Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4896/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye:HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DVM design Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: AK24272
Postai cím: Váci út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Hegyes Péter, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 703798356
E-mail: erzsebetalapitvany@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.erzsebetalapitvany.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.erzsebetalapitvany.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatok - EFOP-1.2.12-17- 2017-00006- 2. rész. 1. sz.szmód
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Zánkai Erzsébet-tábor és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatok - EFOP-1.2.12-17- 2017-00006- 2. rész. 1. sz.szmód
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213, HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8640 Fonyódliget, Virág utca 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési és beruházás-lebonyolítói feladatrész.
Az Ajánlatkérő a tulajdonában lévő 8640 Fonyódliget, Virág utca 77. alatt található meglévő gyermektábor
területeken az alábbi sportlétesítmények tervezési és beruházás lebonyolítói feladatainak ellátása:
2 db teniszpálya pályánként az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza 23,77 m,
- A teljes pálya szélessége: 10,97 m.
4 db strandröplabda pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere
legalább 7 méter magasságig minden akadálytól mentes és rendelkezik, a használathoz szükséges valamennyi
tartozékkal és szükséges technikai elemmel.
1 db kosárlabda pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza 28 m,
- A teljes pálya szélessége 15 méter.
2 db kézilabda pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- Szabvány méretű és általános kültéri használatra kialakított pálya építése, a használathoz szükséges
valamennyi tartozékkal és szükséges technikai elemmel, kültéri ütéscsillapító sportburkolattal ellátott felülettel.
Szabvány szerint 40×20 méteres, téglalap alakú játékterület, amelyhez hozzátartozik még az oldalvonalak
mentén 1 méteres, az alapvonal mögött 2 méteres biztonsági sáv.
1 db kalandpark vagy ügyességi akadálypálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- legalább 300 m2 területű az egyes elemek közötti és a pálya körüli összekötő és közlekedő területekkel
együtt,
- időjárás álló, gyermekbarát anyagok felhasználásával készül,
- legalább 15 állomásból áll, melyek vonalvezetése lehetővé teszi az eltérő korosztályok számára is a
biztonságos használatot.
1 db 4. osztályú futballpálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- Természetes füves vagy az MLSZ engedélyével rendelkező műfüves talajú pálya, melynek paraméterei:
- Hosszúsága 95 - 110 m,
- Szélessége 55 - 75 m,
- minimum alapterület: 5225 m2.
1 db futópálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A teljes pálya hossza: 400 m,
- - A teljes pálya szélessége: a futókör esetében 6 sáv, a rövidtáv futópálya esetén (amely a futókör egyik
hosszanti oldalán kerül kialakításra) 8 sáv, a MASZ Atlétikai Szabálykönyv 2010 című dokumentum szerinti
méretekkel. Azaz 400 m-en és az annál rövidebb távokon minden versenyzőnek 1,22 m ± 0,01m széles (a jobb
oldali határvonallal együtt), 5 cm-es fehér vonallal határolt külön pályát kell biztosítani,
- A pálya borítása: gumi.
Játszóterek és kültéri attrakciók kialakítása.
- 2 db játszótér és 1 db meglévő áthelyezése,
- 1 db ability park telepítése/kialakítása,
- 1 db street workout pálya,
- kültéri játszófal (mászófallal).
4 db petanque pálya az alábbi műszaki tartalomnak megfelelően:
- A pálya vízszintes, tömör alsó réteggel. A pálya kiterjedés nem lehet kisebb, mint 3 m x 12 m, felülete pedig
25 - 30 cm vastagságú homokkal, vagy 4-es oztályzatú sóderral borított.
A sportpályák használatát biztosító, mindösszesen legalább 150 m2 hasznos alapterületű, akadálymentesített
öltözők kialakítása, amelyekhez legalább 8 darab zuhanyzó és 6 db mosdó tartozik.
Fedett-nyitott közösségi tér kialakítása.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a tábor területén belül, összesen 7 helyszínen.
Önálló akadálymentesítési feladatok.
A sportpályák összesített mérete: 19 016 m2
.
Fedett-nyitott közösségi tér kialakításához kapcsolódó tervezési és lebonyolítói feladatok ellátása, hozzávetőleg
1 200 m2
területen, a szükséges fény, hang és árnyékolás tervezésével.
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításához kapcsolódó tervezési és lebonyolítási feladatok a tábor
területén belül, összesen 7 helyszínen, kb. 100 m2 területen.
Önálló akadálymentesítési feladatok tervezése, több, mint 30 beavatkozási ponton, összesen mintegy 30 m2-en.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen eljárás kivitelezési feladatot nem tartalmaz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.2.12-17-2017-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 202 - 460009

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósításához kapcsolódó sportlétesítmények tervezési és beruházás
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/09/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DVM design Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Türr István utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: t.massanyi@dvmgroup.com
Telefon: +36 13024275
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: +36 13027186
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 67507000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I) A 2. rész 2. sz. módosítás aláírásának dátuma: 2020.03.02.
II) VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folyt.:
-A Felek a 4. pont a)-b) alpontjaiban foglalt teljesítések megtörténtéről és azok megfelelőségéről jegyzőkönyveket vesznek fel. A kivitelezési tervdokumentációra vonatkozó teljesítési igazolás kizárólag a 4. pont b) alpontjában pontban foglalt teljesítésről felvett jegyzőkönyv birtokában állítható ki.
-Felek kifejezetten megállapodtak abban, hogy a Tervező a 4. pont b) alpontja szerinti teljesítésnek további ellenérték nélkül, az eredeti teljesítési határidőből még hátralévő idő alatt köteles eleget tenni, figyelemmel arra, hogy a létesítmények megrendelői igényeknek megfelelő elhelyezése eredetileg is kötelezettségét képezte.
III.) VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása.
Felek rögzítik, hogy az említett átcsoportosítás miatt nyilvánvalóvá vált, hogy a Megrendelő rendelkezésére álló forrás a fonyódligeti Erzsébet-tábor eredeti elképzelés szerinti infrastrukturális fejlesztésére nem elegendő, és azt teljes egészében a zánkai Erzsébet-tábor fejlesztésére kell fordítani. Megrendelő és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága ezért az eredeti felújítási tervekben szereplő műszaki tartalom teljes újragondolásával, egyes meglévő, tégla falazatú épületek megtartása és felújítása mellett, valamint részben a lebontandó faházak beton alapozásainak felhasználásával egy klasszikus stílusú sátortábor létesítését látja megvalósíthatónak, ezért a vonatkozó kormányhatározatok módosítását tartalmazó előterjesztéssel fordult a Kormányhoz.
Felek rögzítik, hogy a Kormány a Zánkai és Fonyódligeti Erzsébet-táborok infrastrukturális fejlesztéséről és a Fonyódligeti Erzsébet-tábor teljes körű megújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1579/2019. (X. 15.) Korm. határozatával az előterjesztést támogatta, és a fonyódligeti Erzsébet-táborban klasszikus stílusú sátortábor kialakításához 3,5 milliárd forint többletforrás biztosításáról döntött.

Szerződő Felek a II. módosítás kapcsán rögzítik, hogy a Szerződés a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítható, mivel a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket
határoz meg.
Jelen szerződésmódosítás eredményeként sem a teljesítési határidő, sem az ellenszolgáltatás mértéke nem változik, a módosítás csupán technikai jellegű, gyakorlatilag kizárólag a létesítmények elhelyezhetőségét befolyásolja, így a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét
vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé; a módosítás a
Szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg a Tervező/Lebonyolító javára, mivel az ellenérték nem változik; végül a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mivel a szerződés tárgya a fonyódligeti Erzsébet tábor felújítása, a közbeszerzési műszaki leírás alapján a megjelölt táboron belüli
létesítmények elhelyezhetősége került átgondolásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8640 Fonyódliget, Virág utca 77
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Karakterkorlátra való tekintettel a módosítás előtti közbeszerzés ismertetése a II.2.4)
pontban részletezettek szerint.
A 2. rész 1. sz. szerződésmódosítást követően módosult műszaki tartalom:
Az Irányító Hatósággal történt egyeztetés alapján az EFOP projekt műszaki tartalmának módosítása és az előkészítő
műszaki vizsgálatok és felmérések alapján a projektben meghatározott létesítmények
műszaki tartalma és funkciója is felülvizsgálatra került az alábbiak szerint:
- . A szerződés műszaki tartalmának egyes elemei EFOP forrásból, egyes elemei pedig a
pályázati forráson kívüli saját pénzügyi fedezetből kerülnek megvalósításra.
- A tervezett öltöző kialakítása engedélyköteles tevékenység, ezért sem az EFOP, sem a
hazai program keretében nem megvalósítható, így a projektelem törlése vált indokolttá.
- Az eredetileg tervezett egy darab fedett-nyitott közösségi tér megvalósítása
engedélyköteles tevékenység, így az EFOP forrásból nem megvalósítható. A táborok
megfelelő működéséhez azonban elengedhetetlen a közösségi pihenő tér kialakítása,
ezért három darab kisebb közösségi pihenő tér kerül megtervezésre, melyek építési
engedélyhez nem kötöttek.
- Az Irányító Hatósággal történt egyeztetést követően az EFOP tervezési programból
kikerül, azonban saját forrásból megvalósításra kerül: 2 darab teniszpálya, 1 darab
játszótér, 1 darab mászófal, valamint a street workout pálya.
- . Fentieknek megfelelően a tervezési és lebonyolítási költségek felülvizsgálatra kerültek.
A 2. rész 2. sz. szerződésmódosítást követően módosult műszaki tartalom:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 67507000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DVM design Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Türr István utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail: t.massanyi@dvmgroup.com
Telefon: +36 13024275
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13027186
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): I. (előzmény) mód.:
1. A Tervezési és
Lebonyolító szerződés VII. Tervezői/lebonyolítói díj és fizetési feltételek
fejezet 2. és 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
2. Tervező/Lebonyolító jogosult részszámlák benyújtására:
1.Lebonyolító a teljes lebonyolítói díjból 30%-os mértékű előleg számlára benyújtására jogosult.Az előleggel történő elszámolás minden részszámlában egyenlő arányban történik.Az előlegszámlán felül lebonyolító havonta egy számlát jogosult benyújtani a teljesítés időtartamára vetített egy havi mértékének megfelelő összegről.
2. Tervező a teljes tervezői díjból (bontási és tendertervek, valamint kiviteli tervek együttesen) 30%-os mértékű előleg számlára benyújtására jogosult. Havonta részszámlázásra jogosult a Tervező/lebonyolító mind a bontási és tender
tervdokumentáció, mind a kiviteli tervek szállítását követően, a tárgyhónapban az adott projektelemek átadott tervszintjének megfelelő tervezői díj 90%-ának összegéről szóló díjat számlázhatja. Az adott tervezési feladat (bontási és tendertervek,valamint kiviteli tervek) teljes díjának fennmaradó utolsó 10%-át az adott tervezési feladat utolsó projektelemére vonatkozó tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását és a tervdokumentumok Megrendelő általi elfogadását követően számlázhatja. Az előleg elszámolására projektelemenként az adott tervezési szint szerinti terv szállításakor a 90%-os részszámla kiállításakor kerül sor a projektelem ajánlatban meghatározott tervezési díjának 30%-os mértékéig.
3. Tervezői művezető a teljes tervezői művezetői díjból 30%-os mértékű előleg számlára benyújtására jogosult. Az előlegszámlán felül Tervezői Művezető a kivitelező kiválasztását követően havonta egy számlát jogosult benyújtani a tervezői művezetői díj a kivitelezési idő teljesítési időtartamára vetített egy havi mértéknek megfelelő összegről. Az előleggel történő elszámolás minden részszámlában egyenlő arányban történik.
9. Az elszámolás, a szerződés és kifizetés pénzneme: HUF. A finanszírozás forrása részben az EFOP-1.2.12-17-2017-0006 . azonosítószámú projekt, a támogatás intenzitása 100,00%, a finanszírozás módja utófinanszírozás, részben a Megrendelő saját forrás.
Az egyes projektelemek finanszírozási forrásainak megoszlását a jelen szerződésmódosítás
2. sz. melléklete tartalmazza. A Tervező/Lebonyolító az egyes részszámlázások során az EFOP projekt keretében elszámolható és a saját forrás keretében finanszírozott projektelemekhez kapcsolódóan külön-külön számla kiállítására kötelezett.
2. A Tervezési és Lebonyolító szerződés IV. A Tervező kötelezettségei és jogai fejezet 2. pontja az alábbiak szerint módosul:
A Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatnak megfelelően az alábbi beruházás lebonyolítói tevékenységet ellátó szakemberek vesznek részt a teljesítésben:
Szakember neve: Gáspár Gergely
Teljesítésben betöltött pozíció: projektvezető beruházás-lebonyolító
Kapcsolattartási pontok:+36 1 302 4275
A megjelölt szakember jogviszony: DVM Design Kft. alkalmazottja.
II., tárgyi módosítás:
1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Tervező/Lebonyolító a Szerződés szerinti feladatainak
teljesítésekor, különösen a létesítmények helyének meghatározásánál a jelen szerződésmódosítás
[/5-6. pontjaiban hivatkozott beruházásra köteles tekintettel lenni, valamint a Megrendelővel,
továbbá a beruházás majdani tervezőjével köteles folyamatosan egyeztetni.
2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy mindaddig, amíg a Megrendelő a Tervező/Lebonyolító
részére a jelen szerződésmódosítás [/5-6. pontjaiban hivatkozott beruházás terveiről, különösen a
létesítmények elhelyezése vonatkozásában pontos tájékoztatást nem nyújt, Tervező/Lebonyolító a
Szerződés szerinti kiviteli tervdokumentációért járó, tervezői művezetési és beruházáslebonyolítási díjai számlázásának alapjául szolgáló munkát kizárólag annyiban jogosult végezni,
amennyiben ahhoz a megrendelői tájékoztatás nem szükséges.
Folyt. tov.inf. VI.3) pont
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek 2019. augusztus 9. napján a Szerződést a műszaki tartalom és a végleges tervezési program,továbbá a részszámlázás és az előleg igénybevétele vonatkozásában módosították.
Megrendelő az Erzsébet Táborok infrastrukturális fejlesztéséről szóló 1123/2017. (III. 17.) Korm. határozatban megállapított (hazai) forrásból a zánkai és a fonyódligeti Erzsébet-táborban a Közbeszerzési Eljárás tárgyát képező beruházásokkal párhuzamosan más
infrastrukturális beruházásokat is megvalósít. Az utóbbi beruházások kivitelezésének első ütemére irányuló, Erzsébet-táborok kivitelezése" tárgyú, a 2019/5 001-000069 azonosítószámon 2019. 01. 02. napján közzétett ajánlati felhívással indult közbeszerzési eljárás a zánkai Erzsébet tábor vonatkozásában eredményesen, míg a fonyódligeti Erzsébet-tábor vonatkozásában
eredménytelenül zárult, miután a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege a zánkai Erzsébet-tábor
kivitelezésére került részbeni átcsoportosításra.
Folyt. tov.inf. VI.3) pont...
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 67507000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 67507000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben