Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4862/2020
CPV Kód:38550000-5
Ajánlatkérő:Széchenyi István Egyetem
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Integratechnology Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Felsőoktatási intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Széchenyi István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20173920
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Glavanits Judit FAKSZ
Telefon: +36 704546198
E-mail: iroda@aureummalum.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://uni.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://uni.sze.hu/kozerdeku-adatok
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Árubeszerzés precíziós mérőkapu előállításához
Hivatkozási szám: EKR000482312019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A GINOP-2.2.1-15-2017-00040 kódszámú, 'RID GATE - A vasúti veszélyesanyag-szállítást ellenőrző precíziós automata kapu kifejlesztése' című projekt célja olyan magas szintű robottechnikai megoldásokat alkalmazó eszköz, ellenőrző "kapu" fejlesztése, tervezése és megépítése, mely különböző szenzorok és képalkotó technológiák alkalmazásával a lassú mozgásban áthaladó vasúti szerelvények fizikai állapotát méri és elemzi. Ennek fejlesztéséhez szükséges alapanyagok, eszközök beszerzése a tárgyi beszerzés tárgya. A beszerzés keretében egymással teljes interoperabilitásban működő kamera-rendszer, energia-ellátásért felelős egység, IR és mikrohullámú érzékelő rendszer, jelerősség mérési egység, kialakított szenzorrendszeri panel és szeizmográf egység szállítására kerül sor.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 78740157 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Árubeszerzés precíziós mérőkapu előállításához
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38550000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: H-9026 Győr, Egyetem tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Folytatás a II.1.4. pontból:
Energiaellátásért felelős egység: 1 db. Főbb műszaki adatok: Modul 1: Méret: 500x1000mm, Teljesítmény: 150-180W, Flexibilis. Modul 2 (Dupla): Kapacitás: 78000mAh / 288Wh,Teljesítmény: 350W, Tömeg: 4.5 Kg, Kimenetek: AC220V, DC5V, DC9V, DC12V.
Gyors érzékelést és feldolgozást végző kamera rendszer: 1 db. Ez egy olyan duális megoldást alkalmazó kamera modul, amely egy olyan specifikus konfigurációval rendelkezik, mely tökéletes illeszkedést mutat a prototípusban végzett vizsgálati és észlelési
szakaszok folyamatában, azáltal hogy 30Hz-es thermális felvételre alkalmas, illetve 4K Ultra HD felbontású vizuális kamera képet is képes szolgáltani párhuzamosan. Főbb műszaki adatok: Helyzetmeghatározási modul: Frissítési ráta: 1/s, Pontosság: +-15m, Csatolás: PC kompatibilis/USB-s. Magas sebességű kamera modul: Felbontás: 1280 x 1024, Maximum képfrissítés: 79,500 fps, Maximum képfrissítés teljes felbontáson: 500 fps, Spectrális hullámhossz: 400 - 900 nm, Rögzítés: ¼-20"", Csatlakozás: 1GbE
IR és mikrohullámú érzékelő rendszer: 1 db. Főbb műszaki adatok: Helyzetmeghatározási modul:
Frissítési ráta: 1/s, Pontosság: +-15m, Csatolás: LIDAR kompatibilis. IR modul: Mikrobolóméter-mátrixdetektor 1024x768 képponttal, Spektrális tartomány: 7,5 .... 14 mikrométer, Mérési tartomány: -40 °C ... +500 °C, Felbontás: <30 mK (30°C-on) Radar komponens: Moduláció: FMCW/CW, Müködési frekvencia: 24.0GHz - 24.25GHz.
Jelerősség mérési egység: 1 db. Ebből a szenzorból több különböző specifikációra is szükség van mert a beérkező vibrációk, rezgések eltérő amplitúdója eltérő szenzorral mérhető, érzékelhető tolerancia határon belül. A rezgések és vibrációk mérése közben beérkező analóg jelek kiértékelésére szükség van egy oszcilloszkóp modulra is, hogy az időben gyorsan változó jelek feldolgozásakor ne kelljen csak az amplitudora és a frekvenciára hagyatkoznunk, hanem képesek legyünk megmérni azt is, hogy a felfutási és lefutási ág milyen meredek illetve, hogy a jelet pontosan tudjuk mérni, a szenzorokból kijövő adatot validálni tudjuk. Főbb műszaki adatok: Érzékelő komponens #1: Sávszélesség: 100 MHz to 1GHz,Mintavétel: up to 5 Gsample/s,Memória mélység: up to 80 Msample,ADC felbontás: 10-bit,Kijelző: 10.1’’ capacitive érintőképernyő, Érzékelő komponens #2: Természetes frekvencia: 4.5Hz,Tűrés: +-0.5Hz,Tekercs ellenállás: 396Ohm,Érzékenység: 23.4V/m/s,Mozgó tömeg: 11g. Érzékelő komponens #3:Természetes frekvencia: 40Hz, Tűrés: +-5%,Tekercs ellenállás: 575Ohm,Érzékenység: 42V/m/s,Mozgó tömeg: 8.2g.
Kialakított szenzorrendszeri panel: 1 db. Első szenzormodul: Érzékelő típusa: Gyorsulás,Érzékelési tartomány: ± 18 g, Kimenet típusa: digitális, Teljesítmény: - 3.0 V ~ 3.6 V / 40mA, Üzemi hőmérséklet: -40 ° C ~ 125 ° C, Jellemzők: Programozható. Második szenzormodul: 4-20 mA kimenet PLC interfészhez, Az RMS sebességgel arányos kimenet (mm / s), 0-10mm / s (533-2368) vagy 0-25mm / s (533-2374) sebességtartományban kapható, Frekvencia 2 Hz és 1 kHz között, Dinamikus tartomány: 50 g csúcs. Harmadik szenzormodul: Mérési tartomány: ±50 g, Rázkódás ellenállás: ≥1000 g, Frekvenciatartomány (-3 dB): 0 → 100 Hz, Feszültség-besorolás: 5 V ±10%, Energiafogyasztás: ≤7 mA.
Szeizmográf egység: 1 db. Főbb műszaki adatok: Adatfeldolgozó komponens: Mintavételi intervallumok: 1/48, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 ms, Felvételhossz akár 120 000 mintavételig, Előerősítés: 0 dB, 20 dB or 40 dB, A/D konverter. Kalibrációs komponens: Disztorció ≤ 0.0008 %, Jeleldobás ≥ 100 dB, Erősítési pontosság 1 %. A/D konverter: Digitális jelsimítás, Szűrők: - 3 dB @ 0.8 x Nyquist, Jeldobás @ Nyquist.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban vagy egyéb közbeszerzési dokumentumban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.2.1-15-2017-00040
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban foglaltaktól eltérően a teljesítés határideje: a szerződés hatálybalépésétől számított 100 NAP (nem munkanap)! ld: szerződéstervezetben foglaltakat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 233 - 570877
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Árubeszerzés precíziós mérőkapu előállításához
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Integratechnology Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18907520
Postai cím: Honvéd Utca 22. A/11.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU2
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: janos.varga@integratechnology.net
Telefon: +36 307997753
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 78537879
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78740157
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2018 (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pontja alapján az eljárásban ajánlatot tevők:
1. Név: Integratechnology Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 8360 Keszthely, Honvéd u. 22. A/11.
Adószám: 24757191-2-20
2. Név: iSRV Zrt.
Székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. IV. em.
Adószám: 13818230-2-43

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)