Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5008/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
Telefon: +36 12078759
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapesti Atlétikai Stadion kivitelezési munkák
Hivatkozási szám: EKR000003852020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapesti Atlétikai Stadion kivitelezési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 002502 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 035 - 082011
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest, belterület 38086/78 hrsz. alatti, ingatlanon a 2023-ban Budapesten megrendezésre kerülő Atlétikai Világbajnokság helyszínéül szolgáló stadion kivitelezése. Az ingatlant északról a Déli összekötő vasúti híd és Rákóczi híd parti pilléreit fogadó (38017/7) helyrajzi számú közterület; keletről a csepeli HÉV 38086/33 helyrajzi számú földrészlete, majd a Kvassay közúti híd hídfőjét fogadó (38086/77) helyrajzi számú közterület és a Helyi kikötő út ( 38086/12) közterülete; délről a Duna folyam soroksári ágának 38093 helyrajzi számú; nyugatról a Duna folyam 23815/2 helyrajzi számú földrészlete határolja. A Ráckevei (Soroksári) – Duna 38093 helyrajzi számú földrészlete természetben benyúlik a szárazföldre a Kvassay zsilip környezetében és az FCSM Ferencvárosi Szivattyútelep fővészkiömlőjének torkolatánál. Az utóbbi telekhatár rendezését a 38086/78 földrészlet területnövekedésének javára a vonatkozó szabályozási tervek előirányozzák. Az Ajánlatkérő (jogerős) építési engedéllyel rendelkezik. Az ingatlan kivitelezése keretében az alábbi feladatokat köteles ellátni a későbbi Nyertes Ajánlattevő: A Stadion szerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági kialakítása (erős-és gyengeáramú kivitelezési munkák), megvalósítása, kivitelezése, - 9600 tonna acélszerkezet építés, - 30950 m³ helyszíni és/vagy előregyártott vasbeton felmenő
tartószerkezetek építése – 14531 ülőhelyes fix és további 22795 ülőhelyes mobil lelátó építése, - 25 000 m2 felületű acélszerkezetű tetőszerkezet kivitelezése (magasépítés ), - bruttó 28 000 m² területű sprinkler rendszer kiépítése; - összesen 1 600 db gyengeáramú végpont kiépítése; - bruttó 75 300 m² szintterületű, közhasználatú épület kivitelezése; - gyepesítés 61 970 m2 gyepesítéssel, valamint min. 359 db lombosfa ültetés.. Kiegészítő projektelemek (gyalogos és közúti aluljáró, vasúti pálya, gyalogos híd, fővészkiömlő kiváltás, hajóállomás, külső út, monitoring kutak, megfigyelő kút) kivitelezése, - 1 db víz feletti 168,8 m felszerkezeti hosszú acél felszerkezetű híd kivitelezése; - 40 m-es támaszközű vasbeton hídszerkezet kivitelezése; - 380 m vasúti vágány kivitelezése; - bontási munkák; - Árvízvédelmi védvonal áthelyezése, 1000 m hosszúságú árvízvédelmi védvonal létesítése; - Durva tereprendezés (feltöltés:
26 000 m3, bevágás: 235 000 m3); - tekintettel kell lenni a meglévő, védendő közművekre a kivitelezés során; - ELMŰ hálózatfejlesztés
; - építéstechnológiai és gyártmánytervezési feladatok; - régészet; - lőszermentesítés. Irányadóak az építési beruházások közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § -a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek. További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Karakterkorlátozás miatt a VI.3 és VI.4.3) pont folytatása:
16) Nyertes AT-nek a szerződéskötésig rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO 50001:2012, OHSAS 18001:2007 vagy MSZ 28001:2008 szabványok szerinti tanúsítványokkal.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.11) pontban!
Helyesen:
Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Budapest, belterület 38086/78 hrsz. alatti, ingatlanon a 2023-ban Budapesten megrendezésre kerülő Atlétikai Világbajnokság helyszínéül szolgáló stadion kivitelezése. Az ingatlant északról a Déli összekötő vasúti híd és Rákóczi híd parti pilléreit fogadó (38017/7) helyrajzi számú közterület; keletről a csepeli HÉV 38086/33 helyrajzi számú földrészlete, majd a Kvassay közúti híd hídfőjét fogadó (38086/77) helyrajzi számú közterület és a Helyi kikötő út ( 38086/12) közterülete; délről a Duna folyam soroksári ágának 38093 helyrajzi számú; nyugatról a Duna folyam 23815/2 helyrajzi számú földrészlete határolja. A Ráckevei (Soroksári) – Duna 38093 helyrajzi számú földrészlete természetben benyúlik a szárazföldre a Kvassay zsilip környezetében és az FCSM Ferencvárosi Szivattyútelep fővészkiömlőjének torkolatánál. Az utóbbi telekhatár rendezését a 38086/78 földrészlet területnövekedésének javára a vonatkozó szabályozási tervek előirányozzák. Az Ajánlatkérő (jogerős) építési engedéllyel rendelkezik. Az ingatlan kivitelezése keretében az alábbi feladatokat köteles ellátni a későbbi Nyertes Ajánlattevő: A Stadion szerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági kialakítása (erős-és gyengeáramú kivitelezési munkák), megvalósítása, kivitelezése, - 9600 tonna acélszerkezet építés, - 30950 m³ helyszíni és/vagy előregyártott vasbeton felmenő
tartószerkezetek építése – 40000 férőhelyes sportlétesítmény építése, - 25 000 m2 felületű acélszerkezetű tetőszerkezet kivitelezése (magasépítés ), - bruttó 28 000 m² területű sprinkler rendszer kiépítése; - összesen 1 600 db gyengeáramú végpont kiépítése; - bruttó 75 300 m² szintterületű, közhasználatú épület kivitelezése; - gyepesítés 61 970 m2 gyepesítéssel, valamint min. 359 db lombosfa ültetés. Kiegészítő projektelemek (gyalogos és közúti aluljáró, vasúti pálya, gyalogos híd, fővészkiömlő kiváltás, hajóállomás, külső út, monitoring kutak, megfigyelő kút) kivitelezése, - 1 db víz feletti 168,8 m felszerkezeti hosszú acél felszerkezetű híd kivitelezése; - 40 m-es támaszközű vasbeton hídszerkezet kivitelezése; - 380 m vasúti vágány kivitelezése; - bontási munkák; - Árvízvédelmi védvonal áthelyezése, 1000 m hosszúságú árvízvédelmi védvonal létesítése; - Durva tereprendezés (feltöltés:
26 000 m3, bevágás: 235 000 m3); - tekintettel kell lenni a meglévő, védendő közművekre a kivitelezés során; - ELMŰ hálózatfejlesztés
; - építéstechnológiai és gyártmánytervezési feladatok; - régészet; - lőszermentesítés. Irányadóak az építési beruházások közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezései. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § -a alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek. További információt a műszaki leírás tartalmaz.

Karakterkorlátozás miatt a VI.3 és VI.4.3) pont folytatása:
16) Nyertes AT-nek a szerződéskötésig rendelkeznie kell MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001, MSZ EN ISO 50001:2012, OHSAS 18001:2007 vagy MSZ 28001:2008 szabványok szerinti tanúsítványokkal.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.11) pontban!
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jelentkezőszám korlátozásának szempontjai
A következő helyett:
Amennyiben a keretszámot (öt) meghaladó számú részvételi jelentkezést nyújtanak be a közbeszerzési eljárásban, abban az esetben a részvételi szakasz eredményének megállapítását megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőket a részvételi felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül megkezdett és az RF feladását megelőző 60 hónapon belül műszaki átadás-átvétellel lezárt olyan sportlétesítmények generálkivitelezésére vonatkozó három referenciájuk alapján rangsorolja, amely sportlétesítmények tartalmaztak fix és/vagy mobil lelátót. (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket).
Az M1)3 pont szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő referencia igazoláson felül legfeljebb további két referencia nyújtható be, és ajánlatkérő a benyújtott legfeljebb összesen 3 db referenciaigazolás alapján állapítja meg a rangsort. Ajánlatkérő az M1)3 pont szerinti alkalmassági követelményen felüli további két referencia tekintetében a lelátók ülőhelyeinek számára vonatkozóan nem határoz meg minimumkövetelményt.
Ajánlatkérő a benyújtott legfeljebb három referencia igazolás alapján generálkivitelezési szerződés keretén belül teljesített sportlétesítményekben kiépített fix és/vagy mobil lelátói ülőhelyek száma alapján 1-től 5-ig terjedő skálán, csökkenő sorrendben rangsorolja a részvételre jelentkezőket, oly módon, hogy a legfeljebb három referencia igazolásban szereplő fix és/vagy mobil lelátói ülőhelyek számát összeadja.
Ajánlatkérő ugyanazon sportlétesítményre vonatkozó referencia igazolást csak egyszer veszi figyelembe a rangsorolás során. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.
Helyesen:
Amennyiben a keretszámot (öt) meghaladó számú részvételi jelentkezést nyújtanak be a közbeszerzési eljárásban, abban az esetben a részvételi szakasz eredményének megállapítását megelőzően ajánlatkérő a Kbt. 69. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jár el.
Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőket a részvételi felhívás feladását megelőző 96 hónapon belül megkezdett és az RF feladását megelőző 60 hónapon belül műszaki átadás-átvétellel lezárt sportlétesítmények generálkivitelezésére vonatkozó három referenciájuk alapján rangsorolja. (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket).
Az M1)3 pont szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő referencia igazoláson felül legfeljebb további két referencia nyújtható be, és ajánlatkérő a benyújtott legfeljebb összesen 3 db referenciaigazolás alapján állapítja meg a rangsort. Ajánlatkérő az M1)3 pont szerinti alkalmassági követelményen felüli további két referencia tekintetében a sportlétesítmény férőhelyeinek számára vonatkozóan nem határoz meg minimumkövetelményt.
Ajánlatkérő a benyújtott legfeljebb három referencia igazolás alapján generálkivitelezési szerződés keretén belül teljesített sportlétesítmények férőhelyeinek száma alapján 1-től 5-ig terjedő skálán, csökkenő sorrendben rangsorolja a részvételre jelentkezőket, oly módon, hogy a legfeljebb három referencia igazolásban szereplő férőhelyek számát összeadja.
Ajánlatkérő ugyanazon sportlétesítményre vonatkozó referencia igazolást csak egyszer veszi figyelembe a rangsorolás során. A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése szerinti esetben, amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás összegét (HUF-ban), valamint a saját teljesítésnek a teljes szerződés szerinti ellenszolgáltatáshoz viszonyított százalékos arányát is kéri ajánlatkérő megadni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M1) Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti építés-kivitelezési referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.
M1)1 max. 3 szerződésből származó, összesen min. 3 000 t acélszerkezet kivitelezésére vonatkozó ref.;
M1)2 max. 2 szerződésből származó, összesen min. 20 000 m3 helyszíni és/vagy előregyártott vasbeton felmenő tartószerkezetek építésére vonatkozó ref.;
M1)3 1 generálkivitelezési szerződés keretén belül teljesített olyan sportlétesítmény kivitelezésére vonatkozó ref., mely sportlétesítmény min. 26 000 ülőhelyes lelátóval (fix és/vagy mobil lelátó egyaránt elfogadott) valósult meg (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I.tv.77.§s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket);
M1)4 max. 3 szerződés keretén belül teljesített ref., amely új építésű, min. 15 000 m2-es felületű acélszerkezetű tetőszerkezet kivitelezését tartalmazta;
M1)5 1 generálkivitelezési szerződés keretén belül teljesített új építésű magasépítési ref. amely minden alapszakágra (építészet és szakipar és épületgépészeti és épületvillamossági munkák) kiterjedően használatra alkalmas állapotig történő megvalósításra összesen min. 50 000 m2 összes bruttó szintterületű épület kivitelezésére vonatkozik;
M1)6 max. 1 szerződés keretén belül teljesített víz feletti min. 125 m felszerkezeti hosszú acél felszerkezetű híd kivitelezésére vonatkozó ref.;
M1)7 max. 1 szerződés keretén belül teljesített min. 25 m-es támaszközű vasbeton hídszerkezet kivitelezésére vonatkozó ref.;
M1)8 max. 3 szerződés keretén belül végzett, min. 280 m vasúti vágány kivitelezésére vonatkozó ref.;
M1)9 max. 3 szerződés keretében végzett min. 300 m hosszúságú árvízvédelmi védvonal létesítésére vonatkozó ref.;
M1)10 max. 3 szerződés keretén belül végzett kertépítési és/vagy parképítési és/vagy parkrekonstrukciós kivitelezésére vonatkozó ref. amely tartalmazott min. 45 000 m2 gyepesítés és/vagy gyepszőnyeg terítés és/vagy füvesítést, valamint min. 150 db lombosfa ültetést.
Egy ref.igazolás a fent előírt alk.-i min.köv.-ek közül több alk.-i min.köv.-ek való megfelelés céljából is felhasználható.
M2) Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert,
M2)2 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert,
M2)3 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert;
M2)4 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-KÉ kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert;
M2)5 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-VZ kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert.
1 szakember csak 1 pontra jelölhető. A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.
Helyesen:
M1) Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti építés-kivitelezési referenciákat, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik.
M1)1 max. 3 szerződésből származó, összesen min. 3 000 t acélszerkezet kivitelezésére vonatkozó ref.;
M1)2 max. 2 szerződésből származó, összesen min. 20 000 m3 helyszíni és/vagy előregyártott vasbeton felmenő tartószerkezetek építésére vonatkozó ref.;
M1)3 1 generálkivitelezési szerződés keretén belül teljesített, min. 26000 férőhelyes sportlétesítmény kivitelezésére vonatkozó ref. (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I.tv.77.§s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket);
M1)4 max. 3 szerződés keretén belül teljesített ref., amely új építésű, min. 15 000 m2-es felületű acélszerkezetű tetőszerkezet kivitelezését tartalmazta;
M1)5 1 generálkivitelezési szerződés keretén belül teljesített új építésű magasépítési ref. amely minden alapszakágra (építészet és szakipar és épületgépészeti és épületvillamossági munkák) kiterjedően használatra alkalmas állapotig történő megvalósításra összesen min. 50 000 m2 összes bruttó szintterületű épület kivitelezésére vonatkozik;
M1)6 max. 1 szerződés keretén belül teljesített víz feletti min. 125 m felszerkezeti hosszú acél felszerkezetű híd kivitelezésére vonatkozó ref.;
M1)7 max. 1 szerződés keretén belül teljesített min. 25 m-es támaszközű vasbeton hídszerkezet kivitelezésére vonatkozó ref.;
M1)8 max. 3 szerződés keretén belül végzett, min. 280 m vasúti vágány kivitelezésére vonatkozó ref.;
M1)9 max. 3 szerződés keretében végzett min. 300 m hosszúságú árvízvédelmi védvonal létesítésére vonatkozó ref.;
M1)10 max. 3 szerződés keretén belül végzett kertépítési és/vagy parképítési és/vagy parkrekonstrukciós kivitelezésére vonatkozó ref. amely tartalmazott min. 45 000 m2 gyepesítés és/vagy gyepszőnyeg terítés és/vagy füvesítést, valamint min. 150 db lombosfa ültetést.
Egy ref.igazolás a fent előírt alk.-i min.köv.-ek közül több alk.-i min.köv.-ek való megfelelés céljából is felhasználható.
M2) Alkalmatlan RJ a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az alábbi szakembereket:
M2)1 Min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-É kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert,
M2)2 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉG kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert,
M2)3 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-ÉV kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert;
M2)4 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-KÉ kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert;
M2)5 min.1 fő, a 266/2013. Korm.rend. szerinti MV-VZ kat. FMV, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jog. megszerzéséhez szükséges végz.-gel és a jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tap.-tal rendelkező szakembert.
1 szakember csak 1 pontra jelölhető. A szakember párhuzamosan szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem adható össze, vagyis egy évben max. 12 hónap vehető figyelembe.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
AK a nettó (n) vállalkozói díj (VD) max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget (E) biztosít (több részletben is), abban az esetben, ha a Váll. 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési bizt.-ot köteles nyújtani az 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. Az E-visszafizetési bizt. az E visszafizetésének arányában csökkenthető. Tartalékkeret (TK): a kivitelezésre jutó n VD 5 %-a. Szerz.-t megerősítő biztosítékok: (SZT): teljesítési- (2%), jótállási biztosíték (TK nélkül számított kiv.-re jutó n VD lezárt teljesítéssel érintett részének 2 %-a), késedelmi-, szerződésszegési-, meghiúsulási kötbér.
A számlázás a műszaki ellenőr által igazolt havi felmérés alapján történik. Irányadó: 2017.évi CL. tv.; 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bek.,Ptk. 6:155. §; Kbt. 27/A. §, 135.§ (1)-(3), (5)-( 6);322/2015 Kr. 32.§, 32/A-B.§.
További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.
Helyesen:
AK a nettó (n) kivitelezésre jutó, TK nélküli vállalkozói díj (VD) max. 30 %-ának megfelelő mértékű előleget (E) biztosít (több részletben is), abban az esetben, ha a Váll. 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E-t igényel, úgy E-visszafizetési bizt.-ot köteles nyújtani az 75millió Ft-ot meghaladó mértékű E tekintetében. Az E-visszafizetési bizt. az E visszafizetésének arányában csökkenthető. Tartalékkeret (TK): a kivitelezésre jutó n VD 5 %-a. Szerz.-t megerősítő biztosítékok: (SZT): teljesítési- (2%), jótállási biztosíték (TK nélkül számított kiv.-re jutó n VD lezárt teljesítéssel érintett részének 2 %-a), késedelmi-, szerződésszegési-, meghiúsulási kötbér.
A számlázás a műszaki ellenőr által igazolt havi felmérés alapján történik. Irányadó: 2017.évi CL. tv.; 2007.évi CXXVII. tv.; 2011.évi CXCV. tv.; 2013.évi V. tv. 6:130.§ (1)-(2) bek.,Ptk. 6:155. §; Kbt. 27/A. §, 135.§ (1)-(3), (5)-( 6);322/2015 Kr. 32.§, 32/A-B.§.
További információkat a szerződéstervezet tartalmaz.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 55. § (1)-(3) bekezdései alapján módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ