Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4943/2020
CPV Kód:77313000-7
Ajánlatkérő:Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39243704
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 19
Város: Komló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boldizsár Lóránt
Telefon: +36 308890335
E-mail: boldizsar.lorant@kvgondnoksag.hu
Fax: +36 72739229
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kvgondnoksag.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zöldterületi munkák elvégzése
Hivatkozási szám: EKR000070762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77313000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zöldterületi munkák elvégzése (kaszálás, gyűjtés és elszállítás) Komló Város területén, 560.292 m2 felületen.
Keretmegállapodás tervezett értéke (ÁFA nélkül): 90.962.100,- HUF.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 2691 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 034 - 080221
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/14 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó titulus
A következő helyett:
Helyesen:
Dr.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó családi név
A következő helyett:
Boldizsár
Helyesen:
Szabó-Gothard
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő kapcsolattartó utónév 1
A következő helyett:
Lóránt
Helyesen:
Máté
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő e-mail
A következő helyett:
boldizsar.lorant@kvgondnoksag.hu
Helyesen:
szabo.gothard.mate@gmail.com
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 308890335
Helyesen:
+36 203861876
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. 2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát vagy aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 3. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése alapján a dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles. 4. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra a Kbt. rendelkezései és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kr. 11-. §-a vonatkozik. 5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § -ban foglalt rendelkezések irányadók. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet, illetve jogi személyt (projekttársaságot). 6. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről, továbbá csatolniuk kell szakmai ajánlatukat (az ajánlati felhívás III.1.3. M.3. c) pontja szerinti járművek érvényes forgalmi engedélyét, valamint az árrészletező táblázatot) a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalommal [érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmazza bármely tehergépjármű forgalmi engedélyét vagy az árrészletező táblázatot]. 7. Az ajánlattevőnek (adott esetben) be kell nyújtania a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, melynek tartalmaznia kell a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is. 8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 9. Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Azon alkalmassági követelmények (III.1.3. pont), amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:. III.1.3) M.1-M.3./ pont. 10. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 11. Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti. A keretmegállapodás teljesítése közvetlen megrendelés útján történik. 12. FAKSZ: dr. Szabó-Gothard Máté lajstromszám: 00952. 13. Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles az elszállított zöldhulladék elhelyezésére vonatkozó igazolásokat Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 14. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásra kiterjeszteni (kártérítési limit: min. 10.000.000,- HUF/ év és 5.000.000,- HUF/kár). A felelősségbiztosításra vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. 15. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 1 hónapos határidő alatt 30 naptári napot ért.
Helyesen:
1. A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) bekezdéseiben, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. 2. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát vagy aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását. 3. Ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), a Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bekezdése alapján a dokumentációban megadott minta szerint nyilatkozni köteles. 4. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra a Kbt. rendelkezései és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Kr. 11-. §-a vonatkozik. 5. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § -ban foglalt rendelkezések irányadók. A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet, illetve jogi személyt (projekttársaságot). 6. Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell a fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről, továbbá csatolniuk kell szakmai ajánlatukat (az ajánlati felhívás III.1.3. M.3. c) pontja szerinti járművek érvényes forgalmi engedélyét) a közbeszerzési dokumentumban meghatározott tartalommal [érvénytelen az ajánlat, ha nem tartalmazza bármely tehergépjármű forgalmi engedélyét]. 7. Az ajánlattevőnek (adott esetben) be kell nyújtania a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalást tartalmazó okiratot, melynek tartalmaznia kell a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot is. 8. Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is. 9. Az Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. Azon alkalmassági követelmények (III.1.3. pont), amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:. III.1.3) M.1-M.3./ pont. 10. Az Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza. 11. Ajánlatkérő a keretmegállapodást a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint egy ajánlattevővel köti. A keretmegállapodás teljesítése közvetlen megrendelés útján történik. 12. FAKSZ: dr. Szabó-Gothard Máté lajstromszám: 00952. 13. Nyertes Ajánlattevő a szerződés teljesítése során köteles az elszállított zöldhulladék elhelyezésére vonatkozó igazolásokat Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. 14. Nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjáig köteles felelősségbiztosítást kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását a szerződés tárgya szerinti szolgáltatásra kiterjeszteni (kártérítési limit: min. 10.000.000,- HUF/ év és 5.000.000,- HUF/kár). A felelősségbiztosításra vonatkozó részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza. 15. Ajánlatkérő a IV.2.6. pontban meghatározott 1 hónapos határidő alatt 30 naptári napot ért.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ