Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4864/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Komoró Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Komoró 026. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komoró Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67253267
Postai cím: Ady Endre Utca 4.
Város: Komoró
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Farkas Béláné
Telefon: +36 45449001
E-mail: polgarmester@komoro.hu
Fax: +36 45449001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komoro.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.komoro.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Komoró 026. és 028. hrsz.-ú mg-i gyűjtőút ép."
Hivatkozási szám: EKR000116772019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Komoró 026. hrsz.-ú külterületi út építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45220000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Komoró 026. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: komorói 026. hrsz.
Az út jelenleg földútként funkcionál. Kezdő pontja a Komoró 028 hrsz.-u, amely jelenleg földút, de kiépítése az érintett pályázati rendszer keretein belül szintén tervezett. Az út viszonylag jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok találhatóak.
A tervezés során ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók. A tervezett földút melletti területek mezőgazdasági jellegűek. A szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az indokolja, hogy az út az esősebb évszakok során (természetesen a csapadék mennyiségétől függően) járhatatlanná válik. Ezek a periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út menti ingatlanok megközelítését és rendeltetésszerű használatát.
A tervezett kialakítás ismertetése:
Tervezési kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”
szerint : szántóföldi gyűjtőút.
Az út hossza: 708 m.
KITŰZÉS ADATAI:
0.000
SP0 X=876736.136 Y=334158.569
Egyenes: H=4.394
4.394
SP1 X=876730.066 Y=334151.931
Ív jobb: R=10.000
alfa=49.4124725095985966
T1=4.601
T2=4.601
S1K=1.008
Ih=8.624
13.018
Egyenes: H=142.734 alfa=49.4124725095985966
155.752
SP2 X=876561.038 Y=334157.392
Ív jobb: R=2000.000
alfa=1.2479332764090365
T1=21.781
T2=21.781
S1K=0.119
Ih=43.561
199.313
Egyenes: H=505.793 alfa=1.2479332764090364
705.106
SP3 X=876034.235 Y=334185.908
Keresztmetszeti kialakítás:
A pálya szélesség minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13
„Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”-t vettük figyelembe:
A sáv szélesség: 3,5,00 m.
egyoldali esési 2,5 %
Padka: 0,75 m.
Korona szélesség: 5,00 m.
Magassági vonalvezetés:
A tervezett magassági vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő
terepviszonyok figyelembevételével lett kialakítva, azonban néhány
szakaszon a vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások
kiépítésére is sor került.
A tervezés során kötöttséget jelentett a szomszédos ingatlanok kiszolgálását
biztosító kapubejárók magassági szintje.
Tervezett burkolat és földmű:
A burkolatszerkezet kiválasztása során szerepet játszott az adott út,
hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi becslés.
Földművekre vonatkozó követelmények:
A földmű kialakítása során a szerves anyagot tartalmazó réteget el kell
távolítani. A termett talaj tömörségét és teherbírását a e-ÚT 06.02.11 UME
előírásai szerint kell minősíteni.
A földművet a tükör szinten a tervezett profillal kell kialakítani. A beépítendő
HK javító és fagyvédő réteg X-1 fagyállóságú legyen. A kivitelezés során a a
szükséges teherbírási és tömörségi követelmények meglétét az e-ÚT 06.02.11
UME előírásai szerint kell igazolni és ellenőrizni.
Az utak alatti földmű tömörsége: Trg≥ 87% E2 ≥ 40 MN/m2
Az utak alá tervezett 20 cm. javító réteg tömörsége: Trg≥ 96% E2 ≥ 60 MN/m2
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 - 1827228480 projektszámú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07048 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Komoró 026. hrsz.-ú külterületi út építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
E-mail: czetokft@gmail.com
Telefon: +36 45435038
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28601742
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45220000-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Komoró 026. hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: komorói 026. hrsz.
Az út jelenleg földútként funkcionál. Kezdő pontja a Komoró 028 hrsz.-u, amely jelenleg földút, de kiépítése az érintett pályázati rendszer keretein belül szintén tervezett. Az út viszonylag jól karbantartott földút, amelynek anyaga homoktalaj. Az út mellett szórványosan szikkasztó árkok találhatóak.
A tervezés során ezek egyrészt áttervezésre kerülnek másrészt a megmaradó szakaszok profilozással megfelelő szelvényűre alakítandók. A tervezett földút melletti területek mezőgazdasági jellegűek. A szilárdburkolatú kiépítést elsősorban az indokolja, hogy az út az esősebb évszakok során (természetesen a csapadék mennyiségétől függően) járhatatlanná válik. Ezek a periódusok akár hetekre is megakadályozzák az út menti ingatlanok megközelítését és rendeltetésszerű használatát.
A tervezett kialakítás ismertetése:
Tervezési kategória az ÚT 03.01.13 „Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”
szerint : szántóföldi gyűjtőút.
Az út hossza: 708 m.
KITŰZÉS ADATAI:
0.000
SP0 X=876736.136 Y=334158.569
Egyenes: H=4.394
4.394
SP1 X=876730.066 Y=334151.931
Ív jobb: R=10.000
alfa=49.4124725095985966
T1=4.601
T2=4.601
S1K=1.008
Ih=8.624
13.018
Egyenes: H=142.734 alfa=49.4124725095985966
155.752
SP2 X=876561.038 Y=334157.392
Ív jobb: R=2000.000
alfa=1.2479332764090365
T1=21.781
T2=21.781
S1K=0.119
Ih=43.561
199.313
Egyenes: H=505.793 alfa=1.2479332764090364
705.106
SP3 X=876034.235 Y=334185.908
Keresztmetszeti kialakítás:
A pálya szélesség minimum paramétereinek megállapításához az ÚT 03.01.13
„Mezőgazdasági utak tervezési előírásai”-t vettük figyelembe:
A sáv szélesség: 3,5,00 m.
egyoldali esési 2,5 %
Padka: 0,75 m.
Korona szélesség: 5,00 m.
Magassági vonalvezetés:
A tervezett magassági vonalvezetés és nyomvonal kialakítás a meglévő
terepviszonyok figyelembevételével lett kialakítva, azonban néhány
szakaszon a vízelvezetésének kiépíthetősége érdekében bevágások
kiépítésére is sor került.
A tervezés során kötöttséget jelentett a szomszédos ingatlanok kiszolgálását
biztosító kapubejárók magassági szintje.
Tervezett burkolat és földmű:
A burkolatszerkezet kiválasztása során szerepet játszott az adott út,
hálózatban betöltött szerepe és az ebből fakadó forgalmi becslés.
Földművekre vonatkozó követelmények:
A földmű kialakítása során a szerves anyagot tartalmazó réteget el kell
távolítani. A termett talaj tömörségét és teherbírását a e-ÚT 06.02.11 UME
előírásai szerint kell minősíteni.
A földművet a tükör szinten a tervezett profillal kell kialakítani. A beépítendő
HK javító és fagyvédő réteg X-1 fagyállóságú legyen. A kivitelezés során a a
szükséges teherbírási és tömörségi követelmények meglétét az e-ÚT 06.02.11
UME előírásai szerint kell igazolni és ellenőrizni.
Az utak alatti földmű tömörsége: Trg≥ 87% E2 ≥ 40 MN/m2
Az utak alá tervezett 20 cm. javító réteg tömörsége: Trg≥ 96% E2 ≥ 60 MN/m2
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 28601742
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Czető Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59711403
Postai cím: Hunyadi Utca 53
Város: Mándok
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4644
Ország: Magyarország
E-mail: czetokft@gmail.com
Telefon: +36 45435038
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2019. április 04. napján megkötött Vállalkozási szerződés befejezési határideje, valamint a szerződés mellékletét képező költségvetés került módosításra a szerződő felek által a beszerzés idején hatályos, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett.
A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre tekintettel arra, hogy az akadályok a kivitelezési munkák végzésének folyamatában váltak láthatóvá, ezen akadályok előre nem voltak láthatók.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét.
Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy ellenérték változás nincs. Ha egymást követően több olyan módosításra kerül sor, amelyek a ca) alpont szerinti több, egymással nem összefüggő körülmény miatt merültek fel, ez a korlátozás az egyes módosítások nettó értékére alkalmazandó. Az egymást követő módosítások nem célozhatják e rendelkezés megkerülését.
A közbeszerzési eljárásban bármely ajánlattevő is lett volna a nyertes ajánlattevő, ugyanazzal a helyzettel szembesült volna, mint a Vállalkozó, erre tekintettel a piaci verseny korlátozásának, megsértésének a lehetősége nem állapítható meg, a sérelemnek még az elvi lehetősége is kizárt.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés teljesítésének befejezési időpontjának módosítására azért kerül sor, mert előzetesen nem volt ismert, hogy a Komoró 028. hrsz.-ú külterületi út kivitelezési munkáinak megkezdése miatt a fejlesztendő útról megközelíthető mezőgazdasági földterületeiket a helyi gazdák nem tudják megközelíteni. A gazdák kérték, hogy az őszi betakarítási munkákra a 026. hrsz.-ú utat használhassák a földterületeik megközelítésére.A kivitelezés során az út pályaszerkezet építési munkáinak befejezése előtt az aszfaltozási munkákat addig nem tudja elvégezni a Vállalkozó, amíg a mezőgazdasági betakarítási munkák zajlanak.
Mivel az aszfaltozási munkálatokat az időjárás miatt a téli időszakban nem lehet végezni, mert aszfaltot ebben az időszakban technológiai szünet miatt nem kevernek, beszerzése nem lehetséges.
A fent leírt körülményekre tekintettel az eredetileg meghatározott kivitelezési határidő további 3 hónappal történő meghosszabbítása a módosításból eredő akadályoztatással arányban áll.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 28601742 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 28601742 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben