Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4950/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jánoshida Községi Önkormányzat Alattyán Község Önkormányzata
Teljesítés helye:5142 Alattyán Hrsz: 1127/2,1261,1262,1263,1266,1296,1391,1392,1398,1399,1400,1401,1408,1409,1410,14 11,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1437,1438,1439,1440,1441,1443,1452/1,10
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FEHÉR Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jánoshida Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67709942
Postai cím: Fő Utca 28.
Város: Jánoshida
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5143
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eszes Béla
Telefon: +36 57558060
E-mail: jegyzo@janoshida.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.janoshida.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.janoshida.hu
 
Hivatalos név: Alattyán Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78834301
Postai cím: Szent István Tér 1
Város: Alattyán
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koczkás Gábor
Telefon: +36 57561011
E-mail: ph@alattyan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://alattyan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházások 2 részben
Hivatkozási szám: EKR001060962018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
ZAGYVA ÖKOPARK ALATTYÁNBAN
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5142 Alattyán Hrsz: 1127/2,1261,1262,1263,1266,1296,1391,1392,1398,1399,1400,1401,1408,1409,1410,14 11,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1437,1438,1439,1440,1441,1443,1452/1,10
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zagyva –menti turisztikai fejlesztés Alattyán település területén. Zagyva Ökopark Alattyánban kivitelezése a műszaki leírásban részletezettek szerint 45242000-5 Víz melletti pihenési célú létesítmények építése 45100000-8 Terepelőkészítő munkák 45111291-4 Terepkialakítási munka 45112200-7 Talajfelszedési munka 45112310-1 Feltöltési munka 45112700-2 Tereprendezési munkák 45236000-0 Terepegyengetés 45236200-2 Pihenőterület terepegyengetése 45236210-5 Gyermekjátszótér terepegyengetése 71245000-7 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk. 37535200-9 Játszótéri felszerelés 43325000-7 Parki és játszótéri felszerelések 39113600-3 Padok 45215500-2 Nyilvános illemhelyek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1–15-JN1-2016–00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03598 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: ZAGYVA ÖKOPARK ALATTYÁNBAN
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEHÉR Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36572605
Postai cím: Déryné Utca 32
Város: Alattyán
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5142
Ország: Magyarország
E-mail: feherkft60@freemail.hu
Telefon: +36 303164200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57658735
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49873960
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5142 Alattyán Hrsz: 1127/2,1261,1262,1263,1266,1296,1391,1392,1398,1399,1400,1401,1408,1409,1410,14 11,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1437,1438,1439,1440,1441,1443,1452/1,10
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zagyva –menti turisztikai fejlesztés Alattyán település területén. Zagyva Ökopark Alattyánban kivitelezése a műszaki leírásban részletezettek szerint 45242000-5 Víz melletti pihenési célú létesítmények építése 45100000-8 Terepelőkészítő munkák 45111291-4 Terepkialakítási munka 45112200-7 Talajfelszedési munka 45112310-1 Feltöltési munka 45112700-2 Tereprendezési munkák 45236000-0 Terepegyengetés 45236200-2 Pihenőterület terepegyengetése 45236210-5 Gyermekjátszótér terepegyengetése 71245000-7 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk. 37535200-9 Játszótéri felszerelés 43325000-7 Parki és játszótéri felszerelések 39113600-3 Padok 45215500-2 Nyilvános illemhelyek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50031830
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FEHÉR Kereskedelmi és Vállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36572605
Postai cím: Déryné Utca 32
Város: Alattyán
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5142
Ország: Magyarország
E-mail: feherkft60@freemail.hu
Telefon: +36 303164200
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 57658735
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Szerződés III.8. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés teljesítésének véghatárideje: 2020. június.30., azzal, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad.
A Vállalkozó határidőben teljesíti, ha a VII. pont szerinti műszaki átadás-átvételt a szerződésben előírt határidőn belül megkezdik.
A felek rögzítik, hogy mind a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére, mind a hibák-hiányosságok kijavítására meghatározott határidő kötbérterhes határidő.
2. A Szerződés IV.12. pontja az alábbiak szerint módosul:
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 49.873.960,- HUF+ÁFA, azaz nettó Negyvenkilencmillió-nyolcszázhetvenháromezer-kilencszázhatvan forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 63.339.929,- Ft, azaz Hatvanhárommillió-háromszázharminckilencezer-kilencszázhuszonkilenc forint vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói díjat részletesen a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés Vállalkozó által ajánlatában benyújtott árazott példánya tartalmazza (1.sz.melléklet).
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó vállalja a jelen okirat 2. számú melléklete szerinti költségvetésben szereplő pótmunkák elvégzését, az ott feltüntetett tartalommal és árakon. A pótmunkák összértéke: nettó 1.877.870,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 2.384.895,- Ft.
Felek rögzítik, hogy a helyettesítő termékekre történő változtatás miatt a szerződéses ellenérték csökkenésének összértéke: nettó 1.720.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 2.184.400,- Ft.
Vállalkozó egy előlegszámla, három részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult.
Előlegszámla – amennyiben a Vállalkozó előleget igényel – legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10%-a erejéig.
1. részszámla: szerződés szerinti teljesítés 25,00%-os mértékénél – a vállalkozói díj 25%-a.
2. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés esetén 50,00%-os mértékénél – a vállalkozói díj 25%-a.
3. részszámla: a szerződés szerinti teljesítés esetén 75,00%-os mértékénél – a vállalkozói díj 25%-a.
Végszámla: a szerződésszerű teljesítést követően, 100%-ot elérő műszaki teljesítés esetén a fennmaradó vállalkozói díj összegében.
Az előleg számla összege a végszámlában kerül elszámolásra.
Pótmunkák számlázása: Vállalkozó a pótmunkák ellenértékével növelt, illetve a helyettesítő termékek ellenértékét tartalmazó végszámlát jogosult kiállítani a teljesítésigazolás szerződésszerű aláírása után.
Megrendelő, mint építtető nyilatkozik, hogy a kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik.
3. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő képviselőjének személyében a Szerződés megkötésének időpontja óta változás történt, erre tekintettel Megrendelő képviselőjeként a továbbiakban Huszár Arnold polgármester jár el.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Lsd: VII.1) pontban
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 49873960 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 50031830 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződés módosításának indokai:
1. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a 2020. február 04. napján kelt levelében (1.számú melléklet) jelezte, hogy az alapszerződés szerinti műszaki tartalomtól eltérő, előre nem látható munkák merültek fel, amelyek elvégzését Megrendelő szükségesnek ítélte meg, és megrendelte a módosító okirat 2. számú mellékletét képező költségvetésben foglaltak szerinti tartalommal és árakon.
Ezen munkák a következők:
- mivel a tervek között nem szerepelt talajmechanikai szakvélemény, így az előkészítő munkák során derült ki, hogy talajcsere vált szükségessé 240 m2 területen;
- a terveken nem szereplő belvízelvezető árkok miatt hat helyen, 39 fm áteresz beépítése vált szükségessé a vízelvezető rendszer biztosítása érdekében;
- a várhatóan kiépítésre kerülő belvízelvezető rendszer miatt a lapos területeket fel kell tölteni, hogy a megvalósult körutak ne kerüljenek víz alá;
- a későbbi előnyös és gazdaságos üzemeltetés érdekében a területet szakszerűen kell elművelni, füvesíteni mintegy 2,5 ha nagyságban.
Emellett a Felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyeztették a műszaki tartalmat, ennek alapján az árazott költségvetés az alábbi tételek tekintetében helyettesítő termékekre módosul (3.számú melléklet):
- a tervezett fém anyagú madárles helyett fa anyagú madárles készül, mivel a tervekben szereplő, meglévő, átalakítandó acélszerkezet állapota miatt jelentős elemcserére szorulna, és tovább növelné a költségeket;
- a tervezett hidak közül az egyik egyszerűbb megoldással is kivitelezhető, fél-rönkök beépítésével a gyalogút használata biztosítva lesz;
- a park elemek (pad, asztal paddal, hulladékgyűjtők, tájékoztató táblák) cseréjére kerül sor.
A felsoroltakkal összefüggésben Megrendelő megvizsgálta a Vállalkozó teljesítési határidő meghosszabbítására irányuló kérelmét, és azt 60 nap mértékben megalapozottnak találta.
2. Megállapítják a Felek, hogy a 2.1. pontban részletezett műszaki tartalom módosítások szükségesek, indokoltak, összhangban állnak a Szerződéssel és annak melléklete szerinti műszaki tartalommal, továbbá szükségessé teszik 60 nap időtartamban a teljesítési határidő meghosszabbítását. Mindezt alátámasztja a jelen okirat 4. számú mellékletét képező, Goda Gabriella műszaki ellenőr által kiállított egyetértő nyilatkozat.
3. A teljes szerződéses ellenérték növekedése a módosítás eredményeként nettó 157.870,- Ft + 27 % ÁFA, azaz bruttó 200.495,- Ft (0,3%), amely nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 15%-át. Megállapítják a Felek, hogy a pótmunkák megrendeléséhez szükséges fedezet rendelkezésre áll.
4. A módosítással megrendelt pótmunkák nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződés módosítása nem ütközik a 141. § (3) bekezdésébe, figyelemmel arra, hogy a jelen módosítás keretében a műszaki tartalom változásokkal összefüggésben a szerződéses ellenérték változik, mindezek indokolják a teljesítési határidő meghosszabbítását, így az ellenérték változással közvetlenül összefüggő rendelkezések kerülnek kiegészítésre és módosításra.
Megállapítják a Felek, hogy a Megrendelő képviselőjében történt változást jelen módosítás keretében rögzítik, amely megfelel a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel arra, hogy nem alkalmas az ajánlatok sorrendjének befolyásolására, a szerződés gazdasági egyensúlyát nem változtatja meg, a szerződés tárgyát jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben