyan.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000522722019/reszletek
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szilárd útburkolat építése, korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000522722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozói Park belső út és közműépítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
További tárgyak:45232453-2
45316100-6
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Őrbottyán 5001/1; 5001/2; 5001/3; 5001/4; 5001/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
346 m hosszan, 2826 m2 területen térkő burkolatú út (35 cm FZKA alapréteg, 3 cm KZ 4/8 zúzalékágyazat, 10 cm szürke színű beton térkő), 346 m hosszú D160 vízvezeték, 3 db NA80 tűzcsap, 346 m hosszú közműszerelő csatorna, 12 db szerelő akna, 12 db közvilágítási lámpatest és kerítés építése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12244 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozói Park belső út és közműépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Internetcím(ek): (URL) www.pentakft.hu
Fax: +36 28529070
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 71133894
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233200-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
További tárgyak:45232453-2
45316100-6
45342000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Őrbottyán 5001/1; 5001/2; 5001/3; 5001/4; 5001/5 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
346 m hosszan, 2826 m2 területen térkő burkolatú út (35 cm FZKA alapréteg, 3 cm KZ 4/8 zúzalékágyazat, 10 cm szürke színű beton térkő), 346 m hosszú D160 vízvezeték, 3 db NA80 tűzcsap, 346 m hosszú közműszerelő csatorna, 12 db szerelő akna, 12 db közvilágítási lámpatest és kerítés építése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 73716194
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Penta Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14226911
Postai cím: Kenyérgyári Út 1/E.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@pentakft.hu
Telefon: +36 28529050
Internetcím(ek): (URL) www.pentakft.hu
Fax: +36 28529070
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/02/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésmódosítás során a szerződéses ár nettó 2582300 forinttal növekedett, mely az eredeti szerződéses érték 3,63%-ka. Emellett a teljesítési határidő hosszabbítására került sor.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A eredeti műszaki tartalom nem tartalmazta az út 0+000 és 0+030 km szelvények közötti szakaszán a beléptetőrendszer kiépítéséhez szükséges Ckt. alap építését. A beléptető rendszer kiépítési lehetőségének biztosítása a szerződéskötést követően merült fel új igényként, mely szorosan összefügg az eredeti műszaki tartalommal, ahhoz fizikailag kapcsolódik, azzal egységes egészt alkot, így a szerződő fél személye nem módosítható.
A kerítés kiépítéséhez kitűzésre került a terv szerinti kerítésnyomvonal. Ennek során Vállalkozó jelezte, hogy a kerítés megépítése esetén a vállalkozói park mellett található földút lezárásra került, mert annak nyomvonala a vállalkozói park területén halad. Építtetőnek a földút nyomvonalát az ingatlan-nyilvántartás adatainak megfelelően helyre kell állítania, amely akadályozza a Vállalkozót a határidőre történő teljesítésében, emiatt a teljesítési határidő 90 nappal történő meghosszabbítása szükséges.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 71133894 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 73716194 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben