Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4997/2020
CPV Kód:39000000-2
Ajánlatkérő:Mezőkövesd Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkövesd Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63319457
Postai cím: Mátyás király Út 112
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fekete Zoltán
Telefon: +36 49511500
E-mail: polgarmester@mezokovesd.hu
Fax: +36 49511500
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mezokovesd.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mezokovesd.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rögzített székek beszerzése, telepítése
Hivatkozási szám: EKR000244972020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39000000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
307 db rögzített szék beszerzése:
1. Fixen, 8,1o lejtésszögű ferde beton padozathoz rögzített színházi nézőtéri szék, közös karfás sorolással (padló rétegrend: 2 cm vtg. magnezit esztrich, 10 cm vtg. aljzatbeton)
2. A szék teljes magassága 880mm (+/- 5mm tűréssel)
3. Széktengelytávolsága 550mm (+/- 5mm tűréssel)
4. Ülőfelület mélysége min. 465mm (+/- 5mm tűréssel)
5. A teljes szék mélysége felcsukott állapotban 600mm (+/- 5mm tűréssel)
6. Acél szerkezetű láb profilokból és lemezzel, melyeket takarólemez fed.
7. A tartószerkezetben rejtett módon kap helyet a rugós ülőfelület záró mechanizmus, halk felcsukódást biztosító rendszerrel.
8. Az acél lábszerkezetet az alsó részen lemezfelület védi, mely porfestett, fölső részén kárpitozott burkolattal fedve.
9. Az oldalsó burkolatok hordozója min. 6mm vastag HDF lemez, azon vágott szivacs és kárpit.
10. A tartóláb fölső részét a karfa fedi, mely tömör bükkfából készül, lakkozott kivitelben, lekerekített kivitelben, 340mm (+/- 15mm tűréssel) hosszal.
11. Az ülőfelület lejtése az ergonómiai szabályoknak megfelelően kialakítva. Az ülőlap acélcső vázzal rendelkezik, alaktartósságot biztosító feszítő acél pászmákkal.
a. Az ülőfelület szerkezete égésgátlósított poliuretán szivaccsal teljesen körbevont.
b. Az ülőfelület vastagsága 110mm (+/- 10mm tűréssel), ezzel komfortos ülést biztosítva hosszú használat esetén
c. Az ülőfelület kárpitozása zipzárral szerelt, annak esetleges cseréje érdekében.
12. A háttámla rögzítése nem látható módon biztosítva, ívelt formájú kialakítással.
a. A háttámla szivacsa vertikálisan és horizontálisan egyaránt formázott.
b. A háttámla hordozó szerkezete min 12mm vastag bükkfa rétegelt lemezből készül
c. A háttámlát látszó, esztétikus, formázott, bükkfa rétegelt lemez fedi a tartósság jegyében.
13. A zsanérmechanizmus egyes részeit kivéve a székben semmilyen műanyag elem nem található.
14. A kárpitozás 100%-ban újrahasznosított poliészterből készül.
15. A kárpit felületsűrűssége 310g/m2 (+/- 5% tűréssel)
16. A színházi nézőtéri szék megfelel az EN 12727:2016 szabvány 4-es (intenzív) besorolásának.
17. A színházi nézőtéri szék megfelel az EN 1728:2013 szabványnak.
18. A színházi nézőtéri szék megfelel az EN 13200-1:2013 szabványnak.
19. A színházi nézőtéri szék rendelkezik GS minősítéssel.
20. A színházi nézőtéri szék szivacsozása 200 000 Martindale ciklusú az EN ISO 3385:2014 szabványnak megfelelően.
21. A színházi nézőtéri szék szivacsozásának jellemzői megfelelnek az EN ISO 5999:2013 szabvány szerinti V osztályzatnak (felhasználási körülmények – nagyon nehéz)
22. A színházi nézőtéri szék az EN 1021.1 és a 1021.2 szerinti kárpitozott bútorokra vonatkozó nehezen éghetőségi szabvány szerinti megfelelőség a kárpitra és a rétegelt lemezre egyaránt.
23. A színházi nézőtéri szék rendelkezik EN ISO 12947-2:2016 tanúsítással.
24. A színházi nézőtéri szék higiéniai tanúsítással rendelkezik.
A beszerzése kerülő székek telepítése. Lejtős padlózathoz való rögzítéssel, a székek lábai fixen rögzítettek
Rögzített szék alatt Ajánlatkérő mozi és/vagy rögzített széket ért, melyek padlóhoz rögzítettek.
További részletek a Közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rövid leírás
A következő helyett:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző hat év (72 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (élelmiszeripari technológiai eszköz gyártása és/vagy szállítása és/vagy forgalmazása és/vagy értékesítése) szerinti teljesítéseit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolási módok alapján.
Rögzített szék alatt Ajánlatkérő mozi és/vagy színházi széket ért, melyek padlóhoz rögzítettek.
A referenciaigazolásnak, vagy a referencianyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
— a szerződésszerű teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap szerinti bontásban),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— a szerződés tárgya, mennyisége (olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
— kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1 pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás M.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, az M.1. pont tekintetében előírt minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében rögzítettekre.
Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmények tekintetében az M.1. pontban előírt saját nyilatkozatait vagy a referenciaigazolás(oka)t az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti külön felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt nyilatkozatot / igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott műszaki és szakmai alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjára és 21/A. §-ára is.
Helyesen:
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától visszafelé számított megelőző hat év (72 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (rögzített székek szállítása és/vagy forgalmazása és/vagy értékesítése) szerinti teljesítéseit a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolási módok alapján.
Rögzített szék alatt Ajánlatkérő mozi és/vagy színházi széket ért, melyek padlóhoz rögzítettek.
A referenciaigazolásnak, vagy a referencianyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
— a szerződésszerű teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap szerinti bontásban),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
— a szerződés tárgya, mennyisége (olyan részletességű leírás, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető),
— kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége, továbbá
— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1 pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás M.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot is, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglaltakra, az M.1. pont tekintetében előírt minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében rögzítettekre.
Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az alkalmassági követelmények tekintetében az M.1. pontban előírt saját nyilatkozatait vagy a referenciaigazolás(oka)t az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti külön felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlat szerinti gazdasági szereplők közül elegendő csak annak benyújtani az előírt nyilatkozatot / igazolást, amely az adott alkalmassági feltételt igazolja.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében foglaltak irányadók, továbbá az érintett kapacitást biztosító szervezet(ek)nek vagy személy(ek)nek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról kell nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott műszaki és szakmai alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés]. Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 114. § (2) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bek. a) pontjára és 21/A. §-ára is.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/03/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben