Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4938/2020
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:R+R Periféria Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62161800
Postai cím: Andrássy Út 3/8
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orvosné Bánvölgyi Éva
Telefon: +36 62202475
E-mail: orvosevi@hiszk.hu
Fax: +36 62202475
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hszc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hszc.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: IKT eszközfejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000624082018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Okos tanterem informatikai eszközrendszere
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1 komplex rendszer, okos tantermi informatikai eszközök együttese:
1 db Smart school 75"-ös IT csomag, melynek része: Speciális LFD 75" fali érintő kijelzős 4K HD monitor, 3db USB port, 3db HDMI port, 1db VGA port, beépített wifi adapter, hangszóró, többujjas vezérlés támogatás;
1 db notebook 15.6" Full HD, 4 magos 2.50GHz CPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 pro;
22 db Tablet: 10.1" érintőképernyő, 1200x1920 felbontás, 3GB RAM, 16GB Belső memória, 1.6 GHz 8 magos processzor, 2 db Wifi router;
22 db Tablet asztali tok;
22 db Tablet billentyűzet,
25 db Smart school software licence;
22 db KC (Knox Configurator) software biztosítása 2 éves időszakra;
1 db Tölthető rackszekrény, fakkos szekrény 20 fakk, elektromos töltés minden fakkban, 109.5x45x93cm.
Kapcsolódó szolgáltatások:
Telepített rendszerek helyszíni betanítása, magyar nyelven 15 fő részére 2 x 16 óra (2x8) óra időtartamban. Felhasználói, módszertani tréning és Felhasználói, rendszerfelügyeleti szoftver tréning.
Rendszer installáció elvégzése.
L2 támogatás max. 22 db tablet, 3 év.
Az ajánlatkérő a Kbt. 117. § (7) bekezdésben meghatározottak szem előtt tartásával felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati felhívás vagy a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, műszaki előírásra, műszaki ajánlásra való hivatkozást tartalmaz, az csak a beszerzés tárgyának jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő az eszközök és berendezések megnevezés mellett mindig a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést alkalmazza.
Az ajánlatkérő a adott tételek esetében szükségesnek tekinti közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározását. Ezért ezen tételek esetében szükséges meghatározott gyártmányú, eredetű típusú dologra való hivatkozás. Ezen eszközök esetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
További információ az ajánlati dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.3-17-2017-00037

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 024 - 053690

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Okos tanterem informatikai eszközrendszere
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2020/01/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefon: +36 13213588
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13225997
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 6064412 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30230000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 3/8.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 komplex rendszer, okos tantermi informatikai eszközök együttese:
1 db Smart school 75"-ös IT csomag, melynek része: Speciális LFD 75" fali érintő kijelzős 4K HD monitor, 3db USB port, 3db HDMI port, 1db VGA port, beépített wifi adapter, hangszóró, többujjas vezérlés támogatás;
1 db notebook 15.6" Full HD, 4 magos 1,60GHz CPU, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 pro;
22 db Tablet: 10.1" érintőképernyő, 1200x1920 felbontás, 3GB RAM, 16GB Belső memória, 1.6 GHz 8 magos processzor, 2 db Wifi router;
22 db Tablet asztali tok;
22 db Tablet billentyűzet,
25 db Smart school software licence;
22 db KC (Knox Configurator) software biztosítása 2 éves időszakra;
1 db Tölthető rackszekrény, fakkos szekrény 20 fakk, elektromos töltés minden fakkban, 109.5x45x93cm.
Kapcsolódó szolgáltatások:
Telepített rendszerek helyszíni betanítása, magyar nyelven 15 fő részére 2 x 16 óra (2x8) óra időtartamban. Felhasználói, módszertani tréning és Felhasználói, rendszerfelügyeleti szoftver tréning.
Rendszer installáció elvégzése.
L2 támogatás max. 22 db tablet, 3 év.
Az ajánlatkérő a Kbt. 117. § (7) bekezdésben meghatározottak szem előtt tartásával felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az ajánlati felhívás vagy a dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, műszaki előírásra, műszaki ajánlásra való hivatkozást tartalmaz, az csak a beszerzés tárgyának jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az ajánlatkérő az eszközök és berendezések megnevezés mellett mindig a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést alkalmazza.
Az ajánlatkérő a adott tételek esetében szükségesnek tekinti közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározását. Ezért ezen tételek esetében szükséges meghatározott gyártmányú, eredetű típusú dologra való hivatkozás. Ezen eszközök esetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt.
További információ az ajánlati dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6064412
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: R+R Periféria Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31204013
Postai cím: Fehér Út 10. 12. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@periferia.hu
Telefon: +36 13213588
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13225997
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1 db DELL Latitude 5590 típusjelzésű eszköz eszköz helyett, tekintve, hogy ez az eszköz már nem áll rendelkezésre a szállító
A DELL Latitude 5500 típusjelzésű eszközt szállít.
A felek a szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontját határozzák meg.
A szerződést módosító megállapoádás kelet: 2020.02.26.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás megindításának időpontját (2019.01.28.) követően az informatikai eszközök piacán jelentős változások következtek be. A Szállító 2019. 02.27-én kelt ajánlatában meghatározott eszköz (DELL Latitude 5590 típusjelzésű eszköz) gyártása megszűnt és az raktárkészleten sem fellelhető.
Ezért a Felek ezen termékkel funkcionálisan azonos főbb műszaki jellemzőkkel rendelkező termék (DELL Latitude 5500 típusjelzésű eszköz) szállítását elfogadják.
A Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a módosítást (a megszűnt eszköz másikkal történő helyettesítését) olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és az ellenértékben nem történik változás.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 6064412 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6064412 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben