Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5005/2020
CPV Kód:90722200-6
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Saubermacher-Magyarország Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: falucskai.zoltan@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://internet.kozut.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://internet.kozut.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tartálymegszüntetés (Baja, Kecskemét)
Hivatkozási szám: EKR000170822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90722200-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Tartálymegszüntetés - Kecskeméti mérnökség
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90722200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskeméti mérnökségi telephely (6000 Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 19., Hrsz.: Kecskemét 0681/1)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Kecskeméti telephelyen található használaton kívüli bitumentartályok és a kapcsolódó vezetékek felszámolása, a tartályok környe-zetének kárelhárítása, veszélyes hulladék elszállítása, tereprendezés és monitoring rendszer kiépítése a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.
Felszámolásra kerülő műtárgyak és kapcsolódó berendezések:
- 4 db 50 m3-es földalatti fekvőhengeres, szimplafalú, szénacél bitumen tartály (földtakarásos),
- kapcsolódó berendezések: csővezetékek, tolózárak, földalatti tartályok vasbeton támfala, tetőszerkezet,
- 1 db föld feletti, vasbeton medence (manipulátor kármentője).
A tartályokból a bitumen korábban kitermelésre került, azonban a tartályok alján salakos bitumen maradék anyag található.
A tartály felszámolás munkafolyamatait a részletes műszaki követelményeket, a becsült mennyiségeket a Közbeszerzési Dokumen-tumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 199 - 484113

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tartálymegszüntetés - Kecskeméti mérnökség
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/09/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Saubermacher-Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57722573
Postai cím: Zádor Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
E-mail: a.kovacs@saubermacher.hu
Telefon: +36 212003800
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 212003810
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 33350500 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90722200-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90722200-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Kecskeméti mérnökségi telephely (6000 Kecskemét, Klebelsberg Kunó u. 19., Hrsz.: Kecskemét 0681/1)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kecskeméti telephelyen található használaton kívüli bitumentartályok és a kapcsolódó vezetékek felszámolása, a tartályok környe-zetének kárelhárítása, veszélyes hulladék elszállítása, tereprendezés és monitoring rendszer kiépítése a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig.
Felszámolásra kerülő műtárgyak és kapcsolódó berendezések:
- 4 db 50 m3-es földalatti fekvőhengeres, szimplafalú, szénacél bitumen tartály (földtakarásos),
- kapcsolódó berendezések: csővezetékek, tolózárak, földalatti tartályok vasbeton támfala, tetőszerkezet,
- 1 db föld feletti, vasbeton medence (manipulátor kármentője).
A tartályokból a bitumen korábban kitermelésre került, azonban a tartályok alján salakos bitumen maradék anyag található.
A tartály felszámolás munkafolyamatait a részletes műszaki követelményeket, a becsült mennyiségeket a Közbeszerzési Dokumen-tumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 59143060
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Saubermacher-Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57722573
Postai cím: Zádor Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1181
Ország: Magyarország
E-mail: a.kovacs@saubermacher.hu
Telefon: +36 212003800
Internetcím(ek): (URL) www.saubermacher.hu
Fax: +36 212003810
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az eredeti szerződő féltől további szolgáltatások beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, a munka megrendelése utólagos és szükséges, tekintettel arra, hogy a négy db tartály mellett Vállalkozó a földmunkák végzése során talált a talajban egy ötödik 50 m3-es tartályt, amelyről Megrendelő tudomással nem bírt, a tényfeltárási dokumentációban nem szerepelt.
A tárgyi szerződésmódosítás az alábbi eredeti szerződéses feltétel "3.1. A szerződés keretösszege 40.000.000 Ft + Áfa."
módosítására irányul az alábbiak szerint:v3.1. A szerződés keretösszege 59.143.060 Ft + Áfa.
A szerződés módosítás napja: 2020.03.16.
VII.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból, különösen az eredeti szolgáltatásokkal való együttműködés miatt, tekintettel arra, hogy az ötödik tartály maradék bitument tartalmaz (veszélyes hulladék) és körülötte a talaj szennyezett. A környezetvédelmi hatóság határozata szerint a szennyezett talajt (D) kármentesítési célállapot határértékig kell kitermelni, és tiszta földre cserélni. Tekintettel arra, hogy egy technológiáról van szó az öt tartályt elhatárolni, függetleníteni egymástól nem lehet, egyben kell a területet kármentesíteni, a talaj és talajvízszennyezést pedig összefüggésében kell kezelni, mely a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság részéről is elvárás.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 33350500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 59143060 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben