Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4960/2020
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Balassagyarmat Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Ajánlatkérő Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám alatti székhelyén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perfektum Építész Kft.;MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balassagyarmat Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86802022
Postai cím: Rákóczi fejedelem Út 12.
Város: Balassagyarmat
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2660
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Medvácz Lajos
Telefon: +36 35505925
E-mail: pmester@balassagyarmat.hu
Fax: +36 35300782
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balassagyarmat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mérnöki szolgáltatások biztosítása
Hivatkozási szám: EKR001176492018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Zöld csiga" című projekt tervezési munkái
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71420000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Ajánlatkérő Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám alatti székhelyén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Zöld csiga-Balassagyarmat zöldterületeinek megújítása” című projekt megvalósításához szükséges Zöld infrastruktúra hálózat
fejlesztési és fenntartási akcióterv, műszaki tervek elkészítése, engedélyek beszerzése. A nyertes ajánlattevő feladata a kapcsolódó támogatási szerződésben előírt támogatási célok elérése érdekében a projektek előkészítéséhez szükséges tanulmányok, továbbá a hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények
engedélyezési terveinek elkészítése, valamint a projektek megvalósításához a teljeskörű kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A
hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények hatósági engedélyeinek (építési/létesítési engedély) beszerzése is része a
feladatnak. A hatósági engedélyköteles építmények/létesítmények esetében a kivitelezési dokumentációt a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendeletben meghatározott, egyben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és mellékleteinek megfelelő tartalommal kell elkészíteni.
Amennyiben a tervezési munka tárgya szerinti építési beruházás hatósági engedély nélkül végezhető, úgy a közbeszerzési műszaki
terveket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. vagy 2. melléklete szerinti tartalommal kell szállítani.
A fentiek szerinti mérnöki szolgáltatásoknak a közbeszerzési dokumentáció részét képező „KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. rész”-ben rögzített helyszíneket érintően, az ott szereplő fejlesztési elemekre kell kiterjednie.
Főbb tervezési területek: - Ipolyparti zöldterületek fejlesztése - Ipoly holtág rehabilitációja - Strand sétány kialakítása - Hősök tere
felújítása - Palóc liget felújítása - Gregori park felújítása. A tájépítészeti feladatok által érintett tervezési terület cca. 23 ha, az útépítés
és útfelújítás becsült mennyisége 3.200 m2.
A tervezési feladat során biztosítani kell az Ajánlatkérővel való folyamatos szakmai egyeztetést.
Az egyes tervfajták (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) esetében be kell szerezni az Ajánlatkérő írásbeli jóváhagyását, a
sorrendben következő tervfázis csak ezt követően, a jóváhagyott tervrészeknek megfelelően készíthető el. A tervezési feladat elvégzése
keretében be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges kezelői,
üzemeltetői, ill. amennyiben releváns, úgy a szakhatósági, hatósági hozzájárulást vagy hatósági engedélyt, amely alapján a kiviteli
munkák elvégezhetőek. Ajánlattevő feladata továbbá - a hatósági engedélyköteles építési munkák esetében - a tervek hatósági engedélyeztetésre történő
benyújtása, az engedélyezési eljárás végigkísérése, szükség szerint az Ajánlatkérő érdekeinek képviselete. A műszaki terveknek és
engedélyeknek előzőeken túl meg kell felelniük a vonatkozó Támogatási Szerződésekben foglalt feltételeknek is. A részletesebb
minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09503 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: „Zöld csiga" című projekt tervezési munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL) www.perfektumcsoport.hu
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13558097
Postai cím: Nyíregyháza Utca 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
E-mail: melyepterv@envirokft.hu
Telefon: +36 12694532
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26873000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71420000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: Ajánlatkérő Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám alatti székhelyén
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Zöld csiga-Balassagyarmat zöldterületeinek megújítása” című projekt megvalósításához szükséges Zöld infrastruktúra hálózat
fejlesztési és fenntartási akcióterv, műszaki tervek elkészítése, engedélyek beszerzése. A nyertes ajánlattevő feladata a kapcsolódó támogatási szerződésben előírt támogatási célok elérése érdekében a projektek előkészítéséhez szükséges tanulmányok, továbbá a hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények
engedélyezési terveinek elkészítése, valamint a projektek megvalósításához a teljeskörű kivitelezési tervdokumentáció elkészítése. A
hatósági engedélyköteles építmények és létesítmények hatósági engedélyeinek (építési/létesítési engedély) beszerzése is része a
feladatnak. A hatósági engedélyköteles építmények/létesítmények esetében a kivitelezési dokumentációt a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendeletben meghatározott, egyben a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet és mellékleteinek megfelelő tartalommal kell elkészíteni.
Amennyiben a tervezési munka tárgya szerinti építési beruházás hatósági engedély nélkül végezhető, úgy a közbeszerzési műszaki
terveket a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. vagy 2. melléklete szerinti tartalommal kell szállítani.
A fentiek szerinti mérnöki szolgáltatásoknak a közbeszerzési dokumentáció részét képező „KÖZBESZERZÉSI MŰSZAKI LEÍRÁS 1. rész”-ben rögzített helyszíneket érintően, az ott szereplő fejlesztési elemekre kell kiterjednie.
Főbb tervezési területek: - Ipolyparti zöldterületek fejlesztése - Ipoly holtág rehabilitációja - Strand sétány kialakítása - Hősök tere
felújítása - Palóc liget felújítása - Gregori park felújítása. A tájépítészeti feladatok által érintett tervezési terület cca. 23 ha, az útépítés
és útfelújítás becsült mennyisége 3.200 m2.
A tervezési feladat során biztosítani kell az Ajánlatkérővel való folyamatos szakmai egyeztetést.
Az egyes tervfajták (tanulmányterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) esetében be kell szerezni az Ajánlatkérő írásbeli jóváhagyását, a
sorrendben következő tervfázis csak ezt követően, a jóváhagyott tervrészeknek megfelelően készíthető el. A tervezési feladat elvégzése
keretében be kell szerezni valamennyi, a projekt teljeskörű megvalósításához szükséges kezelői,
üzemeltetői, ill. amennyiben releváns, úgy a szakhatósági, hatósági hozzájárulást vagy hatósági engedélyt, amely alapján a kiviteli
munkák elvégezhetőek. Ajánlattevő feladata továbbá - a hatósági engedélyköteles építési munkák esetében - a tervek hatósági engedélyeztetésre történő
benyújtása, az engedélyezési eljárás végigkísérése, szükség szerint az Ajánlatkérő érdekeinek képviselete. A műszaki terveknek és
engedélyeknek előzőeken túl meg kell felelniük a vonatkozó Támogatási Szerződésekben foglalt feltételeknek is. A részletesebb
minőségi és teljesítmény követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 291
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 26873000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL) www.perfektumcsoport.hu
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: MÉLYÉPTERV ENVIRO Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13558097
Postai cím: Nyíregyháza Utca 73
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
E-mail: melyepterv@envirokft.hu
Telefon: +36 12694532
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/03/02 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés Vállalkozói díj, fizetési feltételek című III. fejezetének 1. pontja helyében jelen pont lép.
„III. A szerződés teljesítésének határideje, helye
1. A teljesítés időtartama: a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya előtt 35100-1247/2020.ált és 35100-1252/2020.ált. számon futó hatósági engedélyezési eljárást lezáró vízjogi létesítési engedély Vállalkozó általi kézhezvételét követő 12 nap”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tervezési folyamat során az alábbi új körülmény merült fel:
- Vállalkozó 2020. február 18-án akadályközlést jelentett be. Az akadályközlésben – többek között – szerepel, hogy az Ipoly holtág rehabilitációja (35100-1247/2020.ált.), valamint a Palóc-liget csapadékvíz elvezetése (35100-1252/2020.ált.) tárgyú, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya előtt zajló vízjogi létesítési engedélyezési eljárás elhúzódott. A vízjogi létesítési eljárás ügyintézési határideje a 2016. évi CL tv. 50.§ (2) bekezdése alapján 60 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, tehát a hiánypótlás időtartama.
Folytatás a VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 26873000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 26873000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
- Palóc-liget csapadékvíz elvezetése vízjogi létesítési engedélyezési eljárása 2019. december 5-én indult meg. A Hatóság a hiánypótlást 2020. január 27-én küldte meg, melynek teljesítése 2020. február 7-én megtörtént. Így az ügyintézési határidő jogszabály szerinti napja 2020. február 14. volt.
- Az Ipoly holtág rehabilitációja vízjogi létesítési engedélyezési eljárása 2019. november 28-án indult meg. A Hatóság a hiánypótlást 2020. január 24-én küldte meg, melynek teljesítése 2020. február 18-án megtörtént. Így az ügyintézési határidő jogszabály szerinti napja 2020. február 21. volt.
- Tekintettel arra, hogy a kiviteli terveket a kiadott engedélyek birtokában lehet csak véglegesíteni, a Vállalkozó az engedélyezési eljárások lezárásáig nem tudja teljesíteni a szerződést. A Hatóság jogszabályi határidőn túl kiadott engedélye ténylegesen akadályoztatja a szerződés teljesítését.
- 2019. május 31-én Vállalkozó által készített Megrendelő által elfogadott tervezési program tartalmazta a tervezési folyamat ütemtervét, mely 87 napot tartalmaz az engedélyezési tervek leadása és a kiviteli tervek leadása közti időtartamként. A 60 napos ügyintézési határidőt és 15 napos hiánypótlási időt számolva, a tervezési program az engedélyek kiadását követően 12 napot szán a kiviteli tervek elkészítésére.

A VI.1.5) pont a jelenlegi teljesítési határidőt tartalmazza, tekintettel arra, hogy a rovatban kizárólag szám formátumot lehet szerepeltetni.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben