Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4832/2020
CPV Kód:45213140-6
Ajánlatkérő:Zamárdi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8621 Zamárdi, Sport tér Hrsz.: 2692/1 és 2691 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fecske Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi KFT
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zamárdi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11240347
Postai cím: Szabadság Tér 4.
Város: Zamárdi
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csákovics Gyula
Telefon: +36 84348400
E-mail: zamardipmh@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zamardi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: ZAMÁRDI ŐSTERMELŐI PIAC
Hivatkozási szám: EKR000097002020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kiszolgáló épület: A tervezett kiszolgáló épület a piac hosszanti gyalogos sétánya mentén, a futballpálya felőli kerítés mellett épülő földszintes, hosszanti félnyereg tetős, térfal-szerűen formált létesítmény. Alaprajzi szempontból 4 db, egy sorban elhelyezett, közvetlen kívülről nyíló helyiségből áll, melyek északról délre: - tejtermék árusító 5,98 m2 - akadálymentes illemhely 5,98 m2 - raktár helyiség 5,98 m2 - jegypénztár 4,02 m2 összesen 21,96 m2 Az épület északi végében pergolával árnyékolt kis terasz létesül.
A déli területrészen a beton kerítés előtt a főtér felé forduló karéjban további 7 db fűszer jellegű termékeket árusító pavilon van tervezve, közöttük fűszernövény ágyásokkal, mögöttük a betonfalas kerítésre felfuttatott növénymezőkkel.

A piac tetők ragasztott 10/10 fenyő oszlopokból és 5/15 palló keretek között 5/12 lamellákból készülnek 10mm-es polikarbonát fedéssel. Az árnyékolást a tetőszerkezetbe fűzött UV álló vászon csíkok biztosítják. A vászon és polikarbonát fedés közé 5/3 távtartó lécezés készül. A vízelvezetést 07szürke Prefa mini csatorna és láncos vízköpők biztosítják. Az árusító asztalok horganyzott 30/30/4 acélváz szerkezettel és hézagos 5/5 fenyő lécburkolattal készülnek.
Az északi parkban meglévő keskeny, szürke hullámkő burkolatú járda elbontásra kerül és helyette egy 2 m széles, 20/10 szürke térkő burkolatú járda és egy nagyobb burkolt felület készül a piac részére. A piac burkolata Semmelrock Senso Grande 60/40 és 40/40 térkő soros rakással, 10/10 bazalt raszterekkel. Az ABC felöli oldalon Városszépítő „Csongor” ivókút és 6 állásos „Urban” kerékpár tároló kerül elhelyezésre. Az ivókúthoz a víz az utcai hálózatról biztosítható.

Őstermelői bemutatóhely, nyitott-fedett épület: A tervezett bemutató épület szabálytalan négyszög alaprajzú, nyugat felé lejtő félnyereg tetővel fedett földszintes, a piac tér felől szabadon átjárható létesítmény. Alaprajzi szempontból keleti oldala az utca és a parkolók felől zártabb U alakú fal, mely helyenként csak mellvédfal. A mellvédfalak feletti részeken hézagos lécezett árnyékolással takart átszellőző felületek vannak tervezve.

A fa szerkezetű árusító pavilonok az északi területrészen 3 db 4-4 egységből álló módon vannak tervezve,ebből 1 db a piac sétány nyugati oldalán a kiszolgáló épület folytatásában a nyugati oldalon van elhelyezve. A másik 2 db a sétány Szent István utca felőli szakaszán a keleti oldalon, egy sorban lesz telepítve.
- térvilágítás: 11 db napelemes kandeláber (É-09 és térvilágítás doksi)
- környezetrendezés: (É-09 terv) 12 db hulladékgyűjtő
11 db pad
1 db kerékpár tároló
10 db parkoló, ebből 1 db akadálymentes
kiemelet virágágyás 7,80 x 3,00 m 1 db (a 2692/1 telken piacnál)
3,00 x 2,00 m 1 db (a 2691 telken középen)
kiemelt növényágyás 100x300 cm 6 db (korten acél a déli részen)
- kertészet: kertészeti dokumentáció szerint.
növényfuttató rács (déli kerítésre)
9 db 2000 x 1750 mm hegesztett háló
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 91380671 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Őstermelői piac kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8621 Zamárdi, Sport tér Hrsz.: 2692/1 és 2691 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kiszolgáló épület: A tervezett kiszolgáló épület a piac hosszanti gyalogos sétánya mentén, a futballpálya felőli kerítés mellett épülő földszintes, hosszanti félnyereg tetős, térfal-szerűen formált létesítmény. Alaprajzi szempontból 4 db, egy sorban elhelyezett, közvetlen kívülről nyíló helyiségből áll, melyek északról délre: - tejtermék árusító 5,98 m2 - akadálymentes illemhely 5,98 m2 - raktár helyiség 5,98 m2 - jegypénztár 4,02 m2 összesen 21,96 m2 Az épület északi végében pergolával árnyékolt kis terasz létesül.
- térvilágítás: 11 db napelemes kandeláber (É-09 és térvilágítás doksi)
- környezetrendezés: (É-09 terv) 12 db hulladékgyűjtő
11 db pad
1 db kerékpár tároló
10 db parkoló, ebből 1 db akadálymentes
kiemelet virágágyás 7,80 x 3,00 m 1 db (a 2692/1 telken piacnál)
3,00 x 2,00 m 1 db (a 2691 telken középen)
kiemelt növényágyás 100x300 cm 6 db (korten acél a déli részen)
- kertészet: kertészeti dokumentáció szerint.
- növényfuttató rács (déli kerítésre)
- 9 db 2000 x 1750 mm hegesztett háló
A déli területrészen a beton kerítés előtt a főtér felé forduló karéjban további 7 db fűszer jellegű termékeket árusító pavilon van tervezve, közöttük fűszernövény ágyásokkal, mögöttük a betonfalas kerítésre felfuttatott növénymezőkkel.

A piac tetők ragasztott 10/10 fenyő oszlopokból és 5/15 palló keretek között 5/12 lamellákból készülnek 10mm-es polikarbonát fedéssel. Az árnyékolást a tetőszerkezetbe fűzött UV álló vászon csíkok biztosítják. A vászon és polikarbonát fedés közé 5/3 távtartó lécezés készül. A vízelvezetést 07szürke Prefa mini csatorna és láncos vízköpők biztosítják. Az árusító asztalok horganyzott 30/30/4 acélváz szerkezettel és hézagos 5/5 fenyő lécburkolattal készülnek.
Az északi parkban meglévő keskeny, szürke hullámkő burkolatú járda elbontásra kerül és helyette egy 2 m széles, 20/10 szürke térkő burkolatú járda és egy nagyobb burkolt felület készül a piac részére. A piac burkolata Semmelrock Senso Grande 60/40 és 40/40 térkő soros rakással, 10/10 bazalt raszterekkel. Az ABC felöli oldalon Városszépítő „Csongor” ivókút és 6 állásos „Urban” kerékpár tároló kerül elhelyezésre. Az ivókúthoz a víz az utcai hálózatról biztosítható.

Őstermelői bemutatóhely, nyitott-fedett épület: A tervezett bemutató épület szabálytalan négyszög alaprajzú, nyugat felé lejtő félnyereg tetővel fedett földszintes, a piac tér felől szabadon átjárható létesítmény. Alaprajzi szempontból keleti oldala az utca és a parkolók felől zártabb U alakú fal, mely helyenként csak mellvédfal. A mellvédfalak feletti részeken hézagos lécezett árnyékolással takart átszellőző felületek vannak tervezve.

A fa szerkezetű árusító pavilonok az északi területrészen 3 db 4-4 egységből álló módon vannak tervezve,ebből 1 db a piac sétány nyugati oldalán a kiszolgáló épület folytatásában a nyugati oldalon van elhelyezve. A másik 2 db a sétány Szent István utca felőli szakaszán a keleti oldalon, egy sorban lesz telepítve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kötelező 24 hónap feletti jótállás mértéke (0-36 hónap) 15
2 3. Ajánlattevő rendelkezik-e MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultságú felelős műszaki vezetővel, aki rendelkezik legalább 5 év szakmai tapasztalatt magasépítési kivitelezésénél. (Igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00005
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Őstermelői piac kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fecske Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49167825
Postai cím: Erdei Ferenc Utca 15
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
E-mail: judit.honvari@gmail.com
Telefon: +36 302169583
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384214
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 91380671
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építőmesteri és szakipari munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Őkobau Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57449603
Postai cím: Vak Bottyán Utca 38
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10490086214

Hivatalos név: Kővágó-Ép Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86058061
Postai cím: Klapka György Utca 40
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14742536214

Hivatalos név: Fecske Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49167825
Postai cím: Erdei Ferenc Utca 15
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10455384214

Hivatalos név: "BALATON-ÚT" Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55900836
Postai cím: Klapka Utca 33.
Város: Balatonboglár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12612488214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges