Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4977/2020
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Miskolci Egyházmegye
Teljesítés helye:3770 Sajószentpéter, Élmunkás utca 2. (hrsz.: 912/8)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23130610
Postai cím: Szeles Utca 59
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bodolóczki Mária
Telefon: +36 308661539
E-mail: palyazat@mi.gorogkatolikus.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.migorkat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sajószentpéter 2 csop. óvoda és 2 csop. bölcsőde
Hivatkozási szám: EKR001114302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett épület egy két csoportos óvoda és két csoportos bölcsődei funkciót ellátó épület a szükséges kiszolgáló, gazdasági résszel. A tervezett épület nettó alapterülete: ~875,08 m2. Homlokzati teherhordó falak 44 cm vtg. legalább U=0,22 Wm2K. Külső homlokzati nyílászárók legalább 6 kamrás legalább 85 mm tokszélességű hőhídmentes, ütésálló fóliázott PVC profilból épített ablakok A hőszigetelő üvegezés 4/16/4/16/4 mm rétegfelépítésű, (3 rétegű üvegezés) a 3. üvegfelületen LOW-E bevonattal, argon töltéssel az üvegtáblák között. legalább Uw= 1,1 W/m2K.
Óvodai épületrész: Csoportszobák, mosdók, fejlesztő szoba, tornaszoba és kápolna építése a kiviteli tervek szerint. Az óvodai létszám 2 csoportszobában maximálisan 30-30 fő. A tervezett óvodai szárny nettó alapterülete: 448,55 m2. A tervezett gazdasági szárny nettó alapterülete: 164,99 m2. Összesen: nettó 613,54 m2.
Bölcsődei épületrész (opcionális): A bölcsődei létszám 2 csoportszobában 14-14 fő maximálisan. A tervezett bölcsődei s szárny nettó alapterülete: 261,54 m2. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a kivitelezésben a bölcsődei szárny építését is megrendelje.
Az óvodai és bölcsődei szárny egymástól műszakilag elválasztása került, arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérő jelenleg csak az óvodai szárny megépítéséhez rendelkezik elegendő anyagi fedezettel az EGYH-KCP-18-P-0130 és EGYH-KCP-18-P-0164 sz. források igénybevételével.
Az opcionális bölcsődei épületrész esetében Ajánlatkérő támogatási kérelmet nyújtott be TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00004 számon. A bölcsődei épületrész műszaki tartalmára vonatkozóan a közbeszerzési eljárás feltételes a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 518800000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 2 csoportos óvoda és bölcsőde
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3770 Sajószentpéter, Élmunkás utca 2. (hrsz.: 912/8)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett épület egy két csoportos óvoda és két csoportos bölcsődei funkciót ellátó épület a szükséges kiszolgáló, gazdasági résszel. A tervezett épület nettó alapterülete: ~875,08 m2. Homlokzati teherhordó falak 44 cm vtg. legalább U=0,22 Wm2K. Külső homlokzati nyílászárók legalább 6 kamrás legalább 85 mm tokszélességű hőhídmentes, ütésálló fóliázott PVC profilból épített ablakok A hőszigetelő üvegezés 4/16/4/16/4 mm rétegfelépítésű, (3 rétegű üvegezés) a 3. üvegfelületen LOW-E bevonattal, argon töltéssel az üvegtáblák között. legalább Uw= 1,1 W/m2K.
Óvodai épületrész: Csoportszobák, mosdók, fejlesztő szoba, tornaszoba és kápolna építése a kiviteli tervek szerint. Az óvodai létszám 2 csoportszobában maximálisan 30-30 fő. A tervezett óvodai szárny nettó alapterülete: 448,55 m2. A tervezett gazdasági szárny nettó alapterülete: 164,99 m2. Összesen: nettó 613,54 m2.
Bölcsődei épületrész (opcionális): A bölcsődei létszám 2 csoportszobában 14-14 fő maximálisan. A tervezett bölcsődei s szárny nettó alapterülete: 261,54 m2. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a kivitelezésben a bölcsődei szárny építését is megrendelje.
Az óvodai és bölcsődei szárny egymástól műszakilag elválasztása került, arra való tekintettel, hogy Ajánlatkérő jelenleg csak az óvodai szárny megépítéséhez rendelkezik elegendő anyagi fedezettel az EGYH-KCP-18-P-0130 és EGYH-KCP-18-P-0164 sz. források igénybevételével.
Az opcionális bölcsődei épületrész esetében Ajánlatkérő támogatási kérelmet nyújtott be TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00004 számon. A bölcsődei épületrész műszaki tartalmára vonatkozóan a közbeszerzési eljárás feltételes a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2./ 44 cm vtg. falazó téglából épült falazat hőátbocsátási tényezője [0,18 – 0,22 W/ m²K között értékelve] 10
2 3./ Külső homlokzati nyílászárók (ablak, műanyag) hőátbocsátási tényezője [0,70 – 1,10 W/m²K között értékelve] 10
3 4./ Teljesítésbe bevont szakember szakmai tapasztalata (magasépítésre vonatkozó projektvezetői és/vagy építésvezetői és/vagy műszaki vezetői tapasztalat 0-10 db projekt) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege - opcióval növelt rész Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő jelen beruházást részben saját forrásból, részben pedig EGYH-KCP-18-P-0130, EGYH-KCP-18-P-0164, TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00004 forrásokból valósítja meg. A TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00004 azonosító számú forrás esetében Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be, amelynek elbírálása jelen közbeszerzési eljárás ideje alatt is folyamatban van. A tervezett épületegyüttesben az ún. óvodai épületrész és az ún. gazdasági épületrész esetében az Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges fedezettel. Az ún. bölcsődei szárny tekintetében került benyújtásra a fent említett TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00004 sz. pályázat, erre való tekintettel a beruházás bölcsődei szárnyának kivitelezése opcionális tétel, amelyet Ajánlatkérő abban az esetben valósít meg, amennyiben az ehhez benyújtott forrás-igényét pozitívan bírálják el. A közbeszerzési eljáráshoz rendelkezésre bocsátott műszaki tartalomban külön került kidolgozásra az óvodai, gazdasági rész és az opcionális bölcsődei szárny.
Ajánlatkérő 150 napos teljesítési határidőt ír elő, amennyiben a vállalkozási szerződés megkötésének napján rendelkezik a teljes épületegyüttes (óvoda, gazdasági szárny, bölcsődei szárny) megépítéséhez szükséges fedezettel. Amennyiben az ajánlatkérő a vállalkozási szerződés megkötésének napján csak a nem opcionális rész (óvoda, gazdasági szárny) esetében rendelkezik a szükséges fedezettel, a 150 napos teljesítési határidő kizárólag a nem opcionális rész esetében áll fenn. Az opcionális bölcsődei szárny tekintetében a teljesítési határidő az opciós műszaki tartalom megvalósításának megkezdésétől számított 150 nap.
Az opció lehívásának véghatárideje a szerződés megkötését követő 3. hónap letelte.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00004
II.2.9) További információ:
A bölcsődei épületrész műszaki tartalmára vonatkozóan a közbeszerzési eljárás feltételes a Kbt. 53. § (6) bekezdés alapján. Az opcionális épületrész megépítésének feltétele a TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00004 sz. támogatási forrás rendelkezésre állása.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2 csoportos óvoda és bölcsőde
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@janosikkft.hu
Telefon: +36 308304055
Internetcím(ek): (URL) www.janosikkft.hu
Fax: +36 46327710
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 518800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészeti-, építőmesteri-, épületvillamossági-, gépészeti és egyéb szakipari munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Falcon Global Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20162476
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14. I. lph. 2/8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26739919243

Hivatalos név: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931754
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242

Hivatalos név: BORSOD KONSTRUKCIÓ Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15409951
Postai cím: Újjáépítés utca 3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3519
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26165116205

Hivatalos név: CreativEnergy Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85953716
Postai cím: Erdő Utca 42
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3535
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11690911205

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89442500
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901241

Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27505713
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887827205

Hivatalos név: Gerixon Tervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69141117
Postai cím: Sajószigeti Út 2/A
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11063582205

Hivatalos név: Titán Service Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84390394
Postai cím: Park Utca 16.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3529
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23323962205

Hivatalos név: Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96835270
Postai cím: Csigekert Utca 29
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25732902209

Hivatalos név: Brand 2001 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13412320
Postai cím: Béke U. 72.
Város: Monaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583406205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges