Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4890/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sajólád Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2. 649 hrsz.;3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2. 649 hrsz.;3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2. 649 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft;D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft;D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajólád Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18814176
Postai cím: Ady Endre Utca 2
Város: Sajólád
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3572
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pozbai Zoltán
Telefon: +36 46593220
E-mail: ph@sajolad.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése és óvoda felújítása Sajóládon
Hivatkozási szám: EKR001609842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett beruházás során Sajólád településen
az 1. rész keretében bölcsőde kialakítására kerül sor a TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00015 pályázati konstrukció keretében, valamint
a 2. rész keretében a Sajóládi Gyöngyszem Óvoda felújítása kerül sor a MFP-FOB/2019 kódszámú pályázati konstrukció keretében, és
a 3. rész keretében óvoda udvar felújítására kerül sor a MFP-OUF/2019 kódszámú pályázati konstrukció keretében.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 113231079 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bölcsőde építése Sajólád településen
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2. 649 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános ismertetés:
A tervezés helyszíne: Sajólád, Petőfi utca 2.sz. (649 hrsz.). A telken jelenleg egy kéttengelyes alaprajzú óvodaépület áll. A lefedése egy összetett idomú nyeregtető. Az eredeti épület az 1970-es években épülhetett, ehhez terveztünk 2003-ban egy bővítést: akkor az óvoda addigi 2 foglalkoztatója további 2 foglalkoztatóval bővült, valamint a délkeleti oldalon egy jelentős méretű, részben fedett terasz is megvalósult. 2016-ban az épületben levő főzőkonyha is teljesen áttervezésre és felújításra került. Ezt a konyha-átépítési tervet nem a mi cégünk készítette, de a felmérési tervünkben már ez az állapot szerepel.
A Megbízó az épületet észak felé egy bölcsődével, míg keleti irányban egy óvodai tornaszobával kívánja bővíteni. Az előkerti méret a tervezett bővítés után is változatlan marad. A tervezett bővítmények tehát északi (bölcsőde) és keleti (tornaszoba) irányban épülnek. A tetőidomuk a meglevő fő tetőhöz igazodik, annak a hajlásszögét viszi tovább.
2. Bölcsődei szárny:
A tervezett északi oldali bölcsődei szárny fő tengelyének szögét az északi teleknyúlvány szöge határozza meg. Ebből a fő épülettömegből áll ki kelet felé a bölcsődei foglalkoztató és a fedett terasz tömege.
A tervezett bölcsőde az óvodától külön kiépített főbejáratú, de belső átjárási lehetőséggel az óvodába. Az akadálymentes megközelítést mozgássérült parkolóhely, akadálymentes rámpa és küszöbmentes ajtók biztosítják. A szélfogóból akadálymentes vizesblokk nyílik. Ugyanide egy babakocsi tároló helyiség is be lett tervezve.
A szélfogóból észak felé haladva jutunk el a belső terű, de fénycsatornákkal megvilágított gyermek öltöztető helységbe. Ettől jobbra, kelet felé van a 36 m2-es bölcsődei foglalkoztató helyiség, amelyhez egy fedett terasz is kapcsolódik. Az öltöztetőtől és a foglalkoztatóhoz is közvetlenül kapcsolódik a gyermek vizesblokk, amelyben továbbhaladva egy mosóhelyiségbe jutunk.
Bár a gyermekek étkeztetéséről a meglevő épületrészben levő, nemrég felújított főzőkonyha gondoskodik, a gyermek öltözetőtől nyugatra ki lesz alakítva egy kisebb méretű tejkonyha is. A tervet engedélyezési dokumentáció készítésekor a NÉBIH-el egyeztettük.
A már említett helyiségektől északra, egy (szintén fénycsatornákkal megvilágított) középfolyosón át megközelíthető módon sorolódnak: a dolgozói étkező helyiség, a dolgozói öltöző+ vizesblokk (csak női dolgozókkal számolunk), egy nevelői szoba, egy irodahelyiség irattárral, két tároló, valamint egy kerti játék tároló és egy kerti WC.

3. Óvodai tornaszoba
Az óvodai tornaszoba a meglevő épület kelet felé kinyúló szárnyának folytatásaként épül. A tervezett tornaszoba 6 méter széles és 10 méter hosszú: 60m2 alapterületű. Az összes nyílászáróját biztonsági üvegezéssel vagy biztonsági fóliával kell ellátni. A helyiség emelt belmagasságú (3,50 méter).
Az új épületszárnyak épület külső megjelenését alapvetően meghatározza a meglevő épület anyaghasználata, de a sötétbordó cserepeslemez tetőfedés helyett sötétbordó cserépfedést terveztünk, a törtfehér vakolat, a fakósárga mészhomok-tégla lábazat.
A tervezett új bölcsődei külső nyílászárók mahagóni színűek lesznek (ellentétben a meglevő óvodai épületrész sötétkékjével). Csak a tornaszoba ablakai lesznek sötétkékek. A tornaszoba nyílászárói mind ragasztott biztonsági üvegezésű vagy biztonsági fóliás kialakításúak lesznek. Az épületbővítésről teljes (építészeti-statikai-épületgépészeti és épület-villamossági) kiviteli terv készült.
Az épület árammal, vezetékes gázzal, vízzel és szennyvíz-kapcsolattal már most is ellátott. Ez a műleírás egyszerűsített, rövidített - a tervezett anyagokról, szerkezetekről és a tűzvédelmi előírásokról a kiviteli tervben részletesebb építész műleírás rendelkezik!
További információk a kiviteli tervdokumentációban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 2.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember épületgépészet kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 2.3. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember épületvillamosság kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00015
II.2.9) További információ:
A projekt a TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00015 valósul meg utófinanszírozással, tám. mértéke a projekt elsz. összktg-nek 100 %-a. AT legkésőbb a szerz.kötés időpontjára köt. építési-szerelési felelősségbizt. szerződést kötni vagy a meglévő bizt-t a szerz. tárgyára kiterjeszteni. A bizt. mértéke min 100.000.000,- Ft/év és 30.000.000,- Ft/káresemény. A feltétel elfogadásáról AT nyilatkozzon.

II.2.1)
Elnevezés: Sajóládi Gyöngyszem Óvoda felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2. 649 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület eredetileg az 1970-es években épült, majd 2005-ben ki lett bővítve.
Jelenleg 4 csoportszobában 90 gyermek foglalkoztatása, nevelése biztosított. Az épület konyhája néhány éve teljes újjáépítésen esett át. A csoportszobákhoz közvetlen módon, részben fedett terasz is kapcsolódik.
Az épület L-alakú alaprajzú, jelenlegi nettó alapterülete kb. 500m2. Lefedése összetett tetőidomú, kontyolt nyeregtetős. Alaprajza, térbeli kialakítása kielégítő, jól használható.
A ház állapota miatt és az energiahatékonyság növelése céljából jelenleg részleges épületgépészeti- és épületvillamossági felújításra szorul.
A felújítást részletesebben a szakági (épületgépészeti- és épületvillamossági) műleírások tartalmazzák, de röviden a következő beavatkozásokról van szó:

1 - Épületgépészet: kazánház felújítás, a fűtési rendszer újraszabályozása, felújítása, takarékosabbá tétele, részleges átépítése, kazáncsere
2 - Épületvillamosság: az új szabványnak megfelelő villámvédelem kiépítése, a mérés szabványosítása, a tűzvédelmi főkapcsoló cseréje, a gyengeáramú csatlakozási lehetőségek kialakítása
3 - Riasztó rendszer kiépítése
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 2.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember épületgépészet kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap)  10
3 2.3. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember épületvillamosság kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A projekt a MFP-FOB/2019 kódszámú projekt keretében valósul meg, a tám. mértéke a projekt elsz. összktg-nek 100 %-a. AT legkésőbb a szerz.kötés időpontjára köt. építési-szerelési felelősségbizt. szerződést kötni vagy a meglévő bizt-t a szerz. tárgyára kiterjeszteni. A bizt. mértéke min 15.000.000,- Ft/év és 7.000.000,- Ft/káresemény. A feltétel elfogadásáról AT nyilatkozzon.

II.2.1)
Elnevezés: Óvoda udvar felújítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3572 Sajólád, Petőfi Sándor utca 2. 649 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Előregyártott vb oszlopokra kifeszített dróthálós kerítés van kiépítve, egy szakaszon a már tervezett kerítéshez hasonló előregyártott kerítéselem található. Ezen szakasz meg is marad. A jelenlegi vb oszlopokra kifeszített dróthálós kerítés elbontásra kerül. A kibontott oszlopok helye bizonyos mértékben felhasználásra kerül az új előregyártott kerítéselemek telepítésére. A kerítéselemeket tartó oszlopokat C16/20 minőségű betonból készült pontalapokkal kell rögzíteni. Az előregyártott téglamintás beton kerítéselemeket rendszerazonos rögzítőelemekkel kell az oszlopokhoz rögzíteni. A kerítés építésének nyomvonalát és mennyiségét, valamint elvi rajzát az elkészült tervdokumentáció mutatja be. (Térképmásolat, E-0: helyszínrajz; E-1: kerítés elvi rajza)
További információk a kiviteli tervdokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 2.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember épületgépészet kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 2.3. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember épületvillamosság kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A projekt a MFP-OUF/2019 kódszámú projekt keretében valósul meg, a tám. mértéke a projekt elsz. összktg-nek 100 %-a. AT legkésőbb a szerz.kötés időpontjára köt. építési-szerelési felelősségbizt. szerződést kötni vagy a meglévő bizt-t a szerz. tárgyára kiterjeszteni. A bizt. mértéke min 3.000.000,- Ft/év és 1.000.000,- Ft/káresemény. A feltétel elfogadásáról AT nyilatkozzon.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Bölcsőde építése Sajólád településen
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@dgesztor.hu
Telefon: +36 46520311
Internetcím(ek): (URL) www.dgesztor.hu
Fax: +36 46520312
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 128055845
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 87288588
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

Hivatalos név: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15236452
Postai cím: Rákóczi Utca 56
Város: Hernádnémeti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3564
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11999021205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Sajóládi Gyöngyszem Óvoda felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@dgesztor.hu
Telefon: +36 46520311
Internetcím(ek): (URL) www.dgesztor.hu
Fax: +36 46520312
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22165354
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22164251
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

Hivatalos név: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15236452
Postai cím: Rákóczi Utca 56
Város: Hernádnémeti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3564
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11999021205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Óvoda udvar felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@dgesztor.hu
Telefon: +36 46520311
Internetcím(ek): (URL) www.dgesztor.hu
Fax: +36 46520312
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3779702
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3778240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

Hivatalos név: MIGTON 2000 Ingatlanforgalmazási, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15236452
Postai cím: Rákóczi Utca 56
Város: Hernádnémeti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3564
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11999021205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges