Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5012/2020
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90866186
Postai cím: Mátyás király Utca 19.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vas Erzsébet
Telefon: +36 12245813
E-mail: projektkozbeszerzes@gysev.hu
Fax: +36 12245878
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gysev.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szombathely-Kőszeg vasútvonal korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000019152020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Szombathely – Kőszeg vasútvonal korszerűsítés kivitelezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 003282 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 039 - 093281
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/21 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.)A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3.)M2 p-jában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknekaz alábbi jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:
B) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal;
a jelen felhívás II.2.5.) 3. pontjában szereplő értékelési feltétel szerint megajánlott szakember:
a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet SZKV (1.1) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosítvánnyal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, mint szakértő szerepeljen.
Amennyiben AT a szerződés megkötéséig az előírt szakmai jogosultsággal nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg a Kbt.54.§ (6) bekezdés b) p. alapján.
2)A szerződéskötés feltétele, hogy a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközzel, berendezéssel, műszaki-technikai felszereltséggel, azok tulajdon- vagy bérleti jogával AT rendelkezzen, azok rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja:
1 db vágányon járó ágyazatrostáló gép min. 80 vm/óra munkavégzési sebességgel, valamint legalább 2 darab kocsiból álló önürítős vasúti szalagsoros szerelvény
Amennyiben AT a szerződés megkötéséig a fenti műszaki-technikai felszereltséggel nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg a Kbt.54.§ (6) bek b) p. alapján.
3.)Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy azt az AK MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 sz. fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.
4.)Felhívás IV.2.6 esetében 15hónap=450 nap, tekintettel a Kbt.81.§(11) bek-re; a II.2.7)p. szerinti „Munkanapokban kifejezett időtartam” naptári napban értendő.
5.)AK az AT pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ATjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6.)Ajánlatok elvárt tartalmával, benyújtásával, átszámítással, fordítással, igazolási módokkal, az ellenőrzés tűrésével, irányadó idővel kapcsolatos további előírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
7.)Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).
8.)Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill.–adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8),(12) szerint. Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni Kbt 41/A§Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja AK köteles elfogadni, ha AT a 321/2015.Kr 7.§ szerinti–korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált–EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Folytatás a VI.4.3 pontban
Helyesen:
1.)A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3.)M2 p-jában szereplő alkalmassági feltétel szerint megajánlott szakembereknekaz alábbi jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell:
B) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal;
a jelen felhívás II.2.5.) 3. pontjában szereplő értékelési feltétel szerint megajánlott szakember:
a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet SZKV (1.1) (vagy azzal egyenértékű) szakértői jogosítvánnyal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében, mint szakértő szerepeljen.
Amennyiben AT a szerződés megkötéséig az előírt szakmai jogosultsággal nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az Ajánlatkérőt illeti meg a Kbt.54.§ (6) bekezdés b) p. alapján.
2)A szerződéskötés feltétele, hogy a munkák megvalósításához szükséges alábbi eszközzel, berendezéssel, műszaki-technikai felszereltséggel, azok tulajdon- vagy bérleti jogával AT rendelkezzen, azok rendelkezésre állását hitelt érdemlően igazolja:
1 db vágányon járó ágyazatrostáló gép min. 80 vm/óra munkavégzési sebességgel, valamint legalább 2 darab kocsiból álló önürítős vasúti szalagsoros szerelvény
Amennyiben AT a szerződés megkötéséig a fenti műszaki-technikai felszereltséggel nem rendelkezik, úgy AK azt a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti, amelynek következménye, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg a Kbt.54.§ (6) bek b) p. alapján.
3.)Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke 20 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. foglaltak szerint. Amennyiben AT az ajánlati biztosítékot átutalással kívánja teljesíteni, úgy azt az AK MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20102362-00003285 sz. fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.
4.)Felhívás IV.2.6 esetében 15hónap=450 nap, tekintettel a Kbt.81.§(11) bek-re; a II.2.7)p. szerinti „Munkanapokban kifejezett időtartam” naptári napban értendő.
5.)AK az AT pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ATjegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
6.)Az ajánlatadáshoz szükséges valamennyi további információt a KD tartalmazza.
7.)Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és meg kell adni az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat. (Kbt.66.§ (6)).
8.)Nyilatkozatok, igazolások: elsősorban, de nem kizárólagosan a Kbt.66.§(2),(5) ill.–adott esetben Kbt. 65.§ (7)-(8),(12) szerint. Amely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként (EÜ) a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az EÜ-n kell megtenni Kbt 41/A§Közös AT-k esetében EÜ-t az ajánlatot benyújtó GSz adja AK köteles elfogadni, ha AT a 321/2015.Kr 7.§ szerinti–korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált–EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy annak tartalma megfelelő. EEKD-ben foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel.
Folytatás a VI.4.3 pontban
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az eredeti hirdetmény (2020/S 039-093281) VI.3.) pont 6. pontja az 1.sz. korrigendum keretében kerül módosításra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ