Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4951/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Tatabányai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:2089 Tata, Jázmin utca 23. hrsz: 2415/9
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabányai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55858515
Postai cím: Győri Út 29.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ringert Csaba
Telefon: +36 305921573
E-mail: csaba.ringert@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/tatabanya
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/tatabanya
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jázmin utca infrastrukturális fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001582992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében; Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézményének infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.2-17-2017-00083”
Alapmennyiségek:
Legfontosabb feladat volt az épület akadálymentes megközelítésének megoldása. Mivel a földszint a környező terepből ki van emelve néhány lépcsőfokkal, így az udvari oldalon egy előlépcső épülne az iskolához, mely kiegészülne egy 5%-os lejtésű rámpával.
A földszinten akadálymentes wc helyiség kialakítása is szükségessé vált.
Az emeleten található legnagyobb tanterem kettéválasztása.
Az átépítés során indokolttá vált még néhány nyílászáró cseréje is, melyek korszerű, fokozottan hőszigetelő kivitelben.
A meglévő épületben tervezett felújítási munkálatok:
Építési munkák:
burkolatok bontása: 727 m2
nyílászárók bontása: 5 db
válaszfal készítése: 30 m2
burkolatok készítése: 744 m2
új nyílászárók elhelyezése: 6 db
festés előkészítés gletteléssel, oldalfal és mennyezet festése minden helyiségben: 2562 m2
Épületgépészét:
Mozgáskorlátozott WC és mosdó kiépítése, víz és csatornahálózat átalakítással, szellőztetéssel, pipere berendezésekkel kompletten. Sormosdó bontásával, 4 új mosdó kiépítésével
Nyomógombos WC öblítők leszerelése, új öblítőtartály felszerelése víz és lefolyó átalakítással: 9 db
Meglévő radiátorok bontása, új Vogel&Noot radiátorok felszerelése, új tartószerkezetre, termosztatikus szelepekkel, visszatérő szelepekkel, vezetékek szükség szerinti átalakításával, festéshez való le-felszereléssel: 67 db
Épületvillamosság:
A tervezett átalakításokhoz kapcsolódó épületvillamossági szakmunka.
Sportudvar építés és iskolaudvar fejlesztés:
15/24m-es komplett aszfaltra öntött gumi felületű pálya alépítményével és 5m-es labdafogó hálóval együtt oldalpalánk nélkül: 360 m2.
Opciós elemek:
 Emeleti termek linóleum vagy pvc burkolat elkészítése a meglévő burkolat bontásával és aljzat előkészítésével: 294 m2
 Sportpálya világítás kiépítése: 1 költség.
A közbeszerzés mennyisége részletesen a műszaki a leírásban és a költségvetésben található.
A teljesítés határideje tekintetében figyelemmel kell arra lenni, hogy a támogatási szerződés szerint a fizikai teljesítés időpontja 2020. augusztus 15.
Tanítás időben csak olyan munkák elvégzése engedélyezett, melyek nem járnak a köznevelési intézmények működésének akadályozásával és az oktatás zavartalan folytatását lehetővé teszik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Jázmin utcai tagintézmény infrastrukturális fejles
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
További tárgyak:45262700-8
45310000-3
45350000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2089 Tata, Jázmin utca 23. hrsz: 2415/9
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében; Vaszary János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézményének infrastrukturális fejlesztése EFOP-4.1.2-17-2017-00083”
Alapmennyiségek:
Legfontosabb feladat volt az épület akadálymentes megközelítésének megoldása. Mivel a földszint a környező terepből ki van emelve néhány lépcsőfokkal, így az udvari oldalon egy előlépcső épülne az iskolához, mely kiegészülne egy 5%-os lejtésű rámpával.
A földszinten akadálymentes wc helyiség kialakítása is szükségessé vált.
Az emeleten található legnagyobb tanterem kettéválasztása.
Az átépítés során indokolttá vált még néhány nyílászáró cseréje is, melyek korszerű, fokozottan hőszigetelő kivitelben.
A meglévő épületben tervezett felújítási munkálatok:
Építési munkák:
burkolatok bontása: 727 m2
nyílászárók bontása: 5 db
válaszfal készítése: 30 m2
burkolatok készítése: 744 m2
új nyílászárók elhelyezése: 6 db
festés előkészítés gletteléssel, oldalfal és mennyezet festése minden helyiségben: 2562 m2
Épületgépészét:
Mozgáskorlátozott WC és mosdó kiépítése, víz és csatornahálózat átalakítással, szellőztetéssel, pipere berendezésekkel kompletten. Sormosdó bontásával, 4 új mosdó kiépítésével
Nyomógombos WC öblítők leszerelése, új öblítőtartály felszerelése víz és lefolyó átalakítással: 9 db
Meglévő radiátorok bontása, új Vogel&Noot radiátorok felszerelése, új tartószerkezetre, termosztatikus szelepekkel, visszatérő szelepekkel, vezetékek szükség szerinti átalakításával, festéshez való le-felszereléssel: 67 db
Épületvillamosság:
A tervezett átalakításokhoz kapcsolódó épületvillamossági szakmunka.
Sportudvar építés és iskolaudvar fejlesztés:
15/24m-es komplett aszfaltra öntött gumi felületű pálya alépítményével és 5m-es labdafogó hálóval együtt oldalpalánk nélkül: 360 m2.
Opciós elemek:
 Emeleti termek linóleum vagy pvc burkolat elkészítése a meglévő burkolat bontásával és aljzat előkészítésével: 294 m2
 Sportpálya világítás kiépítése: 1 költség.
A közbeszerzés mennyisége részletesen a műszaki a leírásban és a költségvetésben található.
A teljesítés határideje tekintetében figyelemmel kell arra lenni, hogy a támogatási szerződés szerint a fizikai teljesítés időpontja 2020. augusztus 15.
Tanítás időben csak olyan munkák elvégzése engedélyezett, melyek nem járnak a köznevelési intézmények működésének akadályozásával és az oktatás zavartalan folytatását lehetővé teszik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.a) alk.köv.körében előírt szakember többlet szakmai tap.(szakter-nek megfelelő építőipari kiv-ben szerrzett) (egész hónapokban kifej.az ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedv.szintje 48 hónap) 10
2 M.2.b) alk.köv.körében előírt szakember többlet szakmai tap.(szakter-nek megfelelő építőipari kiv-ben szerrzett) (egész hónapokban kifej.az ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedv.szintje 48 hónap) 10
3 A kötelező időtartamon(min.36 hónap)felül vállalt többlet-jótállás mértéke(max.további 24 hónap)tekintetében:(hónapban történő megajánlás,min.0- max.:24 hónap) 24 hónap feletti ajánlás 10 pontot kap 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós elemek:
1. Emeleti termek linóleum vagy pvc burkolat elkészítése a meglévő burkolat bontásával és aljzat előkészítésével
2. Sportpálya világítás kiépítése
Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása abban az esetben lehetséges, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal. Az opciós feladatok teljesítési határideje megegyezik a szerződés szerinti véghatáridővel.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00083
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart: 2020. január 08. 14:00 óra
Helyszín: 2089 Tata, Jázmin utca 23.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Jázmin utcai tagintézmény infrastrukturális fejles
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján, tekintettel arra, hogy a benyújtott ajánlatok értékelés során megállapításra került, hogy egyetlen ajánlattevő ajánlata sem felel meg a rendelkezésre álló fedezet mértékének.
A rendelkezésre álló fedezet mértékére és a benyújtott ajánlatokban a bemutatott anomáliákra is figyelemmel Ajánlatkérő nem rendelte el a Kbt. 71.§ szerinti hiánypótlást, mert a hiánypótlás eredményeképpen sem lett volna lehetséges a rendelkezésre álló fedezet mértékére figyelemmel az eljárást eredményessé nyilvánítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BJB-System Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88417592
Postai cím: Bolyai Farkas Utca 21.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22687456208

Hivatalos név: Túra-Truck Építők Áruháza Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26725550
Postai cím: VAsút Utca 2.
Város: Oroszlány
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2840
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11195258211

Hivatalos név: TZ Global Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47277511
Postai cím: Dankó Pista Utca 4-6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24656980211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges