Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4858/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Petőfi S. - Bálint S. telephely kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR000205962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Szeged,Petőfi S.Ált.Isk.,Bálint S.telephely fejl.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6753 Szeged, Kölcsey tér 16., hrsz.: 17633
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Szeged, Petőfi Sándor Általános Iskola, Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése
Főbb mennyiségi adatok:
Homlokzati hőszigetelés: 1485 m2,
Lábazat szigetelés: 219 m2,
Födém hőszigetelés: 769 m2,
Nyílászáró csere: 239 db,
Napelem: 37 kWp
a műszaki dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 80
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00011

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 185 - 449784

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szeged,Petőfi S.Ált.Isk.,Bálint S.telephely fejl.
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 235203791 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45214000-0
45214200-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6753 Szeged, Kölcsey tér 16., hrsz.: 17633
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged, Petőfi Sándor Általános Iskola, Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése
Főbb mennyiségi adatok:
Homlokzati hőszigetelés: 1485 m2,
Lábazat szigetelés: 219 m2,
Födém hőszigetelés: 769 m2,
Nyílászáró csere: 239 db,
Napelem: 37 kWp
a műszaki dokumentációban és az 1. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 115
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 270006771
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
Internetcím(ek): (URL) www.epiteszmester.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): -Felek megállapodnak, hogy a főépület földszinti folyosóján új padlórétegrend készül.
-Felek megállapodnak, hogy a főépület földszinti válaszfalai alászigetelésre kerülnek.
-Felek megállapodnak, hogy a főépület földszinti tantermeiben új padlórétegrend készül.
-Felek megállapodnak, hogy a műkő lábazat alatti, csorbázatosra falazott falszerkezet síkfelületre történő kivakolása készül.
-Felek megállapodnak, hogy a régi, korrodált hófogók helyett új hófogók kerülnek beépítésre.
-Felek megállapodnak, hogy a főépület nyílászáróinak belső oldalán gipszkartonos eldobozolás készül.
-Felek megállapodnak, hogy az iskola főépületének emeletén található stúdiószobában a lépcsőházhoz közelebbi ajtó elburkolással megszüntetésre kerül.
-Felek megállapodnak, hogy az iskola épületében a folyosók, a tantermek és a tornaterem belső lábazati festése olajfestéses kialakítással készül.
-Felek rögzítik, hogy az iskola főépületének emeletén található stúdiószobából nem kerül leválasztásra egy raktárhelyiség válaszfal építésével.
-Felek rögzítik, hogy az iskola tornatermében az eredetileg megszüntetendő két ajtó új nyílászárók beépítése mellett megmarad.
-Felek rögzítik, hogy az iskola főépületében található folyosókon azokon a helyeken, ahol az műszakilag nem indokolt, nem készül gipszkarton álmennyezet.
-Felek rögzítik, hogy az iskola épületegyüttesébe betervezett piktogramok nem kerülnek felfestésre.
-Felek megállapodnak, hogy az iskola földszinti tantermeibe PVC padlóburkolat helyett közintézményekbe beépíthető, nagy kopásállóságú laminált parketta kerül kivitelezésre.
-Felek megállapodnak, hogy megújított, korszerű kazánnal ellátott fűtési rendszer kerül kiépítésre.
-Felek rögzítik, hogy csökkentett kapacitású napelemes rendszer kerül kiépítésre.
-A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj: 235.203.791,-Ft
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 34.802.980,-Ft
Nettó vállalkozói díj összesen: 270.006.771,-Ft
ÁFA: 72.901.828,-Ft
Bruttó vállalkozói díj: 342.908.599,-Ft
-A teljesítési határidőre kihatással lévő módosítások eredményeként, valamint figyelemmel Vállalkozó és a Műszaki ellenőrök közös nyilatkozatára, Vállalkozó mindösszesen 35 munkanap határidő hosszabbításra jogosult, amire tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés 2.2. pontjának második bekezdését közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A teljesítés határideje: a munkaterület átadásától számított 115 munkanap.
-Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.3. pontjának második bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
Vállalkozó 3 db részszámlázásra és 1 db végszámlázásra jogosult.
Vállalkozó a kivitelezési munka 25%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 50%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó a kivitelezési munka 75%-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 25%-ának megfelelő összegben részszámlázásra.
Vállalkozó 100%-os műszaki készültségnél, a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár fennmaradó 25%-ának, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó által a Vállalkozói követelésekben és a Változtatási utasításokban előadott körülmények egy része a szerződéskötést követően, egyik félnek sem felróhatóan és előre nem láthatóan következett be, a szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelel. Egy esetben a felmerülő módosítás nem lényeges, az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoz meg, a munka elvégzése indokolt, míg egyes esetekben a módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 235203791 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 270006771 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben