Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4973/2020
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
Telefon: +361-802-57-69
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 436-8560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében az Ercsi elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.09)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében az Ercsi elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.09)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213321-9
További tárgyak:45233144-0
45234116-2
45234115-5
45234160-5
45231400-9
45317000-2
71540000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Ercsi - Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Ercsi-elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) 12,20 km hosszú vasúti vonalszakasz (376+00 - 498+00 km sz.
között), nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v = 160 km/h pályasebességre és
225 kN tengelyterhelésre.
160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 12,20 pályakm
hosszon. A vasútállomások vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése,
aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Vonali műtárgyak felújítása
és átépítése. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer korszerűsítése.
P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon.
Főbb mennyiségek:
- Hézagnélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal
Ercsi-elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő
fővágányok átépítése keretében: ~22,4 vkm,
- Állomási mellékvágányok al-és felépítményének átépítése ~10,2 vkm,
- A vágány átépítésen belül 10 000 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal,
nagygépes technológiával,
- Vasúti műtárgyak: 7 db teknőhíd/kerethíd/áteresz felújítása/átépítése, építése,
- Közúti kisműtárgy, áteresz/keret építése: 2 db,
- Peronaluljáró építése: 2 db,
- 17,4 mny acélhíd (Váli víz) felújítása,
- Iváncsa állomás átépítése során 4 csoport új kitérő beépítése Pusztaszabolcs állomás átépítése során 45
csoport új kitérő beépítése, összesen 49 csoport,
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 49 csoport kitérőben,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~34,6 km,
- Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): ~15,84 km,
- A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Iváncsa állomáson 16 csoport
kitérőt, Pusztaszabolcs állomáson 56 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó
függéses biztosító berendezés,
- Vasúti térvilágítás kiépítése 2 külön helyszínen,
- 4 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése,
- Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák,
- Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák,
- Módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódó szakág esetén,
- Építési engedélyek módosítása, megszerzése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletes
mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattétel nem megengedett, az alábbiakra tekintettel: Jelen vasúti pályaépítési projekt - Ercsi elágazás
(kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz - tenderkiírása a teljes pályás projekt - Kelenföld - Pusztaszabolcs
vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta - Pusztaszabolcs korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló
rendszer kiépítése)- alsó (déli) felét képezi. A pályás projekt és a szorosan kapcsolódó biztosítóberendezés
átépítése rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése
és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma
is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő
munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása
és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára történő egységes rálátást kíván. A
projektek további részekre tagolása a fenti elvárások megvalósulását ellehetetlenítené.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF projekt azonosító: 2015-HU-TM-0003-M; CEF/203-9/2017- NFM_SZERZ (feltételes közbeszerzés)

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 001 - 000113

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4500012018 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés keretében az Ercsi elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítményeinek korszerűsítése (PST: V040.09)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csaba u. 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 38009159559 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2020. március 10.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213321-9
További tárgyak:45233144-0
45234116-2
45234115-5
45234160-5
45231400-9
45317000-2
71540000-5
71240000-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Ercsi - Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Ercsi-elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) 12,20 km hosszú vasúti vonalszakasz (376+00 - 498+00 km sz.
között), nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v = 160 km/h pályasebességre és
225 kN tengelyterhelésre.
160 km/h sebességű és 225 kN tengelyterhelésű közlekedésre alkalmas pálya kiépítése 12,20 pályakm
hosszon. A vasútállomások vágányhálózatának korszerűsítése. 55 cm magasságú állomási peronok létesítése,
aluljárók, liftek, perontetők építése, akadálymentes állomási környezet kialakítása. Vonali műtárgyak felújítása
és átépítése. Térvilágítás kiépítése, 0,4 kV-os villamos energiaellátás és felsővezetéki rendszer korszerűsítése.
P+R rendszer kialakítása. Új kábelalépítmény és kábelhálózat kiépítése az állomásokon.
Főbb mennyiségek:
- Hézagnélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal
Ercsi-elágazás (kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány és állomási átmenő
fővágányok átépítése keretében: ~22,4 vkm,
- Állomási mellékvágányok al-és felépítményének átépítése ~10,2 vkm,
- A vágány átépítésen belül 10 000 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal,
nagygépes technológiával,
- Vasúti műtárgyak: 7 db teknőhíd/kerethíd/áteresz felújítása/átépítése, építése,
- Közúti kisműtárgy, áteresz/keret építése: 2 db,
- Peronaluljáró építése: 2 db,
- 17,4 mny acélhíd (Váli víz) felújítása,
- Iváncsa állomás átépítése során 4 csoport új kitérő beépítése Pusztaszabolcs állomás átépítése során 45
csoport új kitérő beépítése, összesen 49 csoport,
- Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 49 csoport kitérőben,
- 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~34,6 km,
- Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): ~15,84 km,
- A jelenlegi biztosítóberendezés átalakítása az építési fázisoknak megfelelően: Iváncsa állomáson 16 csoport
kitérőt, Pusztaszabolcs állomáson 56 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó
függéses biztosító berendezés,
- Vasúti térvilágítás kiépítése 2 külön helyszínen,
- 4 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm magas peron építése,
- Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák,
- Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák,
- Módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódó szakág esetén,
- Építési engedélyek módosítása, megszerzése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletes
mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattétel nem megengedett, az alábbiakra tekintettel: Jelen vasúti pályaépítési projekt - Ercsi elágazás
(kiz.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz - tenderkiírása a teljes pályás projekt - Kelenföld - Pusztaszabolcs
vasútvonal átépítése II. ütem (Százhalombatta - Pusztaszabolcs korszerűsítése és ETCS 2 vonatbefolyásoló
rendszer kiépítése)- alsó (déli) felét képezi. A pályás projekt és a szorosan kapcsolódó biztosítóberendezés
átépítése rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése
és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma
is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő
munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása
és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára történő egységes rálátást kíván. A
projektek további részekre tagolása a fenti elvárások megvalósulását ellehetetlenítené.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 38163389410
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5. hrsz
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Vasútépítők Pályatervező, Kivitelező és Iparvágányfenntartó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csaba u. 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: HU
E-mail: titkarsag@meszaroskft.hu
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. Felek megállap,hogy a Szerz 4.1. pontja, 4.3.1., 8.1.1 és a 8.2.1. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:
„4.1 A Vállalkozó a hiánytalan, a jelen Szerződés, valamint a vonatkozó jogszabályok és szabványok által előírt minőségi követelményeknek megfelelő teljesítésért az alábbi vállalkozói Díjra (átalánydíj) jogosult.
Vállalkozói Díj, mint átalánydíj összege: 38.163.389.410,- Ft + ÁFA,
(tartalékkeret nélkül).”
„4.3.1 A Megrendelő a Vállalkozói Díj 1,5 %-ának megfelelő összegű Tartalékkeretet határozott meg. A Tartalékkeret összege: 415.907.542,- Ft, (tartalékkerettel növelt Vállalkozói díj: 38.579.296.952,- Ft).”
„8.1.1 A Teljesítési Biztosíték mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj 5 (öt) %-a, 1.908.169.471,- Ft,.”
„8.2.1 A Jótállási Biztosíték mértéke a tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított Vállalkozói Díj 5%-a, 1.908.169.471,- Ft,illetve amennyiben a Szerződés szerint Rész Műszaki Átadás-átvétel kerül rögzítésre, abban az esetben a Jótállási Biztosíték alapja mindig a Megrendelő által átvett munkarészre eső nettó Vállalkozói Díj 5 %-a.”
2. A Kbt. 141. § (6) bekalapján mód Megrendelő és Vállalkozó adatait a bankszámlaszám, valamint Megrendelő és Vállalkozó teljesítésigazolásra jogosult képviselője vonatkozásában, valamint Mérnökszervezet megnevezése:
„NIF Zrt számlav pügyi intézm: MÁK(IBAN): 10023002-00337380-00000103
„Vezető tag: Mészáros és Mészáros Kft számlav pügyi intézm: Takarékbank Zrt.
számlaszáma (IBAN): HU62 5044 0016 1001 2356 0000 0000
„Kapcsolattartók:[…] Megrendelő és Vállalkozó
„[…]Mérnök szervezet: Magyar Mérnök Céh Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 35.

VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: PusztaszÖnk teleprend terv,helyi épszabályz mód elhúzódmiatt-a terszerz eljok nemvoltak hiben leftathatók,MÁV igény:a 44.számú vasútvon 19.09.08tól a közlek biztra kerüljön más módon nem biztható,Megr a Mérnök vélemvel összhban a megold javban meghat többlet műsz tart megvalttámogatta,így tartható a vágányzári ütem,Sz hatidőket is a lekisebbmértben befolyja.A megold:ideigl vágány kerül kiépítre a meglévő 44esvasútv irányába,a 40es és 42es vasútv pedig a kitérő mellékirból elérh egy ideigl vágány létesvel.A MÁV Zrt támogat,ezzel a 44. számú vasútvon biztható a vonatközl2019.09.8.tól.A többlet műsztart az ADban nem szerepel.Mérnök,árszakértő által is jóváh.Szerzt mód a vállalk díj vonatk a Kbt.141.§(2)(3)bek. szerzm megfelel,többlet műsz tart elvégznek szüksége okán felm költs igény,a vállalk díj emelk nem haladja meg az uniósértékht, az eredeti szerz érték 15%-át a mód nem vált meg a szerzáltjelleg és illeszk az eredeti sz jelleghez. Adatvált: banksz,képvis,Mérnökszerv a Kbt. 141§(6).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 38009159559 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 38163389410 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben