Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4998/2020
CPV Kód:79212000-3
Ajánlatkérő:MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (4), és Kbt. 5. § (1) szerinti AK-k
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54810576
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid István
Telefon: +36 302647282
E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid István
Telefon: +36 302647282
E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid István
Telefon: +36 302647282
E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93770046
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid István
Telefon: +36 302647282
E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43493010
Postai cím: Péceli Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid István
Telefon: +36 302647282
E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21433005
Postai cím: Jászladányi Út 10
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid István
Telefon: +36 302647282
E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: ZÁHONY-PORT Záhonyi Logisztikai és Rakománykezelési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52134966
Postai cím: Európa Tér 12
Város: Záhony
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4625
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid István
Telefon: +36 302647282
E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV Nosztalgia Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669696
Postai cím: Tatai Utca 93/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid István
Telefon: +36 302647282
E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: MÁV Vagon Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70148693
Postai cím: Takarodó út 1
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8002
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Poncsák Dávid István
Telefon: +36 302647282
E-mail: poncsak.david.istvan@mav-szk.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001610642019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001610642019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (4), és Kbt. 5. § (1) szerinti AK-k
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MÁV Zrt. és leányvállalatai részére könyvvizsgálat
Hivatkozási szám: EKR001610642019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A MÁV Zrt. és leányvállalatai részére az új állandó könyvvizsgáló megválasztása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MÁV Zrt. és leányvállalatai részére könyvvizsgálat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Megbízási szerződés „A MÁV Zrt. és leányvállalatai részére az új állandó könyvvizsgáló megválasztása” tárgyban
Mennyiség:
Könyvvizsgálati szolgáltatások igénybevétele 3 évre (2020.07.01-től 2023.06.30-ig (időbeli hatály) , a 2020. üzleti év II. negyedévétől kezdődően 2023. üzleti év I. negyedévre vonatkozóan (tárgyi hatály)) szóló Megbízási szerződés keretében a MÁV Zrt.-nél és leányvállalatainál.
A jelen eljárás keretében ajánlatkérői oldalról részt vevő társaságok és székhelyeik (Közös Ajánlatkérők):
1. MÁV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60.),
2. MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60.),
3. MÁV-HÉV Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.),
4. MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60.),
5. MÁV FKG Kft. (5137 Jászkísér, Jászladányi út 10.),
6. ZÁHONY-PORT Zrt. (4625 Záhony, Európa tér 12.),
7. MÁV KFV Kft. (1097Budapest, Péceli út 2.),
8. MÁV VAGON Kft. (8000 Székesfehérvár, Takarodó u. 1.),
9. MÁV NOSZTALGIA Kft. (1142 Budapest, Tatai utca 95).
Az elvégzendő feladatok pontos leírását a Műszaki leírás (Szakmai tartalom)tartalmazza.
A közbeszerzésben résztvevő társaságok mérlegfőösszegeire vonatkozó adatok a 2018. 12. 31-i mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi beszámolók alapján:
1. MÁV Zrt.: [1 256 219] millió HUF
2. MÁV-START Zrt.: [344 341] millió HUF
3. MÁV-HÉV Zrt.: [23 585] millió HUF
4. MÁV Szolgáltató Központ Zrt.: [10 187] millió HUF
5. MÁV FKG Kft.: [16 011] millió HUF
6. Záhony-Port Zrt.: [703] millió HUF
7. MÁV KFV Kft.: [4 111] millió HUF
8. MÁV VAGON Kft.: [2 167] millió HUF
9. MÁV NOSZTALGIA Kft.: [719] millió HUF
A MÁV Zrt. és leányvállalatai által üzleti évenként összesen maximum 1000 óra erejéig úgynevezett könyvvizsgálaton kívüli munkák terhére egyéb vizsgálatok, számviteli tanácsadás, adótanácsadás jellegű munkák vehetők igénybe (opció).
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) III. fejezetében található műszaki leírás (Szakmai tartalom) és a IV. fejezetét képező szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Bevonni tervezett, a részvételi felhívás III.1.3) pont M/2. alpont a) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő további szakemberek száma (max 5 fő) 15
2 Bevonni tervezett, a részvételi felhívás III.1.3) pont M/2. alpont b) bekezdésében előírt követelményeknek megfelelő további szakemberek száma (max 1 fő) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 7
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ha jelen közbeszerzési eljárásban a keretszámot meghaladó részvételi jelentkezést nyújtottak be, Ajánlatkérő a beadott jelentkezéseket rangsorolja és az ajánlattételi felhívást maximum a rangsorolás alapján első hét alkalmas, egyben érvényes jelentkezést benyújtó részvételre jelentkező részére küldi meg. A rangsorolás a Kbt. 86. § (3) bek. alapján a jelen részvételi felhívás III.1.2) pont P/1 alkalmassági minimumkövetelmény szerint meghatározottak alapján történik, az alábbiak szerint: Ajánlatkérő a részvételi felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a könyvvizsgálói tevékenységből származó – ÁFA nélkül számított – árbevételről szóló évenkénti adatokat részvételre jelentkezőnként összeadja. Ajánlatkérő az így számított értékeket helyezi rangsorba, ajánlattételre a hét legmagasabb értéket elérő részvételre jelentkező kap felhívást.
A rangsorolás megállapítása érdekében ajánlatkérő a Kbt. 82. § (5) bekezdés alapján előírja, hogy a részvételre jelentkezők a jelentkezésük részeként nyújtsák be a jelen felhívás III.1.2) pont P/1 alpontja szerinti igazolást.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A MÁV Zrt. és a leányvállalatai által üzleti évenként összesen maximum 1000 óra erejéig úgynevezett könyvvizsgálaton kívüli munkák terhére egyéb vizsgálat, számviteli tanácsadás, adótanácsadás jellegű munkák vehetők igénybe.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A jelen felhívás II.2.5) pontjában foglalt Ár szempont alszempontjai:
- Egy üzleti évre vonatkozó ajánlati ár: az üzleti év második negyedévétől a tárgyévet követő üzleti év első negyedévéig terjedő időszakra vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátásának díja (nettó Ft/év) Súlyszám: 60
- Az opciós keret terhére elvégzendő munkák díja (nettó Ft/óra, 1000 órára számítva) Súlyszám: 15

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: — Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) – (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
— A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1-16. § alapján:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával, kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t a KD részeként, elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi jelentkezésben, becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:
A Kr. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Részvételre jelentkező csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:
A Kr. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis a részvételi jelentkezés részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint Részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll).
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattétel napjára vonatkozóan ellenőrzi.
A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
• a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania.
• a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania,
figyelemmel a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.
A Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltakra való hivatkozás - karakterkorlát okán - a felhívás III. 1.2) pont utolsó szakaszában olvasható.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadóak.
Előzetes igazolás:
Részvételre jelentkezőnek (továbbiakban: RJ) a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) felhívja RJ-k figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja RJ-k EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek valómegfelelés tekintetében, AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, RJ-nek csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem. Ajánlatkérő által a jelen felhívás II.2.9. pontjában meghatározott keretszámra való tekintettel az EEKD V. szakaszának kitöltése kötelező.
Közös részvételre jelentkezés esetén a közös RJ-k képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P/1.
A Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján részvételre jelentkezőnek be kell nyújtania a részvételi felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a könyvvizsgálói tevékenységből származó – ÁFA nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha részvételre jelentkező a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az RJ-k bármely más szervezet(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és az eljárást megindító részvételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A jogutódlás esetére Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az RJ a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibásteljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A P/1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1.
Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a könyvvizsgálói tevékenységből származó éves nettó árbevétele a részvételi felhívás feladását megelőző kettő mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 97.500.000,- Ft-ot (vagy ezzel egyenértékű devizaösszeget).
AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően a gazdasági szereplő által ajánlatában az AK erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében bevonni a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az AT-t az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.
Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő a felhívás feladásának napját (az eljárás megindításának dátuma) – a 44/2015. (IX.2.) MvM rendelet 1.§ (1) és (4) bekezdésére is tekintettel – a jelen felhívásnak a Hatóság által TED részére közzétételre történő feladás időpontját érti, mely a jelen felhívás VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátummal azonos.
--A felhívás III. 1.1. pontjának kiegészítése, azaz a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltakra való hivatkozás - karakterkorlát okán - a jelen pontban az alábbiak szerint olvasható:
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján Ajánlattevőknek/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.
Amennyiben az ajánlattevő valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltak értelemszerűen irányadók.
Előzetes igazolás:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a Kr. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlattevőnek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem. A gazdasági szereplő által az AK Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az AK figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az AK kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1. Referencia
A Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (azaz 36 hónapban) szerződésszerűen teljesített könyvvizsgálói szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatásainak ismertetését a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
-a szerződést kötő másik fél megnevezése;
-kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (címe és/vagy telefonszáma és/vagy e-mail címe és/vagy fax száma);
-szolgáltatás tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
-a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal), valamint a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
-a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozzanak. AK az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.
Közös részvételre jelentkezés esetén a 22. § (5) bekezdése is alkalmazandó.
M/2. Szakember
Részvételre jelentkező mutassa be a Kr. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azokat a szakembereket – a megnevezés, végzettség, szakmai tapasztalat, szakmai szervezeti tagság ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
-a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek ismertetésére vonatkozó nyilatkozat;
-a szakmai tapasztalatot a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának bemutatásával szükséges igazolni, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen;
-a végzettséget igazoló dokumentumok;
-a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (adott esetben)
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására, kiegészítés a III.1.3. pontban foglalt M/2. Szakember kiválasztási szemponthoz:
— AK felhívja RJ-k figyelmét, hogy a szakemberek MKVK-nál fennálló tagságát a https://www.mkvk.hu/kereses/tagok linken elérhető nyilvántartásból ellenőrzi.
M/1.
A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett és legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyára (könyvvizsgálói szolgáltatás) vonatkozó a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával:
legalább egy cégcsoport egy teljes üzleti évre vonatkozó, a magyar számviteli törvény szerint végzett könyvvizsgálói feladatainak ellátása, beleértve a magyar számviteli törvény szerint végzett konszolidált éves beszámoló auditálását is, ahol a cégcsoporton belül a konszolidációba teljes körűen bevont társaságok száma legalább 5.
M/2.
A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik
a) legalább 10 fő okleveles könyvvizsgálói végzettséggel rendelkező, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett aktív státuszú szakemberrel, és
b) a fenti legalább 10 fő szakember (okleveles könyvvizsgálói végzettséggel rendelkező, az MKVK-nál bejegyzett aktív státuszú szakember) közül legalább 2 főnek tevékenységi számviteli elkülönítésre vonatkozó, egy teljes üzleti év könyvvizsgálata során szerzett gyakorlattal kell rendelkeznie.
A Kbt. 65.§ (6) bekezdés alapján az M1. és M2. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelménynek AT bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésének megfelelően a gazdasági szereplő által ajánlatában az AK erre vonatkozó felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon AT-k tekintetében bevonni a bírálatba, amely AT-ket AK az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az AT-t az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el, vagy felvilágosítást kér.
A felhívás III. 1.1. pontjának kiegészítése, azaz a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdésében foglaltakra való hivatkozás - karakterkorlát okán az alábbiak szerint olvasható:A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján AT-knak/Kapacitást nyújtó személyeknek/szervezeteknek AK Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely AK által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét. Amennyiben AT valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Szerződést biztosító mellékkötelezettségként AK késedelmi kötbért és hibás teljesítési kötbért alkalmaz a szerződéstervezetben részletezettek szerint.
A szerződéses biztosítékok részletes feltételeit a KD IV. Fejezetében található – tájékoztató jellegű, a tárgyalás alapját képező - szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
x Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2020/05/04 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljes körűen a KD-ban adja meg.

Jelen közbesz. eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az elektronikus közbesz. részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: e-Kr.) rendelkezései alkalmazandóak.
Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
A gazd. szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését - az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.
A Kbt. 41/A. § (3) bekezdése, valamint az 57. § (1) bek. b) pontja alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyil.-t az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyil.-kal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyil.-kal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 11. §-a, a Kbt. 41/A. § (4)-(6) bekezdése tartalmazzák.
Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (1)-(7) bek. és a 41/A. § (5) bek. irányadók. Közös részvételre jel. esetében a részvételi jel.-ben csatolni kell a Kbt. 35. § (2a) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot egyszerű elektronikus másolat formában, amelynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jel.-t benyújtó gazd. szereplő a közös részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazd. szereplő;az adott eljárás tekintetében;az EKR rendszerben elektronikus úton teendő nyil.-k megtételekor;az egyes közös részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
Részvételi jelentkezések felbontása: 2020.04.21. 12:00 óra. A részvételi határidőig beérkezett részvételi jel.-k bontását az EKR automatikusan, a részvételi határidő lejártát követően, 2 órával később kezdi meg. Helye: https://ekr.gov.hu, Az elektronikus bontás szabályait az e-Kr. 15. §-a tartalmazza.
AK a Kbt. 66.§ (6) bek. alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni: a közbesz.-nek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben RJ a szer. teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy a szerz. teljesítéséhez igénybe vesz ugyan alvállalkozó(kat)t, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyil.-t is tartalmaznia kell
AK a műszaki, illetve szakmai alk.-nak a P/1., M/1., M/2. min.követelményeket a minősített AT-k jegyzékéhez képest valamennyi alk. szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (Kr. 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései).
Részajánlattétel kizárásának indoka:
A részajánlattétel nem biztosított, az elvégzendő szolg. részfeladatai szakmailag egymással összefüggnek, továbbá a szolg. jellege nem engedi meg, hogy egyidejűleg több megbízott által történjen a feladat ellátása. A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, az ellátandó feladatok egymáshoz szervesen kapcsolódnak. A MÁV Zrt. mint anyavállalat a Sztv. alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett. A konszolidált beszámolót alátámasztó egyedi beszámolók azonos elvek mentén, azonos módszerekkel történő könyvvizsgálatát azonos könyvvizsgáló társaság megbízásával lehet csak biztosítani A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/04/21 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint.
Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására, kiegészítés a VI. 3. ponthoz:
Nyertes AT-nek legalább 100 Millió forint /biztosítási összeg/biztosítási időszak fedezetű szakmai felelősségbiztosítással – könyvvizsgálói felelősségbiztosítás - kell rendelkeznie. A biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás, a biztosítási feltételek és a Biztosító által kiállított díjfizetés igazolásának bemutatása a szerz. hatálybalépésének feltétele. A felelősségbiztosítási szerz.-nek a megbízási szerződés teljes hatálya alatt fenn kell állnia és fedezetet kell nyújtania az elévülési időn belül a biztosítási időszak megszűnése után ismertté vált, de a biztosítási időszak időtartama alatti okból bekövetkezett káreseményekre is.
A tárgyalásos eljárás alkalmazásának jogcíme a Kbt. 85. § (2) bek c) pont: a szolgáltatás objektív természete miatt a szerződéses felt.-k előzetes meghatározása nem lehetséges olyan pontossággal, amely lehetővé tenné a nyílt vagy meghívásos eljárásban a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását. A szolgáltatás természete és a szolgáltatást nyújtó könyvvizsgáló társaságok általánosan elfogadott piaci magatartása miatt a szerződéses felt.-k teljes köre csak tárgyalások útján alakítható ki. AK részére a könyvvizsgálói szerződéses felt.-t annak komplexitása miatt mindenre kiterjedő részletességgel a tárgyalásos eljárásban lehet meghatározni. A szerz. egyeztetésére csak tárgyalásos eljárás keretében van lehetőség és csak ez biztosítja AK számára a legkedvezőbb ajánlat kiválasztását.
A Kbt. 89. § b) pont szerint megfelelőnek tekintett végleges ajánlatokat AK az értékelési szempont alapján értékeli és a 69. § (4)-(6) bek szerint jár el, kivéve a 69. § (8) bek. szerinti esetben.
AK a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ért. szerint értékeli az ajánlatokat. Pontozás: 0-10 között. AK az értékelési részszempontokon belül a minőségi kritériumok kapcsán az egyenes arányosítás, míg az Ár részszempont mindkét alszempontja kapcsán a fordított arányosítás módszerét alkalmazza.
Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Kómár Márta (Lajstromszám: 00341)
AK IV.2.6. pont kiegészítéseként közli, hogy 2 hónap alatt – Kbt. 87. § (4) bek. szerinti 60 napos időtartamot ért.
AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
A Kr. 13. §-ra tekintettel RJ a részvételi jelentkezésben (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor csatolandó az elektronikusan kitöltött változásbejegyzési kérelem, valamint a benyújtást igazoló digitális tértivevény.
AK az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.
Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell a részvételre jelentkezés részeként megtenni, függetlenül attól, hogy adott esetben az EKR-ben technikailag az űrlap kitöltése „nem kötelező” (szükség esetén az űrlaphoz – amennyiben az űrlap erre vonatkozóan előírást tartalmaz – elektronikus csatolmányként dokumentum is feltöltendő)!
AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ában meghatározottak szerint biztosítja.
AK a Kbt. 71. § (6) bekezdése nyomán tájékoztatja a RJ-ket, hogy amennyiben a hiánypótlással RJ a részvételi jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, úgy ez esetben ajánlatkérő nem korlátozza és nem zárja ki az új gazdasági szereplőre vonatkozóan a hiánypótlást.
AK a RJ-ket a Kbt. 79. § (1) bekezdése alapján az eljárás részvételi szakaszának eredményéről vagy eredménytelenségéről a részvételi jelentkezések elbírálásáról szóló összegezést az EKR rendszerben történő közzétételével tájékoztatja.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák