Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4866/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:2344 Dömsöd, Szabadság utca 48. (713 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46513667
Postai cím: Petőfi Tér 6.
Város: Dömsöd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2344
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bencze Zoltán
Telefon: +36 203696412
E-mail: jegyzo@domsod.hu
Fax: +36 24435363
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://domsod.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://domsod.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Dömsöd Eü.-i Közp. – bontás,tervezés-kivit. (1137)
Hivatkozási szám: EKR000729022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EÜ Kp. kiviteli tervének elkészítése, kivitelezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45421153-1
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2344 Dömsöd, Szabadság utca 48. (713 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Dömsödön új Egészségügyi Központ építése – tervezés, és kivitelezés
A közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés alapján az AK által megvalósítandó Egészségügyi Központ építési engedély módosításában való közreműködés, valamint a bontási és kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés megvalósítása a feladat az alábbiak szerint:
I/a. Tervezési feladatok: A kiviteli tervek készítése - figyelembe véve az épületre készült tartószerkezeti szakértői véleményt, faanyagvédelmi szakértői véleményt, továbbá az elkészült talajvizsgálati jelentést. A terv készítése során akadálymentes tervfejezet készítésének is meg kell valósulnia, melyben rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása szükséges. A tervezőnek szükséges lefolytatnia a szükséges közműegyeztetési feladatokat. A tervezési feladatok között bontási tervet kell készíteni a meglévő épület bontásához. A kiviteli terv elkészülte után az önkormányzattal együttműködésben az építési engedély módosítását kell kezdeményezni.
A tervezés során alkalmazandó szempontok: A jelenlegi épület jellegét megtartva, annak alapterületén belül egy új épület tervezése, figyelembe véve, hogy a pinceszint építménye megmarad. A meglévő épület a jó állapotú tégla tartófalak kivételével az alapozási síkig visszabontásra kerül. A tervezés során az alapmegerősítést tervezni kell az elkészült talajmechanikai vizsgálat alapján. Az épületben két háziorvosi praxis, egy fogorvosi praxis, a védőnői szolgálat és egy gyermekorvosi praxis elhelyezését kell biztosítani. A szolgálatok elhelyezésére a következő méretkorlátok betartását kérjük:
• 1 fogorvosi praxis (cc: 108 m2),
• 2 felnőtt háziorvosi praxis (cc: 160 m2),
• 1 gyermekorvosi praxis (cc: 150 m2),
• 1 védőnői szolgálat (cc: 110 m2).
A praxisokhoz biztosítani kell a szükséges várókat, szociális helyiségeket, az akadálymentes megközelítést. A dolgozók számára külön pihenő és szociális helyiségcsoport kerüljön megtervezésre.
Az összesen kialakítandó bruttó alapterülete legalább: 474,9 m2 legyen. Az előírt méretkorlátok betartására a PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázatban foglaltak betartása miatt van szükség.
Az új épület a meglévő alapra É/D tájolásban kerüljön megtervezésre. Az épület fő homlokzata a NY-i homlokzat legyen, a bejáratok innen nyíljanak. Az épületben a személyzet és betegek szociális blokkjai elkülönüljenek egymástól, továbbá a vélelmezhető fertőző betegek külön elkülönítő helyiséget kapjanak.
A tervezés során betartandók: az OTÉK vonatkozó előírásai, valamint a már említett PM_EUALAPELLATAS_2017 „építési segédlet”-ben foglaltak.
I/b. Kivitelezési feladatok:
A kivitelezést az I/a. pontban rögzített módon elkészült kiviteli terv alapján kezdheti meg kivitelező. A kivitelezés egy tervezetten legalább 474,9 m2 nettó alapterületű új építmény építésére irányul, az alábbiak szerint: Az épület alapozása nem változik. A meglévő padlóburkolat bontásra kerül, az aljzatra szükséges a bitumenes vízszigetelést és az EPS hőszigetelést elhelyezni. A falazat vázkerámia falazóblokk, melyre vasbeton zárókoszorú épül. A magastető vasbeton koszorún fekvő szeglemezes fedélszék, melyre hagyományos tetőhéjazat kerül. A fedélszék alsó héjazatához szerelt álmennyezet készül, mely külön szerkezeten rögzített hőszigetelést is kap. A válaszfalak szerelt gipszkarton válaszfalak, 75-ös profilvázzal és 2x2 réteg gipszkarton burkolattal. A nyílászárók hőhídmentes műanyag ablakok és ajtók, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, titán-cink, vagy fehér színű PVC párkánnyal és belső könyöklővel. A belső nyílászárók MDF burkolatú fa szerkezetűek.
Az épület hőszigetelése padlószerkezeten EPS lépésálló lemez. A lábazaton XPS hőszigetelés készül legalább 50 cm magasságig. A falszerkezet további részén EPS hőszigetelés készül ragasztva és dűbelezve, mely a nyílászárók közelében ráfordul a szerkezetek szélén elhelyezett toldókra a hőhídmentes kialakítás miatt. A falon Weber, vagy azzal egyenértékű hőszigetelő vakolatrendszer készül üvegszövet hálóval, alapozóval, fedővakolattal.
A beltér színe fehér, mely diszperziós falfestékkel kerül kialakításra. A falburkolat mázas kerámia lap, kötésben, vagy hálósan rakva terv szerint. A padlóburkolat nagy kopásállóságú mázas kerámialap hálóban vagy diagonálban rakva.
A tervezett hőtermelő berendezés kondenzációs falikazán lesz.
Az épületgépészet, villamosság (erős és gyengeáram), villámvédelem részletes kialakítását a kiviteli tervkészítés során szükséges meghatározni.
A fent megadott mennyiségek tervezett mennyiségek, amelyek a jóváhagyott kivitelezési tervdokumentáció szerint változhatnak.
A kivitelezési költségek meghatározásánál az Építőipari költségbecslési segédlet c. dokumentum normáinak felhasználásával szükséges eljárni.
Az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott műszaki paraméterekre való hivatkozás az elvárt paraméterek egyértelmű meghatározása érdekében történt, és oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés! A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott műszaki paraméter ajánlatkérő által meghatározott paraméterekkel egyenértékű.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, valamint a PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázati felhívás mellékletét képező „Építési segédlet”.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17122 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: EÜ Kp. kiviteli tervének elkészítése, kivitelezése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 179980000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45220000-5
45310000-3
45315100-9
45315300-1
45320000-6
45331000-6
45332000-3
45350000-5
45400000-1
45421153-1
71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2344 Dömsöd, Szabadság utca 48. (713 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében Dömsödön új Egészségügyi Központ építése – tervezés, és kivitelezés
A közbeszerzés eredményeképpen megkötendő szerződés alapján az AK által megvalósítandó Egészségügyi Központ építési engedély módosításában való közreműködés, valamint a bontási és kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés megvalósítása a feladat az alábbiak szerint:
I/a. Tervezési feladatok: A kiviteli tervek készítése - figyelembe véve az épületre készült tartószerkezeti szakértői véleményt, faanyagvédelmi szakértői véleményt, továbbá az elkészült talajvizsgálati jelentést. A terv készítése során akadálymentes tervfejezet készítésének is meg kell valósulnia, melyben rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása szükséges. A tervezőnek szükséges lefolytatnia a szükséges közműegyeztetési feladatokat. A tervezési feladatok között bontási tervet kell készíteni a meglévő épület bontásához. A kiviteli terv elkészülte után az önkormányzattal együttműködésben az építési engedély módosítását kell kezdeményezni.
A tervezés során alkalmazandó szempontok: A jelenlegi épület jellegét megtartva, annak alapterületén belül egy új épület tervezése, figyelembe véve, hogy a pinceszint építménye megmarad. A meglévő épület a jó állapotú tégla tartófalak kivételével az alapozási síkig visszabontásra kerül. A tervezés során az alapmegerősítést tervezni kell az elkészült talajmechanikai vizsgálat alapján. Az épületben két háziorvosi praxis, egy fogorvosi praxis, a védőnői szolgálat és egy gyermekorvosi praxis elhelyezését kell biztosítani. A szolgálatok elhelyezésére a következő méretkorlátok betartását kérjük:
• 1 fogorvosi praxis (cc: 108 m2),
• 2 felnőtt háziorvosi praxis (cc: 160 m2),
• 1 gyermekorvosi praxis (cc: 150 m2),
• 1 védőnői szolgálat (cc: 110 m2).
A praxisokhoz biztosítani kell a szükséges várókat, szociális helyiségeket, az akadálymentes megközelítést. A dolgozók számára külön pihenő és szociális helyiségcsoport kerüljön megtervezésre.
Az összesen kialakítandó bruttó alapterülete legalább: 474,9 m2 legyen. Az előírt méretkorlátok betartására a PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázatban foglaltak betartása miatt van szükség.
Az új épület a meglévő alapra É/D tájolásban kerüljön megtervezésre. Az épület fő homlokzata a NY-i homlokzat legyen, a bejáratok innen nyíljanak. Az épületben a személyzet és betegek szociális blokkjai elkülönüljenek egymástól, továbbá a vélelmezhető fertőző betegek külön elkülönítő helyiséget kapjanak.
A tervezés során betartandók: az OTÉK vonatkozó előírásai, valamint a már említett PM_EUALAPELLATAS_2017 „építési segédlet”-ben foglaltak.
I/b. Kivitelezési feladatok:
A kivitelezést az I/a. pontban rögzített módon elkészült kiviteli terv alapján kezdheti meg kivitelező. A kivitelezés egy tervezetten legalább 474,9 m2 nettó alapterületű új építmény építésére irányul, az alábbiak szerint: Az épület alapozása nem változik. A meglévő padlóburkolat bontásra kerül, az aljzatra szükséges a bitumenes vízszigetelést és az EPS hőszigetelést elhelyezni. A falazat vázkerámia falazóblokk, melyre vasbeton zárókoszorú épül. A magastető vasbeton koszorún fekvő szeglemezes fedélszék, melyre hagyományos tetőhéjazat kerül. A fedélszék alsó héjazatához szerelt álmennyezet készül, mely külön szerkezeten rögzített hőszigetelést is kap. A válaszfalak szerelt gipszkarton válaszfalak, 75-ös profilvázzal és 2x2 réteg gipszkarton burkolattal. A nyílászárók hőhídmentes műanyag ablakok és ajtók, háromrétegű hőszigetelő üvegezéssel, titán-cink, vagy fehér színű PVC párkánnyal és belső könyöklővel. A belső nyílászárók MDF burkolatú fa szerkezetűek.
Az épület hőszigetelése padlószerkezeten EPS lépésálló lemez. A lábazaton XPS hőszigetelés készül legalább 50 cm magasságig. A falszerkezet további részén EPS hőszigetelés készül ragasztva és dűbelezve, mely a nyílászárók közelében ráfordul a szerkezetek szélén elhelyezett toldókra a hőhídmentes kialakítás miatt. A falon Weber, vagy azzal egyenértékű hőszigetelő vakolatrendszer készül üvegszövet hálóval, alapozóval, fedővakolattal.
A beltér színe fehér, mely diszperziós falfestékkel kerül kialakításra. A falburkolat mázas kerámia lap, kötésben, vagy hálósan rakva terv szerint. A padlóburkolat nagy kopásállóságú mázas kerámialap hálóban vagy diagonálban rakva.
A tervezett hőtermelő berendezés kondenzációs falikazán lesz.
Az épületgépészet, villamosság (erős és gyengeáram), villámvédelem részletes kialakítását a kiviteli tervkészítés során szükséges meghatározni.
A fent megadott mennyiségek tervezett mennyiségek, amelyek a jóváhagyott kivitelezési tervdokumentáció szerint változhatnak.
A kivitelezési költségek meghatározásánál az Építőipari költségbecslési segédlet c. dokumentum normáinak felhasználásával szükséges eljárni.
Az ajánlattételi felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen szereplő, meghatározott műszaki paraméterekre való hivatkozás az elvárt paraméterek egyértelmű meghatározása érdekében történt, és oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés! A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget ajánlatkérőnek kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot Ajánlattevőnek kell megadnia. Ajánlattevő kötelessége tehát annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott műszaki paraméter ajánlatkérő által meghatározott paraméterekkel egyenértékű.
Tárgyi építési beruházás vonatkozásában irányadó az építőipari kiviteli tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15) Korm. rendelet, valamint a PM_EUALAPELLATAS_2017 pályázati felhívás mellékletét képező „Építési segédlet”.
A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás és árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 179980000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EcoSaving Energetikai és Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94441435
Postai cím: Aranyeső Utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecosaving.hu
Telefon: +36 302500554
Internetcím(ek): (URL) www.ecosaving.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
III.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 7.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
„7.2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2020. március 14. napja. Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”
Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„7.2. Az átadás-átvételi eljárás megkezdéséről Vállalkozó Megrendelőt köteles készre jelentés formájában írásban, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően értesíteni. A készre jelentés legkésőbbi időpontja: 2020. március 14. napja+ 60 naptári nap, azaz 2020. május 13. napja, Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást a készre jelentésről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül megkezdeni, és a Kbt. 135. § (2) bek. szerint lefolytatni, az ott meghatározott jogkövetkezmények terhe mellett.”
III.2. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozási szerződés 12.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
Eredeti szöveg:
„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától számított 10 hónapig, de legkésőbb 2020. április 01. napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-építési naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
Módosított szöveg (kiemeléssel szerepel a módosult rendelkezés):
„12.1. Felek a jelen szerződést határozott időre kötik, a munkaterület átadásától számított 10 hónapig, de legkésőbb 2020. április 01. napja + 60 naptári nap, azaz 2020. ,május 31.napjáig terjedő időtartamra (sikeres műszaki átadás-átvétel), azzal, hogy ezen időpontig a megvalósulási és átadási dokumentáció és annak összes mellékletének hiánytalan átadása, a munkaterület rendeltetés szerinti visszaadása a Megrendelő részére és a munkaterület Megrendelő általi visszavétele, és ezek tényének rögzítése az e-építési naplóban meg kell, hogy történjen. Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: II.1. A Vállalkozási szerződés alapján 2019. szeptember 3. napján a munkaterület átadásra került a Vállalkozó részére, aki a kivitelezési munkálatokat megkezdte.
A Vállalkozó 2020. január 13. napján kelt akadályközlése szerint az alábbiakról tájékoztatta a Megrendelőt:
„Vállalkozásunk és az Önkormányzat 2019. szeptember 3-án kötött vállalkozási szerződést tárgyban nevezett projekt kivitelezési munkáira. Feladatunk a meglévő épület bontása, majd az új egészségügyi funkciót betöltő épület kiviteli terveinek elkészítése volt. A közbeszerzési eljárás során rendelkezésre bocsájtott meglévő épületre vonatkozó állapotrögzítő felmérési anyagok és szakvélemények alapján az épület alatt húzódó pince nem volt érintett terület, az önkormányzat által bevont szakértők megfelelő feltárások hiányában nem rendelkeztek információval erről, nem érintették a pince területét.
Karakterkorlást miatt VII.1) További információk pontban folytatva.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 179980000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 179980000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Karakterkorlát miatt a VI.2.2) A módosítás okai folytatása:
A szerződés szerint a tervezési feladatok elkészítésére a szerződés hatályba lépésének napjától számított 60 nap állt rendelkezésre. Ennek elkészítését 2019. szeptember 3.-án megkezdtük és minden lehetséges tervdokumentációval el is készültünk (építészet, épületgépészet és épületvillamosság). Ezzel párhuzamosan az Önkormányzattal kötött második szerződésünk, amely az épület részleges visszabontására vonatkozott, szintén határidőre 2019. október 31.-én került teljesítésre, amelyet követően az épület meglévő pince részének alapozásánál komoly problémák derültek ki, ezért az eddig bevont tartószerkezeti tervező (T – Tartószerkezeti tervezés jogosultság) nem volt jogosult állásfoglalást adni a műszaki probléma megoldásában, így szükségessé vált egy tartószerkezeti szakértő (SZÉS1 – Tartószerkezeti szakértés jogosultság) bevonása és szakvélemény készíttetése. Ezzel a feladattal Vértesy László Imre (MMK: SZÉS1 11729) került megbízásra 2019. november 4.-én, aki feltárási pontokat határozott meg a pincében, amelyeket mi feltártunk. Ezt követően tudta elkészíteni és átadni részünkre 2019. december 2.-án a szakvéleményt a pince terület megerősítésére, amit átadtunk a tartószerkezeti tervező részére a végleges statikai tervek elkészítéséhez. A szakvéleményt alapul véve a teljes kiviteli tervcsomag 2019. december 31.-én került átadásra az Önkormányzat részére, ezen előre nem látható akadály miatt két hónappal az eredetileg vállalt tervezési határidő után.
A tervezés elhúzódása miatt nem tudtuk időben megkezdeni az épület kivitelezését, ezért nem tudjuk a kivitelezésre meghatározott 2020. március 14.-i határidőt tartani.”
A fentiek alapján szükséges a szerződés véghatáridejének módosítása jelen szerződésmódosításban az alábbiak szerint. A műszaki ellenőr nyilatkozatával elfogadta a határidő hosszabbítást, annak időtartamát megalapozottnak találta.
II.3. Felek rögzítik, hogy Jelen I. számú Módosításban foglaltak megfelelnek a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontjának, figyelemmel az alábbiakra:
- a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre.
Ajánlatkérő a fenti körülményt kellő gondossággal sem láthatta előre, mert az általa korábban felkért szakértők által készített szakvélemények nem jelezték az épület alatt húzódó pince alapozási problémáit, így csak az épület teljes elbontása után szembesült a problémával.
- a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, mert a határidő változik;
- valamint az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, tekintettel arra, hogy az nem jár a szerződés ellenértékének növekedésével.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben