Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4989/2020
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Zala Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zala Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK17242
Postai cím: Kosztolányi Dezső utca 10.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethyné Gyalogh Margit
Telefon: +36 92507734
E-mail: nemethyne.margit@zala.gov.hu
Fax: +36 92507755
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az Egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer fejlesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 számú, Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése című projekt keretében - váll. szerz.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer fejlesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 számú, Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése című projekt keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
További tárgyak:72212517-6
72212200-1
72212210-4
72212211-1
72212311-2
72212333-2
72212482-1
72212600-5
72212610-8
72212750-1
72212445-0
80000000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. és a Megrendelő által meghatározott egyéb helyszínek.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Nyertes Ajánlattevő feladata informatikai tervezési és kivitelezési szolgáltatás nyújtása, valamint kapcsolódó licencek szállítása. A beszerzés az Ajánlatkérő által létrehozni kívánt egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer kialakítására, ennek során három, szorosan összefüggő alrendszer kifejlesztésére és a teljes rendszer integrációjára vonatkozik.
A rendszer meghatározható funkciói a következők:
- felhasználó- és jogosultságkezelő alrendszer
- személy nyilvántartás kezelését megvalósító alrendszer
- IT géptermi beléptető rendszer
Ajánlatkérő biztosítja a rendszer működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúrát a NISZ Zrt. Iaas szolgáltatásra épülve. Minden szoftver elemet, ami az alkalmazás működtetéséhez szükséges (beleértve az operációs rendszert és adatbáziskezelő szoftvert is), a nyertes Ajánlattevőnek kell szállítania.
Nyertes Ajánlattevő által a szerződés hatályba lépésétől 12 hónapig - a műszaki leírás szerint - nyújtandó szolgáltatások:
- az Ajánlatkérő által létrehozni kívánt rendszer moduljaira és azok más rendszerrészekkel való kapcsolódásaira vonatkozó követelmények specifikálása (1 db),
- a rendszer megtervezése (1 db biztonsági-, 1 db logikai- és 1 db fizikai rendszerterv),
- a rendszer moduljainak fejlesztése,
- a társprojektekben elkészülő fejlesztések kapcsolatainak rendszer oldali kiépítése,
- a kifejlesztett rendszer integrálása és tesztelése a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- a tesztelt rendszer átadása Ajánlatkérőnek megrendelői integrációs tesztre,
- a kapcsolódó oktatási feladatok teljesítése,
- a rendszer működtetésére vonatkozó fejlesztői ajánlások (pl. szoftverkörnyezetre, licencekre, létszámra vonatkozó javaslat) kidolgozása,
- a rendszer éles üzembe állítása,
- a rendszer finomhangolása,
- 2 év jótállás biztosítása,
- a teljes rendszer alkalmazásüzemeltetési feladatainak ellátása a próbaüzem kezdetétől a projekt fizikai zárásáig.
Tekintettel a rendszer komplexitására és az integrálandó, valamint kapcsolódó más modulok, illetve informatikai rendszerek számosságára, nyertes Ajánlattevőnek kiemelt feladata a társprojektekkel és az Ajánlatkérő informatikai szakembereivel való együttműködés, aminek kereteit a közös projektszervezet adja.
A fejlesztéssel érintett végfelhasználók száma (fő):
Miniszterelnökség és minisztériumok: 800
Fővárosi és Megyei kormányhivatalok: 36 500
Egyéb ágazati és más, állományba nem tartozó szereplők (ONYF, Kincstár, szakértők), stb.: 2 700
A fejlesztéshez kapcsolódó licencek felhasználása időben nem korlátozható, a kifejlesztett rendszernek a projekt fizikai zárásakor fennálló jogszabályi környezetnek kell megfelelnie.
A rendszernek platformfüggetlennek kell lennie.
A rendszer a személyes adatkezelést végző, illetve az azonosítást, feljogosítást végző funkciók tekintetében elégítse ki a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti 4-es besorolási szintet, az egyéb funkciók tekintetében pedig a 3-as besorolási szintet.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 számú, Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése című projekt.

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 014 - 029083

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer fejlesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 számú, Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése című projekt keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/01/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálmán Imre utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 708000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes Ajánlattevő 1.
Név: Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1.
Adószáma: 25798555-2-41
Érvényes Ajánlattevő 2.
Név:Innomatrix Services Kft.
Székhelye: 2132 Göd, Rózsa utca 27.
Adószáma: 14175620-2-13
Érvénytelen ajánlattevő:
Név: Global Development Consulting Kft.
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér Cititorony tér 7. 1.em.
Adószáma: 25431175-2-41
Érvénytelenség indoka:
Ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelennek nyilvánította, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által 2017. november 21-én kiküldött 1. hiánypótlási felhívásban foglaltakat az előírt határidőkig nem teljesítette.
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
Rendszerintegrátor feladatok. Projektvezetés. Rendszer- és Szoftverfejlesztés, Tervezési feladatok, IT biztonsági szakértés
A 2. számú szerződésmódosítás 2020. március 16. napján került aláírásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72212200-1
További tárgyak:72212210-4
72212211-1
72212311-2
72212333-2
72212482-1
72212600-5
72212610-8
72212750-1
72212445-0
80000000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10. és a Megrendelő által meghatározott egyéb helyszínek.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes Ajánlattevő feladata informatikai tervezési és kivitelezési szolgáltatás nyújtása, valamint kapcsolódó licencek szállítása. A beszerzés az Ajánlatkérő által létrehozni kívánt egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer kialakítására, ennek során három, szorosan összefüggő alrendszer kifejlesztésére és a teljes rendszer integrációjára vonatkozik.
A rendszer meghatározható funkciói a következők:
- felhasználó- és jogosultságkezelő alrendszer
- személy nyilvántartás kezelését megvalósító alrendszer
- IT géptermi beléptető rendszer
Ajánlatkérő biztosítja a rendszer működtetéséhez, üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúrát a NISZ Zrt. Iaas szolgáltatásra épülve. Minden szoftver elemet, ami az alkalmazás működtetéséhez szükséges (beleértve az operációs rendszert és adatbáziskezelő szoftvert is), a nyertes Ajánlattevőnek kell szállítania.
Nyertes Ajánlattevő által a szerződés hatályba lépésétől 12 hónapig - a műszaki leírás szerint - nyújtandó szolgáltatások:
- az Ajánlatkérő által létrehozni kívánt rendszer moduljaira és azok más rendszerrészekkel való
kapcsolódásaira vonatkozó követelmények specifikálása (1 db),
- a rendszer megtervezése (1 db biztonsági-, 1 db logikai- és 1 db fizikai rendszerterv),
- a rendszer moduljainak fejlesztése,
- a társprojektekben elkészülő fejlesztések kapcsolatainak rendszer oldali kiépítése,
- a kifejlesztett rendszer integrálása és tesztelése a műszaki leírásban foglaltak szerint,
- a tesztelt rendszer átadása Ajánlatkérőnek megrendelői integrációs tesztre,
- a kapcsolódó oktatási feladatok teljesítése,
- a rendszer működtetésére vonatkozó fejlesztői ajánlások (pl. szoftverkörnyezetre, licencekre, létszámra
vonatkozó javaslat) kidolgozása,
- a rendszer éles üzembe állítása,
- a rendszer finomhangolása,
- 2 év jótállás biztosítása,
- a teljes rendszer alkalmazásüzemeltetési feladatainak ellátása a próbaüzem kezdetétől a projekt fizikai
zárásáig.
Tekintettel a rendszer komplexitására és az integrálandó, valamint kapcsolódó más modulok, illetve informatikai
rendszerek számosságára, nyertes Ajánlattevőnek kiemelt feladata a társprojektekkel és az Ajánlatkérő
informatikai szakembereivel való együttműködés, aminek kereteit a közös projektszervezet adja.
A fejlesztéssel érintett végfelhasználók száma (fő):
Miniszterelnökség és minisztériumok: 800
Fővárosi és Megyei kormányhivatalok: 36 500
Egyéb ágazati és más, állományba nem tartozó szereplők (ONYF, Kincstár, szakértők), stb.: 2 700
A fejlesztéshez kapcsolódó licencek felhasználása időben nem korlátozható, a kifejlesztett rendszernek a projekt fizikai zárásakor fennálló jogszabályi környezetnek kell megfelelnie.
A rendszernek platformfüggetlennek kell lennie.
A rendszer a személyes adatkezelést végző, illetve az azonosítást, feljogosítást végző funkciók tekintetében elégítse ki a 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szerinti 4-es besorolási szintet, az egyéb funkciók tekintetében pedig a 3-as besorolási szintet.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/01/12 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 733000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Symmetria Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország:
E-mail:
Telefon: +36 13010029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13010030
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek rögzítik, hogy Megrendelő a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második része szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az „Egységes ügyintéző elérési, belső jogosultság kezelési rendszer fejlesztése a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 számú, Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése című projekt keretében” tárgyában. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, melynek okán a Felek egymással 2018.01.12. napján Vállalkozási szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötöttek.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 2018. 05. 07. napján hatályba lépett.
Felek rögzítik, hogy az alapszerződést 2019 június 28-i dátummal módosították. (1. sz. módosítás).
Felek rögzítik, hogy az alapszerződés - és annak 1. sz. módosítással érintett tartalma - hatályban van.
Felek az alapszerződés III. fejezetének 3.3 pontját közös megegyezéssel, a Kbt. 141. § (2) - (3) bekezdése alapján, az alábbiak szerint módosítják:
„Jelen szerződést a felek a teljesítésig kötik azzal, hogy a Vállalkozóra irányadó végteljesítési határidő legkésőbb a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00053 azonosító számú Kiemelt projekt mindenkori fizikai zárását megelőző második hónap utolsó napja.”
A felek a teljesítés kapcsán az alábbi ütemezésben állapodnak meg a teljesítési véghatáridőig hátralévő időtartam keretében:
II. Fejlesztés lezárása 2019. december 31.
III. Hangolás lezárása (HR + IT géptermi beléptető rendszer) 2019. december 31.
IV. Hangolás lezárása (IDM) 2020. február 28.
V. Funkcionális bővítés lezárása 2020. április 30.
Felek az 1. sz. mellékletét (ütemezés) az alapszerződésnek a leírtak alapján egyidejűleg módosítják, amely jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan melléklete.
Felek az alapszerződés 7.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
„7.2. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az alábbi vállalkozói díj illeti: alapszerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan nettó 708.000.000,- Ft + a funkcionális bővítési feladatokhoz kapcsolódóan nettó 25.000.000,- Ft, azaz összesen nettó 733.000.000,-Ft +ÁFA, azaz Hétszázharminchárommillió Forint + ÁFA”.
I. Licence átadás és a tervezés lezárása nettó licence díj: 428.000.000 Ft + alapszerződésbő fennmaradó vállalkozói díj 30%-a: 84.000.000,- Ft = 512.000.000,- Ft
II. Fejlesztés lezárása alapszerződésből fennmaradó vállalkozói díj 40%-a: 112.000.000,- Ft
III. Hangolás lezárása (HR+ IT géptermi beléptető rendszer) alapszerződésből fennmaradó vállalkozói díj 20%-a: 56.000.000,- Ft
IV. Hangolás lezárása IDM alapszerződésből fennmaradó vállalkozói díj 10%-a: 28.000.000,- Ft
IV. Funkcionális bővítés lezárása 25.000.000,- Ft
A Megrendelő a szerződésszerű (rész)teljesítés esetén, azt követő 5 napon belül írásban (rész)teljesítésigazolást állít ki, amit a kiállítás napján elektronikusan megküld Vállalkozó részére, valamint azt követően 3 napon belül intézkedik az irat postai megküldése érdekében. A Vállalkozó a Megrendelő képviselője által aláírt (rész)teljesítésigazolás csatolásával nyújthatja be a Megrendelő nevére kiállított vonatkozó (rész)számlát a Megrendelő számla postázási címére. A (rész)teljesítésigazolás kiállítás határidejének elmulasztása esetén a (rész)teljesítés elfogadottnak minősül és a Vállalkozó jogosult a (rész)számla kibocsátására. A számlákhoz mellékelni kell a teljesítésigazolásokat.
Felek rögzítik, hogy előteljesítés a teljesítési véghatáridő (k) tekintetében lehetséges.
Felek rögzítik, hogy a fenti szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján minősül jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy:
a. az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az alapszerződés értékének 10%-át és
b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az alapszerződés jellegéhez.
Valamint tekintettel arra, hogy ezen előírásokat olyan módosításra alkalmazzák Felek, amelyek a szerződés értékének változásával járnak, amelyek az érték változásával összefüggenek.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdésében foglaltak alapján minősül jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy:
a. az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az alapszerződés értékének 10%-át és
b. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az alapszerződés jellegéhez.
Valamint tekintettel arra, hogy ezen előírásokat olyan módosításra alkalmazzák Felek, amelyek a szerződés értékének változásával járnak, amelyek az érték változásával összefüggenek.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 708000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 733000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben