Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0497/2020
CPV Kód:34100000-8
Ajánlatkérő:BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:7628 Pécs, Eperfás út 3.;7628 Pécs, Eperfás út 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság;Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Városüzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42858926
Postai cím: Siklósi Út 52
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paizs József
Telefon: +36 72502164
E-mail: paizs.jozsef@biokom.hu
Fax: +36 72805333
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.biokom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Városüzemeltetés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Használt gépjárművek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001444612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Egy darab használt láncos konténeres hulladékgyűjtó célgép beszerzése.
Vonatkozó szabvány: DIN 30723 vagy azzal egyenértékű szabvány.
Főbb műszaki adatok:
I. Gépjármű adatai:
- Első forgalomba helyezés: 2011. vagy későbbi időpont,
- Futott km: max. 150.000 km,
- Terhelhetőség (Össztömeg és önsúly különbsége kg) min. 5.000 kg,
- Motor: diesel üzemű, max. teljesítménye min. 175 kW,
- Károsanyag kibocsátás: min. EURO 4,
- Kommunális felépítmény felszerelésére, igénybevételére alkalmas alvázszerkezettel rendelkezzen.
II. Felépítmény adatai:
- Konténer emelő a DIN 30720 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti min 3-4 m3-es konténer felvételére, szállítására, billentésére és lehelyezésére alkalmas,
- Gyártási év: 2010. év vagy későbbi időpont,
- Rendelkezzen min. 6.000 kg emelőerővel behúzott teleszkóppal a talajszintről.
- Teleszkópkar lökethossza min. 600 mm
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a szállítás mellett a gépkezelők oktatása is.
2. rész: Egy darab használt billenőplatós, darus célgép beszerzése.
Főbb műszaki adatok:
Vonatkozó szabvány: DIN 30723 vagy azzal egyenértékű szabvány.
I. Gépjármű adatai:
- Első forgalomba helyezés: 2010. vagy későbbi időpont,
- Futott km: max. 150.000 km
- Terhelhetőség (Össztömeg és önsúly különbsége kg) min. 1.600 kg,
- Billenőplatós, illetve darus felépítmény felszerelésére, igénybevételére alkalmas alvázszerkezettel rendelkezzen.
- Motor: diesel üzemű, max. teljesítménye min. 125 kW,
- Károsanyag kibocsátás: min. EURO 5.
II. A platós felépítmény adatai:
- Gyártási év: 2010. vagy későbbi időpont,
- Acél plató és oldalfalak
- 3 oldalra billenő kivitel
III. A darus felépítmény adatai:
- Gyártási év: 2010. vagy későbbi időpont,
- Összecsukható kivitel, fülke mögé szerelve,
- Kétszeres hidraulikus kitolás.
- Teherbírás: 6 m – min. 400 kg.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a szállítás mellett a gépkezelők oktatása is.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 31730000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Láncos konténeres hulladékgyűjtő célgép beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144510-6
További tárgyak:34144511-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7628 Pécs, Eperfás út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egy darab használt láncos konténeres hulladékgyűjtó célgép beszerzése.
Vonatkozó szabvány: DIN 30723 vagy azzal egyenértékű szabvány.
Főbb műszaki adatok:
I. Gépjármű adatai:
- Első forgalomba helyezés: 2011. vagy későbbi időpont,
- Futott km: max. 150.000 km,
- Terhelhetőség (Össztömeg és önsúly különbsége kg) min. 5.000 kg,
- Motor: diesel üzemű, max. teljesítménye min. 175 kW,
- Károsanyag kibocsátás: min. EURO 4,
- Kommunális felépítmény felszerelésére, igénybevételére alkalmas alvázszerkezettel rendelkezzen.
II. Felépítmény adatai:
- Konténer emelő a DIN 30720 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti min 3-4 m3-es konténer felvételére, szállítására, billentésére és lehelyezésére alkalmas,
- Gyártási év: 2010. év vagy későbbi időpont,
- Rendelkezzen min. 6.000 kg emelőerővel behúzott teleszkóppal a talajszintről.
- Teleszkópkar lökethossza min. 600 mm
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a szállítás mellett a gépkezelők oktatása is.
A gépjármű részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a felhívásban vagy dokumentációban szereplő megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Az Ajánlattevő jogosult igazoltan ezek tekintetében műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Energiafelhasználás (átlagos fogyasztás l/100 km) 1
2 2. Szén-dioxod (CO2) kibocsátás (g/km)  1
3 3. Nem-metán hidrogének (NMHC) kibocsátása (mg/Kwh, WHSC szerint) 1
4 4. CO kibocsátása (mg/Kwh, WHSC szerint) 1
5 5. Nitrogén oxidok (NOx) kibocsátása (mg/Kwh, WHSC szerint) 1
6 6. Részecske kibocsátás (PM) (mg/Kwh, WHSC szerint) 1
7 7. Terhelhetőség (megengedett legnagyobb össztömeg és önsúly különbsége, kg, min. 5000 kg)  1
8 8. Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítva (min. 10 max. 60 naptári nap)  21
9 9. Az előírt időtartamon felüli jótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 6 hónap) 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (Ft) Súlyszám - 140
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ár értékelési szempontja, illetőleg a minőségi kritériumok 1-6. értékelési részszempontja esetében a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 7. részszempontja esetében az egyenes arányosítás, a 8. és 9. részszempontja esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. Értékelés szerinti alsó és felső ponthatár: 0-10 pont.

II.2.1)
Elnevezés: Billenőplatós, darus célgép beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34142000-4
További tárgyak:34134200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7628 Pécs, Eperfás út 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Egy darab használt billenőplatós, darus célgép beszerzése.
Főbb műszaki adatok:
Vonatkozó szabvány: DIN 30723 vagy azzal egyenértékű szabvány.
I. Gépjármű adatai:
- Első forgalomba helyezés: 2010. vagy későbbi időpont,
- Futott km: max. 150.000 km
- Terhelhetőség (Össztömeg és önsúly különbsége kg) min. 1.600 kg,
- Billenőplatós, illetve darus felépítmény felszerelésére, igénybevételére alkalmas alvázszerkezettel rendelkezzen.
- Motor: diesel üzemű, max. teljesítménye min. 125 kW,
- Károsanyag kibocsátás: min. EURO 5.
II. A platós felépítmény adatai:
- Gyártási év: 2010. vagy későbbi időpont,
- Acél plató és oldalfalak
- 3 oldalra billenő kivitel
III. A darus felépítmény adatai:
- Gyártási év: 2010. vagy későbbi időpont,
- Összecsukható kivitel, fülke mögé szerelve,
- Kétszeres hidraulikus kitolás.
- Teherbírás: 6 m – min. 400 kg.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél feladatát képezi a szállítás mellett a gépkezelők oktatása is.
A gépjármű részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tett meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a felhívásban vagy dokumentációban szereplő megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Az Ajánlattevő jogosult igazoltan ezek tekintetében műszakilag egyenértékű megoldások alkalmazására.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Energiafelhasználás (átlagos fogyasztás l/100 km)  1
2 2. Szén-dioxod (CO2) kibocsátás (g/km) 1
3 3. Nem-metán hidrogének (NMHC) kibocsátása (mg/Kwh, WHSC szerint) 1
4 4. CO kibocsátása (mg/Kwh, WHSC szerint)  1
5 5. Nitrogén oxidok (NOx) kibocsátása (mg/Kwh, WHSC szerint)  1
6 6. Részecske kibocsátás (PM) (mg/Kwh, WHSC szerint) 1
7 7. Terhelhetőség (megengedett legnagyobb össztömeg és önsúly különbsége, kg, min. 1.600 kg)  1
8 8. Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítva (min. 10 max. 60 naptári nap)  21
9 9. Az előírt időtartamon felüli jótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 6 hónap) 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (Ft) Súlyszám - 140
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő az ár értékelési szempontja, illetőleg a minőségi kritériumok 1-6. értékelési részszempontja esetében a fordított arányosítás, a minőségi kritériumok 7. részszempontja esetében az egyenes arányosítás, a 8. és 9. részszempontja esetében az arányosítás módszerét alkalmazza. Értékelés szerinti alsó és felső ponthatár: 0-10 pont.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Láncos konténeres hulladékgyűjtő célgép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96052763
Postai cím: Bajor Utca 2/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: marketing@seres.hu
Telefon: +36 301900372
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11237253202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96052763
Postai cím: Bajor Utca 2/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11237253202

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Billenőplatós, darus célgép beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96052763
Postai cím: Bajor Utca 2/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
E-mail: marketing@seres.hu
Telefon: +36 301900372
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11237253202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16930000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Seres Gépipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96052763
Postai cím: Bajor Utca 2/1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11237253202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges