Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4812/2020
CPV Kód:79980000-7
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Teljesítés helye:Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság;Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
A hirdetmény célja önkéntes előzetes átláthatóság biztosítása a
jogorvoslati eljárás alkalmazásáról szóló 89/665/EGK és 92/13/EGK
irányelvek 2d. cikke (4) bekezdésében foglaltak szerint, valamint a 2009/81/
EK irányelv 60. cikkének (4) bekezdése értelmében.
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
2009/81/EK irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81308963
Postai cím: Arany János Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Katalin
Telefon: +36 14116325
E-mail: kozbeszerzes@konyvtar.mta.hu
Fax: +36 17996690
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtak.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtak.hu/
I.4) Az ajánlatkérő típusa ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység ( ajánlatkérő szerv által közzétett hirdetmény esetében )
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérő által közzétett hirdetmény esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Arcanum adatbázisok – 2020.
Hivatkozási szám: EKR000128122020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79980000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Arcanum által fejlesztett Szaktárs platformon elérhetők hazai fejlesztésű könyvadatbázisok, az Attraktor, Balassi, Gondolat, Kortárs, Kronosz, Mentor, Napvilág, Osiris, Szaktudás kiadók tartalmai, amelyek központi keretből történő pénzügyi támogatását az EISZ Programtanács 25%-ban határozta meg. A Szaktárs platform kétrétegű (karakterfelismert) PDF-fájlokban teszi elérhetővé a dokumentumokat, biztosítva ezzel a teljes szövegű keresést a teljes dokumentumállományban. A platform IP-alapú azonosítás alapján biztosítja a hozzáférést, nem szükséges jelszavas belépés az adatbázisok használatához. Emellett az eduID-képes felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek számára a távoli hozzáférés lehetőségét is biztosítja Shibboleth-azonosítás segítségével, így a hallgatók, kutatók az intézményen kívül is hozzáférhetnek az e-könyvekhez.
Részletes leírás az adott rész II.2.4. pontjában.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 103190000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.
szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1) Elnevezés:
Kronosz Digitális Adatbázis – 2020.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kronosz Digitális Adatbázis
A Kronosz Kiadó adatbázisa teljes egészében magyar fejlesztésű és tulajdonú, folyamatosan bővülő, teljes szövegű digitális könyvadatbázis. Az adatbázisban a Kronosz Kiadó összes magyar nyelvű szakkönyve megtalálható.
Az adatbázisban friss tudományos eredményeket közlő, illetve időtálló, tudománytörténeti kiadványokat lehet elérni magyar nyelven társadalomtudományi szakterületeken, elsősorban történelem, Baranya helytörténete, irodalomtörténet, művészet témákat. Többek között a Korszerű történelmi életrajzok és a Színháztudományi kiskönyvtár sorozatok is megtalálhatóak benne.
A Kronosz Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizető intézmények:
1 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
2 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
3 Bocatius János Könyvtár
4 Bod Péter Megyei Könyvtár
5 Budapesti Corvinus Egyetem
6 Csíki Székely Múzeum
7 ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
8 Eötvös Loránd Tudományegyetem
9 Eperjesi Egyetem
10 Erdélyi Múzeum-Egyesület
11 Európa Kollégium Egyetemista Központ
12 Evangélikus Hittudományi Egyetem
13 Fórum Kisebbségkutató Intézet
14 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
15 Haáz Rezső Múzeum
16 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
17 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
18 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
19 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
20 Jakabffy Elemér Alapítvány
21 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
22 Juhász Erzsébet Könyvtár
23 Kaposvári Egyetem
24 Károli Gáspár Református Egyetem
25 Kishegyesi Könyvtár
26 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
27 Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár
28 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
29 Magyar Művészeti Akadémia
30 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
31 Matej Hrebenda Könyvtár
32 Miskolci Egyetem
33 Országos Széchényi Könyvtár
34 Partiumi Keresztény Egyetem
35 Pécsi Tudományegyetem
36 Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.
37 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
38 Selye János Egyetem
39 Szabadkai Városi Könyvtár
40 Szabadkai Városi Múzeum
41 Szarvas Gábor Könyvtár
42 Szegedi Tudományegyetem
43 Székely Nemzeti Múzeum
44 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
45 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
46 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
47 Veritas Történetkutató Intézet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés:
Osiris Digitális Adatbázis – 2020.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Osiris Kiadó két évtizede meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és társadalomtudományi, felsőoktatási könyvkiadásban.
Az adatbázis felöleli a kurrens tudományos eredményeket közlő és az archív szakirodalmakat egyaránt. Elsősorban az antropológia, filmelmélet, filozófia, irodalomelmélet, jogtudomány, néprajz, nyelvészet, pedagógia, pszichológia, szociológia, történelem, teológia szakterületeit fedi le. Az adatbázis részét képezik az Osiris sorozatai is, melyek a klasszika filológia, filozófia és a történetírás meghatározó alapmunkáit, magyar történeti műveket és felsőoktatási tankönyveket teszik elérhetővé.Az Osiris Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizetői intézmények listája:
1 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
2 Adventista Teológiai Főiskola
3 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
4 Apor Vilmos Katolikus Főiskola
5 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
6 Bocatius János Könyvtár
7 Bod Péter Megyei Könyvtár
8 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
9 Budapest Főváros Levéltára
10 Budapesti Corvinus Egyetem
11 Budapesti Gazdasági Egyetem
12 Csíki Székely Múzeum
13 Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
14 Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjtemény
15 ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
16 ELKH Nyelvtudományi Intézet
17 ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont
18 Eötvös Loránd Tudományegyetem
19 Eperjesi Egyetem
20 Erdélyi Múzeum-Egyesület
21 Eszterházy Károly Egyetem
22 Európa Kollégium Egyetemista Központ
23 Evangélikus Hittudományi Egyetem
24 Fórum Kisebbségkutató Intézet
25 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
26 Haáz Rezső Múzeum
27 Hagyományok Háza
28 Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
29 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
30 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
31 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
32 IBS - Nemzetközi Üzleti Főiskola
33 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
34 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
35 Jakabffy Elemér Alapítvány
36 Jókai Mór Városi Könyvtár
37 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
38 Juhász Erzsébet Könyvtár
39 Kaposvári Egyetem
40 Károli Gáspár Református Egyetem
41 Kishegyesi Könyvtár
42 Kodolányi János Egyetem
43 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
44 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
45 Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár
46 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
47 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
48 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
49 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
50 Magyar Művészeti Akadémia
51 Magyar Nemzeti Levéltár
52 Magyar Táncművészeti Egyetem
53 Magyarságkutató Intézet
54 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
55 Matej Hrebenda Könyvtár
56 Méliusz Juhász Péter Könyvtár
57 Miskolci Egyetem
58 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
59 MTA Könyvtár és Információs Központ
60 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
61 Neumann János Egyetem
62 Országos Bírósági Hivatal
63 Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
64 Országos Széchényi Könyvtár
65 Országgyűlés Hivatala
66 Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár
67 Partiumi Keresztény Egyetem
68 Pázmány Péter Katolikus Egyetem
69 Pécsi Tudományegyetem
70 Petőfi Irodalmi Múzeum
71 Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft.
72 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
73 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
74 Sárospataki Református Teológiai Akadémia
75 Selye János Egyetem
76 Semmelweis Egyetem
77 Szabadkai Városi Könyvtár
78 Szabadkai Városi Múzeum
79 Szarvas Gábor Könyvtár
80 Szegedi Tudományegyetem
81 Székely Nemzeti Múzeum
82 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
83 Színház- és Filmművészeti Egyetem
84 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
85 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
86 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
87 Veritas Történetkutató Intézet
88 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés:
Szaktudás Digitális Adatbázis – 2020.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szaktudás Digitális Adatbázis
A Szaktudás Kiadó Ház az ország egyik vezető agrártudományi szakkiadója, mely az átalakuló mezőgazdaság és a vidékfejlesztés kutatóit és a felsőoktatásban tanulókat korszerű, gyakorlatorientált kiadványokkal látja el. A teljes szövegű digitális könyvadatbázis a Szaktudás Kiadó Ház több mint 300 magyar nyelvű szakkönyvét tartalmazza.
Az adatbázis felöleli az agrárgazdaság, agrárszabályozás, energiagazdálkodás, környezetvédelem, erdészet, faipar, ökológiai gazdálkodás, kertészet, szőlészet, növénytermesztés, állattenyésztés, élelmiszeripar, természetvédelem, vidékfejlesztés szakterületeit.
A Szaktudás Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizető intézmények:
1 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
2 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
3 Bocatius János Könyvtár
4 Bod Péter Megyei Könyvtár
5 Budapesti Gazdasági Egyetem
6 Csíki Székely Múzeum
7 Eperjesi Egyetem
8 Erdélyi Múzeum-Egyesület
9 Európa Kollégium Egyetemista Központ
10 Evangélikus Hittudományi Egyetem
11 Fórum Kisebbségkutató Intézet
12 Haáz Rezső Múzeum
13 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
14 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
15 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
16 Jakabffy Elemér Alapítvány
17 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
18 Juhász Erzsébet Könyvtár
19 Kaposvári Egyetem
20 Kishegyesi Könyvtár
21 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
22 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
23 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
24 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
25 Matej Hrebenda Könyvtár
26 Miskolci Egyetem
27 Partiumi Keresztény Egyetem
28 Pécsi Tudományegyetem
29 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
30 Selye János Egyetem
31 Soproni Egyetem
32 Szabadkai Városi Könyvtár
33 Szabadkai Városi Múzeum
34 Szarvas Gábor Könyvtár
35 Szegedi Tudományegyetem
36 Székely Nemzeti Múzeum
37 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
38 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
39 Szent István Egyetem
40 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
41 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés:
Attraktor Digitális Adatbázis – 2020.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Attraktor Digitális Adatbázis
Az Attraktor Kiadó Gödöllő székhelyű történettudományi szakkiadó, mely középkori és jelenkori magyar történelemmel és társadalomtörténettel kapcsolatos monográfiákat, kézikönyveket, forrásközléseket és filozófiai kiadványokat jelentet meg.
A teljes szövegű digitális könyvadatbázis az Attraktor Kiadó közel 250 magyar nyelvű szakkönyvét tartalmazza – köztük a Historia Incognita sorozat tagjait is.
Az Attraktor Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizető intézmények:
1 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
2 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
3 Bocatius János Könyvtár
4 Bod Péter Megyei Könyvtár
5 Csíki Székely Múzeum
6 Eötvös Loránd Tudományegyetem
7 Eperjesi Egyetem
8 Erdélyi Múzeum-Egyesület
9 Eszterházy Károly Egyetem
10 Európa Kollégium Egyetemista Központ
11 Evangélikus Hittudományi Egyetem
12 Fórum Kisebbségkutató Intézet
13 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
14 Haáz Rezső Múzeum
15 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
16 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
17 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
18 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
19 Jakabffy Elemér Alapítvány
20 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
21 Juhász Erzsébet Könyvtár
22 Kaposvári Egyetem
23 Kishegyesi Könyvtár
24 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
25 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
26 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
27 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
28 Matej Hrebenda Könyvtár
29 Miskolci Egyetem
30 Partiumi Keresztény Egyetem
31 Pécsi Tudományegyetem
32 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
33 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
34 Selye János Egyetem
35 Szabadkai Városi Könyvtár
36 Szabadkai Városi Múzeum
37 Szarvas Gábor Könyvtár
38 Szegedi Tudományegyetem
39 Székely Nemzeti Múzeum
40 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
41 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
42 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
43 Veritas Történetkutató Intézet
44 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés:
Gondolat Digitális Adatbázis– 2020.
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gondolat Digitális Adatbázis
A Gondolat Kiadó az ország egyik vezető szakkiadója, amely elsősorban történelem- és társadalomtudományi kiadványokat jelentet meg. A teljes szövegű digitális könyvadatbázis a Gondolat Kiadó több mint 750 magyar nyelvű szakkönyvét tartalmazza.
Az adatbázis felöleli az antropológia, filmművészet, irodalomtudomány, jogtudomány, közgazdaságtan, médiatudomány, művelődéstörténet, nyelvtudomány, néprajz, pedagógia, poliológia, pszichológia, szociológia, történelem szakterületeit.
A Gondolat Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizető intézmények:
1 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
3 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
4 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
5 Bocatius János Könyvtár
6 Bod Péter Megyei Könyvtár
7 Budapesti Corvinus Egyetem
8 Budapesti Gazdasági Egyetem
9 Csíki Székely Múzeum
10 ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
11 Eötvös Loránd Tudományegyetem
12 Eperjesi Egyetem
13 Erdélyi Múzeum-Egyesület
14 Európa Kollégium Egyetemista Központ
15 Evangélikus Hittudományi Egyetem
16 Fórum Kisebbségkutató Intézet
17 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
18 Haáz Rezső Múzeum
19 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
20 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
21 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
22 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
23 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
24 Jakabffy Elemér Alapítvány
25 Jókai Mór Városi Könyvtár
26 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
27 Juhász Erzsébet Könyvtár
28 Kaposvári Egyetem
29 Károli Gáspár Református Egyetem
30 Kishegyesi Könyvtár
31 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
32 Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár
33 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
34 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
35 Magyar Művészeti Akadémia
36 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
37 Matej Hrebenda Könyvtár
38 Miskolci Egyetem
39 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
40 Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
41 Országos Széchényi Könyvtár
42 Partiumi Keresztény Egyetem
43 Pécsi Tudományegyetem
44 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
45 Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
46 Selye János Egyetem
47 Szabadkai Városi Könyvtár
48 Szabadkai Városi Múzeum
49 Szarvas Gábor Könyvtár
50 Szegedi Tudományegyetem
51 Székely Nemzeti Múzeum
52 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
53 Színház- és Filmművészeti Egyetem
54 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
55 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
56 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
57 Veritas Történetkutató Intézet
58 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés:
Kortárs Digitális Adatbázis– 2020.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kortárs Digitális Adatbázis
Az 1993-ban alapított Kortárs Kiadó az ország egyik vezető szakkiadója az irodalomelmélet és –történet területén. A teljes szövegű digitális könyvadatbázis a Kortárs Kiadó több mint 170 magyar nyelvű szakkönyvét tartalmazza.
Az adatbázis felöleli az irodalomelmélet, -történet, esztétika, előadóművészet szakterületeit – beleértve többek között a Kortárs esszé, Kortárs magyar néző, Magyar remekírók sorozatokat.
A Kortárs Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.

Előfizető intézmények:
1 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
2 Bocatius János Könyvtár
3 Bod Péter Megyei Könyvtár
4 Csíki Székely Múzeum
5 Eötvös Loránd Tudományegyetem
6 Eperjesi Egyetem
7 Erdélyi Múzeum-Egyesület
8 Európa Kollégium Egyetemista Központ
9 Evangélikus Hittudományi Egyetem
10 Fórum Kisebbségkutató Intézet
11 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
12 Haáz Rezső Múzeum
13 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
14 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
15 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
16 Jakabffy Elemér Alapítvány
17 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
18 Juhász Erzsébet Könyvtár
19 Kaposvári Egyetem
20 Károli Gáspár Református Egyetem
21 Kishegyesi Könyvtár
22 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
23 Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár
24 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
25 Magyar Művészeti Akadémia
26 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
27 Matej Hrebenda Könyvtár
28 Miskolci Egyetem
29 Országos Széchényi Könyvtár
30 Partiumi Keresztény Egyetem
31 Pécsi Tudományegyetem
32 Petőfi Irodalmi Múzeum
33 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
34 Selye János Egyetem
35 Szabadkai Városi Könyvtár
36 Szabadkai Városi Múzeum
37 Szarvas Gábor Könyvtár
38 Szegedi Tudományegyetem
39 Székely Nemzeti Múzeum
40 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
41 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
42 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés:
Balassi Digitális Adatbázis – 2020.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Balassi Digitális Adatbázis
Az 1991-ben alapított Balassi Kiadó az ország egyik vezető bölcsészettudományi szakkiadója. A teljes szövegű digitális könyvadatbázis a Kortárs Kiadó több mint 880 magyar nyelvű szakkönyvét tartalmazza.
Az adatbázis felöleli az irodalomtudomány, művelődéstörténet, művészettörténet, néprajz, nyelvtörténet, régészet, történelem, zenetudomány, szociológia, színháztudomány szakterületeit. A kiadó a fenti témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket.
Az adatbázisban elérhetők a kiadó szakkönyv-sorozatai – többek közt a Humanizmus és reformáció, Őstörténeti könyvtár, Magyar népköltészet tára, A magyar folklór szövegvilága, Vallásantropológiai tanulmányok Közép-Kelet-Európából, Hungaria typographica, illetve a Magyar művelődéstörténeti lexikon 14 kötete
A Balassi Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.

Előfizető intézmények:
1 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
2 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
3 Bocatius János Könyvtár
4 Bod Péter Megyei Könyvtár
5 Budapesti Corvinus Egyetem
6 Csíki Székely Múzeum
7 ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
8 Eötvös Loránd Tudományegyetem
9 Eperjesi Egyetem
10 Erdélyi Múzeum-Egyesület
11 Európa Kollégium Egyetemista Központ
12 Evangélikus Hittudományi Egyetem
13 Fórum Kisebbségkutató Intézet
14 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
15 Haáz Rezső Múzeum
16 Hagyományok Háza
17 Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár
18 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
19 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
20 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
21 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
22 Jakabffy Elemér Alapítvány
23 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
24 Juhász Erzsébet Könyvtár
25 Kaposvári Egyetem
26 Károli Gáspár Református Egyetem
27 Kishegyesi Könyvtár
28 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
29 Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
30 Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár
31 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
32 Magyar Művészeti Akadémia
33 Magyar Táncművészeti Egyetem
34 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
35 Matej Hrebenda Könyvtár
36 Méliusz Juhász Péter Könyvtár
37 Miskolci Egyetem
38 Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
39 Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
40 Országos Széchényi Könyvtár
41 Partiumi Keresztény Egyetem
42 Pécsi Tudományegyetem
43 Petőfi Irodalmi Múzeum
44 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
45 Selye János Egyetem
46 Szabadkai Városi Könyvtár
47 Szabadkai Városi Múzeum
48 Szarvas Gábor Könyvtár
49 Szegedi Tudományegyetem
50 Székely Nemzeti Múzeum
51 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
52 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
53 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
54 Veritas Történetkutató Intézet
55 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés:
Mentor Digitális Adatbázis – 2020.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mentor Digitális Adatbázis
Az marosvásárhelyi székhelyű Mentor Kiadó teljes szövegű digitális könyvadatbázisában több mint 600 kötet érhető el. Az erdélyi kiadó adatbázisa felöleli a művészettörténet, néprajz, történelem- és vallástudomány szakterületeit. A kiadó a fenti témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, kézikönyveket, helytörténeti kiadványokat és felsőoktatási tankönyveket.
A Mentor Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizető intézmények:
1 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
2 Bocatius János Könyvtár
3 Bod Péter Megyei Könyvtár
4 Csíki Székely Múzeum
5 Eötvös Loránd Tudományegyetem
6 Eperjesi Egyetem
7 Erdélyi Múzeum-Egyesület
8 Európa Kollégium Egyetemista Központ
9 Evangélikus Hittudományi Egyetem
10 Fórum Kisebbségkutató Intézet
11 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
12 Haáz Rezső Múzeum
13 Hagyományok Háza
14 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
15 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
16 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
17 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
18 Jakabffy Elemér Alapítvány
19 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
20 Juhász Erzsébet Könyvtár
21 Kishegyesi Könyvtár
22 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
23 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
24 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
25 Matej Hrebenda Könyvtár
26 Miskolci Egyetem
27 Partiumi Keresztény Egyetem
28 Pécsi Tudományegyetem
29 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
30 Selye János Egyetem
31 Szabadkai Városi Könyvtár
32 Szabadkai Városi Múzeum
33 Szarvas Gábor Könyvtár
34 Szegedi Tudományegyetem
35 Székely Nemzeti Múzeum
36 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
37 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
38 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1) Elnevezés:
Napvilág Digitális Adatbázis – 2020.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79980000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
HU A teljesítés fő helyszíne: Az előfizetői szerződés mellékleteiben meghatározott intézmények székhelyei.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Napvilág Digitális Adatbázis
A Napvilág Kiadó az ország egyik vezető társadalomtudományi szakkiadója. A teljes szövegű digitális könyvadatbázis a Napvilág Kiadó 370 magyar nyelvű szakkönyvét tartalmazza.
Az adatbázis felöleli a közgazdaságtan, politológia, szociológia, történelem, urbanisztika szakterületeit. A kiadó a fenti témakörökből jelentet meg monográfiákat, tanulmányköteteket, forráskiadványokat, kézikönyveket és felsőoktatási tankönyveket – többek közt számtalan Budapest történetével foglalkozó kötetet, illetve politikus életrajzot.
A Napvilág Digitális Adatbázis tartalmai az EISZ kínálatában egyedülállóak, a magyar kulturális örökség digitalizált gyűjteményeként, illetve felsőoktatási tananyagként más szolgáltató termékével nem összehasonlíthatóak vagy kiválthatóak.
Előfizető intézmények:
1 A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
2 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
3 Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár
4 Bocatius János Könyvtár
5 Bod Péter Megyei Könyvtár
6 Budapesti Gazdasági Egyetem
7 Csíki Székely Múzeum
8 Eötvös Loránd Tudományegyetem
9 Eperjesi Egyetem
10 Erdélyi Múzeum-Egyesület
11 Eszterházy Károly Egyetem
12 Európa Kollégium Egyetemista Központ
13 Evangélikus Hittudományi Egyetem
14 Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete
15 Fórum Kisebbségkutató Intézet
16 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
17 Haáz Rezső Múzeum
18 Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
19 HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Könyvtár
20 Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ
21 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
22 Jakabffy Elemér Alapítvány
23 József Attila Könyvtár, Magyarkanizsa
24 Juhász Erzsébet Könyvtár
25 Kaposvári Egyetem
26 Kishegyesi Könyvtár
27 Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
28 Külgazdasági és Külügyminisztérium Bánffy Miklós Szakkönyvtár
29 Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ
30 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
31 Magyar Művészeti Akadémia
32 Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
33 Matej Hrebenda Könyvtár
34 Miskolci Egyetem
35 Partiumi Keresztény Egyetem
36 Pécsi Tudományegyetem
37 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
38 Selye János Egyetem
39 Szabadkai Városi Könyvtár
40 Szabadkai Városi Múzeum
41 Szarvas Gábor Könyvtár
42 Szegedi Tudományegyetem
43 Székely Nemzeti Múzeum
44 Székelykeresztúri Városi Könyvtár
45 Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ
46 Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
47 Veritas Történetkutató Intézet
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.5) Értékelési szempontok
(2014/24/EU irányelv/2014/25/EU irányelv)
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
(2014/23/EU irányelv)
Részszempont: (az odaítélési szempontokat csökkenő fontossági sorrendben kell feltüntetni)
(2009/81/EK irányelv)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
  A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája (töltse ki a D mellékletet)
x Előzetes közzététel nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/24/EU irányelv32. cikke értelmében)
  Előzetes versenyfelhívás nélküli tárgyalásos eljárás (a 2014/25/EU irányelv 50. cikke értelmében)
  Ajánlati/részvételi felhívás közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (a 2009/81/EK irányelv28. cikke értelmében)
  Koncesszió odaítélése koncessziós hirdetmény előzetes közzététele nélkül (a 2014/23/EU irányelv 31. cikkének (4) és (5) bekezdése értelmében)
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D melléklet 2. pontját)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kronosz Digitális Adatbázis – 2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 6280000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5410000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Osiris Digitális Adatbázis – 2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 35000000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 39700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Szaktudás Digitális Adatbázis – 2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 10850000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Attraktor Digitális Adatbázis – 2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 8800000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6250000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Gondolat Digitális Adatbázis– 2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 15700000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Kortárs Digitális Adatbázis– 2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 5830000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5130000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Balassi Digitális Adatbázis – 2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 35600000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 11700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Mentor Digitális Adatbázis – 2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 10150000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Napvilág Digitális Adatbázis – 2020.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Arcanum Adatbázis Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23418475
Postai cím: Hant Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1223
Ország: Magyarország
E-mail: somfay.ors@arcanum.hu
Telefon: +36 305352795
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv lesz. nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió eredetileg becsült összértéke: 11450000
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 8700000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan
keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés/tétel/koncesszió teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
(Csak abban az esetben, ha a hirdetmény a 2009/81/EK irányelv hatálya alá tartozik)
  Az alvállalkozói szerződések mindegyikének vagy egy részének az odaítélése versenyeztetési eljárás keretében történik (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
  A szerződés egy részét versenyeztetési eljárás keretében alvállalkozásba adják (lásd a 2009/81/EK irányelv III. címét)
Minimális arány: /Maximális arány:
( A százalékos arány nem haladhatja meg a szerződés értékének 30%-át)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 12257003-2-43.
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis kiemelkedő jelentőségű, amely alapján a gazdasági szereplő csak egyedüliként felel meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázis tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
8 opcionális információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
A Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező adatbázis kiemelkedő jelentőségű, amely alapján a gazdasági szereplő csak egyedüliként felel meg azon szakmai elvárásoknak, melyeket felhasználó intézmények tudományos szakmai követelményként támasztanak. Kizárólag ezen adatbázis tartalma és funkciója felel meg valamennyi felhasználó intézmény tudományos és szakmai igényének. Hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek kizárólag tárgybeli adatbázisban található, vezető nemzetközi kutatásokon alapuló művekből nyerhetnek kimerítő és megalapozott információkat tanulmányaik, kutatásaik során. Eljárásfajta választásának indoka, hogy a beszerzés tárgyát szerzői jogvédelem alatt álló adatbázishoz való hozzáférést biztosító előfizetői szolgáltatás képezi annak érdekében, hogy az MTA KIK biztosítani tudja az EISZ Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatait, és a hozzáférési jog biztosításával kizárólagosan ajánlattételre felkért gazdasági szereplő rendelkezik.

D2. melléklet Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D3. melléklet Honvédelem és biztonság
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2009/81/EK irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2009/81 /EK irányelv 28. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  meghívásos eljárás
  hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás
  versenypárbeszéd keretében
  A szerződés a 2009/81/EK irányelv 13. cikkében említettektől eltérő kutatási és fejlesztési szolgáltatásokra vonatkozik (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csakszolgáltatás és árubeszerzés esetén)
  A meghívásos eljárás, az ajánlati felhívás előzetes közzétételével induló tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd keretében nem nyújtottak be érvényes vagy elfogadható ajánlatokat. Csak azok az ajánlattevők vettek részt a tárgyaláson, amelyek megfeleltek a minőségi kiválasztási követelményeknek
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Valamilyen válság miatt előállt helyzet sürgőssége összeegyeztethetetlen a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetén előírt határidőkkel
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az Irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  A külföldön bevetett vagy bevetendő tagállami fegyveres vagy biztonsági erőknek nyújtott légi és tengeri szállítási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés, az irányelvben megállapított szigorú feltételek szerint
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A szerződés tárgyát az irányelv IIB. mellékletében szereplő szolgáltatások képezik
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)

D4. melléklet Koncesszió
Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió indokolása
2014/23/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Koncesszió koncessziós hirdetmény közzététele nélküli odaítélésének a 2014/23/EU irányelv 31. cikke (4) és (5) bekezdése alapján történő indokolása
  Korábbi koncessziós eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok/részvételi jelentkezések, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  Az építési beruházást vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  a koncesszió célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  verseny hiánya technikai okokból
  kizárólagos jog létezése
  a szellemitulajdon-jogok és az irányelv 5. cikkének 10. pontjában meghatározottól eltérő kizárólagos jogok védelme
  2. Koncessziós hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt koncesszió egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)