Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4926/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaszentlászló Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8788 Zalaszentlászló, Kossuth L. u. 15. Hrsz.: 114/1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VAJDA-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaszentlászló Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87913624
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 18.
Város: Zalaszentlászló
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8788
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bohár István László
Telefon: +36 83335001
E-mail: zlaszlo@axelero.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új óvoda és tetőtéri vendégszobák építése
Hivatkozási szám: EKR000044992020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1748/2017. (X.25.) Korm. határozatban kijelölt épületek között szerepelt Zalaszentlászló, Faluház és szállásépület felújítása, óvodával bővítése. Építés helye: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth L. u. 15. Hrsz.: 114/1. Telek elhelyezkedése: A helyszín Zalaszentlászló főutcáján, a forgalmas Kossuth L. utca mentén található. Nem műemléki környezet. Régészeti terület. Telek területe: 21012 m2, ebből tervezéssel érintett terület kb. 1000 m2. Az óvoda és a vendégszobák funkciójú épület kapcsolódik a meglévő faluház épületéhez épületszerkezeteivel és funkcionálisan is. Az óvoda külön főbejárattal rendelkezik a Kossuth utcáról, a konyhaüzem a gazdasági udvarról, a vendégszobák a belső udvarról és a tetőtéri átkötő folyosóról közelíthetők meg. Az új épület funkcionálisan 4 részre tagozódik: - az épület földszintjén és emeletén helyezkedik el a fő utca felől az óvoda a kiszolgáló és közönségforgalmi részével; - az épület földszintjén és emeletén helyezkedik el a belső udvar felől a vendégszobák a kiszolgáló és közönségformáló részekkel; - az épület földszintjén az udvar felől helyezkedik el a konyha a gazdasági bejáratával; - az épület földszintjén a belső udvar felől helyezkedik el a közösségi terem, amely vegyes használatával összefogja az egyes elemeket. Szerkezeti szempontból is megfigyelhető a tagozódás, mert az épület főhomlokzatai őrzik az eredeti földszintes épületek karakterét, amit csupán a nagy kiülésű eresz és a tornác ágasfái fognak össze. Az épület hangulatát meghatározó építőelem a fa, ami visszaköszön a padlóburkolaton, a lépcsőn, a nyílászárókon, bútorokon, a látszó ácsszerkezeten és a tetőt tartó ágasfákon is. Beton sávalapok és vasbeton pilléralapok készülnek a terveken és a statikus műleírásban megadott méretekkel és minőségben. Vasbeton pillérek és monolit vasbeton födémek készülnek a statikai tervek szerinti méretezéssel. A tetőtéri tartófalak tetején monolit vasbeton koszorú készül, oszlopokkal összekötve a födémig. A Kossuth utcán korábban álló épület bontott tégláját megtisztítva, impregnálva és vízszigetelve kell felhasználni az utcai szárnyon. A falazott szárnyaknál nyeregtető készül fűrészelt fenyő árúból, az óvodai foglalkoztató kupolaszerű teteje és a saroktorony íves ragasztott tartókból áll. A tetőszerkezet gyalult, fózolt anyagból készül. Főbb mennyiségek: Földszint óvodához tartozó terek alapterülete: 581,47 m2. Földszint vendégszobákhoz tartozó terek alapterülete: 123,3 m2. Földszint összesen: 704,77 m2. Emelet óvodához tartozó helyiségek alapterülete: 73,24 m2.
Emelet vendégszobákhoz tartozó helyiségek alapterülete: 269,53 m2. Emelet összesen: 342,77 m2. A szerkezetkész épületbe az épületgépészeti- és villamossági alapvezetékek és közműbekötések készülnek csak el szerelvények és eszközök nélkül. Az épületszerkezetek a teljes épületen elkészülnek, de a nyílászárók csak a homlokzaton. A kültéri és beltéri burkolatok is a későbbi ütemekben készülnek. A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 249519197 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Új óvoda és tetőtéri vendégszobák építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth L. u. 15. Hrsz.: 114/1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII.29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1748/2017. (X.25.) Korm. határozatban kijelölt épületek között szerepelt Zalaszentlászló, Faluház és szállásépület felújítása, óvodával bővítése. Építés helye: 8788 Zalaszentlászló, Kossuth L. u. 15. Hrsz.: 114/1. Telek elhelyezkedése: A helyszín Zalaszentlászló főutcáján, a forgalmas Kossuth L. utca mentén található. Nem műemléki környezet. Régészeti terület. Telek területe: 21012 m2, ebből tervezéssel érintett terület kb. 1000 m2. Az óvoda és a vendégszobák funkciójú épület kapcsolódik a meglévő faluház épületéhez épületszerkezeteivel és funkcionálisan is. Az óvoda külön főbejárattal rendelkezik a Kossuth utcáról, a konyhaüzem a gazdasági udvarról, a vendégszobák a belső udvarról és a tetőtéri átkötő folyosóról közelíthetők meg. Az új épület funkcionálisan 4 részre tagozódik: - az épület földszintjén és emeletén helyezkedik el a fő utca felől az óvoda a kiszolgáló és közönségforgalmi részével; - az épület földszintjén és emeletén helyezkedik el a belső udvar felől a vendégszobák a kiszolgáló és közönségformáló részekkel; - az épület földszintjén az udvar felől helyezkedik el a konyha a gazdasági bejáratával; - az épület földszintjén a belső udvar felől helyezkedik el a közösségi terem, amely vegyes használatával összefogja az egyes elemeket. Szerkezeti szempontból is megfigyelhető a tagozódás, mert az épület főhomlokzatai őrzik az eredeti földszintes épületek karakterét, amit csupán a nagy kiülésű eresz és a tornác ágasfái fognak össze. Az épület hangulatát meghatározó építőelem a fa, ami visszaköszön a padlóburkolaton, a lépcsőn, a nyílászárókon, bútorokon, a látszó ácsszerkezeten és a tetőt tartó ágasfákon is. Beton sávalapok és vasbeton pilléralapok készülnek a terveken és a statikus műleírásban megadott méretekkel és minőségben. Vasbeton pillérek és monolit vasbeton födémek készülnek a statikai tervek szerinti méretezéssel. A tetőtéri tartófalak tetején monolit vasbeton koszorú készül, oszlopokkal összekötve a födémig. A Kossuth utcán korábban álló épület bontott tégláját megtisztítva, impregnálva és vízszigetelve kell felhasználni az utcai szárnyon. A falazott szárnyaknál nyeregtető készül fűrészelt fenyő árúból, az óvodai foglalkoztató kupolaszerű teteje és a saroktorony íves ragasztott tartókból áll. A tetőszerkezet gyalult, fózolt anyagból készül. Főbb mennyiségek: Földszint óvodához tartozó terek alapterülete: 581,47 m2. Földszint vendégszobákhoz tartozó terek alapterülete: 123,3 m2. Földszint összesen: 704,77 m2. Emelet óvodához tartozó helyiségek alapterülete: 73,24 m2.
Emelet vendégszobákhoz tartozó helyiségek alapterülete: 269,53 m2. Emelet összesen: 342,77 m2. A szerkezetkész épületbe az épületgépészeti- és villamossági alapvezetékek és közműbekötések készülnek csak el szerelvények és eszközök nélkül. Az épületszerkezetek a teljes épületen elkészülnek, de a nyílászárók csak a homlokzaton. A kültéri és beltéri burkolatok is a későbbi ütemekben készülnek. A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, kiviteli tervek, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi javításának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 10
2 M/2. alk. tekintetében megaj. szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 Az előírt 24 hónap feletti többlet jótállási időszak vállalása (egész hónapokban, min. 0; max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új óvoda és tetőtéri vendégszobák építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VAJDA-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58214343
Postai cím: Jókai Út 141/b
Város: Zalaapáti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8741
Ország: Magyarország
E-mail: bau-szolg@t-online.hu
Telefon: +36 309599583
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14266942220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 249519197
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21300651
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 25.
Város: Zalalövő
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8999
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25101287220

Hivatalos név: Zala-Sadek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62695534
Postai cím: Dalos Utca 14.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25868548220

Hivatalos név: VAJDA-ÉP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58214343
Postai cím: Jókai Út 141/b
Város: Zalaapáti
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8741
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14266942220

Hivatalos név: Lamandert Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29435245
Postai cím: Honvéd Utca 8. 1/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24300634241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges