Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4819/2020
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, Budapest;Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karámos Ákos
Telefon: +36 704569387
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000261142020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000261142020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Forgalomtechnikai kiskorrekciók 2018-2021
Hivatkozási szám: EKR000261142020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: II. csomag
II.1. I. Döbrentei tér kisebb építési munkával járó forgalmi rend módosítás
II.2. I. Hegyalja út - Krisztina körút buszsáv hosszabbítás és gyalogos-átkelőhely áthelyezés
II.3. XI. Andor utca - Tétényi út tömegközlekedést segítő kisebb beavatkozás
II.4. XI. Budaörsi út - Egér út forgalombiztonság növelése
II.5. XII. Fodor utca - Szendrő utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
II.6. XII. Istenhegyi út, Europaschule új gyalogos-átkelőhely létesítés
II.7. XXII. Dózsa György út - VII. utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
II.8. XXII. Jókai Mór utca - Húr utca meglévő gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának javítása
III. csomag
III.1. IV. Baross utca - Izzó utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.2. VIII. Népszínház utca - Kiss József utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.3. X. Fehér út új autóbuszsáv létesítése
III.4. XIII. Hegedűs Gyula utca - Csanády utca meglévő gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának javítása
III.5. XIV. Mogyoródi út - Cinkotai út új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.6. XIV. Mogyoródi út - Csernyus utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.7. XIV. Mogyoródi út - Öv utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.8. XV. Szerencs utca - Bánkút utca új forgalmi sáv létesítése
III.9. XVI. Szlovák út - Gusztáv utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.10. XVI. Szlovák út - Baross utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.11. XVII. Csabai út - Szárny utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.12. XVIII. Ady Endre út - Törvény utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.13. XVIII. Kele utca - Vikár Béla utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.14. XIX. Hofherr Albert utca - Áchim András utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.15. XX. Határ út - Baross utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
III.16. XXI. Ady Endre út - Duna utca új gyalogos-átkelőhely létesítés
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. rész (II. csomag)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:34928500-3
45233221-4
45233228-3
45233260-9
45233294-6
45316213-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: II.1. I. Döbrentei tér kisebb építési munkával járó forgalmi rend módosítás: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés. Tervszám: FT16049
II.2. I. Hegyalja út - Krisztina körút buszsáv hosszabbítás és gyalogos-átkelőhely áthelyezés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés, jelzőlámpa állítás: Tervszám: FT19023
II.3. XI. Andor utca - Tétényi út tömegközlekedést segítő kisebb beavatkozás: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, szabályozástechnika: Global Terv 1891/5.3 2019
II.4. XI. Budaörsi út - Egér út forgalombiztonság növelése: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, ELMŰ szabadvezeték kiváltás, vízvezeték kiváltás: Global Terv 1891/5.4 2019
II.5. XII. Fodor utca – Szendrő utca új gyalogos-átkelőhely létesítése: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Budapest Közút. FT18004
II.6. XII. Istenhegyi út, Europaschule új gyalogos-átkelőhely létesítése: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, fakivágás/pótlás: Global Terv 1891/1.4 2019
II.7. XXII. Dózsa György út - VII. utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés, fakivágás/pótlás: Global Terv 1891/2.9 2019
II.8. XXII. Jókai Mór utca - Művelődés utca meglévő gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának javítása: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés: Budapest Közút. FT16064
Vállalkozó a kiviteli tervdokumentáció, és mellékelt dokumentumait át kell vizsgálja, a kiviteli helyszínt be kell járja, a teljes műszaki tartalom megismerése érdekében az általa szükségesnek tartott feltárásokat, felméréseket saját felelősségi körén belül elkészítheti, a szerződés tárgyában egyösszegű, teljeskörű ajánlatát fentiek ismeretében kell megtegye.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a munkavégzéshez szükséges, időközben lejárt vagy hiányzó hozzájárulások (Budapest Közút Zrt. forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás, BDK műszaki megfelelőségi hozzájárulás, stb.) közműpecsétek megújítása illetve beszerzése, az esetleges fakivágási engedélyek beszerzése, a munkakezdési engedély megszerzése, az ahhoz szükséges ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése, engedélyeztetése Ajánlattevő feladata.
II. csomag jellemző mennyiségei:
3 gyalogos-átkelőhely létesítése közvilágítással
4 helyszín forgalombiztonságának növelése
1 helyszínen új buszsáv létesítése
350 m3 aszfalt útpálya építés
500 m2 térkőburkolatú járda építés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.a) alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (minimum 0 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 15
2 A kivitelezés során kibontott építőanyagok elszállítása olyan telephelyre ami újrahasznosítással foglalkozik, amit hulladék átadási jegyzőkönyvvel igazolni kell (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban megjelölt 60 napos időtartam teljeítési helyszínenként értendő, melynek részletes feltételeit a szerződéstervezet 6. fejezete tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: 2. rész (III. csomag)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
További tárgyak:34928500-3
45233221-4
45233228-3
45233260-9
45233294-6
45316213-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: Magyarország, Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: III.1. IV. Baross utca - Izzó utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Global Terv 1891/1.1 2019
III.2. VIII. Népszínház utca - Kiss József utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés, víznyelő áthelyezés: Global Terv 1891/1.3 2019
III.3. X. Fehér út új autóbuszsáv létesítése: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés, víznyelő áthelyezés: Global Terv 1891/5.1 2019
III.4. XIII. Hegedűs Gyula utca - Csanády utca meglévő gyalogos-átkelőhely forgalombiztonságának javítása: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, szabályozástechnika, víznyelő áthelyezés: Global Terv 1891/5.5 2019
III.5. XIV. Mogyoródi út - Cinkotai út: új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Global Terv 1891/1.5 2019
III.6. XIV. Mogyoródi út - Csernyus utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Global Terv 1891/1.6 2019
III.7. XIV. Mogyoródi út - Öv utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, fakivágás/pótlás: Global Terv 1891/1.7 2019
III.8. XV. Szerencs utca - Bánkút utca új forgalmi sáv létesítése: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés VIA-COMP Kft. T.sz.:6/2017/1., közvilágítás építés Áramút Kft. T.sz.: Á 46-17., víznyelő áthelyezés FT 18072, fakivágás/pótlás
III.9. XVI. Szlovák út - Gusztáv utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Global Terv 1891/1.8 2019
III.10. XVI. Szlovák út - Baross utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Global Terv 1891/1.9 2019
III.11. XVII. Csabai út - Szárny utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés, víznyelő áthelyezés: Global Terv 1891/2.1 2019
III.12. XVIII. Ady Endre út - Törvény utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés, víznyelő áthelyezés, fakivágás/pótlás: Global Terv 1891/2.2 2019
III.13. XVIII. Kele utca - Vikár Béla utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Global Terv 1891/2.3 2019
III.14. XIX. Hofherr Albert utca - Áchim András utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Global Terv 1891/2.6 2019
III.15. XX. Határ út - Baross utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Global Terv 1891/2.7 2019
III.16. XXI. Ady Endre út - Duna utca új gyalogos-átkelőhely létesítés: útépítés, végleges/ideiglenes forgalomtechnika építés, közvilágítás építés: Global Terv 1891/2.8 2019
Vállalkozó a kiviteli tervdokumentáció, és mellékelt dokumentumait át kell vizsgálja, a kiviteli helyszínt be kell járja, a teljes műszaki tartalom megismerése érdekében az általa szükségesnek tartott feltárásokat, felméréseket saját felelősségi körén belül elkészítheti, a szerződés tárgyában egyösszegű, teljeskörű ajánlatát fentiek ismeretében kell megtegye.
Felhívjuk az ajánlattevő figyelmét, hogy a munkavégzéshez szükséges, időközben lejárt vagy hiányzó hozzájárulások (Budapest Közút Zrt. forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás, BDK műszaki megfelelőségi hozzájárulás, stb.) közműpecsétek megújítása illetve beszerzése, az esetleges fakivágási engedélyek beszerzése, a munkakezdési engedély megszerzése, az ahhoz szükséges ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítése, engedélyeztetése Ajánlattevő feladata.
III. csomag jellemző mennyiségei:
14 gyalogos-átkelőhely létesítése közvilágítással
1 helyszínen új forgalmi sáv létesítése
1 helyszínen új buszsáv létesítése
395 m3 aszfalt útpálya építés
310 m2 térkőburkolatú járda építés
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.a) alkalmassági minimumkövetelményre megajánlott szakember releváns szakmai többlettapasztalata (minimum 0 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 15
2 A kivitelezés során kibontott építőanyagok elszállítása olyan telephelyre ami újrahasznosítással foglalkozik, amit hulladék átadási jegyzőkönyvvel igazolni kell (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ A II.2.7) pontban megjelölt 60 napos időtartam teljeítési helyszínenként értendő, melynek részletes feltételeit a szerződéstervezet 6. fejezete tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30) Korm. rend. (Kr.) 17. § (1) bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint a Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
A Kr. 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő a következővel tudja igazolni a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiányát: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a Kr. 17. § (2) bek. alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetek/személyek vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
Jelen alkalmassági feltételek tekintetében a Kr. 19. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 114. § (2) bekezdésében és a Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag nyilatkozatot köteles benyújtani annak vonatkozásában, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a alapján, ha
1. rész (II. csomag) - (P.1.) a közbeszerzés tárgyából (azaz aszfalt, illetve térburkolatú út-járdaépítés) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el a nettó 95 000 000,- Ft-ot, vagy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három lezárt üzleti év valamelyikében egynél többször negatív volt az adózott eredménye.
2. rész (III. csomag) - (P.1) a közbeszerzés tárgyából (azaz aszfalt, illetve térburkolatú út-járdaépítés) származó - az általános forgalmi adó nélkül számított - nettó árbevétele az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el a nettó 175 000 000,- Ft-ot, vagy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított három lezárt üzleti év valamelyikében egynél többször negatív volt az adózott eredménye
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (8) bekezdésére tekintettel a részajánlati körökre előírt P.1. alkalmassági követelmények kumuláltan értendőek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevő az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év közbeszerzés tárgya szerinti (belterületen elkészített aszfalt, illetve térkőburkolatú út-járdaépítési tárgyú munka) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével. A Kr. 23. §-ra és a 22. § (3) bekezdésére tekintettel ennek vonatkozásában benyújtandó a szerződést kötő másik fél által adott igazolás.
A referenciára vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Kr. 22. § (3) bek. alapján tartalmaznia kell:
- az építési beruházás tárgyát;
- az építési beruházás mennyiségét;
- a teljesítés időpontját (kezdő és befejező időpontját) és helyét;
- a szerződést kötő fél megnevezését, a referenciaszemély megnevezését, elérhetőségét,
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- amennyiben a teljesítést ajánlattevő konzorcium vagy projekttársaság tagjaként végezte, azt, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
M.2. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket a teljesítésbe be kíván vonni.
Az ismertetésre kerülő szakemberek tekintetében csatolni kell:
- a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot
- teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezésének, képzettségének és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, saját kezűleg aláírt önéletrajzukat, melynek tartalmaznia kell a képzettség/végzettség és a szakmai tapasztalat megszerzése szempontjából releváns időszak kezdetének és időtartamának megjelölését.
- képzettséget igazoló okmányukat (egyszerű másolatban)
M.3. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 21 § (2) bekezdés c) és f) pontja alapján MSZ EN ISO 28001 vagy MSZ ISO 45001 minőségirányítási,- és MSZ EN ISO 14001 környezetirányítási rendszer, vagy ezekkel egyenértékű rendszerek meglétét igazoló érvényes tanúsítvány másolatát (lejárati dátum megjelölésével).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész (II. csomag):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. alapján, ha
-nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás közzétételének napját megelőző összesen 60 hónap időszakában maximum három munkából teljesített, belterületen minimum 250 m3-t meghaladó aszfalt út-pálya és járdaépítés, valamint minimum 350 m2 térkőburkolatú járdaépítési tárgy munka referenciával, amelyek legalább 2 db gyalogosátkelőhely létesítést tartalmazott, valamint amelyek közül legalább az egyik munkának önállóan tartalmaznia kell közvilágítás létesítése részfeladatot.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
(M.2.a) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 2. pont, közlekedési építmények szakterület szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal (okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök/mélyépítési mérnök/közlekedésépítési mérnök/vízellátási mérnök/csatornázási mérnök/vízgazdálkodási mérnök végzettségek esetén 4 év)
(M.2.b) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 10. pont, vízgazdálkodási építmények szakterület szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal (okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök/mélyépítési mérnök/közlekedésépítési mérnök/vízellátási mérnök/csatornázási mérnök/vízgazdálkodási mérnök végzettségek esetén 4 év)
(M.2.c) nem rendelkezik legalább 1 fő művezető szakemberrel, aki út- és járdaépítési projektekben szerzett minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(M.3.a) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik útkarbantartásra vagy útépítésre is kiterjedő MSZ EN ISO 14001:2015 – vagy ezzel egyenértékű - rendszerrel és
(M.3.b) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik útkarbantartásra vagy útépítésre is kiterjedő MSZ EN ISO 28001 vagy MSZ ISO 45001 – vagy ezzel egyenértékű - rendszerrel.
2. rész (III. csomag):
M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. alapján, ha
- nem rendelkezik a jelen ajánlattételi felhívás közzétételének napját megelőző összesen 60 hónap időszakában maximum három munkából teljesített, belterületen minimum 270 m3-t meghaladó aszfalt útpálya és járdaépítés, valamint minimum 220 m2 térkőburkolatú járdaépítési tárgy munka referenciával, amelyek legalább 3 db gyalogosátkelőhely létesítést tartalmazott, valamint amelyek közül legalább az egyik munkának önállóan tartalmaznia kell közvilágítás létesítése részfeladatot.
Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
(M.2.a) nem rendelkezik legalább 2 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 2. pont, közlekedési építmények szakterület szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal (okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök/mélyépítési mérnök/közlekedésépítési mérnök/vízellátási mérnök/csatornázási mérnök/vízgazdálkodási mérnök végzettségek esetén 4 év)
(M.2.b) nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 10. pont, vízgazdálkodási építmények szakterület szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal (okleveles építőmérnök végzettség esetén 3 év, építőmérnök/mélyépítési mérnök/közlekedésépítési mérnök/vízellátási mérnök/csatornázási mérnök/vízgazdálkodási mérnök végzettségek esetén 4 év)
(M.2.c) nem rendelkezik legalább 3 fő művezető szakemberrel, aki út- és járdaépítési projektekben szerzett minimum 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(M.3.a) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik útkarbantartásra vagy útépítésre is kiterjedő MSZ EN ISO 14001:2015 – vagy ezzel egyenértékű - rendszerrel és
(M.3.b) Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmatlan, ha nem rendelkezik MSZ EN ISO 28001 vagy MSZ ISO 45001 – vagy ezzel egyenértékű - rendszerrel.
Az alkalmassági követelmény szerinti szakemberek között az egy részen belüli,- valamint részajánlati körök között átfedés nem megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi,- hibás,- és meghiúsulási kötbér, teljesítési és jólteljesítési biztosíték a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenérték teljesítésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a teljesítés ajánlatkérői teljesítés igazolását követően benyújtott számla ellenében, az ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor, figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésére valamint a 6: 42-45. §-aira is.
A szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó részére a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) szabályai szerint kerül kifizetésre az ellenszolgáltatás.
Vállalkozó előlegre a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint jogosult.
Vállalkozó teljesítési helyszínenként egy végszámlát jogosult benyújtani a sikeres átadás-átvételi eljárás lezárulását követően.
A Hatóság, vagy egyéb illetékes szervezet által előírt munkákat a Vállalkozónak a Tartalékkeret terhére kell elvégezni (pótmunka), azok elszámolása a Szerződéstervezet, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján történik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattétel esetében is kizárja gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az ajánlatok időbeli benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben.
Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről (különösen az előleg összegének növeléséről, részszámlák számának növeléséről), adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról, a jótállás időtartamáról kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. Ajánlatkérő a tárgyalásokon jogosult az anyagi fedezetét meghaladó ajánlatok esetében csökkenteni a műszaki tartalmat legfeljebb az adott részajánlati kör teljes mennyiségének 30%-ával. A tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg az eredeti műszaki tartalomhoz képest többlet feladatokat).
A tárgyalások zártkörűek, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat.
A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 60 napos ajánlati kötöttsége. Amennyiben ajánlatkérő úgy dönt, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítéli oda, úgy az ajánlattevők ajánlati kötöttsége az ajánlattételi határidő lejártával kezdődik.
Az első tárgyalás megkezdésének időpontja: 2020. április 20. napja, 10:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 1115 Budapest, Bánk Bán utca 8-12., a tárgyaláson résztvevők létszámától függően vagy 109-es iroda, vagy a III. emeleti tárgyaló. Ajánlatkérő a tárgyalásokat megelőző 3. munkanapig az érvényes ajánlattevők részére meghívót küld.
Ajánlatkérő a tárgyalások lezárását követően a végleges ajánlatok bontásának pontos időpontjának megjelölésével felhívja az ajánlattevőket a végleges ajánlatok benyújtására.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/04/20 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2020/04/24 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: A bontás az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg az ajánlatok bontását. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás; szakember többlettapasztalata: egyenes arányosítás;építőanyagok elszállítása olyan telephelyre ami újrahasznosítással foglalkozik vállalás esetében: pontkiosztás (Részletesen a Segédlet 6. fejezetében)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
- az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére (ajánlati nyilatkozat). A gazdasági szereplőknek a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az EKR-ben történő regisztrálás során kell megtennie, ajánlatban nyilatkozni nem szükséges.
- a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontok szerinti nyilatkozatát az alvállalkozók igénybevételét illetően. (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot)
3. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján csak PDF, az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot szükséges benyújtani.
5. Ajánlatkérő nem köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha egy hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumra vagy hiánypótlás keretében újonnan megnevezett gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A hiánypótlással kapcsolatos további információkat a közbeszerzési dokumentumok I. kötete (Segédlet) tartamaz.
6. Az ajánlatba csatolni kell a beárazott költségvetést aláírva, valamint xls fájlban is. A dokumentációban található szakági költségvetések beárazása nem szükséges, ajánlattevőnek kizárólag a II. csomag árazatlan költségvetés.xlsx (1. részben) és III. csomag árazatlan költségvetés.xlsx (2. részben) elnevezésű költségvetéseket, vagy ezek módosításait szükséges beáraznia.
7. A Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb szempontok: P1., M.1., M.2., M.3.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, és alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.
9. Az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
10. A Kbt 117. § szerinti eljárási szabályok ismertetése:
-Az ajánlattételi határidő legalább 15 nap.
-Az ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatásban jogosult közölni, hogy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme semmis, ha a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumokon belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok valamely eleme eltér az eljárást megindító felhívástól vagy a Kbt. alkalmazandó rendelkezéseitől. A hirdetménnyel nem közzétett közbeszerzési dokumentumok semmisnek nyilvánított eleme, előírása a közbeszerzési eljárásban és a közbeszerzési szerződésben nem alkalmazandó.
-Amennyiben nem hirdetményben közzétett, közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.
11. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen teljesítése alatt, valamint a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követően a jótállási időszak lezárultáig érvényes, a tevékenységi körére vonatkozó felelősségbiztosítással, mely részletes feltételeit a Segédlet 9. fejezete tartalmazza.
12. A IV.2.5) pontban meghatározott ajánlati kötöttség kezdetének meghatározott időpont a végleges ajánlatok beadásának függvényében változhat.
13. Nem szabályozott kérdésekben a hatályos Kbt. rendelkezései irányadók.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges