Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4849/2020
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:5000 Szolnok Véső út, Hrsz.: 7355/5, a Földhivatal aktuális állapot szerint „címképzés alatt”.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bau-Komplex Építőipari Vállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07442
Postai cím: Kossuth tér 9.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyiné Sárközi Erika
Telefon: +36 56503810
E-mail: baranyinese@ph.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.szolnok.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kivitelezés és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése vállalkozási szerződés keretében a „Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése” a Modern Városok Program keretében - FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) alapján
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Véső úti sportközpont átépítésének részét képezi a tervezett strandfürdő fejlesztésének beruházása, melynek megvalósulása érdekében az alábbi létesítmények bontása tervezett: - tanuszoda (épület földszintje jelenleg használaton kívüli, míg az emeleti lakások időszakosan lakottak) - szauna épület (jelenleg használaton kívüli) - iroda-szociális épület (jelenleg használatban van) - öltöző kabinsor (jelenleg használaton kívüli) - jegypénztár (jelenleg használaton kívüli) - hidroglóbusz (a termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van) - szivattyúház (a termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van) Az alábbi létesítmények építése tervezett: - Meglévő étterem-szálláshely épület átalakítása, felújítása - Új strandfürdő öltöző épület létesítése - Új termálvizes kút létesítése - Meglévő termálvizes kút felújítása Meglévő kültéri medencék rekonstrukciója - úszómedence - pipa alakú medence - melegvízű ülőpados medence - gyermek pancsoló medence - ülőpados termálmedence - Strandfürdő vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, medence használt és ürítővizeinek elvezetésének kiépítése - Termál távvezeték kiépítése - Úszómedence körül idényszerű /téli/ használattal légtartásos sátor telepítése - Kertépítés Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok Véső út, Hrsz.: 7355/5, a Földhivatal aktuális állapot szerint „címképzés
alatt”.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Véső úti sportközpont átépítésének részét képezi a tervezett strandfürdő
fejlesztésének beruházása, melynek megvalósulása érdekében az alábbi létesítmények bontása tervezett.
B1 Tanuszoda: Az épületegyüttes a strandfürdő területén található, az úszó medence déli partja mentén. Az
épület földszint + I. emelet kialakítású, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény, valószínűsíthetően a strandfürdő használata
közben az 1950-es években épülhetett. A földszinten kapott helyett a sportólók felkészítéséhez szükséges edzőtermek és a
tanuszoda, míg az emeleten 5 db önálló bejáratú, közel egyező alaprajzi elrendezésű szolgálati lakás. Az épület a nagymedence
felöl kb. 200 fő befogadására alkalmas beton felületű ülőhelyes lelátóval kialakított.
Az épület földszintje jelenleg használaton kívüli, míg az emeleti lakások időszakosan lakottak.
B2 Szauna épület: A tanuszoda épület mellett került kialakításra ezen épülettel építészetileg is egy fedett átjáróval összekötött.
Az épület földszintes alaprajzi kialakítása egyszerű, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény. Funkciója elsődlegesen szauna a
kiegészítő szociális helyiségekkel együtt, illetve kisebb 10-15 fős rendezvények megtartáshoz szükséges rendezvényterem is
kialakított.
Jelenleg használaton kívüli.
B3 Iroda-szociális épület: Az épületegyüttes a strandfürdő és atlétikai centrum közötti területsávon helyezkedik el. Az épület
földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény, közvetlenül összeépített a strandfürdő öltöző kabinsorral és a
birkózóterem épülettel. Az épületben az atlétikai szakosztály iroda helyisége illetve az atlétikai edzők részére szociális helyiségek
kialakítottak.
Jelenleg használatban van.
B4 Öltöző kabinsor: A strandfürdő vendégei számára kialakított 108 férőhelyes, önálló bejáratú öltöző kabinsor. Az épület
földszintes, falazott szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Jelenleg használaton kívüli.
B5 Jegypénztár: Az épület a sporttelep Strandfürdő főbejáratánál található. Egy helyiséges, földszintes, falazott szerkezetű,
lapostetős létesítmény.
Jelenleg használaton kívül van.
B6 Hidroglóbusz: A strandfürdő termálvíz ellátáshoz létesített AG 100-24 típusú rendszeresített, acélszerkezetű víztorony.
A termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van.
B7 Szivattyúház: A meglévő termálvizes fúrt kút felépítményi gépészeti egységeit tartalmazza. Az épület két helyiséges, falazott
szerkezetű, lapostetős létesítmény.
Továbbá az alábbi létesítmények építése tervezett.
- Meglévő étterem-szálláshely épület átalakítása, felújítása bruttó alapterülete: 323,52 m2
- Új strandfürdő öltöző épület létesítése bruttó alapterülete: 672,46 m2
- Új termálvizes kút létesítése
- termálkút tervezett talpmélysége 1005 m.
- termálkút üzemi vízhozama várhatóan: 800 - 1000 l/p
- kitermelt termálvíz mennyisége (időjárás függvényében változik): 51 m3/h; 500 - 1152 m3/d; 170 000 m3/év
- Meglévő termálvizes kút felújítása: 80.000 m3/év vízhozamról 110.000 m3/év vízhozamra való bővítése
- Meglévő kültéri medencék rekonstrukciója
- úszómedence, vízfelület: 50,02 x 18,81 = 940,88 m2, víztérfogat: 1975,85 m3
- „pipa” alakú medence: vízfelület: 580 m2, víztérfogat: 652,5 m3
- melegvízű ülőpados medence: vízfelület: 195 m2, víztérfogat: 195 m3
- gyermek pancsoló medence: vízfelület: 74 m2, víztérfogat: 40,70 m3
- ülőpados termálmedence: vízfelület: 195 m2, víztérfogat: 195 m3
- Strandfürdő vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés, medence használt és ürítővizeinek elvezetésének kiépítése:
munkaárok dúcolása 685,80m2, munkaárok földkiemelés 310,47m3
- Termál távvezeték kiépítése: munkaárok dúcolása 4150,0m2, munkaárok földkiemelés 1776,20m3
- Úszómedence körül idényszerű /téli/ használattal légtartásos sátor telepítése: 28 x 65 x 9 m méretű 2 rétegű héjszerkezetű
légtartásos sátor építése
-Kertépítés: bozót- és cserjeirtás 223,0m2; meglévő gyomos felső humuszréteg elszállítása 150m3; meglévő monolit beton
járdák és térburkolatok bontása 10 cm vastagságban 440,0m2; meglévő vb. lábazatú, acél zártszelvény oszlop tartóváz,
drótfonat betét kerítés bontása 121,90m; új kerítés építése 110,0m; térburkolat készítése 385m2
A termálvizes fúrt kút használatából adódóan jelenleg használatban van.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 350
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18449 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kivitelezés és az ehhez kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése, tervezői művezetés elvégzése vállalkozási szerződés keretében a „Véső úti Sporttelep és Strandfürdő fejlesztése” a Modern Városok Program keretében - FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS a Kbt. 53. § (6) alapján
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bau-Komplex Építőipari Vállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piroskai út 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 56503810
Internetcím(ek): (URL) www.szolnok.hu
Fax: +36 56503515
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1408018895
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok Véső út, Hrsz.: 7355/5, a Földhivatal aktuális állapot szerint „címképzés alatt”.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 350
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1408018895
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bau-Komplex Építőipari Vállalkozó és Ingatlanforgalmazó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Piroskai út 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 5000
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.2. Alapszerződés 2.9. pontjának módosítása:
Eredeti szöveg:
Felek Vállalkozó által jelen szerződésben végzett teljesítését, és ezen teljesítés fejében Vállalkozót illető, a jelen Szerződés 3.1. pontjában rögzített vállalkozói díjat külön-külön oszthatatlan szolgáltatásnak - jogi oszthatatlanság - minősítik.
Az Alapszerződés 2.9. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
Felek Vállalkozó által jelen szerződésben végzett teljesítését, és ezen teljesítés fejében Vállalkozót illető, a jelen Szerződés 3.1. pontjában rögzített vállalkozói díjat külön-külön oszthatatlan szolgáltatásnak - jogi oszthatatlanság - minősítik, melyre tekintettel Megrendelő nem köteles részteljesítést elfogadni, azonban Megrendelő jogosult a teljesítés több részletben történő átvételére, ebben az esetben az egyes részek átadás-átvételi eljárására Megrendelő ezirányú igényének bejelentését követően, a Megrendelő és Vállalkozó által egyeztetett terjedelemben kerülhet sor, amennyiben a részleges műszaki átadás-átvételi eljárás jelen szerződés 8. pontjában meghatározott feltételei fennállnak.
3.3. Alapszerződés 4.7. pontjának módosítása:
Eredeti szöveg:
Jólteljesítési biztosíték, melynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (Vállalkozási díj) 1 %-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
Az Alapszerződés 4.7. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
Jólteljesítési biztosíték, melynek mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (Vállalkozási díj) 1 %-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a végszámla benyújtásával egyidejűleg köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a 2.9. pont szerinti részleges átadás-átvételi eljárás lefolytatására kerül sor, abban az esetben a részleges műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadott rész(ek) tekintetében a jólteljesítési biztosíték mértéke az átadott részre eső Vállalkozási díj 1 %-a, amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, legkésőbb a részleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig egyidejűleg köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a rész műszaki átadás-átvétellel érintett rész ellenértéke nem állapítható meg egyértelműen, abban az esetben a jólteljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (Vállalkozási díj) 1 %-a, amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, legkésőbb a részleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig egyidejűleg köteles Vállalkozó Megrendelő rendelkezésére bocsátani.
3.4. Alapszerződés 8. pontjának módosítása:
Eredeti szöveg:
A Szolgáltatás ideiglenes és végleges műszaki átadás-átvétele, birtokbaadás.
Az Alapszerződés 8. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
A Szolgáltatás részleges és végleges műszaki átadás-átvétele, birtokbaadás.
3.5. Alapszerződés 8.1. pontjának módosítása:
Eredeti szöveg:
A szerződés teljesítésének ütemezésének és természetének megfelelően a végleges műszaki átadás-átvétel egy eljárásban történik, függetlenül attól, hogy a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás esetlegesen egy napon belül nem zárható le, azzal, hogy Felek kifejezett megállapodása értelmében a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást úgy kell megkezdeni, hogy az a Teljesítési Véghatáridőre tekintettel befejeződjék és a Birtokbaadási Határidő betartásával az Építési Területet Megrendelő átvehesse. A végleges átadás-átvételi eljárás időtartama 30 naptári nap.
Vállalkozó köteles Megrendelőt a szerződésben rögzített feladatok megvalósításáról legalább 40 nappal a Teljesítési Véghatáridő lejárta előtt készre-jelentő levéllel és az építési naplóban tett bejegyzéssel írásban értesíteni (a továbbiakban: Készre jelentés), amelyben Vállalkozó Megrendelő felé úgy nyilatkozik, hogy a Szolgáltatás hiba- és hiánymentesen, a törvényes kellékeknek, a jelen Szerződésnek, valamint Megrendelőtől kapott utasításoknak és a szerződés rendeltetési céljára való alkalmasságának - további intézkedés, vagy tevékenység végzése nélkül építésre alkalmas építési terület kialakítása - megfelelően teljes körűen megvalósult.
Vállalkozó a szerződés Készre jelentésekor, legkésőbb a Teljesítési Véghatáridőt megelőző 35. napra köteles meghatározni a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésének időpontját.
Az Alapszerződés 8.1. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
A szerződés 2.9. pontjának megfelelően, Megrendelő döntésétől függően a végleges műszaki átadás-átvétel egy vagy több eljárásban történik. Felek kifejezett megállapodása értelmében a teljes, illetve a részleges Műszaki Átadás-Átvételi Eljárást úgy kell megkezdeni, hogy az a Teljesítési Véghatáridőre tekintettel befejeződjék és a Birtokbaadási Határidő betartásával az Építési Területet Megrendelő átvehesse. A végleges átadás-átvételi eljárás időtartama maximum 30 naptári nap.
Vállalkozó köteles Megrendelőt a szerződésben rögzített feladatok megvalósításáról a Teljesítési Véghatáridő lejárta előtt készre-jelentő levéllel és az építési naplóban tett bejegyzéssel írásban értesíteni (a továbbiakban: Készre jelentés), amelyben Vállalkozó Megrendelő felé úgy nyilatkozik, hogy a Szolgáltatás hiba- és hiánymentesen, a törvényes kellékeknek, a jelen Szerződésnek, valamint Megrendelőtől kapott utasításoknak és a szerződés rendeltetési céljára való alkalmasságának - további intézkedés, vagy tevékenység végzése nélkül építésre alkalmas építési terület kialakítása - megfelelően teljes körűen megvalósult.
Vállalkozó a szerződés Készre jelentésekor köteles meghatározni a Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás megkezdésének időpontját.
3.6. Alapszerződés 8.2. pontjának módosítása:
Eredeti szöveg:
Felek kifejezett megállapodása értelmében a szerződés Műszaki Átadás-Átvételi Eljárása befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) együttes feltételei - amennyiben a Szerződés vagy jogszabály vagy hatósági döntés további feltételeket nem támaszt - a következők:
a) a jelen Szerződésben foglalt feladatok a Szerződés Mellékletei szerint, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően a jelen Szerződésben foglaltak szerinti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hiba-és hiánymentesen elkészült, és
b) Vállalkozó eltávolította az Építési Területről valamennyi felszerelését, ideiglenes szerkezetet, hulladékot, építési törmeléket, stb. és az Építési Terület kitakarításra került a tereprendezési munkálatok elvégzése mellett, és
c) Vállalkozó maradéktalanul eleget tett valamennyi, Megrendelővel szembeni esetleges fizetési - így különösen az esetleges kötbérfizetési - kötelezettségének,
d) Vállalkozó a szerződésben foglalt feladatok kapcsán Megrendelő részére átadott egy külön jótállási nyilatkozatot, amely jótállási nyilatkozatban rögzítésre került pontosan a Szolgáltatással kapcsolatban elvégzett munka (leltár) és a Szolgáltatásra vonatkozó jótállási időszak kezdete és vége,
e) Vállalkozó átadta Megrendelő részére azon nyilatkozatát, mely szerint Megrendelő által a jelen Szerződés szerint esetlegesen megrendelt Pótmunkán felül Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban Pótmunkát Megrendelő részére nem végzett, így Megrendelő által a jelen Szerződés szerint megrendelt és visszaigazolt Pótmunka Vállalkozói díján felül Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban további Pótmunka Vállalkozói díjának érvényesítésére Megrendelővel szemben nem jogosult, és Vállalkozó a külön nyilatkozatában minden ilyen igény érvényesítéséről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondott és
f) Vállalkozó a szerződést szerződésszerűen Készre jelentette,
g) a terheletlen próbaüzem sikeresen lezajlott.
Terheletlen próbaüzem:
Amennyiben a szakhatóságok által engedélyezésre kerül a próbaüzem lefolytatása, folyamatos hatósági vizsgálatok és hatósági és műszaki ellenőri felügyelet mellett terheletlen próbaüzemre kerül sor, ennek minimum ideje: 3 nap.
Terhelt próbaüzem:
A terhelt próbaüzem a használatba vételi engedély kiadását követi, így nem képezi a Vállalkozó feladatát, de a próbaüzem idejére biztosítania kell a folyamatos rendelkezésre állást az esetleges hibák elhárítására minimális reakcióidő megadásával.
Felek rögzítik, hogy az fenti alpontokban foglalt feltételek Vállalkozó általi maradéktalan és együttes teljesítéséig - Megrendelő eltérő írásbeli rendelkezése hiányában - a Szolgáltatásra vonatkozó Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás nem tekinthető befejezettnek.
Az Alapszerződés 8.2. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
Felek kifejezett megállapodása értelmében a szerződés teljes, illetve részleges Műszaki Átadás-Átvételi Eljárása befejezésének (sikeres műszaki átadás-átvétel) együttes feltételei - amennyiben a Szerződés vagy jogszabály vagy hatósági döntés további feltételeket nem támaszt - a következők [részleges műszaki átadás-átvételi eljárás esetén az érintett munkarészek tekintetében szükséges az alábbi feltételeknek fennállniuk]:
a) a jelen Szerződésben foglalt feladatok a Szerződés Mellékletei szerint, az érvényes hatósági, jogszabályi, szabványi és egyéb műszaki előírásoknak megfelelően a jelen Szerződésben foglaltak szerinti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban hiba-és hiánymentesen elkészült, és
b) Vállalkozó eltávolította az Építési Területről valamennyi felszerelését, ideiglenes szerkezetet, hulladékot, építési törmeléket, stb. és az Építési Terület kitakarításra került a tereprendezési munkálatok elvégzése mellett, és
c) Vállalkozó maradéktalanul eleget tett valamennyi, Megrendelővel szembeni esetleges fizetési - így különösen az esetleges kötbérfizetési - kötelezettségének,
d) Vállalkozó a szerződésben foglalt feladatok kapcsán Megrendelő részére átadott egy külön jótállási nyilatkozatot, amely jótállási nyilatkozatban rögzítésre került pontosan a Szolgáltatással kapcsolatban elvégzett munka (leltár) és a Szolgáltatásra vonatkozó jótállási időszak kezdete és vége,
e) Vállalkozó átadta Megrendelő részére azon nyilatkozatát, mely szerint Megrendelő által a jelen Szerződés szerint esetlegesen megrendelt Pótmunkán felül Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban Pótmunkát Megrendelő részére nem végzett, így Megrendelő által a jelen Szerződés szerint megrendelt és visszaigazolt Pótmunka Vállalkozói díján felül Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban további Pótmunka Vállalkozói díjának érvényesítésére Megrendelővel szemben nem jogosult, és Vállalkozó a külön nyilatkozatában minden ilyen igény érvényesítéséről kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondott és
f) Vállalkozó a szerződést szerződésszerűen Készre jelentette,
g) a terheletlen próbaüzem sikeresen lezajlott.
Terheletlen próbaüzem:
Amennyiben a szakhatóságok által engedélyezésre kerül a próbaüzem lefolytatása, folyamatos hatósági vizsgálatok és hatósági és műszaki ellenőri felügyelet mellett terheletlen próbaüzemre kerül sor, ennek minimum ideje: 3 nap.
Terhelt próbaüzem:
A terhelt próbaüzem a használatba vételi engedély kiadását követi, így nem képezi a Vállalkozó feladatát, de a próbaüzem idejére biztosítania kell a folyamatos rendelkezésre állást az esetleges hibák elhárítására minimális reakcióidő megadásával.
Felek rögzítik, hogy az fenti alpontokban foglalt feltételek Vállalkozó általi maradéktalan és együttes teljesítéséig - Megrendelő eltérő írásbeli rendelkezése hiányában - a Szolgáltatásra vonatkozó teljes, illetve részleges Műszaki Átadás-Átvételi Eljárás nem tekinthető befejezettnek.
3.7. Alapszerződés 10.2. pontjának módosítása:
Eredeti szöveg:
Vállalkozó a Birtokbaadás napjától számított 24 hónapos időtartamra a Ptk. 6:171.§-173.§-ai szerinti jótállást vállal a Szolgáltatás egésze tekintetében. A jótállás kiterjed a Szolgáltatás azon részeire is, amelyeket a jelen Szerződés esetleges teljesítés nélküli megszűnése esetére Megrendelő Vállalkozótól birtokba vett, amely esetben a jótállás a Birtokbaadás napjával kezdődik. Felek rögzítik, hogy a beruházás során rész (ideiglenes) műszaki átadás-átvétel fog történni bizonyos - a dokumentációban meghatározott - elemek vonatkozásában. A jótállási időegységesen a Birtokbaadás napjával kezdődik.
Az Alapszerződés 10.2. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:
Vállalkozó a Birtokbaadás napjától számított 24 hónapos időtartamra a Ptk. 6:171.§-173.§-ai szerinti jótállást vállal a Szolgáltatás egésze tekintetében. A jótállás kiterjed a Szolgáltatás azon részeire is, amelyeket a jelen Szerződés esetleges teljesítés nélküli megszűnése esetére Megrendelő Vállalkozótól birtokba vett, amely esetben a jótállás a Birtokbaadás napjával kezdődik. Felek rögzítik, hogy a beruházás során részleges műszaki átadás-átvételi eljárásra a jelen szerződés 2.9. pontja alapján, annak megfelelően kerülhet sor. A részleges műszaki átadás-átvételi eljárás keretében átadott rész(ek) tekintetében Vállalkozót jótállási kötelezettség terheli a részleges műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napjától azzal, hogy ezen részek tekintetében a jótállási idő nem járhat le előbb, mint a Szolgáltatás egésze tekintetében meghatározott időtartam.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosításra az alábbi indokok alapján került sor, amely indokok a jelen szerződés mellékleteit képező iratokban kerülnek teljes részletességgel meghatározásra:
A strandfürdő üzemeltetése többszintű engedélyek birtokában kezdhető meg. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelmezése, a használatba vételi eljárás indítása, a gyógyvízzé minősítés csak a műszaki átadás átvételt követően indítható meg, melyek időigénye 60-150 nap közé tehető. Tekintettel arra, hogy jelenleg nem üzemel fürdő a megyeszékhelyen, így kiemelt jelentőségű közérdek, hogy a 2020-as szezonra meg tudjon nyitni a Véső úti strandfürdő, melyhez az engedélyek beszerzése elengedhetetlen. A tervezett nyitás tarthatósága érdekében Felek a részátadás lehetőségét biztosítani kívánják, ennek érdekében módosítják a vállalkozási szerződést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1408018895 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1408018895 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben