Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5019/2020
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.;Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság;EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:Ajánlatkérők által meghatározott munkavégzési helyen, valamint az Ajánlatkérők budapesti székhelye, illetve telephelye, fióktelepe. Az Ajánlatkérők tevékenysége kapcsán előfordulhat egyéb külföldi kiküldetési helyszínen történő munkavégzés.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jobb Kezek Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:turisztikai marketing
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32912081
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Anita
Telefon: +36 306129748
E-mail: anita.nagy@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Turisztikai Marketingkommunikációs Ügynökség Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40558482
Postai cím: Kacsa Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Anita
Telefon: +36 306129748
E-mail: anita.nagy@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79360326
Postai cím: Kacsa Utca 15
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Anita
Telefon: +36 306129748
E-mail: anita.nagy@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Hermina Út 63
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Anita
Telefon: +36 306129748
E-mail: anita.nagy@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46011804
Postai cím: Kacsa Utca 15-23
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Anita
Telefon: +36 306129748
E-mail: anita.nagy@mtu.gov.hu
Fax: +36 14888610
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtu.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: turisztikai marketing
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyakornokok közvetítése
Hivatkozási szám: EKR001489392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérők által meghatározott munkavégzési helyen, valamint az Ajánlatkérők székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén, az egyedi megrendelésben meghatározott feladatok ellátására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott olyan felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló diák munkavállalók (továbbiakban: Gyakornok) kiközvetítésében részt vesz az Ajánlatkérők számára, akiket a Szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényben foglaltak szerint foglalkoztat és ezáltal biztosítja az egyedi megrendelésben szereplő feladatok, kötelezettségek ellátását.
Az eljárás tárgya a II.1.3) és II.2.1) pontjában karakterkorlát okán röviden került meghatározásra. Az eljárás tárgya: Gyakornokok közvetítése a Magyar Turisztikai Ügynökség, valamint a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok számára.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 57603744 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyakornokok közvetítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
További tárgyak:79612000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: Ajánlatkérők által meghatározott munkavégzési helyen, valamint az Ajánlatkérők budapesti székhelye, illetve telephelye, fióktelepe. Az Ajánlatkérők tevékenysége kapcsán előfordulhat egyéb külföldi kiküldetési helyszínen történő munkavégzés.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy az Ajánlatkérők által meghatározott munkavégzési helyen, valamint az Ajánlatkérők székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén, az egyedi megrendelésben meghatározott feladatok ellátására a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott olyan felsőoktatási intézménnyel hallgatói aktív jogviszonyban álló diák munkavállalók (továbbiakban: Gyakornok) kiközvetítésében részt vesz az Ajánlatkérők számára, akiket a Szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvényben foglaltak szerint foglalkoztat és ezáltal biztosítja az egyedi megrendelésben szereplő feladatok, kötelezettségek ellátását.
Ajánlatkérő az alábbi gyakornoki kategóriákat határozza meg, melyekhez az alábbiakban részletezett bruttó óradíjat rendeli („Gyakornok bruttó óradíja):
1. gyakornok kategória: bruttó 1.400 Ft/óra
2. gyakornok kategória: bruttó 1.500 Ft/óra
3. gyakornok kategória: bruttó 1.600 Ft/óra
4. gyakornok kategória: bruttó 1.700 Ft/óra
5. gyakornok kategória: bruttó 1.800 Ft/óra
6. gyakornok kategória: bruttó 1.900 Ft/óra
7. gyakornok kategória: bruttó 2.000 Ft/óra
Külföldi kiküldetés esetén bruttó gyakornoki napidíj: bruttó 12.000 – 15.000 Ft/nap. A külföldi napidíj kifizetés után a nyertes ajánlattevőt további a nyertes ajánlattevőnek járó szolgáltatási díj nem illeti meg.
A „Gyakornok bruttó óradíja” a Gyakornoknak járó bruttó óradíj, azaz az 1994. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott díj/óra. Nyertes ajánlattevőt illető szolgáltatási díj a bruttó óradíj feletti érték (szolgáltatási díj”).
Ajánlatkérő a megrendelésekben határozza meg, hogy mely gyakornok kategóriát kívánja megrendelni.
Tervezett mennyiség: 30 gyakornok/év
Keretösszeg: nettó 57 603 744 Ft Ft, melynek 70%-ára (40 322 621 Ft) vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget
További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Ajánlattevő vállalása, hogy a megrendeléstől számítva hány munkanapon belül biztosítja a kért szolgáltatás teljesítését végző gyakornok rendelkezésre állásához szükséges feltételek teljesülését 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Teljes szolgáltatási díjak (bruttó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Keretösszeg: nettó 57 603 744 Ft, melynek 70%-ára (nettó 40 322 621 Ft) vállal Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget, így az opciós rész nettó 17 281 123 Ft.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyakornokok közvetítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jobb Kezek Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90387782
Postai cím: Bucka Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
E-mail: erdei@jobbkezek.hu
Telefon: +36 309324477
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12121780241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57603744
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70908617
Postai cím: Kossuth Utca 138.
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11915214213

Hivatalos név: Mind-diák Iskolai Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55638094
Postai cím: Wesselényi Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10798023242

Hivatalos név: Jobb Kezek Szolgáltató Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90387782
Postai cím: Bucka Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1046
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12121780241

Hivatalos név: Pannon-Work Iskolaszövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42710154
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13577634208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. Pannon-Work Iskolaszövetkezet (9026 Győr, Egyetem Tér 1, 13577634-2-08);
2. Jobb Kezek Szolgáltató Iskolaszövetkezet (1046 Budapest, Bucka Utca 20, 2121780-2-41)
3. Mind-diák Iskolai Szövetkezet (1077 Budapest, Wesselényi Utca 11, 10798023-2-42)
4. MELÓ-DIÁK Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet (2724 Újlengyel, Kossuth utca 138., 11915214-2-13)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges