Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4978/2020
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Székhely: Magyarország 7030 Paks, Gagarin utca 1. Fióktelep: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:pénzügyi szolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14408362
Postai cím: Gagarin Utca 1.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csikós Anikó
Telefon: +36 202327303
E-mail: csikos.aniko@nusz-zrt.hu
Fax: +36 75501791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://mvm.hu/bemutatkozas/mvm-csoport/nemzeti-uzleti-szolgaltato-zrt/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: pénzügyi szolgáltatás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépjármű flotta beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001627112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Keretszerződés keretében gépjármű flotta beszerzése a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. részére - Hosszú távú gépjármű bérlet
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya gépjármű flotta beszerzése a felhívásban és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő maximum 8 db gépjárművet kíván beszerezni a keretszerződés időtartama, a KSZ-ben meghatározottak szerint, de legfeljebb a KSZ keretösszeg, azaz nettó 68 000 000 HUF erejéig.
Ajánlatkérő legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket a KSZ hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződések szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata a KSZ hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt - amely legfeljebb 48 hónap lehet - a gépjárművek bérbeadása, és a gépjárművek rendelkezésre állásához, javításához, karbantartásához és kezeléséhez kapcsolódó műszaki pénzügyi és adminisztrációs szolgáltatások elvégzése, kötelező felelősségbiztosítás kötése.
Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott számú járművet kíván bérelni a KSZ időtartama alatt, azzal, hogy az alábbiakban meghatározott mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és Ajánlatkérőt nem kötik:
- Vezérigazgatói személygépjármű 1 db
- Igazgatói személygépjármű 4 db
- Kulcsos egyterű személygépjármű 3 db
A havi szolgáltatási díj fix díj, a KSZ időtartama alatt nem módosítható.
A gépjármű bérleti díjban foglalt flottakezelési szolgáltatások keretében elsődlegesen az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtani:
• Finanszírozás (gépjármű bérbeadás)
• Szervízszolgáltatás
• Gumiabroncs szolgáltatás
• Cseregépjármű szolgáltatás
• Hozom-viszem szolgáltatás
• Assistance szolgáltatás
• Casco és GAP biztosítás (önrész megváltás biztosítás)
• Kötelező gépjármű felelősség biztosítás
• Kárrendezési szolgáltatás
• Gépjármű adók
• Szerződésmódosítási- és adminisztrációs költségek
A gépjárművek átadása minden esetben Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen (elsődlegesen Ajánlatkérő székhelyén vagy fióktelepén) kell, hogy történjen. A gépjárművek díjmentes kiszállításáról minden esetben az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
Szállítási határidő az egyedi bérleti szerződés aláírását (EBSZ aláírását) követően 150 nap.
A személygépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, valamint a nyertes ajánlattevő részletes feladatait az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gépjármű flotta beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Székhely: Magyarország 7030 Paks, Gagarin utca 1.
Fióktelep: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya gépjármű flotta beszerzése a felhívásban és a műszaki leírásban foglaltak szerint.
Ajánlatkérő maximum 8 db gépjárművet kíván beszerezni a keretszerződés időtartama, a KSZ-ben meghatározottak szerint, de legfeljebb a KSZ keretösszeg, azaz nettó 68 000 000 HUF erejéig.
Ajánlatkérő legfeljebb 48 hónapos időtartamra kívánja bérelni az egyes gépjárműveket a KSZ hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződések szerint.
A nyertes ajánlattevő feladata a KSZ hatálya alatt megkötött egyedi bérleti szerződés időbeli hatálya alatt - amely legfeljebb 48 hónap lehet - a gépjárművek bérbeadása, és a gépjárművek rendelkezésre állásához, javításához, karbantartásához és kezeléséhez kapcsolódó műszaki pénzügyi és adminisztrációs szolgáltatások elvégzése, kötelező felelősségbiztosítás kötése.
Ajánlatkérő az egyes lehívandó járműkategóriákon belül hozzávetőlegesen az alábbiakban meghatározott számú járművet kíván bérelni a KSZ időtartama alatt, azzal, hogy az alábbiakban meghatározott mennyiségek kizárólag tájékoztató jellegűek, és Ajánlatkérőt nem kötik:
- Vezérigazgatói személygépjármű 1 db
- Igazgatói személygépjármű 4 db
- Kulcsos egyterű személygépjármű 3 db
A havi szolgáltatási díj fix díj, a KSZ időtartama alatt nem módosítható.
A gépjármű bérleti díjban foglalt flottakezelési szolgáltatások keretében elsődlegesen az alábbi szolgáltatásokat kell nyújtani:
• Finanszírozás (gépjármű bérbeadás)
• Szervízszolgáltatás
• Gumiabroncs szolgáltatás
• Cseregépjármű szolgáltatás
• Hozom-viszem szolgáltatás
• Assistance szolgáltatás
• Casco és GAP biztosítás (önrész megváltás biztosítás)
• Kötelező gépjármű felelősség biztosítás
• Kárrendezési szolgáltatás
• Gépjármű adók
• Szerződésmódosítási- és adminisztrációs költségek

A gépjárművek átadása minden esetben Ajánlatkérő által megjelölt helyszínen (elsődlegesen Ajánlatkérő székhelyén vagy fióktelepén) kell, hogy történjen. A gépjárművek díjmentes kiszállításáról minden esetben az Ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
Szállítási határidő az egyedi bérleti szerződés aláírását (EBSZ aláírását) követően 150 nap.
A személygépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, valamint a nyertes ajánlattevő részletes feladatait az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. részszempont: Összesített üzemanyag fogyasztás (l/100 km) 10
2 3. részszempont: Összesített szennyezőanyag kibocsátás (g/km) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Havi bérleti díj összesen (nettó Ft) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25052 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gépjármű flotta beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27411292
Postai cím: Komáromi út Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: info@mercarius.hu
Telefon: +36 14719230
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12238673242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Szervízszolgáltatás, Gumiabroncs szolgáltatás, biztosítási szolgáltatás, Hozom-viszem szolgáltatás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27411292
Postai cím: Komáromi út Út 36-38.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12238673242

Hivatalos név: Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59416045
Postai cím: Böszörményi Út 161
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13329170209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
1. Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (1142 Budapest, Komáromi út 36-38.; adószám: 12238673-2-42) (nyertes ajánlattevő)
2. Régió Terv Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság (4032 Debrecen, Böszörményi út 161.; adószám: 13329170-2-09 )
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges