Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4831/2020
CPV Kód:24450000-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Teljesítés helye:5820 Mezőhegyes;5820 Mezőhegyes;5820 Mezőhegyes;5820 Mezőhegyes
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Gazdálkodó szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Mezőgazdaság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84820493
Postai cím: Kozma Ferenc Utca 30
Város: Mezőhegyes
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5820
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Turbucz Péter
Telefon: +36 68566566
E-mail: turbucz.peter@mezohegyesbirtok.hu
Fax: +36 17002293
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.menesbirtok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.menesbirtok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113092020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000113092020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Gazdálkodó szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Mezőgazdaság

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Növényvédő szer beszerzése 2020-2021
Hivatkozási szám: EKR000113092020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24450000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Növényvédő szer beszerzése 2020-2021
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Növényvédő szer beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24450000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A növényvédő szer beszerzése 64.587.305,-Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
2020 év:
Az őszi búza növényvédelme: (BUZ.):
1., Szárszilárdítás:
Szárszilárdító I./BUZ:
terület nagysága: 1024 ha
hatóanyag: klórmekvát
minimális össz. hatóanyag: 700 g/l
2., Gyomírtás:
Gyomírtó I./BUZ:
terület nagysága: 740 ha
hatóanyag: tribenuron-metil + metszulforon-metil + fluroxipir
minimális össz. hatóanyag: 300 g/l
Gyomírtó II./BUZ:
terület nagysága: 740 ha
hatóanyag: tritoszulfuron + floraszulam
+ Metiloleát, Metilpalmitát
minimális össz. hatóanyag: 700 g/l
3., Rovarirtás:
Rovarölő I./BUZ:
terület nagysága: 1480 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l
4., Fungicidek (gombaölők):
Gombaölő I./BUZ:
terület nagysága: 1024 ha
hatóanyag: Epoxikonazol, Fenpropimorf
minimális össz. hatóanyag: 300 g/l
Gombaölő II. /BUZ:
terület nagysága: 567 ha
hatóanyag: Prokloráz, tebukonazol, Fenpropidin
minimális össz. hatóanyag: 400 g/l
Gombaölő III. /BUZ:
terület nagysága: 414 ha
hatóanyag: Epoxikonazol, Metkonazol
minimális össz. hatóanyag: 60 g/l
5.Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./BUZ:
terület nagysága: 457 ha
hatóanyag: klórfacinon
minimális össz.hatóanyag: 70 mg/kg
Az őszi/ tavaszi Árpa növényvédelme: (ARP):
1 Szárszilárdítás:
Szárszilárdító I./ARP:
terület nagysága: 61 ha
hatóanyag: etefon
minimális össz. hatóanyag: 450 g/l
2., Gyomírtás:
Gyomírtó I./ARP:
terület nagysága: 61 ha
hatóanyag: tribenuron-metil + metszulforon-metil + fluroxipir
minimális össz. hatóanyag: 300 g/l
3., Gombaölők:
Gombaölő I./ARP:
terület nagysága: 61 ha
hatóanyag: Epoxikonazol, Fenpropimorf
minimális össz. hatóanyag: 300 g/l
Gombaölő II. /ARP:
terület nagysága: 61 ha
hatóanyag: Prokloráz, tebukonazol, Fenpropidin
minimális össz. hatóanyag: 400 g/l
4., Rovarirtás:
Rovarölő I./ARP:
terület nagysága: 61 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l
5.Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./ARP:
terület nagysága: 61 ha
hatóanyag: klórfacinon
minimális össz.hatóanyag: 70 mg/kg
A tavaszi zab növényvédelme: (TZAB.):
1., Gyomírtás:
Gyomírtó I./TZAB:
terület nagysága: 50 ha
hatóanyag: tribenuron-metil + metszulforon-metil + fluroxipir
minimális össz. hatóanyag: 300 g/l
2., Gombaölők:
Gombaölő I./TZAB:
terület nagysága: 50 ha
hatóanyag: Epoxikonazol, Fenpropimorf
minimális össz. hatóanyag: 300 g/l
3.Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./TZAB:
terület nagysága: 50 ha
hatóanyag: klórfacinon
minimális össz.hatóanyag: 70 mg/kg
4., Rovarirtás:
Rovarölő I./TZAB:
terület nagysága: 50 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l
2021 év:
Az őszi búza növényvédelme: (BUZ.):
1., Szárszilárdítás:
Szárszilárdító I./BUZ:
terület nagysága: 1501 ha
hatóanyag: klórmekvát
minimális össz. hatóanyag: 700 g/l
2., Gyomírtás:
Gyomírtó I./BUZ:
terület nagysága: 751 ha
hatóanyag: tribenuron-metil + metszulforon-metil + fluroxipir
minimális össz. hatóanyag: 300 g/l
Gyomírtó II./BUZ:
terület nagysága: 751 ha
hatóanyag: tritoszulfuron + floraszulam
+ Metiloleát, Metilpalmitát
minimális össz. hatóanyag: 700 g/l
3., Rovarirtás:
Rovarölő I./BUZ:
terület nagysága: 1501 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l
4., Fungicidek (gombaölők):
Gombaölő I./BUZ:
terület nagysága: 1036 ha
hatóanyag: Epoxikonazol, Fenpropimorf
minimális össz. hatóanyag: 300 g/l
Gombaölő II. /BUZ:
terület nagysága: 574 ha
hatóanyag: Prokloráz, tebukonazol, Fenpropidin
minimális össz. hatóanyag: 400 g/l
Gombaölő III. /BUZ:
terület nagysága: 420 ha
hatóanyag: Epoxikonazol, Metkonazol
minimális össz. hatóanyag: 60 g/l
5.Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./BUZ:
terület nagysága: 451 ha
hatóanyag: klórfacinon
minimális össz.hatóanyag: 70 mg/kg

A részletes mennyiségi követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Növényvédő szer beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24450000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A növényvédő szer beszerzése 433.467.467,-Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
2020 év:
A hibridkukorica növényvédelme: (HKUK.):
1, Talajfertőtlenítés
Talajfertőtlenítő I./HKUK:
terület nagysága: 1150 ha
hatóanyag: teflutrin
minimális össz. hatóanyag: 14 g/kg
Talajfertőtlenítő II. /HKUK:
terület nagysága: 450 ha
hatóanyag: klórpirifosz
minimális össz. hatóanyag: 45 g/kg
Talajfertőtlenítő III. /HKUK:
terület nagysága: 1150 ha
hatóanyag: klórpirifosz
minimális össz. hatóanyag: 450 g/L
2, Gyomirtás
Gyomirtás I. /HKUK:
terület nagysága: 1400 ha
hatóanyag: Ciproszulfamid, Izoxaflutol
minimális össz. hatóanyag: 450 g/l
Gyomirtás II. /HKUK:
terület nagysága: 1400 ha
hatóanyag: pentoxamid, terbutilazin
minimális össz. hatóanyag: 470 g/l
Gyomirtás III. /HKUK:
terület nagysága: 900 ha
hatóanyag: Mezotrion, S-metolaklór, Terbutilazin +trisziloxán, poliéter
minimális össz.hatóanyag: 520 g/l
Gyomirtás IV. /HKUK:
terület nagysága: 2178 ha
hatóanyag: Izoxadifen-etil, Tembotrion +(dikamba)
minimális össz.hatóanyag: 520 g/l
Gyomirtás V./HKUK:
terület nagysága: 190 ha
hatóanyag: klopiralid
minimális össz.hatóanyag: 280 g/l
Gyomirtás VI. /HKUK:
terület nagysága: 200 ha
hatóanyag: nikoszulfuron
minimális össz. hatóanyag: 230 g/l
Gyomirtás VII. /HKUK:
terület nagysága: 2300 ha
hatóanyag: Etoxilált izodecil alkohol
minimális össz.hatóanyag: 90%
Gyomirtás VIII. /HKUK:
terület nagysága: 350 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
3, Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./HKUK:
terület nagysága: 90 ha
hatóanyag: Kálcium foszfid
minimális össz. hatóanyag: 25%
4. Gombaölők(fungicidek)
Gombaölő I./HKUK:
terület nagysága: 1311 ha
hatóanyag: piraklostrobin+epoxikonazol
minimális össz. hatóanyag: 180 g/l
Gombaölő II. /HKUK:
terület nagysága: 2111 ha
hatóanyag: azoxistrobin+ciprokonazol
minimális össz. hatóanyag: 270 g/l
5. rovarölők(insekticidek)
Rovarölő I./HKUK:
terület nagysága: 2300 ha
hatóanyag: klorantraniliprol
minimális össz. hatóanyag: 190 g/l
Rovarölő II. /HKUK:
terület nagysága: 2300 ha
hatóanyag: acetamiprid+lambda-cihalotrin
minimális össz. hatóanyag: 120 g/kg
Rovarölő III. /HKUK:
terület nagysága: 2300 ha
hatóanyag: lambda-cihalotrin+klorantraniliprol
minimális össz.hatóanyag: 140 g/l
Rovarölő IV. /HKUK:
terület nagysága: 460 ha
hatóanyag: fenpiroximát
minimális öszz. hatóanyag: 46 g/l
Rovarölő V./HKUK:
terület nagysága: 2300 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l

A takarmánykukorica növényvédelme: (TKUK.):
1, Talajfertőtlenítés
Talajfertőtlenítő I./TKUK:
terület nagysága: 600 ha
hatóanyag: cipermetrin
minimális össz. hatóanyag: 7,2 g/kg
2, Gyomirtás
Gyomirtás I./TKUK:
terület nagysága: 262 ha
hatóanyag: Foramszulfuron, Izoxadifen-etil, Jodoszulfuron+növényi olaj
minimális össz. hatóanyag: 575,46 g/kg
Gyomirtás II. /TKUK:
terület nagysága: 400 ha
hatóanyag: Nikoszulfuron
minimális össz. hatóanyag: 36 g/l
Gyomirtás III. /TKUK:
terület nagysága: 662 ha
hatóanyag: N-oldat
minimális össz. hatóanyag: 27%
3. rovarölők(insekticidek)
Rovarölő I./TKUK:
terület nagysága: 662 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l
A silókukorica növényvédelme: (SKUK):
1, Talajfertőtlenítés
Talajfertőtlenítő I./SKUK:
terület nagysága: 260 ha
hatóanyag: cipermetrin
minimális össz. hatóanyag: 7,2 g/kg
2, Gyomirtás
Gyomirtás I./SKUK:
terület nagysága: 260 ha
hatóanyag: Foramszulfuron, Izoxadifen-etil, Jodoszulfuron+növényi olaj
minimális össz. hatóanyag: 575,46 g/kg
Gyomirtás II. /SKUK:
terület nagysága: 260 ha
hatóanyag: N-oldat
minimális össz. hatóanyag: 27%
3. rovarölők(insekticidek)
Rovarölő I./SKUK:
terület nagysága: 260 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l
2021 év:
A hibridkukorica növényvédelme: (HKUK.):
1, Talajfertőtlenítés
Talajfertőtlenítő I./HKUK:
terület: 1140 ha
hatóanyag: teflutrin
minimális össz. hatóanyag: 14 g/kg
Folytatás a VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pontban!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Növényvédő szer beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24450000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A növényvédő szer beszerzése 150.120.289,-Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
2020 év:
A szója növényvédelme: (SZO.):
1, Gyomirtás
Gyomirtás I. /SZO:
terület nagysága: 850 ha
hatóanyag: bentazon, imazamox + metiloleát+metilpalmilát
minimális össz.hatóanyag: 380,16 g/l
Gyomirtás II. /SZO:
terület nagysága: 295 ha
hatóanyag: tifeszulfuron-metil
minimális össz.hatóanyag: 450 g/kg
Gyomirtás III. /SZO:
terület nagysága: 300 ha
hatóanyag: bentazon
minimális össz.hatóanyag: 432 g/l
Gyomirtás IV. /SZO:
terület nagysága: 850 ha
hatóanyag: quizalofop-P-etil
minimális össz. hatóanyag: 4,5 %
Gyomirtás V. /SZO:
terület nagysága: 207 ha
hatóanyag: Etoxilált izodecil alkohol
minimális össz.hatóanyag: 90%
2, Érésgyorsító
Érésgyorsító I. /SZO
terület nagysága: 830 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
3, Rágcsálóírtás
Rágcsálóirtó I./SZO:
terület nagysága: 231 ha
hatóanyag: Kálcium foszfid
minimális össz. hatóanyag: 25%
A napraforgó növényvédelme: (NF.):
1, Gyomirtás
Gyomirtás I. /NF:
terület nagysága: 300 ha
hatóanyag: tribeuron-metil
minimális össz. hatóanyag: 450 g/kg
Gyomirtás II. /NF:
terület: 400 ha
hatóanyag: imazamox
minimális össz. hatóanyag: 22,5 g/l
Gyomirtás III. /NF:
terület: 446 ha
hatóanyag: imazamox
minimális össz. hatóanyag: 36 g/l
Gyomirtás IV. /NF:
terület: 750 ha
hatóanyag: quizalofop-P-etil
minimális össz. hatóanyag: 4,5 %
Gyomirtás V. /NF:
terület nagysága: 300 ha
hatóanyag: Etoxilált izodecil alkohol
minimális össz.hatóanyag: 90%
2. Gombaölő
Gombaölő I. /NF:
terület: 1187 ha
hatóanyag: dimoxistrobin+boszkalid
minimális össz. hatóanyag: 360 g/l
3. Rovarölő
Rovarölő I. /NF:
terület: 890 ha
hatóanyag: lamba cihalotrin
minimális össz. hatóanyag: 90 g/l
4, Talajfertőtlenítés
Talajfertőtlenítő I./NF:
terület: 1187 ha
hatóanyag: cipermetrin
minimális össz. hatóanyag: 7,2 g/kg
5, Érésgyorsító
Érésgyorsító I. /NF:
terület: 300 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
6, Rágcsálóírtás
Rágcsálóirtó I./NF:
terület: 1187 ha
hatóanyag: Kálcium foszfid
minimális össz. hatóanyag: 25%
2021 év:
A szója növényvédelme: (SZO.):
1, Gyomirtás
Gyomirtás I. /SZO:
terület: 875 ha
hatóanyag: bentazon, imazamox + metiloleát+metilpalmilát
minimális össz.hatóanyag: 380,16 g/l
Gyomirtás II. /SZO:
terület: 300 ha
hatóanyag: tifeszulfuron-metil
minimális össz.hatóanyag: 450 g/kg
Gyomirtás III. /SZO:
terület: 311 ha
hatóanyag: bentazon
minimális össz.hatóanyag: 432 g/l
Gyomirtás IV. /SZO:
terület: 887 ha
hatóanyag: quizalofop-P-etil
minimális össz. hatóanyag: 4,5 %
Gyomirtás V. /SZO:
terület: 215 ha
hatóanyag: Etoxilált izodecil alkohol
minimális össz.hatóanyag: 90%
2, Érésgyorsító
Érésgyorsító I. /SZO
terület: 863 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
3, Rágcsálóírtás
Rágcsálóirtó I./SZO:
terület: 240 ha
hatóanyag: Kálcium foszfid
minimális össz. hatóanyag: 25%
A napraforgó növényvédelme: (NF.):
1, Gyomirtás
Gyomirtás I. /NF:
terület: 290 ha
hatóanyag: tribeuron-metil
minimális össz. hatóanyag: 450 g/kg
Gyomirtás II. /NF:
terület: 390 ha
hatóanyag: imazamox
minimális össz. hatóanyag: 22,5 g/l
Gyomirtás III. /NF:
terület: 435 ha
hatóanyag: imazamox
minimális össz. hatóanyag: 36 g/l
Gyomirtás IV. /NF:
terület: 731 ha
hatóanyag: quizalofop-P-etil
minimális össz. hatóanyag: 4,5 %
Gyomirtás V. /NF:
terület: 290 ha
hatóanyag: Etoxilált izodecil alkohol
minimális össz.hatóanyag: 90%
2. Gombaölő
Gombaölő I. /NF:
terület : 1161 ha
hatóanyag: dimoxistrobin+boszkalid
minimális össz. hatóanyag: 360 g/l
3. Rovarölő
Rovarölő I. /NF:
terület: 870 ha
hatóanyag: lamba cihalotrin
minimális össz. hatóanyag: 90 g/l
4, Talajfertőtlenítés
Talajfertőtlenítő I./NF:
terület: 1161 ha
hatóanyag: cipermetrin
minimális össz. hatóanyag: 7,2 g/kg
5, Érésgyorsító
Érésgyorsító I. /NF:
terület: 290 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
6, Rágcsálóírtás
Rágcsálóirtó I./NF:
terület: 1161 ha
hatóanyag: Kálcium foszfid
minimális össz. hatóanyag: 25%
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.4.) ponthoz: A részletes mennyiségi követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Növényvédő szer beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 24450000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5820 Mezőhegyes
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A növényvédő szer beszerzése 41.404.848,-Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
2020 év:
Egyéb növények, területek növényvédelme: (EGYB):
1, Gyomirtás silócirok
Gyomirtás I. /EGYB:
terület nagysága: 28 ha
Magról kelő egy- és kétszikű gyomok
minimális össz. hatóanyag: 449,1 g/l
Gyomirtás II. /EGYB:
Ruderális területek
terület nagysága: 60 ha
hatóanyag: metszulfuron-metil+tribenuron-metil
minimális össz. hatóanyag: 257,4 g/kg
Gyomirtás III. /EGYB:
Ruderális területek
terület nagysága: 60 ha
hatóanyag: pendimetalin
minimális össz.hatóanyag: 297 g/l
Gyomirtás IV./EGYB
terület nagysága: 28 ha
hatóanyag: klopiralid
minimális össz.hatóanyag: 280 g/l
Gyomirtás V. /EGYB:
terület nagysága: 60 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
2, Lombtrágya
Lombtrágya I./EGYB:
terület nagysága: 2080 ha
hatóanyag: nitrogén+karbamid N+ bór +molibdén
minimális össz.hatóanyag: 375,75 g/l
A lucerna növényvédelme: (LUC.):
1, Gyomirtás
Gyomirtás I. /LUC:
terület nagysága: 256 ha
hatóanyag: imazamox
minimális össz. hatóanyag: 36 g/l
2.Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./LUC:
terület nagysága: 256 ha
hatóanyag: klórfacinon
minimális össz.hatóanyag: 70 mg/kg

A takarmányfüvek növényvédelme: (TF.):
1.Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./TF:
terület nagysága: 181 ha
hatóanyag: klórfacinon
minimális össz.hatóanyag: 70 mg/kg

Tarlókezelés: (TK.):
1, Tarlókezelés
Tarlókezelő I. /TK:
terület nagysága: 1200 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
2, Hatásfokozó
Hatásfokozó I. /TK:
terület nagysága: 1200 ha
hatóanyag: Etoxilált izodecil alkohol
minimális össz.hatóanyag: 90%
2021 év:
Egyéb növények, területek növényvédelme: (EGYB):
1, Gyomirtás silócirok
Gyomirtás I. /EGYB:
Ruderális területek
terület nagysága: 60 ha
hatóanyag: metszulfuron-metil+tribenuron-metil
minimális össz. hatóanyag: 257,4 g/kg
Gyomirtás II. /EGYB:
Ruderális területek
terület nagysága: 60 ha
hatóanyag: pendimetalin
minimális össz.hatóanyag: 297 g/l
Gyomirtás III. /EGYB:
terület nagysága: 60 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
2, Lombtrágya
Lombtrágya I./EGYB:
terület nagysága: 2360 ha
hatóanyag: nitrogén+karbamid N+ bór +molibdén
minimális össz.hatóanyag: 375,75 g/l
A lucerna növényvédelme: (LUC.):
1, Gyomirtás
Gyomirtás I. /LUC:
terület nagysága: 231 ha
hatóanyag: imazamox
minimális össz. hatóanyag: 36 g/l
2.Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./LUC:
terület nagysága: 231 ha
hatóanyag: klórfacinon
minimális össz.hatóanyag: 70 mg/kg
A takarmányfüvek növényvédelme: (TF.):
1.Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./TF:
terület nagysága: 280 ha
hatóanyag: klórfacinon
minimális össz.hatóanyag: 70 mg/kg
Tarlókezelés: (TK.):
1, Tarlókezelés
Tarlókezelő I. /TK:
terület nagysága: 1487 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
2, Hatásfokozó
Hatásfokozó I. /TK:
terület nagysága: 1487 ha
hatóanyag: Etoxilált izodecil alkohol
minimális össz.hatóanyag: 90%
A részletes mennyiségi követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 18 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban ajánlatkérő valamennyi rész esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjában, továbbá (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban felsorolt kizáró
okokat alkalmazza. Igazolási mód: Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem
tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó
igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § 10. § és 12-16. §- ának megfelelően kell
igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő valamennyi ajánlattevő
vonatkozásában köteles külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására, figyelemmel a a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdésére. A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b
) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó
lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló
törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot
szükséges csatolni. Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül
hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek
elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági
követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani
a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot. Azon alvállalkozók
tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot
köteles benyújtani. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 74. § (1)
bekezdésére A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított
igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az
ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 16. §-ában foglaltakra is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az
előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes
igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk
kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak
szerint kötelesek igazolni: M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati
felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (növényvédő szer szállítása) szerinti
referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint. A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de
legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során. Az
igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia: • a szerződést kötő másik fél megnevezését; •
a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva); • a szerződés tárgyát és az
ellenszolgáltatás összegét; • nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az
igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben
megfogalmazásra került. Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván
bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az
alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági
feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló
nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy darabszámban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(
7) bekezdéseire, továbbá 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmasság követelményeknek a közös
ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesített
1. rész: legalább nettó 23.666.000,-Ft növényvédő szer szállítására vonatkozó referenciával.
2. rész: legalább nettó 150.297.000,-Ft növényvédő szer szállítására vonatkozó referenciával.
3. rész: legalább nettó 52.467.000,-Ft növényvédő szer szállítására vonatkozó referenciával.
4. rész: legalább nettó 13.904.000,-Ft növényvédő szer szállítására vonatkozó referenciával.
A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.
Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész esetében: Kötbérek, biztosítékok: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő késedelmi ( max 20%) és
meghiúsulási (max 20%) kötbért alkalmaz. Fő finanszírozási és fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések
pénzneme: HUF Finanszírozás hazai forrás igénybevételével valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Részszámla benyújtására
eseti megrendelésenként van lehetőség. A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó. A szerződést megerősítő biztosítékok és a fizetési
feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A mezőgazdaság sajátosságából fakadóan a tavasz beköszöntével március 1-től a szántóföldi munkálatok
megkezdődnek, amelyekhez az eljárásban beszerzendő növényvédő szerek nélkülözhetetlenek. A korábbi évek
tapasztalata alapján a beszerzendő termékek árait a gazdasági szereplők január – február hónapokban
határozzák meg, igazodva a felmerülő szezonális kereslethez. A társaság 2020 évre vonatkozó üzleti terve ,
melynek része a vetésterv, jóváhagyása 2019 december 20-án történt meg.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm.
rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének
időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben. 2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt
. 81. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el. 3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) –
(6) nemleges tartalommal is csatolandó - bekezdése és a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A csatolandó dokumentumok
teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az
felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell
elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig. 5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel
kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem
magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi fordítását be kell nyújtani.
Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak 6) A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum
egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat kivételével. 7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás
lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. 8) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5)
bekezdésére. 9) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az
önálló, sem a közös ajánlattevők esetében. 10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre. 11) Alvállalkozó
igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség. 12) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati
kötöttség időtartama 30 nap. 13) Az ajánlatok értékelési szempontja valamennyi rész esetében: a legalacsonyabb ár [Kbt. 76. § (2) bek. a) pont] figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő konkrétan meghatározta a beszerzendő áruk valamennyi minőségi és műszaki paraméterét a Műszaki leírásban,
ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti áruk felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását a Műszaki leírásban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja
. 14) FAKSZ: dr. Morison Márk (01042) 15) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem
alkalmazza. 16) Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a termék konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. 17)
Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell jelölnie a termék konkrét típusmegjelölését, valamint származási helyét. 18) Részajánlattétel
kizárásának indoka: Ajánlatkérő gazdasági szempontból nem tartja észszerűnek annak biztosítását. Annak kizárása kedvezőbb piaci,
pénzügyi feltételeket teremt Ajánlatkérő számára, biztosítja a közpénzek hatékony felhasználását. 19) Nyertes ajánlattevő a
keretszerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a felhívás II.2.4. pontjában rögzített keretösszeg nem jelent megrendelési
kötelezettséget a Ajánlatkérő számára, ugyanakkor Ajánlatkérő vállalja, hogy a keretösszeg legalább 70%-ára vonatkozóan
megrendelést ad ki.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
2. rész. II.2.4) A közbeszerzés ismertetése folyt.:
Talajfertőtlenítő II. /HKUK:
terület: 450 ha
hatóanyag: klórpirifosz
minimális össz. hatóanyag: 45 g/kg
Talajfertőtlenítő III. /HKUK:
terület: 1141 ha
hatóanyag: klórpirifosz
minimális össz. hatóanyag: 450 g/L
2, Gyomirtás
Gyomirtás I. /HKUK:
terület: 1368 ha
hatóanyag: Ciproszulfamid, Izoxaflutol
minimális össz. hatóanyag: 450 g/l
Gyomirtás II. /HKUK:
terület: 1368 ha
hatóanyag: pentoxamid, terbutilazin
minimális össz. hatóanyag: 470 g/l
Gyomirtás III. /HKUK:
terület: 890 ha
hatóanyag: Mezotrion, S-metolaklór, Terbutilazin +trisziloxán, poliéter
minimális össz.hatóanyag: 520 g/l
Gyomirtás IV. /HKUK:
terület: 2281 ha
hatóanyag: Izoxadifen-etil, Tembotrion +(dikamba)
minimális össz.hatóanyag: 520 g/l
Gyomirtás V./HKUK:
terület: 190 ha
hatóanyag: klopiralid
minimális össz.hatóanyag: 280 g/l
Gyomirtás VI. /HKUK:
terület: 200 ha
hatóanyag: nikoszulfuron
minimális össz. hatóanyag: 230 g/l
Gyomirtás VII. /HKUK:
terület: 2281 ha
hatóanyag: Etoxilált izodecil alkohol
minimális össz.hatóanyag: 90%
Gyomirtás VIII. /HKUK:
terület: 350 ha
hatóanyag: Glifozát (IPA só)
minimális össz. hatóanyag: 350 g/l
3, Rágcsálóirtás
Rágcsálóirtó I./HKUK:
terület: 90 ha
hatóanyag: Kálcium foszfid
minimális össz. hatóanyag: 25%
4. Gombaölők(fungicidek)
Gombaölő I./HKUK:
terület: 1311 ha
hatóanyag: piraklostrobin+epoxikonazol
minimális össz. hatóanyag: 180 g/l
Gombaölő II. /HKUK:
terület: 2281 ha
hatóanyag: azoxistrobin+ciprokonazol
minimális össz. hatóanyag: 270 g/l
5. rovarölők(insekticidek)
Rovarölő I./HKUK:
terület: 2281 ha
hatóanyag: klorantraniliprol
minimális össz. hatóanyag: 190 g/l
Rovarölő II. /HKUK:
terület: 2281 ha
hatóanyag: acetamiprid+lambda-cihalotrin
minimális össz. hatóanyag: 120 g/kg
Rovarölő III. /HKUK:
terület: 2281 ha
hatóanyag: lambda-cihalotrin+klorantraniliprol
minimális össz.hatóanyag: 140 g/l
Rovarölő IV. /HKUK:
terület: 456 ha
hatóanyag: fenpiroximát
minimális öszz. hatóanyag: 46 g/l
Rovarölő V./HKUK:
terület: 2281 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l
A takarmánykukorica növényvédelme: (TKUK.):
1, Talajfertőtlenítés
Talajfertőtlenítő I./TKUK:
terület: 1172 ha
hatóanyag: cipermetrin
minimális össz. hatóanyag: 7,2 g/kg
2, Gyomirtás
Gyomirtás I./TKUK:
terület: 458 ha
hatóanyag: Foramszulfuron, Izoxadifen-etil, Jodoszulfuron+növényi olaj
minimális össz. hatóanyag: 575,46 g/kg
Gyomirtás II. /TKUK:
terület: 703 ha
hatóanyag: Nikoszulfuron
minimális össz. hatóanyag: 36 g/l
Gyomirtás III. /TKUK:
terület: 1172 ha
hatóanyag: N-oldat
minimális össz. hatóanyag: 27%
3. rovarölők(insekticidek)
Rovarölő I./TKUK:
terület: 1172 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l
A silókukorica növényvédelme: (SKUK):
1, Talajfertőtlenítés
Talajfertőtlenítő I./SKUK:
terület: 238 ha
hatóanyag: cipermetrin
minimális össz. hatóanyag: 7,2 g/kg
2, Gyomirtás
Gyomirtás I./SKUK:
terület: 238 ha
hatóanyag: Foramszulfuron, Izoxadifen-etil, Jodoszulfuron+növényi olaj
minimális össz. hatóanyag: 575,46 g/kg
Gyomirtás II. /SKUK:
terület: 238 ha
hatóanyag: N-oldat
minimális össz. hatóanyag: 27%
3. rovarölők(insekticidek)
Rovarölő I./SKUK:
terület: 238 ha
hatóanyag: alfa-cipermetrin
minimális össz.hatóanyag: 90 g/l
A részletes mennyiségi követelményeket a Közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák